Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про електроенергетику'' та Закону України ''Про альтернативні джерела енергії (щодо встановлення спеціальних тарифів на електричну та теплову енергію - "зелені" тарифи) (Друге читання)

0. На заміну раніше поданого
 
1. Проект
 
2. вноситься народним депутатом
 
3. України Бронніковим В. К.
 
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» та до Закону України «Про альтернативні джерела енергії»
 
6. (щодо встановлення спеціальних тарифів на електричну та теплову енергію - «зелені» тарифи)
 
7. З метою стимулювання виробництва енергії з альтернативних джерел енергії, економії паливно-енергетичних ресурсів країни, сприяння енергетичній безпеці держави, часткової компенсації потужностей Чорнобильської АЕС та створення ефективних умов діяльності України на Європейському ринку електричної енергії Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
8. І. Внести зміни до законів України:
 
9. 1. У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321):
 
10. 1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
11. «зелений» тариф - спеціальний тариф на виробництво електричної або теплової енергії з альтернативних джерел, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України і запроваджується для забезпечення прискореного росту виробництва екологічно чистої електричної та теплової енергії»;
 
12. 2) статтю 17 після частини п’ятої доповнити частинами шостою, сьомою та восьмою такого змісту:
 
13. «Величина «зеленого» тарифу на електричну енергію встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України щорічно впродовж 5 років з дня набрання чинності цим Законом на рівні подвоєного середнього тарифу для непобутових споживачів електроенергії за рік, що передує року встановлення тарифу. Співвідношення «зеленого» тарифу до середнього тарифу на електроенергію для непобутових споживачів переглядається Національною комісією регулювання електроенергетики України через 5 років з дня набрання чинності цим Законом та надалі через кожні 5 років.
 
14. Електрична та теплова енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії, може бути реалізована за «зеленим» тарифом за прямими договорами. При цьому покупцю енергії видається документ встановленої форми уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом, який підтверджує закупівлю енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.
 
15. Оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний купувати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії і не продану за прямими договорами».
 
16. У зв’язку з доповненням до статті 17 нових частин частини шосту і сьому діючої редакції вважати відповідно частинами дев’ятою та десятою.
 
17. 2. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 24, ст. 155) абзац другій статті 1 викласти у такій редакції:
 
18. «альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких відносять енергію сонячну, вітрову, геотермальну, енергію хвиль та припливів, гідроенергію, енергію біомаси, газу із органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких відносять перетворювання скидного енергопотенціалу технологічних процесів та інші. Перелік інших вторинних енергетичних ресурсів, використання яких стимулюється державою шляхом застосування «зеленого» тарифу, визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
22. -визначити перелік вторинних енергетичних ресурсів, використання яких стимулюється державою шляхом застосування «зеленого» тарифу;
 
23. -розробити систему заохочення виробників, які виробляють спеціальне обладнання для альтернативних джерел енергії, та споживачів енергії за «зеленим» тарифом;
 
24. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
25. -забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
 
26. 3. Національній комісії регулювання електроенергетики України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом встановити «зелений» тариф на виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії.