Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи'' (Друге читання)

0. Проект З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про статус і соціальний захист громадян, які  
2. Постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 2001 р., № 27, ст. 134, № 30, ст. 140; 2002 р., № 29, ст. 199; 2003 р., № 10 - 11, ст. 87) такі зміни:  
5. 1. У частині п'ятій статті 2 слова "Академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України, Міністерства сільського господарства України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по гідрометеорології" замінити словами "Національної Академії наук України, спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи, агропромислової політики, у сфері охорони навколишнього природного середовища, заповідної справи та гідрометеорологічної діяльності".  
6. 2. У частині четвертій статті 15 слова "місцевими Радами народних депутатів на цих територіях" замінити словами "органами місцевого самоврядування".  
7. 3. У статті 16: у частині третій слова "Державного управління, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, органи державної адміністрації" замінити словами "місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад";  
8. частину сьому викласти у такій редакції: "Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України розробляється спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи та затверджується Кабінетом Міністрів України".  
9. 4. У першому реченні частини першої статті 17 слова "Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство соціального забезпечення України, Міністерство народної освіти України, Міністерство вищої освіти України, державні, громадські організації, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, у сфері праці та соціальної політики, з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад, державні, громадські організації".  
10. 5. У статті 18 слова "Міністерства охорони здоров'я" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я".  
11. 6. У статті 20: у пункті 11) абзац перший викласти в редакції: "- 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків); - 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією, тепловою енергією, водопостачанням, водовідведенням та іншими послугами) в межах норм споживання, передбачених Законом. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю; - 50-процентна знижка плати за користування телефоном (абонементна плата, а також оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених Законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: непрацездатні і утриманці; батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають своїх сімей; діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісті."  
12. 7. У пункті 12 частини першої статті 30 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "органами місцевого самоврядування".  
13. 8. У статті 32: у пункті 2: у першому реченні абзацу першого слова "виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів", "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити відповідно словами "обласних державних адміністрацій", "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад";  
14. в абзаці другому слова "виконавчих комітетах міських, районних Рад народних депутатів" замінити словами "районних державних адміністраціях, виконавчих органах рад";  
15. в абзаці п'ятому слова "Місцеві Ради народних депутатів" замінити словами "Органи місцевого самоврядування";  
16. у пункті 3: в абзаці першому слова "виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад";  
17. в абзаці четвертому слова "Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад";  
18. в абзаці п'ятому слова "обласним Радам народних депутатів" замінити словами "обласним державним адміністраціям";  
19. у другому реченні абзацу першого пункту 4 слова "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад".  
20. 9. У другому реченні частини першої статті 34 слова "виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад".  
21. 10. У пункті 4 частини першої статті 35 слова "Рад народних депутатів" замінити словом "рад".  
22. У першому реченні абзацу першого пункту 6 частини першої статті 36 слова "місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "органами місцевого самоврядування".  
23. 11. У першому реченні частини третьої статті 37 слова "місцевими органами державної адміністрації або виконавчими комітетами міських рад народних депутатів" замінити словами "місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами рад".  
24. Частину третю статті 54 після слів "до Закону України "Про пенсійне забезпечення" доповнити словами: "та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
25. 12. Статтю 54 доповнити новою частиною четвертою в такій редакції: "Розміри пенсій для інвалідів, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованим із 10-кілометрової зони відчуження, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими: по І групі інвалідності - 150 процентів прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу, яка втратила працездатність; по ІІ групі інвалідності - 125 процентів прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу, яка втратила працездатність; по ІІІ групі інвалідності - 100 процентів прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу, яка втратила працездатність." Відповідно частину четверту та п'яту вважати відповідно частиною п'ятою та шостою.  
26. абзац 17 пункту 2 частини першої статті 55 після слів "до Закону України "Про пенсійне забезпечення" доповнити словами: "та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
27. 13. У статті 56: Пункт 1 викласти в редакції: "1. Час роботи (служби, в тому числі державної) по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до трудового стажу, стажу державної служби, стажу, який надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (в тому числі за списком N 1): до 1 січня 1988 року - в потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року - у полуторному розмірі . З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги по обчисленню стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України.  
28. частину першу статті 57 після слів "до Закону України "Про пенсійне забезпечення" доповнити словами: "та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
29. (законопроект реєстр. № 7121-1) Внести до статті 57 такі доповнення: Обчислення середньомісячного заробітку проводиться відповідно до Закону України " Про пенсійне забезпечення". При цьому за бажанням того, хто звернувся за пенсією середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може братись за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення. У випадках, коли особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення менше 12 місяців, середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців, пенсія може братися за будь-які фактично відпрацьовані 30 днів підряд, а у випадках, коли особа пропрацювала на вказаних територіях менше місяця, пенсія може обчислюватись із заробітку за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі. Для осіб, які працювали у зоні відчуження менше місяця та захворіли на променеву хворобу, пенсія може обчислюватись із заробітку за фактично відпрацьований час. Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.  
30. 15. В абзаці першому пункту 4 статті 65 слова "Міністерством у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської катастрофи".  
31. 16. Закон доповнити новою статтею 71 "Особливості внесення змін до норм Закону" наступного змісту: "Дія статей цього Закону та їх частин не може призупинятися іншими Законами, крім законів про внесення змін та доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".  
32. ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу першого пункту 11 статті 20 та нової частини четвертої статті 54, які набирають чинності з 1 січня 2006 року. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
33. (законопроект реєстр. № 7121-1) Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.