Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України
 
3. (щодо предметної підсудності адміністративних справ місцевим загальним судам як адміністративним судам)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Доповнити частину першу статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради, 2005, N 35-36, N 37, ст.446) пунктом третім такого змісту:
«3) усі адміністративні спори фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них».
 
6. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:
 
7. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
8. 2. Після набрання чинності цим Законом окружні адміністративні суди завершують розгляд позовних заяв у спорах, передбачених пунктом третім частини 1 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, по яких відкрито провадження і які не розглянуті. Адміністративні позови, подані до набрання чинності цим Законом до відповідних окружних адміністративних судів, у спорах, передбачених пунктом третім частини 1 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, і за якими провадження у справі не відкрито, передаються цими судами до відповідних місцевих загальних судів як адміністративних судів у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.