Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до деяких законів України (щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту членів їх сімей) (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до деяких законів України
(щодо поховання учасників бойових дій і
соціального захисту членів їх сімей)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Пункт 3 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425) викласти у такій редакції:
 
3. "3) дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків, неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій, нагороджених за бойові дії державними нагородами".  
4. ІІ.Внести зміни до Закону України «Про поховання та похоронну справу» (1102-15) ( Відомості Верховної Ради України, 2004р., №7, ст.. 47)
пункт "в" статті 14 викласти в наступній редакції:
 
5. "в) учасників бойових дій "
 
6. ІІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
 
7. 2. Встановити, що фінансування виплат, зазначених у цьому Законі, здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
 
8. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня прийняття цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.