Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо виконання судових рішень) (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України „Про виконавче провадження" (щодо виконання судових рішень)  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Закону України „Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 24, ст. 207 - Закон України № 1701-ІV від 11.05.2004) такі зміни:  
5. 1. Назву статті 3 викласти в такій редакції: „Документи, які підлягають виконанню державною виконавчою службою".  
6. 2. У статті 43 після першого речення додати речення такого змісту: „Виконавчий збір стягується після задоволення вимог стягувача".  
7. 3. У статті 46 після частини першої додати частину другу такого змісту: "Виконавчий збір стягується після задоволення вимог стягувача". Частини другу - десяту статті 46 вважати відповідно частинами третьою - одинадцятою.  
8. 4. Частину 2 статті 50 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Державний виконавець самостійно звертає стягнення на усі рахунки боржника, які відомі учасникам виконавчого провадження".  
9. 5. У частині п'ятій статті 50 слова "на належне боржникові інше майно" замінити словами "за заявою сторони виконавчого провадження на належне боржникові майно".  
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
11. ІІІ. Всі законодавчі та нормативні акти, видані до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.