Кількість абзаців - 281 Розмітка (ліва колонка)


Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання (Друге читання)

0. Проект
 
1. П О С Т А Н О В А
 
2. ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
3. Про перелік, кількісний склад і предмети відання
 
4. комітетів Верховної Ради України
 
5. шостого скликання
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. 1. Відповідно до статті 89 Конституції України, статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" утворити комітети Верховної Ради України шостого скликання:
 
8. Комітет з питань правової політики;
 
9. Комітет з питань правосуддя;
 
10. Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;
 
11. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
 
12. Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;
 
13. Комітет з питань національної безпеки і оборони;
 
14. Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
 
15. Комітет у закордонних справах;
 
16. Комітет з питань європейської інтеграції;
 
17. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України;
 
18. Комітет з питань бюджету;
 
19. Комітет з питань фінансів і банківської діяльності;
 
20. Комітет з питань економічної політики;
 
21. Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва;
 
22. Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
 
23. Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства;
 
24. Комітет з питань транспорту і зв'язку;
 
25. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин;
 
26. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
27. Комітет з питань науки і освіти;
 
28. Комітет з питань охорони здоров'я;
 
29. Комітет з питань культури і духовності;
 
30. Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму;
 
31. Комітет з питань свободи слова та інформації;
 
32. Комітет з питань соціальної політики та праці;
 
33. Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
 
34. 2. Згідно із статтею 10 Закону України "Про приватизацію державного майна" утворити Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації.
 
35. 3. Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" встановити, що до складу кожного з комітетів Верховної Ради України шостого скликання на момент утворення може входити не менше 9 і не більше 20 народних депутатів України, крім комітетів Верховної Ради України з питань бюджету, з питань фінансів і банківської діяльності, до складу яких можуть входити до 30 народних депутатів України, за умови представлення не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (у разі якщо чисельність депутатської фракції є меншою, ніж кількість комітетів).
 
36. За кількості членів комітету не більше 10 народних депутатів України обирається один заступник голови комітету, за кількості членів комітету від 11 до 20 народних депутатів України - перший заступник і заступник голови комітету, а за кількості членів комітету понад 20 народних депутатів України - перший заступник і два заступники голови комітету.
 
37. 4. Затвердити згідно із частиною першою статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та пунктом 8 частини першої статті 16 Регламенту Верховної Ради України предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання та Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації (додаються).
 
38. 5. Встановити, що у разі внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту, проекту постанови чи іншого акта Верховної Ради України, зміст якого стосується предметів відання двох або більше парламентських комітетів, головний комітет з опрацювання такого проекту визначається на підставі статті 88 Конституції України Головою Верховної Ради України, у тому числі за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій у Верховній Раді України, внесеною відповідно до Регламенту Верховної Ради України, якщо рішенням Верховної Ради України опрацювання проекту такого акта не віднесено до відання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, утвореної відповідно до статті 89 Конституції України.
 
39. 6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
40. Тимчасова президія першої сесії
 
41. Верховної Ради України шостого скликання
 
42. Додаток
 
43. до Постанови Верховної Ради України
 
44. від __ листопада 2007 року № ____
 
45. ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ
 
46. комітетів Верховної Ради України шостого
скликання
 
47. та Спеціальної контрольної комісії
 
48. Верховної Ради України з питань приватизації
 
49. 1. Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують, попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України, та виконують контрольні функції у відповідних сферах відання:
 
50. 1) Комітет Верховної Ради України з питань правової політики:
 
51. внесення змін до Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим;
 
52. оцінки відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України (крім законопроектів про внесення змін до Конституції України);
 
53. законодавчого забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади;
 
54. стандартів нормотворчої діяльності;
 
55. правового статусу Конституційного Суду України, у тому числі призначення на посади суддів Конституційного Суду України та звільнення їх з посад;
 
56. організації та діяльності органів юстиції та нотаріату;
 
57. цивільного законодавства;
 
58. надання правової допомоги громадянам;
 
59. планування законодавчої діяльності Верховної Ради України;
 
60. 2) Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя:
 
61. судоустрою, статусу суддів та забезпечення діяльності судів (крім Конституційного Суду України);
 
62. Вищої ради юстиції, у тому числі призначення на посади членів Вищої ради юстиції та припинення повноважень члена Вищої ради юстиції;
 
63. обрання на посади суддів та звільнення з посад суддів, обраних безстроково;
 
64. надання згоди на затримання чи арешт суддів;
 
65. судових експертиз;
 
66. третейського судочинства;
 
67. організації та діяльності виконавчої служби;
 
68. кримінального, цивільного, господарського та адміністративного судочинства (процесуальне законодавство);
 
69. 3) Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування:
 
70. адміністративно-територіального устрою України;
 
71. спеціального статусу столиці України та інших міст;
 
72. організації та діяльності органів виконавчої влади (за винятком органів виконавчої влади, питання організації та діяльності яких віднесені до відання інших комітетів);
 
73. регіональної політики;
 
74. місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;
 
75. державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
 
76. виборів, референдумів та інших форм безпосереднього волевиявлення громадян;
 
77. статусу та діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян (крім тих, питання діяльності яких віднесені до відання інших комітетів);
 
78. державних символів України;
 
79. державних нагород України;
 
80. 4) Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності:
 
81. кримінального законодавства;
 
82. законодавства про адміністративні правопорушення;
 
83. виконання кримінальних покарань та організації і діяльності органів та установ виконання покарань;
 
84. організації та діяльності органів прокуратури, органів внутрішніх справ, податкової міліції, інших правоохоронних органів;
 
85. оперативно-розшукової діяльності;
 
86. дізнання та досудового слідства;
 
87. профілактики злочинів та адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі;
 
88. організації охорони громадського порядку та громадської безпеки;
 
89. охоронної і детективної діяльності;
 
90. державного захисту учасників кримінального судочинства та державного захисту суддів, працівників правоохоронних органів;
 
91. соціального захисту працівників правоохоронних органів та членів їх сімей;
 
92. 5) Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією:
 
93. боротьби з корупцією;
 
94. боротьби з організованою злочинністю;
 
95. відповідальності за легалізацію (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
96. боротьби з тероризмом;
 
97. призначення на посади та звільнення з посад, пов'язані з предметом відання;
 
98. 6) Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони:
 
99. національної безпеки України;
 
100. законодавчого забезпечення діяльності органів служби безпеки, розвідки і контррозвідки, органів прикордонної служби, збереження державної таємниці та конфіденційної інформації;
 
101. правового режиму державного кордону, воєнного та надзвичайного стану;
 
102. оборонно-промислового комплексу, військового та військово-технічного співробітництва України з іншими державами, а також участі України в міжнародних миротворчих операціях;
 
103. державної політики у сфері оборони;
 
104. здійснення цивільного, в тому числі парламентського, контролю над Воєнною організацією держави;
 
105. військової служби, Збройних Сил України та їх реформування;
 
106. військових формувань, утворених відповідно до законів України;
 
107. альтернативної (невійськової) служби;
 
108. соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей;
 
109. розвитку військової науки та освіти;
 
110. 7) Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин:
 
111. додержання прав і свобод людини і громадянина;
 
112. діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 
113. громадянства, статусу іноземців та осіб без громадянства;
 
114. етнонаціональної політики, міжнаціональних відносин та прав корінних народів і національних меншин в Україні;
 
115. імміграції, біженців та надання притулку в Україні;
 
116. законодавче забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 
117. співробітництва з Радою Європи, з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у сфері додержання (захисту) прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
 
118. співробітництва з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною організацією з міграції, Комісією ООН з прав людини відповідно до статутних завдань зазначених організацій, що збігаються з компетенцією комітету;
 
119. співробітництва з національними установами країн - членів СНД з питань захисту прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин та міграційних процесів;
 
120. забезпечення зв'язків з українцями за кордоном;
 
121. 8) Комітет Верховної Ради України у закордонних справах:
 
122. зовнішніх зносин, у тому числі щодо участі України у міжнародних організаціях;
 
123. транскордонного співробітництва;
 
124. надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України, припинення чи призупинення їх дії;
 
125. співробітництва Верховної Ради України з парламентами зарубіжних держав;
 
126. співробітництва Верховної Ради України з парламентськими органами міжнародних організацій;
 
127. проведення консультацій щодо кандидатур, які призначаються на посади глав дипломатичних представництв України за кордоном;
 
128. дипломатичної служби;
 
129. 9) Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції:
 
130. участі України в європейських інтеграційних процесах;
 
131. адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу та забезпечення його відповідності зобов'язанням України у рамках Ради Європи;
 
132. оцінки відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції;
 
133. 10) Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України:
 
134. Регламенту Верховної Ради України та законодавчої процедури;
 
135. правового статусу народних депутатів України;
 
136. надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України;
 
137. дострокового припинення повноважень народних депутатів України;
 
138. несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
 
139. правового статусу депутатських фракцій, коаліції депутатських фракцій, парламентської опозиції;
 
140. правового статусу комітетів та комісій Верховної Ради України;
 
141. дисципліни та дотримання норм етики народними депутатами України;
 
142. матеріально-побутового забезпечення діяльності народних депутатів України;
 
143. організації роботи Верховної Ради України та контролю за виконанням її апаратом функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів;
 
144. структури апарату Верховної Ради України;
 
145. кошторису витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності Верховної Ради України;
 
146. 11) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету:
 
147. державної бюджетної політики та міжбюджетних відносин;
 
148. Державного бюджету України (включно з питаннями доходів, видатків бюджету, контролю за виконанням бюджету);
 
149. бюджетного процесу;
 
150. оцінки відповідності законопроектів вимогам Бюджетного кодексу України;
 
151. діяльності державних фінансових органів;
 
152. 12) Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності:
 
153. грошово-кредитної політики;
 
154. банків та банківської діяльності;
 
155. валютного регулювання, державного внутрішнього і зовнішнього боргу;
 
156. правового режиму цінних паперів, законодавчого регулювання ринку цінних паперів, ринку фінансових послуг та фондового ринку;
 
157. діяльності небанківських фінансових установ (та суб'єктів) страхової діяльності;
 
158. функціонування фінансових ринків та запобігання відмиванню незаконних доходів;
 
159. системи оподаткування, загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), місцевих податків та зборів, інших доходів бюджетів неподаткового характеру, а також страхових нарахувань на фонд оплати праці;
 
160. діяльності податкових органів;
 
161. діяльності соціальних фондів;
 
162. податкових пільг;
 
163. податкового боргу та/або податкових зобов'язань;
 
164. митної справи та митних тарифів;
 
165. діяльності митних органів;
 
166. діяльності Рахункової палати;
 
167. призначення на посади та звільнення з посад, пов'язані з предметом відання;
 
168. 13) Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики:
 
169. державної економічної політики;
 
170. економічного розвитку регіонів України;
 
171. цін і тарифів на послуги;
 
172. застави, лізингу, концесії, оренди, управління майном, що перебуває у державній чи комунальній власності;
 
173. приватизації державного і комунального майна, націоналізації (реприватизації), банкрутства тощо;
 
174. економічної конкуренції та антимонопольної політики;
 
175. регулювання державних закупівель;
 
176. бухгалтерського обліку та звітності, аудиторської діяльності;
 
177. господарського законодавства;
 
178. зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності, спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку, технопарків;
 
179. державної політики у сфері побутових відходів та металобрухту;
 
180. захисту прав споживачів та споживчої кооперації;
 
181. призначення на посади та звільнення з посад, пов'язані з предметом відання;
 
182. 14) Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва:
 
183. промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва;
 
184. регулювання діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності;
 
185. розвитку підприємницької діяльності та гарантування прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;
 
186. регуляторної політики;
 
187. розвитку малого і середнього підприємництва;
 
188. стандартизації, підтвердження відповідності, акредитації та метрологічної діяльності;
 
189. космічної діяльності;
 
190. 15) Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки:
 
191. розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики;
 
192. розвитку ядерної енергетики та ядерної безпеки;
 
193. функціонування ринків енергії та енергоносіїв;
 
194. транспортування енергії та енергоносіїв;
 
195. енергозбереження;
 
196. нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії;
 
197. 16) Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства:
 
198. будівництва та архітектури;
 
199. планування та забудови територій;
 
200. земельних відносин (у межах територій забудови);
 
201. житлово-комунального господарства;
 
202. 17) Комітет Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку:
 
203. залізничного, автомобільного, повітряного, водного, трубопровідного транспорту та дорожнього господарства;
 
204. телекомунікації та поштового зв'язку;
 
205. інформаційних технологій та інформатизації;
 
206. 18) Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин:
 
207. економічної політики в агропромисловому комплексі;
 
208. державного регулювання агропромислового виробництва;
 
209. регулювання земельних відносин (крім земельних відносин у межах територій забудови);
 
210. лісового, водного та рибного господарства;
 
211. 19) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи:
 
212. охорони, збереження, використання та відновлення (відтворення) природних ресурсів, у тому числі надр, лісів, водних ресурсів, атмосфери, тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів;
 
213. збереження та збалансованого використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу та освоєння космічного простору;
 
214. екологічної безпеки, попередження та ліквідації наслідків природного лиха, техногенних аварій та катастроф, діяльності державних аварійно-рятувальних служб;
 
215. радіаційної та пожежної безпеки;
 
216. цивільного захисту населення;
 
217. державної політики у сфері поводження з відходами, включаючи радіоактивні та токсичні відходи;
 
218. державного моніторингу навколишнього природного середовища;
 
219. фінансових санкцій за забруднення навколишнього природного середовища;
 
220. створення, охорони та розвитку об'єктів природно-заповідного фонду України;
 
221. ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України з цих питань;
 
222. соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
223. розвитку екологічного страхування та екологічного аудиту;
 
224. 20) Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти:
 
225. освіти;
 
226. науки, науково-технічної діяльності;
 
227. правового статусу та соціального захисту наукових і науково-педагогічних працівників;
 
228. інноваційної діяльності, розвитку високих технологій;
 
229. інтелектуальної власності;
 
230. організації підготовки висновків щодо наукового рівня загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля, затвердження яких віднесено до повноважень Верховної Ради України;
 
231. 21) Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я:
 
232. законодавства про охорону здоров'я, у тому числі про медичну допомогу, лікувальну діяльність, лікарські засоби, фармацію та фармацевтичну діяльність;
 
233. державної політики у сфері боротьби із соціально небезпечними захворюваннями (СНІД, туберкульоз, наркоманія тощо);
 
234. сучасних медичних технологій та медичної техніки;
 
235. медичного страхування;
 
236. санаторно-курортного оздоровлення;
 
237. охорони материнства та дитинства, репродуктивного здоров'я населення;
 
238. 22) Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності:
 
239. культурно-просвітницької діяльності (видавничої справи, бібліотечної справи, кінематографії, народних художніх промислів);
 
240. мистецької діяльності (професійних творчих спілок, театрів, шкіл естетичного виховання, концертно-гастрольної діяльності тощо);
 
241. охорони історико-культурної спадщини (музейна справа, архівна справа, діяльність заповідників, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей);
 
242. державної політики у сфері розвитку та використання мов в Україні;
 
243. державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій;
 
244. благодійної діяльності;
 
245. 23) Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму:
 
246. державної політики у сфері сімейно-шлюбних відносин;
 
247. державної політики сприяння становленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, захисту безпритульних дітей;
 
248. демографічної політики;
 
249. державної молодіжної політики;
 
250. фізичної культури;
 
251. спорту та спортивної діяльності;
 
252. туризму і туристичної діяльності;
 
253. законодавства про курорти та рекреаційну діяльність;
 
254. 24) Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації:
 
255. державної політики у сфері інформації;
 
256. свободи слова;
 
257. права громадян на інформацію;
 
258. електронних засобів масової комунікації;
 
259. друкованих засобів масової інформації;
 
260. висвітлення діяльності Верховної Ради України;
 
261. реклами (комерційної, соціальної, політичної);
 
262. призначення на посади та звільнення з посад, пов'язані з предметом відання;
 
263. 25) Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці:
 
264. державної політики у сфері соціального захисту громадян;
 
265. державного соціального страхування;
 
266. соціальних гарантій, забезпечення достатнього життєвого рівня людини та повернення заощаджень населенню;
 
267. державної політики у сфері регулювання трудових відносин та зайнятості населення;
 
268. розвитку соціального партнерства та діяльності об'єднань громадян сторін соціального партнерства;
 
269. 26) Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів:
 
270. державної політики у сфері пенсійного забезпечення та пенсійної реформи;
 
271. правового статусу і соціального захисту ветеранів війни та праці, інших громадян похилого віку;
 
272. законодавчого забезпечення увічнення пам'яті загиблих при захисті Батьківщини;
 
273. соціального захисту інвалідів та діяльності підприємств і громадських об'єднань інвалідів;
 
274. законодавчого врегулювання гуманітарної допомоги, що надходить в Україну.
 
275. 2. До предмета відання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації належить:
 
276. контроль за дотриманням законодавства про приватизацію, реприватизацію;
 
277. контроль за виконанням Державної програми приватизації;
 
278. контроль за діяльністю органів приватизації;
 
279. аналіз наслідків приватизації;
 
280. систематичне інформування Верховної Ради України про хід приватизації.