Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "'Про захист населення від інфекційних хвороб"(щодо контролю безпечності та якості медичних імунобіологічних препаратів) (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) такі зміни:
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5. У статті 12:
 
6. а) частину першу викласти в такій редакції:
«профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, гепатиту В, інфекцій, спричинених Наеmорhіlus іnfluеnzае типу b, туберкульозу, сказу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень».
 
7. 2. У статті 13:
 
8. а) частину першу після слів «в установленому законодавством порядку» доповнити словами «які в обов’язковому порядку пройшли клінічні випробування в Україні».
 
9. б) частину третю викласти в такій редакції:
«державний контроль за якістю, ефективністю, безпечністю та правильністю застосування вітчизняних та зарубіжних медичних імунобіологічних препаратів здійснюється національним органом контролю з питань медичних імунобіологічних препаратів у порядку, встановленому законодавством щодо лікарських засобів».
 
10. в) частину п’яту після слів «з питань охорони здоров’я» доповнити словами «та національний орган контролю з питань медичних імунобіологічних препаратів».
 
11. ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Кабінету Міністрів України у тримісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.