Кількість абзаців - 37 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про рекламу"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Закону України "Про рекламу" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 39, ст. 181){ 2006, N 5-6, ст. 75 N 3480-ІV ( 3480-15)від 23.02.2006 } такі зміни:  
3. Б. Беспалий 11. У частинах першій та другій статті 6 вилучити слово "чинного".  
4. Б. Беспалий  
5. 2.2. Пункт шостий частини першої статті 8 після тексту "органів державної влади України" доповнити текстом "та органів місцевого самоврядування".  
6. Б. Беспалий  
7. 4. Пункт восьмий частини першої статті 8 після тексту "її ім'я без" доповнити текстом "нотаріально посвідченої письмової".  
8. Б. Беспалий 3. Пункт сьомий частини першої статті 8 після тексту "відсутності відповідного сертифіката, " доповнити текстом "дозволу, ".  
9. 5. Частину четверту статті 13 після тексту "членів Уряду України, " доповнити таким текстом:  
10. "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,  
11. Б. Беспалий  
12. Стаття 17. Внутрішня реклама  
13. Перше речення частини першої статті 17 викласти у такій новій редакції: "Розміщення внутрішньої реклами погоджується лише з власником місця її розташування або уповноваженим ним органом (особою).".  
14. Б. Беспалий  
15. Частини першу та другу статті 22 викласти у такій новій редакції  
16. 1. Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, може здійснюватися тільки у відповідних спеціалізованих виданнях щодо тютюнових виробів, або безпосередньо у приміщеннях торговельних закладів, що реалізують тютюнові вироби, або на відповідних виставках (заходах).  
17. Б. Беспалий  
18. 2. Реклама алкогольних напоїв (крім шампанського України, вина колекційного, вина контрольованого найменування), знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, може здійснюватися тільки у відповідних спеціалізованих виданнях щодо алкогольних напоїв, або безпосередньо у приміщеннях торговельних закладів, що реалізують алкогольні напої, або на відповідних виставках (заходах).  
19. Реклама шампанського України, вина колекційного, вина контрольованого найменування, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються зазначені алкогольні напої, забороняється: на радіо та телебаченні у період з 6 години до 23 години, засобами зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на транспорті  
20. М. Томенко  
21. І. Частини першу та другу статті 22 викласти у такій редакції:  
22. "1. Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється на радіо та телебаченні, на перших і останніх сторінках газет, перших і останніх сторінках обкладинок журналів та інших видань, засобами зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на транспорті, за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів).  
23. 2. Реклама алкогольних та слабоалкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні та слабоалкогольні напої, забороняється на радіо та телебаченні у період з 6 до 23 години, на перших і останніх сторінках газет, перших і останніх сторінках обкладинок журналів та інших видань, засобами зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на транспорті, за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів)".  
24. Б. Я. Беспалий  
25. У другому реченні частини другої статті 25 вилучити слово "чинного"  
26. Б. Я. Беспалий  
27. У першому реченні частини другої статті 26 слово "виконавчої" замінити словом "державної"  
28. У частині третій статті 26 текст "виконавчого органу контролю" замінити текстом "зазначеного органу державної влади".  
29. М. В. Томенко  
30. 19. ІІ. Прикінцеві положення  
31. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року  
32. Б.БЕСПАЛИЙ, н.к. 330  
33. Розділ ІІ. прикінцеві положення.  
34. Наприкінці доповнити такими новими двома абзацами:  
35. "Положення статті 7 цього Закону (зміни до статті 22 Закону "Про рекламу") в частині, що стосується газет, журналів та інших друкованих видань, вводяться в дію з 1 січня 2008 року.  
36. Договори щодо розміщення реклами укладені всупереч вимогам цього Закону до 21 жовтня 2006 року зберігають чинність і діють до кінця зазначеного в них терміну, але не пізніше 1 липня 2007 року".