Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (Друге читання)

0. Проект  
1. (прийнято за основу 17.03.2006)  
2. ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про внесення змін до Закону України  
4. "Про державні гарантії відновлення заощаджень  
5. громадян України"  
6. ( щодо джерел витрат з повернення заощаджень громадян)  
7. Верховна Рада п о с т а н о в л я є:  
8. 1. Внести до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 8, ст. 60), (із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/97-вр від 17.01.97, ВВР, 1997, № 8, ст. 61 N 201/98-вр від 24.03.98, ВВР, 1998, № 35, ст.240) такі зміни та доповнення:  
9. 1). Статтю 4 викласти у такій редакції:  
10. Компенсація зазначених у частині першій статті 1 цього Закону заощаджень громадян гарантується державою у сумі, яка на 1 жовтня 1996 року становить 131,96 млрд.грн. Щорічно кошти для компенсації знецінених заощаджень відносяться на державний внутрішній борг України у розмірі до 1,5 відсотка валового внутрішнього продукту, розрахунково визначеного у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік.  
11. 2). Статтю 6 викласти у такій редакції:  
12. "Право на компенсацію знецінених заощаджень та заощаджень громадян, поміщених у цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР), мають всі вкладники ( їх спадкоємці) та власники цінних паперів (їх спадкоємці) Ощадбанку України.  
13. На суму компенсації знецінених заощаджень та заощаджень громадян, поміщених у цінні папери, видаються державні компенсаційні облігації з виз наченою номінальною вартістю, які будуть викупатися (погашатися) державою поступово за рахунок коштів, визначених щорічно у загальному фонді Державного бюджету України.  
14. Порядок випуску та обігу державних компенсаційних облігацій затверджується постановою Кабінету Міністрів України.  
15. Джерелом покриття витрат з повернення заощаджень вкладників є збільшення обсягу загального фонду державного бюджету у розмірі до 1,5 відсотка валового внутрішнього продукту на планований рік.  
16. Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються у Державному бюджеті України окремою статтею. Ця стаття є захищеною і не підлягає скороченню у разі зміни показників бюджету.  
17. Положення про порядок використання коштів, що спрямовуються на погашення (викуп) державних компенсаційних облігацій, розробляється Кабінетом Міністрів України.  
18. Кабінет Міністрів України може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, в тому числі кошти, залучені до Державного бюджету України через спеціальні податки, встановлені законами України, а також від здійснення операцій з державними цінними паперами.  
19. 3). Статтю 7 викласти у такій редакції:  
20. Черговість погашення (викупу) державних компенсаційних облігацій населенню встановлюється Кабінетом Міністрів України в залежності від віку вкладника, групи інвалідності та суми вкладу починаючи з 1 січня 2007 року, забезпечуючи першочерговість викупу облігацій для людей похилого віку, учасників Великої вітчизняної війни та інвалідів війни, в межах визначеної у державному бюджеті суми на зазначені цілі.  
21. Погашення (викуп) державних компенсаційних облігацій населенню проводиться враховуючи існуючу заборгованість по вікових категоріях вкладників, а саме:  
22. заборгованість вкладникам, яким 80 і більше років - 9 млрд.грн.;  
23. забогованість вкладникам, яким 75-80 років - 10,4 млрд.грн.;  
24. заборгованість вкладникам, яким 70-75 років - 17,9 млрд.грн.  
25. заборгованість вкладникам, яким 65-70 років - 16,3 млрд.грн.;  
26. заборгованість вкладникам, яким 60-65 років - 14,3 млрд.грн.;  
27. заборгованість вкладникам, яким до 60 років - 54 млрд.грн.  
28. Власники компенсаційних облігацій у визначені терміни погашення одержують кошти відповідно до вартості облігації у повному обсязі.  
29. Погашення компенсаційних облігацій здійснюється з урахуванням права успадкування вкладів, за винятком осіб, які виїхали з України."  
30. У випадку досягнення розміру валового внутрішнього продукту вище розрахункових показників, погашення компенсаційних облігацій може проводиться додатково по інших категоріях вкладників відповідно до нормативного акту Кабінету Міністрів України.  
31. Власники компенсаційних облігацій можуть погасити їх раніше встановленого Кабінетом Міністрів України для відповідної категорії громадян терміну за ціною, нижчою за номінальну , у порядку і на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.  
32. Власники належних їм компенсаційних облігацій можуть їх використовувати на оплату медичних послуг у державних стаціонарних закладах охорони здоров"я та навчання у вищих навчальних закладах за державним замовленням у порядку, розробленому Кабінетом Міністрів України.  
33. 4). Доповнити Закон статтею 9 у такій редакції:  
34. Кабінету Міністрів України, Ощадному банку України, до 1 липня 2006 року забезпечити проведення інвентаризації зобов"язань держави згідно цього закону станом на 1 січня 2006 року та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо стратегії погашення цих зобов"язань до 1 вересня 2006 року.  
35. 2. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.