Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про вищу освіту'' (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134; 2004 р., № 2, ст. 9, № 8, ст. 67, 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2006 р., № 5 (6, ст. 72; 2007 р., № 7-8, ст.66, № 10, ст. 83) такі зміни:
 
4. 35. Частину третю статті 63 викласти в такій редакції:
 
5. "3. Вищий навчальний заклад державної та комунальної форм власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпоряджання включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках відповідно до законодавства про банківську діяльність, зберігати кошти на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо".
 
6. 40. У пункті 1 розділу ХІV "Прикінцеві положення":
 
7. абзац другий виключити;
 
8. 2) абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Положення абзацу четвертого частини першої статті 64 в частині, що стосується вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, набирають чинності з 1 січня 2008 року, а в частині, що стосується закладів першого і другого рівнів акредитації, набирають чинності з 1 січня 2010 року».
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.