Кількість абзаців - 32 Розмітка (ліва колонка)


Про визнання такими, що втратили чинність, деяких декретів Кабінету Міністрів України та актів Верховної Ради України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких декретів Кабінету Міністрів України та актів Верховної Ради України  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Визнати такими, що втратили чинність:  
5. Декрет Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 року № 2-92 "Про режим валютних рахунків громадян в уповноважених банках України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 2, ст. 14);  
6. Декрет Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1992 року № 5-92 "Про звільнення суб'єктів господарської діяльності від сплати процентів за кредити та від відповідальності за прострочення їх погашення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 5, ст.32);  
7. Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року № 9-92 "Про додаткове регулювання орендних відносин" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 7, ст. 53; 1996 р., № 52, ст. 303);  
8. Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року № 10-92 "Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 7, ст. 54, № 51, ст. 477);  
9. Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року № 11-92 "Про зміну порядку оплати за користування жилим приміщенням" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 7, ст. 55);  
10. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 12-92 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 76, № 20, ст. 216);  
11. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 17-92 "Про зупинення дії пунктів 5 і 46 Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 81);  
12. Декрет Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 року № 20-92 "Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 11, ст. 90);  
13. Декрет Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 року № 22-92 "Про перенесення строку повернення кредиту, наданого підприємствам та організаціям будівельного комплексу для поповнення їхніх оборотних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 11, ст. 92);  
14. Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 1-93 "Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в Ощадному банку України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 104);  
15. Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 3-93 "Про вивізне (експортне) мито у 1993 році" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 106);  
16. Декрет Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року № 6-93 "Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12 ст. 109);  
17. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 11-93 "Про проведення експерименту у сфері господарської діяльності та приватизації на радіоприладному заводі "Оризон" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 117);  
18. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 18-93 "Про забезпечення сільського господарства імпортною продукцією для проведення весняних польових робіт" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст. 187);  
19. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 21-93 "Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в установах Укрдержстраху" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 205);  
20. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 22-93 "Про індексацію оборотних коштів підприємств і організацій творчих спілок України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 206);  
21. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 25-93 "Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 209);  
22. Декрет Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1993 року № 36-93 "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 24, ст. 270);  
23. Декрет Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1993 року № 37-93 "Про пільги Героям Радянського Союзу і повним Кавалерам ордена Слави" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 24, ст. 271), крім частин першої - третьої статті 10 Декрету;  
24. Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 54-93 "Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 28, ст. 301; 2002 р., № 26, ст. 175);  
25. Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 57-93 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 337; 1996 р., № 52, ст. 303);  
26. Постанову Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року № 3707-ХІІ "Про продовження терміну виплати компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Укрдержстраху" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 51, ст. 487).  
27. ІІ. Прикінцеві положення  
28. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
29. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк після набрання чинності цим Законом:  
30. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
31. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.