Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину'' (Друге читання)

0. Закон України  
1. Про внесення змін до Закону України "Про вивізне  
2. (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Закон України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 28, ст. 133) викласти у такій редакції:  
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ  
6. Про вивізне (експортне) мито на  
7. живу худобу та шкіряну сировину  
8. З метою забезпечення захисту внутрішнього споживчого ринку, інтересів вітчизняного товаровиробника та подальшого поліпшення структури експорту Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
9. Установити такі ставки вивізного (експортного) мита на живу худобу та шкіряну сировину:  
10. Код товару згідно з УКТЗЕД Назва товару згідно з УКТЗЕД Ставка мита, у відсотках митної вартості  
11. 0102 Велика рогата худоба жива:  
12. 0102 90 05 00 - - - масою не більш як 80 кг 30  
13. 0102 90 21 00 - - - - для забою 30  
14. 0102 90 29 00 - - - - інші 30  
15. 0102 90 41 00 - - - - для забою 30  
16. 0102 90 49 00 - - - - інші 30  
17. 0102 90 51 00 - - - - - для забою 30  
18. 0102 90 59 00 - - - - - інші 30  
19. 0102 90 61 00 - - - - - для забою 30  
20. 0102 90 69 00 - - - - - інші 30  
21. 0102 90 71 00 - - - - - для забою 30  
22. 0102 90 79 00 - - - - - інші 30  
23. 0102 90 90 00 - - інші 30  
24. 0104 Вівці або кози живі:  
25. 0104 10 10 00 - - чистопородні (чистокровні) 30  
26. племінні тварини  
27. 0104 10 30 00 - - - ягнята (віком до 1 року) 30  
28. 0104 10 80 00 - - - інші 30  
29. 4101 Шкури необроблені великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, протравлені чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 15  
30. 4102 Необроблені шкури овець або шкури ягнят (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, зольні, пікельовані чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 "в" до цієї групи: 15  
31. 4103 90 00 00 - інша 15  
32. Починаючи з 1 січня 2007 року ставка вивізного (експортного) мита на товари за кодами згідно з УКТЗЕД 0102 90 05 00, 0102 90 21 00, 0102 90 29 00, 0102 90 41 00, 0102 90 49 00, 0102 90 51 00, 0102 90 59 00, 0102 90 61 00, 0102 90 69 00, 0102 90 71 00, 0102 90 79 00, 0102 90 90 00, 0104 10 10 00, 0104 10 30 00, 0104 10 80 00 щороку зменшується на 15 відсоткових пунктів до значення 0 відсотків.  
33. Починаючи з 1 січня 2007 року ставка вивізного (експортного) мита на товари за кодами згідно з УКТЗЕД 4101, 4102, 4103900000 щороку зменшується на 1 відсотковий пункт до значення 10 відсотків".  
34. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.