Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 3 Закону України ''Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. В пункті 1 статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( Відомості Верховної Ради, 2003, N 31-32, ст. 263)після слів "а також фізичних осіб-підприємців", додати ", " та слова "окрім юридичних осіб, визначених частиною 2 цієї статті."  
4. В пункті 2 статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" після слів "а також інших установ та організацій" замість крапки додати ", які набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації (легалізації) у порядку, встановленому таким законом."  
5. Пункт 3 статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" викласти в такій редакції: "3. Дані державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, професійних спілок, благодійних організацій, партій, творчих спілок чи їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, професійних спілок та їх об'єднань, торгово-промислових палат, релігійних організацій, та дані про утворення органів державної влади та органів місцевого самоврядування включаються до Єдиного державного реєстру у порядку та в строки, встановлені спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з легалізуючим органом".