Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Друге читання)

0. Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна"  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. 1. Частину другу статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122) викласти в такій редакції:  
5. "2. Ціна об'єкта приватизації визначається у грошовій одиниці України.  
6. Оплата вартості об'єкта приватизації здійснюється у грошовій одиниці України або за погодженням з Національним банком України у вільно конвертованій валюті.  
7. У разі здійснення покупцем платежу у вільно конвертованій валюті сума коштів перераховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день здійснення платежу.  
8. Покупці - іноземні інвестори та підприємства з іноземними інвестиціями набувають об'єкт приватизації на загальних підставах та з поданням відомостей про джерела походження коштів".  
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.