Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про збір на
 
3. розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 20-21, ст. 191) такі зміни:
 
6. 1. У статті 3 слова "один відсоток" замінити словами "півтора відсотки".
 
7. 2. Частину третю статті 4 викласти у такій редакції:
 
8. "Нараховані суми збору залишаються на спеціальному рахунку Державного казначейства України. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Суми збору розподіляються та використовуються таким чином: дев’яносто відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва, десять відсотків - на розвиток хмелярства".
 
9. 3. У пункті 1 статті 5 слова та цифри "31 грудня 2009 року" замінити словами та цифрами "31 грудня 2014 року ".
 
10. ІІ. Прикінцеві положення.
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності з 1січня 2009 року.
 
12. 2. Кабінету Міністрів України впродовж трьох місяців:
 
13. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
14. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.