Кількість абзаців - 276 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законів України:  
4. 1. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46 - 47, ст. 403; 2002 р., № 16, ст.114):  
5. 1) у статті 10:  
6. частину третю - п'яту замінити частинами такого змісту:  
7. „Взяття на облік як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з дня його отримання робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю, з дня отримання від них відповідної заяви.  
8. Обов'язок сплати роботодавцями страхових внесків виникає з дня фактичного допущення працівника до роботи.  
9. Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника страхових внесків та страхове свідоцтво надсилається роботодавцю протягом трьох робочих днів, якщо особа не заявила про своє бажання самостійно отримати повідомлення.  
10. Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, - за їх заявою, після проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";  
11. 2) у частині другій статті 21 слова „зареєстровано" замінити словами „перебуває на обліку";  
12. 3) у пункті першому частини першої статті 24 слова „вести реєстр" замінити словами „здійснювати облік";  
13. 4) у частині другій статті 45:  
14. пункт 1 виключити;  
15. підпункти „б" та "в" пункту 3 виключити;  
16. 5) у частині першій статті 49 слово „реєстрацію" замінити словами „взяття на облік".  
17. 2. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171):  
18. 1) абзац другий частини другої статті 4 замінити абзацами такого змісту:  
19. "Роботодавець набуває статусу платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з дня взяття Фондом його на облік.  
20. Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платників страхових внесків до Фонду здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з дня його отримання робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, -з дня отримання від них відповідної заяви.  
21. Обов'язок сплати роботодавцями страхових внесків виникає з дня фактичного допущення працівника до роботи.  
22. Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника страхових внесків надсилається роботодавцю протягом трьох робочих днів, якщо особа не заявила про своє бажання самостійно отримати повідомлення.  
23. Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється Фондом на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю, - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";  
24. 2) у пункті 1 частини другої статті 12 слова „ведуть реєстр" замінити словами „здійснюють облік";  
25. 3) в абзаці шостому частини третьої статті 17 слова „його реєстрації" замінити словами „здійснення його обліку";  
26. 4) у частині другій статті 35:  
27. пункт 1 виключити;  
28. останній абзац пункту 3 виключити;  
29. 5) у частині першій статті 38:  
30. в абзаці першому слова „несвоєчасність реєстрації як платника страхових внесків" виключити;  
31. в абзаці другому слова „у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків" виключити;  
32. останній абзац виключити.  
33. 3. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2002 р., № 16, ст. 114; 2005 р., № 2, ст.41, № 26, ст.358):  
34. 1) у статті 22: у частині другій слова „їх реєстрації у виконавчих дирекціях відділень Фонду" замінити словами „взяття Фондом їх на облік";  
35. доповнити статтю частинами такого змісту:  
36. „3. Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платника страхових внесків до Фонду здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно з Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з дня його отримання робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують працю найманих працівників, -з дня отримання від них відповідної заяви.  
37. 4. Повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків надсилається страхувальнику протягом трьох робочих днів, якщо він не заявив про своє бажання самостійно отримати повідомлення.  
38. 5. Зняття з обліку страхувальника як платника страхових внесків здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок страхувальника, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";  
39. 2) в останньому абзаці частини першої статті 23 слова „його реєстрації" замінити словами „здійснення його обліку";  
40. 3) у частині другій статті 27:  
41. пункт 1 виключити;  
42. пункт 2 викласти у такій редакції:  
43. „2) нараховувати та сплачувати страхові внески з дня фактичного допущення працівника до роботи";  
44. абзаци другий і третій пункту 8 виключити;  
45. 4) у статті 28:  
46. у пункті 5 частини першої слова "від реєстрації у виконавчих дирекціях відділень Фонду як платників страхових внесків або відмови" виключити;  
47. пункт 2 частини другої виключити;  
48. 5) у частині першій статті 30:  
49. в абзаці першому слова „ухилення від реєстрації як платника страхових внесків" виключити;  
50. в абзаці другому слова „у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків" виключити;  
51. в абзаці третьому слова „порушення строку реєстрації страхувальника як платника страхових внесків або" виключити, а слова „страхувальник повинен був зареєструватися " замінити словами „страхувальника було взято на облік";  
52. 6) в абзаці другому частини першої статті 50 слово „реєстрації" замінити словами „здійснення обліку";  
53. 7) у частині другій статті 50 слова „реєстрації їх" замінити словами „здійснення їх обліку";  
54. 8) в абзаці першому частини третьої статті 51 слова "їх реєстрації" замінити словами "здійснення їх обліку".  
55. 4. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-50, ст. 376; 2005 р., №18-19, ст. 267):  
56. 1) частини третю і четверту статті 15 замінити частинами третьою - сьомою такого змісту:  
57. „3. Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків до Пенсійного фонду з дня взяття їх на облік територіальним органом Пенсійного фонду, а особи, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, -з дня набрання чинності договором про їх добровільну участь.  
58. 4. Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платника страхових внесків до Пенсійного фонду здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з дня його отримання органами Пенсійного фонду, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, -з дня отримання від них відповідної заяви.  
59. 5. Обов'язок сплати роботодавцями страхових внесків виникає з дня фактичного допущення працівника до роботи.  
60. 6. Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника страхових внесків надсилається роботодавцю протягом трьох робочих днів, якщо особа не заявила про своє бажання самостійно отримати повідомлення.  
61. 7. Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, -за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним та проведення остаточного розрахунку";  
62. 2) у частині другій статті 17:  
63. пункт 1 виключити;  
64. у пункті 7 слово „реєстрацію" замінити словами „взяття на облік";  
65. 3) у частині восьмій статті 20 слово „реєстрації" замінити словами „взяття на облік";  
66. 4) у статті 106:  
67. пункт 1 частини дев'ятої виключити;  
68. у пункті 3 частини шістнадцятої слова „ухилення від реєстрації або несвоєчасної реєстрації платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду" виключити.  
69. 5. В абзаці першому частини другої статті 105 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст.356) слова „за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію" виключити.  
70. 6. У Законі України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" ( Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 - 32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257, ст. 259, № 32, ст.421):  
71. 1) у статті 8:  
72. друге речення частини другої після слів „підпис заявника на реєстраційній картці" доповнити словами „ (заяві, повідомленні)";  
73. у частині четвертій:  
74. після слова "реєстрації" доповнити словами "або погодження";  
75. після слова "документів" доповнити словами "змін до них";  
76. слова "в органі, визначеному" замінити словами "або погодження органом, визначеним";  
77. у частині п'ятій:  
78. перше речення після слова " (учасниками)" доповнити словами "або уповноваженими особами";  
79. друге речення після слова " (учасників)" доповнити словами "або уповноважених осіб";  
80. 2) у статті 9:  
81. у частині третій:  
82. в абзаці третьому слова "підприємств і організацій" замінити словами "підприємств та організацій";  
83. абзац шостий доповнити словами „та номер запису у Єдиному державному реєстрі";  
84. доповнити частину новим абзацом такого змісту:  
85. „підстава, дата та номер запису у Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва)";  
86. у частині четвертій:  
87. абзац п'ятий доповнити словами „та номер запису у Єдиному державному реєстрі";  
88. доповнити частину новим абзацом такого змісту:  
89. „підстава, дата та номер запису у Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва)";  
90. частину одинадцяту викласти в такій редакції:  
91. "11. Якщо документи для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, чи фізичною особою-підприємцем особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.  
92. Якщо такі документи подаються представником юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та подається документ (нотаріально посвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника";  
93. частину тринадцяту доповнити абзацом такого змісту:  
94. „документи подано особою, яка не має на це повноважень";  
95. 3) у статті 11:  
96. частину третю доповнити абзацом такого змісту:  
97. „документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі";  
98. частину шосту після слів "а також уповноважені ними особи" доповнити словами "та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності";  
99. 4) частину третю статті 16 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:  
100. "отримання даних у порядку взаємообміну інформацією відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування".  
101. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;  
102. 5) у статті 17:  
103. у частині другій:  
104. в абзаці дев'ятому слово „основні" виключити;  
105. доповнити частину після абзацу двадцять першого новими абзацами такого змісту:  
106. "дата затвердження передавального акта або розподільчого балансу;  
107. дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;  
108. дані про юридичних осіб - правонаступників".  
109. У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - тридцять першим;  
110. доповнити частину після абзацу двадцять п'ятого новим абзацом такого змісту:  
111. "дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення".  
112. У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять другим;  
113. доповнити частину абзацами такого змісту:  
114. "дані, що отримані у порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та номери запису про постановку на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування; дати та номери запису про зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування; дані про види діяльності, в тому числі про основний вид діяльності;  
115. інша додаткова інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою";  
116. у частині третій:  
117. в абзаці п'ятому слово „основні" виключити;  
118. абзац одинадцятий доповнити словами „зокрема, дата набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення фізичної особи-підприємця померлою або визнання безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності";  
119. доповнити частину після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:  
120. "прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер фізичної  
121. особи - платника податків особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця".  
122. У зв`язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - вісімнадцятим;  
123. доповнити частину абзацами такого змісту:  
124. „дані, що отримані у порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування: дати та номери запису про постановку на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування; дати та номери запису про зняття з обліку в органах статистики, державної податкової  
125. служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування; дані про види діяльності, в тому числі про основний вид діяльності;  
126. інша додаткова інформація для здійснення зв'язку з фізичною особою -підприємцем";  
127. 6) частину третю статті 18 доповнити словами "крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості";  
128. 7) у статті 19:  
129. частину сьому викласти у такій редакції:  
130. "7. Не пізніше тринадцяти місяців з дня отримання державним реєстратором останньої реєстраційної картки, що містить відомості про юридичну особу, юридична особа зобов'язана подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу";  
131. доповнити статтю частиною такого змісту:  
132. "8. Якщо до Єдиного державного реєстру не внесено запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, то в разі неотримання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу в установлений частиною сьомою цієї статті строк, а також у разі отримання державним реєстратором від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, державний реєстратор зобов'язаний у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати, яка встановлена для подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, або з дати отримання повідомлення від органу державної податкової служби, надіслати рекомендованим листом юридичній особі повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.  
133. У повідомленні зазначається підстава його надіслання, остання дата одержання державним реєстратором реєстраційної картки від юридичної особи або найменування органу державної податкової служби, який надав повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, та дата цього повідомлення.  
134. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду та повідомляє про це заявника у випадках і в порядку, встановлених частиною п'ятою цієї статті.  
135. У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за зазначеною адресою або неподання юридичною особою протягом місяця з дати надіслання їй відповідного повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу";  
136. 8) у статті 20:  
137. частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:  
138. "засвідчених державним реєстратором копій установчих документів юридичних осіб та змін до них".  
139. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;  
140. частину п'яту після слова "реєстру" доповнити словами "засвідчених державним реєстратором копій установчих документів юридичних осіб та змін до них";  
141. 9) у статті 21:  
142. у другому реченні частини другої слова „Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру встановлюється" замінити словами „Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його оформлення встановлюються";  
143. частину третю доповнити словами „та є документами суворої звітності";  
144. абзац шостий частини четвертої після слів „від імені юридичної особи" доповнити словами „або від імені фізичної особи - підприємця";  
145. 10) у статті 22: частину дев'ятнадцяту викласти в такій редакції:  
146. "19. За публікацію повідомлень, зазначених у частинах п'ятій - сьомій, дванадцятій та тринадцятій цієї статті, справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в частині чотирнадцятій цієї статті - в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, яка використовується на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням спеціалізованого друкованого засобу масової інформації";  
147. 11) у статті 23:  
148. частину шосту викласти у такій редакції:  
149. „6. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.  
150. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та подається документ, що посвідчує її повноваження";  
151. частину восьму доповнити абзацами такого змісту:  
152. „документи подано особою, яка не має на це повноважень;  
153. документи подано не в повному обсязі";  
154. 12) у статті 24:  
155. абзац третій частини першої викласти в такій редакції:  
156. „примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом";  
157. частину дев'яту викласти у такій редакції:  
158. „9. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.  
159. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та подається документ, що посвідчує її повноваження";  
160. частину одинадцяту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:  
161. „документи подано особою, яка не має на це повноважень".  
162. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;  
163. 13) у статті 25:  
164. у частині третій слово „заявника" виключити;  
165. у частині сьомій слова „спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері статистики" замінити словами „спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики";  
166. 14) у статті 26:  
167. у частині першій:  
168. слова "не пізніше наступного робочого дня з дати" замінити словами "в день";  
169. слова „повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та" виключити;  
170. у частині другій:  
171. слова „повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та" і „відповідної" виключити;  
172. доповнити частину словами „на проведення державної реєстрації юридичної особи";  
173. 15) у частині третій статті 27 слова „засновники (учасники)" замінити словами „засновник (засновники)";  
174. 16) у статті 28:  
175. у частині другій:  
176. в абзаці шостому слово „основні" виключити;  
177. в абзаці сьомому слова „без довіреності" замінити словами „на підставі довіреності";  
178. в абзацах дев'ятому та десятому слова "або виключення відомостей до/з" замінити словами "відомостей до";  
179. в абзаці дванадцятому слова "зміни до цього запису або внесла запис про виключення" замінити словами "запис про зміни до відомостей про відокремлений підрозділ або запис про закриття";  
180. 17) у статті 29:  
181. у частині першій:  
182. абзац перший викласти у такій редакції:  
183. "1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи";  
184. абзац третій викласти в такій редакції:  
185. "примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів";  
186. в абзаці п'ятому слова "та два примірники установчих документів у новій редакції" виключити;  
187. частину третю після слів „про вихід зі складу засновників (учасників)" доповнити словами „або нотаріально посвідчена копія документа про перехід частки учасника у статутному капіталі товариства";  
188. частину восьму викласти у такій редакції:  
189. "8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.  
190. Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та подається документ (нотаріально посвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника";  
191. в абзаці першому частини дев'ятої та абзаці першому частини десятої слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі" замінити словом "заявнику";  
192. в абзаці другому частини десятої слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі" виключити;  
193. доповнити частину одинадцяту абзацом такого змісту:  
194. „документи подано особою, яка не має на це повноважень";  
195. частину тринадцяту після слів „частинами першою - п'ятою статті 25" доповнити словами „та частинами другою - третьою статті 27";  
196. частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:  
197. „14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та в той же день передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру";  
198. у частині п'ятнадцятій слова "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженому ними органу" замінити словом "заявнику";  
199. 18) у статті 31:  
200. частину другу після слів "судовим рішенням" доповнити словами "в той же день";  
201. частину третю виключити;  
202. 19) у статті 34:  
203. у частині першій слова "засновники (учасники) юридичної особи або уповноважені ними орган чи особа повинні" замінити словами "юридична особа повинна";  
204. частину п'яту викласти в такій редакції:  
205. "5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.  
206. Якщо такі документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та подається документ (нотаріально посвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника";  
207. у частині шостій слова "засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу" виключити, а слова "засновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особі" замінити словом "заявнику";  
208. частину сьому доповнити абзацом такого змісту:  
209. „рішення щодо припинення юридичної особи не містить даних про склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи, в тому числі їх ідентифікаційних номерів";  
210. в абзаці першому частини восьмої слова "засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу" виключити, а слова "засновнику (учаснику) юридичної особи або уповноваженим ним органу чи особі" замінити словом "заявнику";  
211. в абзаці другому частини восьмої слова "засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу" і "засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі" виключити;  
212. частини дев'яту, десяту та одинадцяту виключити;  
213. 20) у частині першій статті 35:  
214. доповнити частину після слів "юридичні особи та" словами "в той же день";  
215. слова "направити відповідне повідомлення" замінити словом „повідомити";  
216. слово „органам" замінити словом „органи";  
217. 21) абзац другий частини другої статті 36 виключити;  
218. 22) абзац сьомий частини першої статті 37 виключити;  
219. 23) у статті 38:  
220. частину третю після слів "судового рішення" доповнити словами "в той же день";  
221. у частині шостій слова "керівника органу управління або засновника (учасника) юридичної особи" замінити словами "особу, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності";  
222. 24) у статті 39:  
223. частину другу після слів "рішення суду та" доповнити словами "в той же день";  
224. частину шосту після слів "юридичної особи та " доповнити словами "в той же день";  
225. у частині дев'ятій:  
226. доповнити частину після слів "юридичної особи та" словами "в той же день";  
227. слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словом „повідомити";  
228. слово „органам" замінити словами „повідомити органи";  
229. 25) у частині першій статті 40 слова "не пізніше наступного робочого дня від дати" замінити словами "в день";  
230. 26) у частині третій статті 41:  
231. доповнити частину після слів "юридичної особи та" словами "в той же день";  
232. слова "направити відповідне повідомлення" замінити словом "повідомити";  
233. слово „органам" замінити словами „повідомити органи";  
234. 27) у статті 42:  
235. абзац перший частини першої після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або подати через уповноважену особу";  
236. доповнити частину абзацом такого змісту:  
237. „нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка не має повної цивільної дієздатності, але яка досягла шістнадцятирічного віку і має бажання займатися підприємницькою діяльністю";  
238. в абзаці першому частини шостої слова „в день надходження" замінити словами „не пізніше наступного робочого дня з дати надходження";  
239. 28) у статті 47:  
240. в абзаці другому частини першої слова "нотаріально посвідчену" виключити;  
241. частину сьому після слів "підприємницької діяльності та" доповнити словами "в той же день";  
242. у частині дев'ятій:  
243. абзац перший після слів „ (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) доповнити словами „або через уповноважену особу";  
244. останній абзац доповнити словами " або про те, що вона не перебувала на обліку";  
245. 29) у статті 48:  
246. частини другу - п'яту викласти у такій редакції:  
247. "2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті.  
248. 3. Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем, особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт.  
249. 4. Документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) третій особі, зокрема спадкоємцю, з відміткою про дату надходження документів.  
250. 5. Суд, який постановив рішення про оголошення фізичної особи-підприємця померлою або визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою, в день набрання таким рішенням законної сили надсилає його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи -підприємця.  
251. У судовому рішенні про оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою називається особа, яку призначену управителем майна фізичної особи - підприємця за поданням органу опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом";  
252. доповнити статтю частиною такого змісту:  
253. "6. Дата надходження документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій";  
254. 30) частину третю статті 49 після слів "фізичної особи - підприємця та" доповнити словами "в той же день";  
255. 31) статтю 50 викласти в такій редакції:  
256. "Стаття 50. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом  
257. 1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, у день набрання рішенням законної сили надсилає його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення.  
258. Дата надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.  
259. 2. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.  
260. 3. Суд, який постановив рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає його копію державному реєстратору за місцем державної реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.  
261. 4. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом внести до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, а також фізичну особу - підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду, про внесення такого запису.  
262. 5. У разі коли після завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом, суд, що постановив відповідне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця для внесення відповідного запису. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.  
263. 6. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом.  
264. 7. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування встановлюється статтею 51 цього Закону.  
265. 8. На свідоцтві про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця державний реєстратор зобов'язаний зробити відмітку про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та видати (надіслати рекомендованим листом) його за місцем проживання фізичної особи - підприємця, щодо якої було постановлено рішення про припинення державної реєстрації.  
266. 9. У разі коли після завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство, суд, що постановив відповідне рішення, в день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство.  
267. Дата надходження судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.  
268. 10. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення такого запису для взяття фізичної особи - підприємця на облік";  
269. 32) у частині першій статті 51 слова "не пізніше наступного робочого дня від дати" замінити словами "в день";  
270. 33) у частині третій статті 52:  
271. доповнити частину після слів "фізичної особи - підприємця" словами "в той же день";  
272. слова "направити відповідне повідомлення органам" замінити словами "повідомити органи";  
273. 34) статтю 53 доповнити частиною такого змісту:  
274. "4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом".  
275. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.