Кількість абзаців - 91 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо посилення відповідальності за незаконний обіг зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв) (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо посилення відповідальності за незаконний обіг зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв)  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законів України:  
5. 1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25-26, ст. 131):  
6. 1) Доповнити статтю 51 пунктом 6-1 такого змісту:  
7. "6-1) спеціальна конфіскація";  
8. 2) Доповнити частину другу статті 52 після слова "класу" словами "спеціальна конфіскація";  
9. 3) Виключити із частини другої статті 59 слово "корисливі";  
10. 4) Доповнити Кодекс статтю 59-1 такого змісту:  
11. "Стаття 59-1. Спеціальна конфіскація.  
12. 1. Покарання у виді спеціальної конфіскації полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави належних особі на момент її засудження предметів та інших речей, які були: а) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину; б) надані особі з метою схилити її до вчинення злочину чи як винагорода за його вчинення; в) предметом злочину, пов'язаного з їх незаконним обігом; г) здобуті в результаті вчинення злочину або на які було спрямовано злочин, - і застосовується, якщо ці речі згідно з законом не підлягають поверненню потерпілому або іншій особі.  
13. 2. Спеціальна конфіскація застосовується незалежно від категорії вчиненого злочину і може бути застосована у випадках, коли вона не передбачена в санкції статті Особливої частини цього Кодексу.  
14. 3. Спеціальна конфіскація застосовується незалежно від звільнення особи від покарання або його відбування на підставах, передбачених статтями 75, 79, 80, 83, 84, 85, 86 цього Кодексу.  
15. 4. Якщо речі, перелічені у частині першій цієї статті, перебувають у спільній власності, спеціальній конфіскації підлягає лише та їх частина, яка належить засудженому.  
16. 5. Якщо речі, перелічені у частині першій цієї статті, не перебувають у власності засудженого або не є належною йому частиною спільної власності, або якщо особа, яка вчинила злочин і є їхнім власником, звільнена від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених цим Кодексом, або якщо особа вчинила суспільно небезпечне діяння у стані неосудності чи до досягнення віку, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність, питання про їх конфіскацію вирішується у порядку, встановленому чинним законодавством."  
17. 5) Статтю 77 доповнити словами "спеціальної конфіскації";  
18. 6) Статтю 263 викласти у такій редакції:  
19. "Стаття 263. Незаконний обіг вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи пристроїв  
20. 1. Носіння, перевезення, пересилання, зберігання, придбання, виробництво, виготовлення, ремонт, передача або збут без передбаченого законом дозволу вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, -  
21. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк.  
22. 2. Ті самі діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо вогнепальної автоматичної, артилерійської зброї чи гранатомету, або щодо партії вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, -  
23. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
24. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за статтями 255, 256, 257, 258, 260, 262, 263, 263-1 або 410 цього Кодексу, або організованою групою, або щодо великої партії вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, -  
25. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
26. 4. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою, другою або третьою цієї статті або частинами першою, другою або третьою статті 263-1 цього Кодексу, якщо вона добровільно здала органам влади усю відповідну зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої та пристрої до вогнепальної зброї, які перебували у її незаконному володінні, користуванні чи віданні.  
27. Примітки: 1. Повторним у цій статті, а так само у статті 263-1 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цією статтею або статтею 263-1 цього Кодексу.  
28. 2. Партією у цій статті визнаються:  
29. а) дві або більше одиниці вогнепальної автоматичної, артилерійської зброї чи гранатометів;  
30. б) три або більше одиниці іншої вогнепальної зброї; три або більше одиниці вибухових пристроїв; три або більше одиниці боєприпасів до артилерійської зброї чи гранатометів, три або більше одиниці гранат, мін чи інших боєприпасів;  
31. в) двадцять або більше одиниць патронів до іншої вогнепальної зброї;  
32. г) двісті або більше грамів вибухових речовин.  
33. 3. Великою партією у цій статті визнаються:  
34. а) п'ять або більше одиниць вогнепальної автоматичної, артилерійської зброї чи гранатометів;  
35. б) десять або більше одиниць іншої вогнепальної зброї; десять або більше одиниць вибухових пристроїв; десять або більше одиниць боєприпасів до артилерійської зброї чи гранатометів, десять або більше одиниць гранат, мін чи інших боєприпасів;  
36. в) сто або більше одиниць патронів до іншої вогнепальної зброї;  
37. г) тисяча або більше грамів вибухових речовин.";  
38. 7) Доповнити Кодекс статтею 263-1 такого змісту:  
39. "Стаття 263-1. Незаконний обіг холодної, пневматичної, газової, електрошокової зброї, спеціальної зброї для стрільби гумовою кулею або пристроїв до вогнепальної зброї  
40. 1. Носіння, виробництво, виготовлення, ремонт або збут без передбаченого законом дозволу газової зброї нервово-паралітичної дії, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметрів та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, електрошокової зброї, холодної зброї, спеціальної зброї для стрільби гумовою кулею, або пристроїв (глушителя, оптичного прицілу) до вогнепальної зброї, -  
41. караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  
42. 2. Ті самі діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо партії зброї чи партії пристроїв до вогнепальної зброї, -  
43. караються штрафом до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років.  
44. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за статтями 255, 256, 257, 258, 260, 262, 263, 263-1 або 410 цього Кодексу, або організованою групою, або щодо великої партії зброї чи великої партії пристроїв до вогнепальної зброї, -  
45. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк.  
46. Примітки: 1. Партією у цій статті визнаються: три або більше одиниці відповідної зброї; три або більше одиниці пристроїв до вогнепальної зброї.  
47. 2. Великою партією у цій статті визнаються: десять або більше одиниць відповідної зброї; десять або більше одиниць пристроїв до вогнепальної зброї";  
48. 8) Доповнити абзац перший статті 388 словами "або приховування речей, що підлягають спеціальній конфіскації".  
49. 2. У Кримінально-процесуальному Кодексі України :  
50. 1) Пункти 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 81 виключити;  
51. 2) Частину другу статті 112 після цифр "263" доповнити цифрами "263-1".  
52. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122) :  
53. 1) У статті 190:  
54. з абзацу першого частини першої виключити слова "а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду";  
55. в абзаці першому частини першої слова "або продаж" замінити словами "придбання або збут";  
56. в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти";  
57. в абзаці другому частині другої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від двадцяти до сімдесяти";  
58. 2) У статті 191:  
59. в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти";  
60. в абзаці другому частині другої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від двадцяти до сімдесяти";  
61. 3) У статті 192:  
62. в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від п'яти до десяти";  
63. 4) У статті 193:  
64. в абзаці другому слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від семи до двадцяти";  
65. 5) У статті 194:  
66. в абзаці другому частини першої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти";  
67. в абзаці другому частині другої слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від двадцяти до сімдесяти";  
68. 6) У статті 195:  
69. абзац перший частини першої доповнити словами "якщо воно не містить складу злочину";  
70. в абзаці другому частини першої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти";  
71. в абзаці другому частині другої слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від двадцяти до сімдесяти";  
72. 7) У статті 195-1:  
73. в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти";  
74. в абзаці другому частині другої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від двадцяти до сімдесяти";  
75. 8) У статті 195-2:  
76. в абзаці другому частини першої слова "від одного до трьох" замінити словами "від п'яти до десяти", а слова "від двох до п'яти" - словами "від десяти до п'ятдесяти";  
77. в абзаці другому частині другої слова "від двох до п'яти" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти", а слова "від п'яти до десяти" - словами "від двадцяти до сімдесяти";  
78. 9) У статті 195-3:  
79. в абзаці другому частини першої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти";  
80. в абзаці другому частині другої слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від двадцяти до сімдесяти";  
81. 10) У статті 195-4:  
82. абзац перший частини першої доповнити словами "якщо воно не містить складу злочину";  
83. в абзаці другому частини першої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти";  
84. в абзаці другому частині другої слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від двадцяти до сімдесяти".  
85. ІІ. Прикінцеві положення.  
86. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
87. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання цим Законом чинності:  
88. підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України, які випливають із цього Закону;  
89. привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;  
90. забезпечити приведення у відповідність до цього Закону нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.