Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення дієвого контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення дієвого контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до законів України такі зміни:
 
5. 1. Статтю 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2002, № 7, ст. 5; 2002, № 17, ст. 121; 2002, № 30, ст. 207; 2003, № 13, ст. 92; 2003р., № 23, ст. 145; 2004р., № 15, ст. 228; 2004р., № 38, ст. 468; 2004р., № 50, ст. 537; 2005 р., № 4, ст.106) доповнити пунктом такого змісту:
 
6. «77) проектування, монтаж, технічне обслуговування систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення людей про надзвичайні ситуації, надання послуг з проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».
 
7. 2. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47, ст. 646; 1998, № 33, ст. 226):
 
8. 1) абзац четвертий частини першої статті 8 після слова «пожежної» доповнити словами «та техногенної»;
 
9. 2) абзац другий частини другої статті 21 після слів «призвести до» доповнити словами «надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
 
10. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.