Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування'' щодо погашення боргів перед Пенсійним фондом України (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо погашення боргів перед Пенсійним фондом України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4.
 
5. 1. Внести до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; ст. 62, № 27, ст. 234) такі зміни:
 
6. 1) абзаци перший - четвертий пункту 2 частини дев’ятої статті 106 замінити абзацом такого змісту:
 
7. «2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальником або територіальним органом Пенсійного фонду, накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум; «.
 
8. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом другим;
 
9. 2) доповнити розділ ХV «Прикінцеві положення» пунктом 14-1 такого змісту:
 
10. «14-1. Установити, що суми штрафів та пені, накладених (нарахованої) та несплачених (несплаченої) на день набрання чинності цим Законом, можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені на 60 календарних місяців у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, із відстроченням першого платежу на 120 календарних днів.
 
11. Договір про розстрочення підлягає достроковому розірванню, якщо страхувальник не сплачує в повному обсязі поточні платежі із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або не сплачує чергову частку розстроченого боргу із штрафних санкцій та пені протягом трьох базових звітних періодів.
 
12. Страхувальнику, який протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, сплатить у повному обсязі заборгованість із страхових внесків, що склалася на момент набрання чинності цим Законом, і не допустить виникнення нової заборгованості із страхових внесків у цей період, штрафні санкції та пеня, що підлягатимуть нарахуванню згідно з пунктом 2 частини дев’ятої статті 106, розстрочуються на умовах, зазначених в абзаці першому цього пункту.».
 
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування