Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо підвищення розміру допомоги на дітей одиноким матерям) (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення зміни до статті 18-3 Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо підвищення розміру допомоги на дітей одиноким матерям)  
2. Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести зміни до статті 18-3 Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №20. ст.102) наступного змісту:  
4. 1.Частину першу статті 18-3 викласти в такий редакції:  
5. Стаття 18-3 Розмір допомоги на дітей одиноким матерям  
6. Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі:  
7. прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку - одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), які мають дітей віком до 16 років (учнів до 18 років).  
8. 2. Прикінцеві положення  
9. 1. Цей Закон набирає чинності 1 січня 2006 року.  
10. 2. Кабінету Міністрів України у трьох місячний строк з дня опублікування цього Закону:  
11. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;  
12. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;