Кількість абзаців - 251 Розмітка (ліва колонка)


Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. Внести зміни до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 36, ст. 317, 2001 р., N 25-26, ст. 131), виклавши його у такій редакції:  
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ  
6. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів  
7. Цей Закон з урахуванням міжнародних зобов'язань України встановлює правові засади державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначає повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки суб'єктів господарської діяльності і громадян, які беруть участь у такому обігу на території України.  
8. Розділ І.  
9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
10. Стаття 1. Визначення термінів  
11. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
12. аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені до обігу в Україні засоби і речовини синтетичного або природного походження, які не включені до Переліку, не віднесені до категорії наркотичних засобів і психотропних речовин міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та рішеннями Комісії ООН з наркотичних засобів, хімічна структура і властивості яких східні з хімічною структурою і властивостями наркотичних засобів, психотропних речовин, що включені до Переліку, відтворюють небезпечний вплив на здоров'я населення у разі зловживання ними та підлягають контролю в Україні;  
13. ввезення на митну територію України або вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів - сукупність дій, пов'язаних із переміщенням наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів через митний кордон України у відповідному напрямку;  
14. відпуск - реалізація чи безоплатна передача наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів визначеному одержувачу (споживачу);  
15. виготовлення - усі процеси, за виключенням виробництва, в результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та (або) інших хімічних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів, що їх містять, або наркотичні (психотропні) лікарські засоби, а також перетворення одних наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів на інші;  
16. використання - діяльність, пов'язана із застосуванням наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів у виробництві, виготовленні, переробці, при розробленні, в медичній практиці, при проведенні експертиз, для науково-дослідної роботи, в навчальних цілях;  
17. виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - усі процеси, пов'язані з відокремленням наркотичних засобів і психотропних речовин з рослин, які їх містять, включених до Переліку, та (або) одержанням субстанцій (діючих речовин, що використовуються для виготовлення готових наркотичних і психотропних лікарських засобів) з рослинної сировини;  
18. виробництво прекурсорів - усі процеси, пов'язані з одержанням прекурсорів, включених до Переліку, із будь-якої рослинної чи хімічної сировини;  
19. зберігання - діяльність, пов'язана із забезпеченням відповідних вимог щодо охорони складських приміщень та обмеження доступу сторонніх осіб, забезпечення обліку наявності наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, проведення щоквартальної інвентаризації та надання звітності;  
20. знищення - фізичні чи хімічні зміни, через які наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори і наркотичні (психотропні) лікарські засоби стають непридатними для подальшого їх використання або переробки;  
21. квоти - встановлені Кабінетом Міністрів України річні обсяги наркотичних засобів і психотропних речовин, в межах яких здійснюється їх виробництво, виготовлення, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, зберігання на території України на підставі розрахунку потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах;  
22. Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України - спеціально уповноважений орган у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Комітет);  
23. компетентний орган - компетентний орган окремої країни, яка приєдналась до міжнародних конвенцій у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, діє у відповідності до цих міжнародних конвенцій, зареєстрований ООН;  
24. культивування рослин - посів і вирощування рослин, включених до Переліку, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини;  
25. наркотичні засоби - речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, включені до Переліку, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними та підлягають контролю в Україні відповідно до законодавства, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в тому числі Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року з поправками, рішень Комісії ООН з наркотичних засобів;  
26. наркотичний (психотропний) лікарський засіб -лікарський засіб, що містить один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до Таблиць ІІ і ІІІ Переліку, і прекурсорів, включених до Таблиці ІV Переліку, і підлягає контролю в Україні;  
27. облік - система реєстрації результатів кількісного та якісного вимірювання обсягів наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів з метою контролю за їх обігом;  
28. обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - види діяльності суб'єктів господарювання, пов'язані з культивуванням рослин, включених до Переліку, розробленням, виробництвом, виготовленням, переробкою, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією (торгівлею), відпуском, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі митної території України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, що дозволяються та контролюються згідно з законодавством України;".  
29. оптова реалізація (торгівля) - діяльність, пов'язана з придбанням наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної реалізації, іншим суб'єктам господарської діяльності. Включає як безпосередні комерційні зв'язки на умовах договорів купівлі-продажу та поставки між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв'язки між ними через торгівельних посередників;  
30. особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини - включені до списків N 1 і N 2 таблиці І Переліку наркотичні засоби і психотропні речовини, які не використовуються в медичних цілях та є особливо небезпечними для здоров'я населення;  
31. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Перелік) - наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори, згруповані у відповідні списки таблиць І - ІV, які підлягають контролю в Україні відповідно до законодавства, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, рішень Комісії ООН з наркотичних засобів;  
32. переробка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - дії, в результаті яких здійснюються рафінування (очищення від сторонніх домішок), підвищення у препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, а також одержання на їх основі речовин, які не є наркотичними засобами, психотропними речовинами або прекурсорами;  
33. перевезення - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів у межах території України;  
34. пересилання - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів у внутрішніх та міжнародних поштових відправленнях;  
35. потреба в наркотичних засобах і психотропних речовинах - граничні кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, необхідні для забезпечення медичних, наукових та оборонних цілей України;  
36. препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, включених до Переліку, та підлягає контролю в Україні;  
37. прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які використовуються при виробництві, виготовленні, переробці наркотичних засобів і психотропних речовин та можуть становити небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними, включені до Переліку, підлягають контролю в Україні відповідно до законодавства, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в тому числі Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року з поправками, рішень Комісії ООН з наркотичних засобів;  
38. придбання - діяльність, пов'язана із купівлею наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів з метою використання їх суб'єктом господарювання у власному виробництві цілях або для реалізації;  
39. психотропні речовини - речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, включені до Переліку, які здатні викликати стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему, викликати порушення сприйняття або емоцій, або мислення, або поведінки і які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними та підлягають контролю в Україні відповідно до законодавства, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в тому числі Конвенції про психотропні речовини 1971 року з поправками, рішень Комісії ООН з наркотичних засобів;  
40. реалізація (торгівля) - діяльність суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язана із переданням права власності на наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори і наркотичні (психотропні) лікарські засоби за кошти або боргові зобов'язання іншим власникам;  
41. роздрібна реалізація (торгівля) - діяльність, пов'язана з продажем наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання;  
42. розроблення - застосування наукових результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів до початку їхнього виробництва чи використання;  
43. розподіл - дії, в результаті яких відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, суб'єкти господарської діяльності одержують у встановлених для них розмірах наркотичні засоби, психотропні речовини, наркотичні (психотропні) лікарські засоби для здійснення обігу;  
44. сертифікат - спеціальний дозвіл єдиного міжнародного зразка, виданий на партію наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що ввозиться на митну територію України, вивозиться за межі митної території України або переміщується транзитом;  
45. складські запаси - кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, які знаходяться на території України та призначені для:  
46. споживання в Україні для медичних і наукових цілей;  
47. використання в Україні для виробництва, переробки та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
48. вивезення з України, але не включають кількостей наркотичних засобів і психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що знаходяться в межах України у розпорядженні суб'єктів господарської діяльності для здійснення ними медичних і наукових функцій;  
49. у вигляді спеціальних складських запасів.  
50. спеціальні складські запаси - кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, які знаходяться на території України у розпорядженні Кабінету Міністрів України для забезпечення спеціальних урядових цілей, а також у випадку виключних обставин державного значення;  
51. спеціальний рецептурний бланк - бланк рецепту для виписування хворому за медичним призначенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів, форми, встановленої Міністерством охорони здоров'я;  
52. транзит - митний режим, відповідно до якого наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори і наркотичні (психотропні) лікарські засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів на митній території України.  
53. Стаття 2. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю в Україні  
54. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які підлягають контролю в Україні, включаються у Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з урахуванням їх доцільності використання у медичній практиці і застосовуваних згідно з законодавством заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць:  
55. таблиця І містить особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні заборонено згідно з законодавством України та міжнародними договорами, а також рослини, включені до списку N 3, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, і обіг яких в Україні допускається лише для промислових цілей;  
56. таблиця ІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством України та міжнародними договорами;  
57. таблиця ІІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких може допускатись виключення деяких заходів контролю згідно з законодавством України та міжнародними договорами;  
58. таблиця ІV містить прекурсори, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством України та міжнародними договорами.  
59. Перелік затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Комітету.  
60. Стаття 3. Законодавство про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів  
61. Законодавство про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів складається з цього Закону, інших законів України і виданих відповідно до них нормативно-правових актів.  
62. Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади видають нормативно-правові акти щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів лише у випадках, передбачених законами України.  
63. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та запобігання їх витоку із легального обігу у незаконний обіг спрямована на встановлення суворого контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, обмеження їх обігу виключно медичними, промисловими, науковими і навчальними цілями, скорочення попиту на наркотичні засоби і психотропні речовини, зменшення шкоди від наслідків незаконного їх вживання, а також на скорочення кількості правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  
64. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та запобігання їх витоку із легального обігу у незаконний обіг ґрунтується на наступних принципах:  
65. переважне право на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, для суб'єктів господарської діяльності державної форми власності;  
66. ліцензування усіх видів діяльності (крім розподілу), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
67. координація діяльності органів виконавчої влади;  
68. пріоритетність заходів із запобігання витоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із легального обігу до незаконного обігу та правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, стимулювання діяльності, спрямованої на антинаркотичну пропаганду;  
69. державна підтримка наукових досліджень щодо наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, контролю за їх обігом, протидії зловживанню ними;  
70. розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів на багатосторонній та двосторонній основі.  
71. Центральні органи виконавчої влади, уповноважені на рішення завдань у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів та у сфері запобігання їх витоку із легального обігу у незаконний обіг, в межах своєї компетенції організують виконання законодавства України про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.  
72. Стаття 4. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
73. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці ІV Переліку і наркотичних (психотропних) лікарських засобів на території України дозволяється з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи, експертної чи оперативно-розшукової діяльності, або в навчальних цілях.  
74. Обіг прекурсорів, включених до списку №2 таблиці ІV Переліку на території України дозволяється з метою застосування у цілях, передбачених частиною першою цієї статті, а також промислових цілях (крім виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і наркотичних (психотропних) лікарських засобів), дозволених законодавством України, та контролюється відповідно до цього Закону.  
75. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, а у передбачених ним випадках - в порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.  
76. Стаття 5. Спеціально уповноважений орган у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
77. Спеціально уповноважений орган у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:  
78. Комітет - компетентний орган у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
79. приймає участь у формуванні державної політики у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
80. здійснює контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
81. оформлює та видає сертифікати на право ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
82. взаємодіє з Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками, Радою і Комісією з наркотичних засобів ООН, які займаються проблемами обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;  
83. розробляє основні напрями контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
84. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
85. опрацьовує, погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, які розробляються та приймаються центральними органами виконавчої влади;  
86. узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
87. здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
88. розробляє форми документів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, рослин, віднесених до Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів та правила їх оформлення;  
89. для здійснення своїх повноважень має регіональних уповноважених представників.  
90. Голова спеціально уповноваженого органу у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони здоров'я, за узгодженням зі Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ України.  
91. Стаття 6. Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
92. Відповідно до цього Закону, правил міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, які стосуються суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють таку діяльність.  
93. ліцензування діяльності суб'єктів господарювання;  
94. погодження видачі ліцензій з Міністерством внутрішніх справ України;  
95. щорічні розрахунки та визначення потреб в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах для медичних, наукових та промислових цілей;  
96. щорічне визначення Кабінетом Міністрів України квот, в межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;  
97. надання відомостей Комітету суб'єктами господарської діяльності про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
98. надання Комітетом статистичних даних про фактичний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у загальному звіті про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Міжнародному комітету з контролю за наркотиками Організації Об'єднаних Націй (далі - МККН ООН);  
99. видача Комітетом сертифікатів на право ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
100. погодження видачі Комітетом сертифікатів зі Службою безпеки України;  
101. інформування Комітетом компетентних органів країн-імпортерів про здійснення вивезення за межі митної території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
102. відпуск громадянам наркотичних (психотропних) лікарських засобів з аптечної мережі за рецептом лікаря, оформленим на спеціальному рецептурному бланку;  
103. зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV і наркотичних (психотропних) лікарських засобів та спеціальних рецептурних бланків у вогнетривких замкнених сейфах або в замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи стіни, в обладнаних відповідно до встановлених Міністерством охорони здоров'я вимог окремих приміщеннях;  
104. обмеження кількостей зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV і наркотичних (психотропних) лікарських засобів та спеціальних рецептурних бланків суб'єктами господарювання - юридичними особами визначеними нормативами;  
105. облік наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків та реєстрація операцій з ними суб'єктами господарської діяльності;  
106. щоквартальна інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків, які є у розпорядженні суб'єктів господарської діяльності та складання ними балансу товарно-матеріальних цінностей;  
107. складання переліків посад медичних і фармацевтичних працівників, а також суб'єктів господарської діяльності, яким дозволено виписування рецептів та відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів громадянам;  
108. надання відомостей Комітету суб'єктами господарської діяльності про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків;  
109. притягнення до відповідальності осіб, що здійснюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів за порушення чинного законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;  
110. знищення визнаних непридатними до подальшого використання або переробки наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів в установленому порядку;  
111. перевірки Комітетом та іншими уповноваженими органами діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів;  
112. заборона рекламування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, за виключенням надання наукової інформації в медичних та фармацевтичних довідниках і виданнях;  
113. встановлення гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах, наркотичних (психотропних) лікарських засобах та гранично допустимої малої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах та лікарських засобах;  
114. розроблення нових наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів лише в цілях, передбачених цим Законом, за державним замовленням.  
115. Стосовно препаратів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів встановлюються заходи контролю, аналогічні тим, що встановлені стосовно наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які в них містяться.  
116. Стосовно препаратів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять декілька наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, щодо яких встановлено різний режим контролю, вони підпадають під дію заходів контролю, що застосовуються щодо тих засобів чи речовин, які підлягають більш суворим заходам контролю.  
117. Стосовно лікарських засобів, що містять малі кількості наркотичних засобів, включених до списку №1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку №2 таблиці ІІІ, прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку та препаратів, що містять малі кількості прекурсорів, включених до списку №2 таблиці ІV Переліку, і тому не представляють небезпеки у випадку зловживання ними або представляють незначну небезпеку, з яких вказані засоби чи речовини не видобуваються легкодоступними способами, можуть виключатися деякі заходи контролю, встановлені цим Законом.  
118. Перелік лікарських засобів і препаратів, зазначених у частині 5 цієї статті, а також заходи контролю, передбачені цим Законом, які виключаються стосовно таких лікарських засобів і препаратів, визначаються Міністерством охорони здоров'я за поданням Комітету і узгодженням з Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України.  
119. Перелік підлягає офіційному опублікуванню відповідно до законодавства України.  
120. Порядок застосування заходів контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
121. Міністерство охорони здоров'я України встановлює гранично допустимі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які містяться в наркотичних (психотропних) лікарських засобах, лікарських засобах і препаратах, зазначених у частині 5 цієї статті, та вважаються малими кількостями.  
122. Розділ ІІ  
123. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ  
124. Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
125. Кабінет Міністрів України встановлює порядок здійснення діяльності та допуску осіб до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами і наркотичними (психотропними) лікарськими засобами.  
126. Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком наркотичних засобів, включених до списку N 1 таблиці ІІІ і психотропних речовин, включених до списку N 2 таблиці ІІІ Переліку) та прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці ІV Переліку, здійснюється суб'єктами господарської діяльності - юридичними особами державної форми власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.  
127. Діяльність, пов'язана із зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, оптовою реалізацією, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі митної території України, знищенням наркотичних засобів, включених до списку N 1 таблиці ІІІ і психотропних речовин, включених до списку N 2 таблиці ІІІ Переліку, а також виготовленням з них, переробкою наркотичних (психотропних) лікарських засобів і препаратів, зазначених у частині п'ятій статті 6, здійснюється суб'єктами господарської діяльності - юридичними особами - виробниками всіх форм власності за наявності ліцензії на здійснення зазначених видів діяльності. В ліцензії зазначаються назви наркотичних засобів і психотропних речовин, які дозволено для забезпечення процесу виготовлення, переробки лікарських засобів і препаратів.  
128. Діяльність, пов'язана з обігом (крім виготовлення, переробки) препаратів, лікарських засобів, зазначених частиною п'ятою статті 6, здійснюється суб'єктами господарської діяльності - юридичними особами всіх форм власності без отримання ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, згідно до вимог, встановлених законодавством у відповідній галузі  
129. Діяльність, пов'язана із зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією, відпуском, використанням, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів, прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці ІV Переліку, здійснюється закладами охорони здоров'я усіх форм власності за наявності у них ліцензії на право здійснення відповідних видів діяльності.  
130. Комітет формує перелік закладів охорони здоров'я, підприємств-виробників, які отримали ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Перелік щороку затверджується Міністерством охорони здоров'я і публікується в офіційних виданнях.  
131. Ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV, видаються за наявності відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.  
132. Діяльність, пов'язана з культивуванням та використанням рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, з метою виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин, забороняється.  
133. Діяльність, пов'язана із культивуванням та використанням рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, з низьким вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин для промислових цілей може здійснюватися суб'єктами господарської діяльності - юридичними особами всіх форм власності за наявності у них ліцензії на право здійснення культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, з низьким вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин для промислових цілей. Гранично допустимий вміст наркотичних засобів і психотропних речовин в рослинах, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, що вважається низьким вмістом, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Комітету.  
134. Ліцензії на право культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку для промислових цілей, видаються Міністерством агропромислової політики в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з щорічним наданням суб'єктами господарювання - юридичними особами Міністерству внутрішніх справ та органу ліцензування документів для отримання додаткового погодження на кожний посів окремо. Діяльність з культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, з метою виробництва оригінального та елітного насіння дозволяється лише державним науковим закладам, а з метою виробництва репродуктивного насіння - суб'єктам господарської діяльності - юридичним особам незалежно від форми власності.  
135. Культивування снотворного маку і коноплі може здійснюватися насінням першої репродукції, придбаним в установленому порядку. Порядок та умови придбання суб'єктами господарської діяльності насіння для культивування снотворного маку і конопель встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
136. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з культивуванням, використанням рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, зобов'язані вжити заходів до забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки цих рослин. Умови здійснення діяльності, пов'язаної з культивуванням, використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
137. Суб'єкти господарювання, які не мають ліцензії на право культивування рослин, включених до списку N 3 таблиці І Переліку, та фізичні особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких ростуть ці рослини, зобов'язані їх знищити. Порядок знищення рослин, включених до Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
138. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з культивуванням, використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку з низьким вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин для промислових цілей, повинні знищувати макову солому та пожнивні рештки після збору урожаю маку в установленому порядку.  
139. За незаконний посів рослин, які містять наркотичні засоби, винні особи підлягають відповідальності згідно з законодавством України.  
140. Суб'єкти господарювання - юридичні особи всіх форм власності можуть здійснювати діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці ІV Переліку, за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.  
141. Суб'єктам господарювання не дозволяється зосереджувати в своєму розпорядженні кількість прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, що перевищує їх виробничі потреби.  
142. Суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі забороняється оптова реалізація прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці ІV Переліку.  
143. Ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видаються Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення.  
144. Ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці ІV Переліку у промислових цілях (крім виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин) видаються Міністерством промислової політики України.  
145. Прийняття нормативно-правових актів, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів мають узгоджуватися із спеціально уповноваженим органом у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також з органами, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанням ними.  
146. Стаття 8. Порядок погодження Міністерством внутрішніх справ видачі ліцензії уповноваженим органом на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
147. Погодження включає комплекс заходів щодо встановлення відповідності об'єктів і приміщень, де здійснюються види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів суб'єктами господарювання - юридичними особами встановленим вимогам, а також відсутності у осіб, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів судимості за злочини, пов'язані з незаконним їх обігом. Погодження оформлюється у вигляді довідки. Порядок та умови видачі довідки встановлюються нормативно-правовим актом Міністерства внутрішніх справ України.  
148. Стаття 9. Обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин  
149. Обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється.  
150. Стаття 10. Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин  
151. Розроблення нових наркотичних засобів, психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів дозволяється лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи.  
152. Розроблення нових наркотичних засобів, психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів з метою застосування в медичній практиці здійснюється за державним замовленням згідно з законодавством про лікарські засоби державними науково-дослідними інститутами за наявності ліцензії на цей вид діяльності.  
153. Клінічні дослідження розроблених нових наркотичних засобів, психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що передбачаються для застосування у медичній практиці, та їх державна реєстрація здійснюються відповідно до законодавства про лікарські засоби.  
154. Стаття 11. Діяльність, пов'язана з використанням і знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
155. Діяльність, пов'язана з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ, ІІІ Переліку та прекурсорів, включених до списку №1 таблиці ІV Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, допускається лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи чи в навчальних цілях та інших цілях, передбачених цим Законом.  
156. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів при проведенні експертиз дозволяється суб'єктам господарювання - юридичним особам за наявності ліцензії на цей вид діяльності. Проведення таких експертиз в установах Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України і у Комітеті та проведення контрольованих поставок, оперативних закупок і відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії.  
157. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для науково-дослідної роботи і в навчальних цілях дозволяється суб'єктам господарювання - юридичним особам в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
158. В медичній практиці можуть використовуватися наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсори, включені до таблиці ІV Переліку.  
159. На правовідносини, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволених до застосування в медичній практиці, поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що не суперечить цьому Закону.  
160. Заклади та установи охорони здоров'я здійснюють діяльність, пов'язану з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів згідно до положень цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
161. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
162. Стаття 12. Обмеження обсягів виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку і прекурсорів та встановлення квот  
163. Кабінет Міністрів України щорічно визначає квоти, в межах яких здійснюється культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці І Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, і прекурсорів на підставі розрахунків потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах.  
164. Обмеження, встановлені пунктом 1 цієї статті, стосовно зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин не розповсюджуються на об'єкти і приміщення, де зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, вилучені з незаконного обігу, що належать органам прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України та митним органам.  
165. Для розрахунків і визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах до Комітету суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, подаються відомості згідно статті 20 цього Закону.  
166. Щороку розрахунки потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах оформлюються Комітетом за встановленою формою і затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.  
167. Затверджені розрахунки потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах використовуються при наданні Комітетом статистичних даних про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до МККН ООН за встановленою ним формою, та застосовуються при визначенні Кабінетом Міністрів України щорічних квот.  
168. Порядок визначення квот, в межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку і прекурсорів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
169. Порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин між суб'єктами господарської діяльності встановлюється Міністерством охорони здоров'я України.  
170. Порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці І Переліку між суб'єктами господарської діяльності встановлюється Міністерством аграрної політики України.  
171. Порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України прекурсорів між суб'єктами господарської діяльності встановлюється Міністерством промислової політики України.  
172. Правила виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів та наркотичних (психотропних) лікарських засобів, дозволених до обігу на території України встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
173. Стаття 13. Порядок ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів  
174. Ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюються за умови подання митному органу копії сертифіката, виданого Комітетом за погодженням зі Службою безпеки України (при ввезенні чи вивезенні) або компетентним органом країни-експортера (при транзиті). Копія сертифіката завіряється в установленому порядку органом, який видав цей сертифікат. Інші копії сертифікату, в тому числі нотаріально завірені, не дають права ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів.  
175. Форма сертифіката на право ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, порядок видачі сертифіката та його копій встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
176. Оригінал сертифіката надсилається урядові країни-імпортера.  
177. Копія сертифіката, завірена в установленому порядку, додається до партії наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів і переміщується разом з нею.  
178. При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів копія сертифіката направляється компетентним органом країни-експортера Державній митній службі України.  
179. Ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється лише через митні органи, визначені Державною митною службою України.  
180. При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів підприємство-відправник завчасно повідомляє Державну митну службу України про таке переміщення.  
181. Партія наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що переміщується територією України транзитом, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів можуть здійснюватися тільки з дозволу митного органу.  
182. Транзит через митну територію України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється за умови обов'язкової їх охорони та супроводження митними органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.  
183. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів у міжнародних поштових відправленнях забороняється.  
184. Передача Службою безпеки України чи Міністерством внутрішніх справ України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, вилучених із незаконного обігу, як речових доказів правоохоронним органам інших країн або правоохоронними органами інших країн Службі безпеки України чи Міністерству внутрішніх справ України здійснюється в порядку, встановленому цією статтею.  
185. Дія цієї статті не поширюється на випадки транзитного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів повітряними суднами за умови, що ці повітряні судна не здійснюють посадку на території України.  
186. Експорт препаратів, лікарських засобів, зазначених у частині п'ятій статті 6 здійснюється за наявності сертифікату тільки у випадку запиту про необхідність його видачі до Комітету з боку компетентного органу відповідної країни-імпортера. В іншому разі для вивезення за межі митної території України таких препаратів, лікарських засобів сертифікат Комітетом не видається, про що Комітет інформує листом Державну митну службу України.  
187. Стаття 14. Порядок погодження Служби безпеки України видачі сертифікатів на право ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів  
188. Погодження Служби безпеки України включає комплекс заходів щодо перевірки за банками даних Служби безпеки України відомостей про суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов'язану із ввезенням на митну територію України та вивезенням за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Погодження оформлюється у вигляді довідки. Порядок та умови видачі довідки Служби безпеки України встановлюється відомчими нормативними актами.  
189. Стаття 15. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України  
190. Діяльність, пов'язану з перевезенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за виключенням перевезення суб'єктами господарювання - виробниками всіх форм власності наркотичних засобів, включених до списку N 1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку №2 таблиці ІІІ) на території України дозволено здійснювати суб'єктам господарювання - юридичним особам державної форми власності, що займаються діяльністю, пов'язаною з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на підставі відповідної ліцензії та суб'єктам господарювання - юридичним особам всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з перевезення вантажів транспортними засобами, за наявності у них ліцензії на право здійснення цих послуг, а також ліцензії на право перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  
191. Діяльність, пов'язану з перевезенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів дозволено здійснювати закладам охорони здоров'я всіх форм власності за наявності ліцензії на право перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  
192. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється за умови забезпечення державної охорони вантажу, що перевозиться, та на підставі документів суворої звітності встановленого зразку.  
193. За медичними показаннями громадянам дозволяється зберігати і перевозити наркотичні (психотропні) лікарські засоби, придбані ними в порядку, встановленому статтями 16 і 17 цього Закону.  
194. Пересилання у внутрішніх поштових відправленнях наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів забороняється.  
195. Стаття 16. Придбання наркотичних (психотропних) лікарських засобів  
196. Громадяни мають право придбавати наркотичні (психотропні) лікарські засоби (за виключенням лікарських засобів, зазначених частиною п'ятою статті 6) лише за рецептом лікаря, оформленому на спеціальному рецептурному бланку.  
197. Роздрібна реалізація громадянам наркотичних (психотропних) лікарських засобів, дозволених до застосування у медичній практиці, здійснюється через аптечні заклади всіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.  
198. Стаття 17. Рецепти на право придбання наркотичних (психотропних) лікарських засобів  
199. Рецепти на право придбання наркотичних (психотропних) лікарських засобів виписуються на спеціальних рецептурних бланках. Форма бланків цих рецептів, правила їх обліку, зберігання та оформлення встановлюються Міністерством охорони здоров'я.  
200. Видача рецептів на наркотичні (психотропні) лікарські засоби громадянам без відповідних медичних показань та з порушенням встановлених правил забороняється. За порушення цих правил винні особи несуть відповідальність згідно з законодавством України.  
201. Стаття 18. Основні вимоги до ліцензійної діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
202. Для ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначає загальні підстави ліцензування, а Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" - особливості ліцензування у цій сфері.  
203. Ліцензія на вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин може бути видана суб'єкту господарювання, у склад керівників якого включений фахівець, що має професійну підготовку, відповідну виду діяльності, на який видається ліцензія. Персональну відповідальність за належне виконання положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе керівник суб'єкта господарювання.  
204. При видачі ліцензії на вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, суб'єктом господарювання мають бути передбачені умови для забезпечення обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і наркотичних (психотропних) лікарських засобів, а також для забезпечення безпеки відповідного виду діяльності.  
205. Разом з документами, представлення яких обов'язкове у відповідності з законодавством України про ліцензування, до заяви суб'єкта господарювання про видачу ліцензії на вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, додаються:  
206. копія посвідчення фахівця, що підтверджує відповідність професійної підготовки керівника суб'єкта господарювання - юридичної особи або керівника відповідного підрозділу суб'єкта господарювання виду діяльності, який ліцензується;  
207. довідка державного закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників, які за службовими обов'язками мають отримати доступ безпосередньо до наркотичних засобів і психотропних речовин (наркотичних (психотропних) лікарських засобів), захворювань на наркоманію, токсикоманію, хронічний алкоголізм, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів професійної діяльності та діяльності, пов'язаної з джерелом підвищеної небезпечності. Порядок та умови видачі довідки встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
208. При використанні рослин, включених до Переліку, у промислових цілях, за виключенням виробництва (виготовлення) наркотичних засобів і психотропних речовин, ліцензія на зазначений вид діяльності може бути видана, якщо суб'єкт господарювання доведе необхідність використання цих рослин та наявність умов для попередження можливості: крадіжки рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів".  
209. В ліцензіях на види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин для наукових цілей, мають бути вказані особи, що здійснюють ці види діяльності, кількість використаних наркотичних засобів і психотропних речовин, а також порядок використання залишків наркотичних засобів і психотропних речовин після завершення вказаної діяльності.  
210. Ліцензія на право здійснення діяльності, пов'язаної з культивуванням та використанням рослин, включених до списку №3 таблиці І Переліку, має додатково погоджуватись щорічно (на кожний окремий посів) органом, який видав цю ліцензію та Міністерством внутрішніх справ України.  
211. Крім підстав для відмови у видачі ліцензії, передбачених законодавством України про ліцензування, підставою для відмови у видачі ліцензії на вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є відсутність умов для забезпечення охорони та протипожежної безпеки зазначеної діяльності, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів.  
212. Рішення про видачу ліцензії на вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про анулювання вказаної ліцензії доводиться у триденний термін до відома органів внутрішніх справ та Комітету.  
213. Переліки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надаються органами, які видають ліцензії Комітету, Міністерству внутрішніх справ і Службі безпеки України.  
214. Процедура видачі ліцензії в частині надання юридичними особами окремих довідок і документів може бути спрощена тільки стосовно обігу прекурсорів, включених до списку №2 таблиці ІV Переліку.  
215. За порушення вимог статті 8 цього Закону, а також інших вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Міністерство внутрішніх справ автоматично зупиняє дію погодження (видачу довідки). При цьому, орган ліцензування за вмотивованим рішенням Міністерства внутрішніх справ України одночасно зупиняє дію ліцензії на відповідний вид діяльності, пов'язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  
216. Органи, які уповноважені видавати ліцензії, довідки про погодження, сертифікати на види діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, несуть відповідальність за порушення вимог до їх видачі згідно з законодавством України.  
217. Розділ ІІІ.  
218. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ  
219. Стаття 19. Органи, уповноважені на рішення завдань у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та у сфері запобігання їх витоку із легального обігу в незаконний  
220. З метою реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та у сфері запобігання їх витоку із легального обігу в незаконний Президент України або Кабінет Міністрів України уповноважує органи виконавчої влади на рішення завдань у цих сферах.  
221. Спеціально уповноважений орган у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який здійснює контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у разі виявлення порушень порядку цього обігу застосовує у межах своєї компетенції відповідні заходи щодо усунення таких порушень, і в разі наявності в діях осіб ознак адміністративного правопорушення чи злочину зобов'язані надіслати інформацію або подати матеріали до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  
222. Стаття 20. Відомості про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
223. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов'язані подавати до Комітету щорічні та щоквартальні відомості про:  
224. кількість вироблених, виготовлених в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - щоквартально та щорічно, останнє станом на 31 грудня;  
225. ввезених на митну територію України та вивезених за межі митної території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - щоквартально та щорічно, останнє станом на 31 грудня;  
226. використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів по підприємствах, установах, організаціях України для медичних наукових, інших цілей, складські запаси і спеціальні складські запаси - щорічно, станом на 31 грудня;  
227. використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для виготовлення інших препаратів і лікарських засобів - щорічно, станом на 31 грудня;  
228. кількість вирощених та (або) використаних рослин, включених до Переліку - щорічно, станом на 31 грудня;  
229. Порядок і форма надання відомостей встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Комітету.  
230. Стаття 21. Інвентаризація і баланси  
231. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов'язані проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, які є в їх розпорядженні, та складати баланс товарно-матеріальних цінностей.  
232. Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації доводяться до відома відповідних правоохоронних органів і Комітету.  
233. Стаття 22. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами  
234. Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах. Реєстраційні журнали зберігаються протягом десяти років після внесення до них останнього запису. Порядок ведення реєстраційних журналів встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
235. Стаття 23. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин  
236. Реклама наркотичних засобів, психотропних речовин, наркотичних (психотропних) лікарських засобів заборонена. Медична та наукова інформація про такі засоби і речовини може надаватись тільки в галузевих медичних, наукових та фармацевтичних довідниках і виданнях.  
237. Стаття 24. Відповідальність за порушення вимог цього Закону  
238. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно з законодавством України.  
239. Розділ ІV. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ  
240. Стаття 25. Міжнародні договори України  
241. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, то застосовуються правила міжнародного договору.  
242. Розділ V.  
243. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
244. 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" набирає чинності з дня його опублікування.  
245. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом, вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
246. 3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:  
247. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;  
248. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
249. забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;  
250. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.