Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законів України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І.Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі доповнення:  
4. 1.Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-14 "Вимога непередбачених законодавством документів" такого змісту:  
5. "Стаття 164-14 Вимога непередбачених законодавством документів  
6. Вимога посадовою особою непередбачених законодавством документів для реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, або для патентування чи ліцензування деяких видів підприємницької діяльності, а також для надання послуг фізичним та юридичним особам в сфері державного управління -  
7. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
8. 2.Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-15 "Порушення строків державної реєстрації та строків надання послуг в сфері державного управління" такого змісту:  
9. "Стаття 164-15 Порушення строків державної реєстрації та строків надання послуг в сфері державного управління  
10. Порушення посадовою особою передбачених законодавством строків державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, порушення строків передачі органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомостей з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, або порушення строків патентування чи ліцензування деяких видів підприємницької діяльності, а також порушення строків надання послуг фізичним та юридичним особам в сфері державного управління -  
11. тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
12. ІІ. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263) такі зміни та доповнення:  
13. 1.Статтю 8 доповнити частиною восьмою такого змісту:  
14. "Державному реєстратору забороняється вимагати нотаріального посвідчення документів, що подаються на реєстрацію, якщо необхідність такого посвідчення не передбачена цим Законом."  
15. 2.В частині першій статті 21 слово "підприємцю" вилучити.  
16. 3.Частину 1 статті 42 після слів " (далі заявник)" та перед "повинна подати" доповнити словами "або уповноважена нею особа".  
17. 4.Частину 3 статті 42 викласти в такій редакції:  
18. "Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт. Уповноважена заявником особа також пред'являє документ, що засвідчує її повноваження."  
19. 5.Частину 9 статті 47 доповнити абзацом сьомим такого змісту:  
20. "Довідка про зняття з обліку надається відповідним органом у строк не більше 20 робочих днів з дня реєстрації підприємцем заяви про зняття з обліку у відповідному органі."  
21. ІІІ. Цей Закон набуває чинності з моменту його опублікування.