Кількість абзаців - 49 Розмітка (ліва колонка)


''Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничого-аграрного об'єднання ''Масандра'' (Друге читання)

0. П р о е к т
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра»
 
3. Цим Законом визначається структура, повноваження та управління Національним виробничо-аграрним об’єднанням «Масандра» та особливості правового режиму управління землею і державним майном, закріпленими за об’єднанням, а також підприємствами які входять до його складу.
 
4. Стаття 1. Статус Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра».
 
5. 1.1. Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» (надалі НВАО „Масандра») є господарською організацією, яка створена відповідно до чинного законодавства України, є правонаступником виробничо-аграрного об’єднання „Масандра» та підпорядковується Кабінету Міністрів України.
 
6. 1.2. НВАО „Масандра» є цілісним господарським комплексом, яке засноване на державній власності з метою координації виробничої, наукової, комерційної та інших видах діяльності державних підприємств, які входять до складу об’єднання для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.
 
7. 1.3. НВАО „Масандра» створено на базі Головного підприємства, яке не є юридичною особою і яке нарівні з виробничою діяльністю виконує функції НВАО „Масандра» та надалі несе його назву.
 
8. 1.4. До складу НВАО «Масандра» входять:
 
9. Державне підприємство «Лівадія»;
 
10. Державне підприємство «Гурзуф»;
 
11. Державне підприємство «Таврида»;
 
12. Державне підприємство «Алушта»;
 
13. Державне підприємство «Малоріченське»;
 
14. Державне підприємство «Морське»;
 
15. Державне підприємство «Веселівське»;
 
16. Державне підприємство «Судак»;
 
17. Державне виноробне підприємство «Привітне».
 
18. 1.5. НВАО „Масандра» є Органом управління майном по відношенню до підприємств, що входять до складу Об’єднання.
 
19. 1.6. НВАО „Масандра» діє на основі чинного законодавства та статуту.
 
20. 1.7. Управління діяльністю НВАО «Масандра» виконує адміністративний апарат, очолюваний генеральним директором, який здійснює керівництво Головним підприємством і НВАО „Масандра» в цілому.
 
21. 1.8. Генеральний директор НВАО „Масандра» призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
 
22. 1.9. Директори підприємств, які входять до складу НВАО „Масандра», призначаються на посаду та звільняються з посади Генеральним директором об’єднання.
 
23. 1.10. НВАО „Масандра» затверджує статути підприємств, що входять до його складу.
 
24. 1.11. Підприємства, які входять до складу НВАО «Масандра», не мають права без згоди з об’єднанням виходити з його складу, а також об’єднувати на добровільних засадах свою діяльність з іншими суб’єктами господарювання та приймати рішення про припинення своєї діяльності.
 
25. Стаття 2. Правовий і економічний режим майнового комплексу Національного виробничо - аграрного об’єднання «Масандра».
 
26. 2.1. Майновий комплекс НВАО «Масандра» складають: земля, надана підприємствам в постійне користування відповідно Державним актам, всі матеріальні і нематеріальні активи (в подальшому - об’єкти майнового комплексу), які враховуються відповідно на балансах підприємств НВАО «Масандра» і які закріплені державою за ними в безстрокове користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, коштів від фінансово-господарської діяльності та іншими засобами, не забороненими законом.
 
27. 2.2. Терміном на п’ять років підприємства НВАО «Масандра» звільняються від уплати відрахування до загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності за рік (квартал), які залишаються в повному обсязі у підприємств та спрямовуються на будівництво, реконструкцію, технічне переобладнання і модернізацію первинного та вторинного виноробства, посадку виноградників, а також закупку виноматеріалів для закладки на витримку.
 
28. Стаття 3. Особливості відчуження об’єктів майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра».
 
29. 3.1. Використання об’єктів майнового комплексу НВАО «Масандра» регулюється законодавством України, а також статутом об’єднання і статутами підприємств, які входять до його складу.
 
30. 3.2. НВАО «Масандра» і підприємства, які входять до його складу, мають право використовувати належне їм майно для участі в цивільних відносинах, в тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, згідно мети їх діяльності.
 
31. 3.3. Землі під багаторічними насадженнями та рілля вилученню не підлягають. Списання багаторічних насаджень здійснюється згідно з погодженням НВАО „Масандра» з обов’язковим відновленням посадок. Землі тимчасової консервації та землі, що знаходяться у стадії меліоративного будівництва, можуть бути вилученими або переданими в оренду згідно з погодженням НВАО „Масандра» та рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Виведення з обігу і вилучення інших земель підприємств, які входять до складу НВАО „Масандра», може здійснюватися згідно з його погодженням і згідно діючого законодавства.
 
32. 3.4. На нерухоме майно НВАО «Масандра» і підприємств, які входять до його складу, не може бути звернення по стягненню за претензіями кредиторів.
 
33. 3.5. Відчуження нерухомого майна НВАО «Масандра» і підприємств, які входять до його складу, здійснюється згідно діючого законодавства.
 
34. 3.6. Кошти, отримані від використання і реалізації майна НВАО «Масандра» і підприємств, які входять до його складу, спрямовуються на виконання їх статутних задач.
 
35. Стаття 4. Відповідальність за порушення цього Закону.
 
36. 4.1. За порушення вимог цього Закону особи несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність згідно законодавства України.
 
37. Стаття 5. Прикінцеві і перехідні положення.
 
38. 5.1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
39. 5.2. Закони України, введені в дію до вступу в силу цього Закону, діють в частині, що не суперечить йому.
 
40. 5.3. Кабінету Міністрів України в місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
41. 5.4. Внести зміни:
 
42. 5.4.1. В Господарський Кодекс України ( 436-1У). (Відомості Верховної Ради України 2003 № 18-22):
 
43. Статтю 118 п.2 доповнити:
 
44. „ господарське об’єднання може бути створено на базі Головного підприємства, яке не має статуту окремої юридичної особи».
 
45. 5.4.2 В Земельний Кодекс України (2768-Ш) (Відомості Верховної Ради України 2002 № 3-4 ст. 27):
Статтю 150 частину першу після слів «коричневі ґрунти Південного узбережжя Криму доповнити:
«землі під багаторічними насадженнями та рілля на території від с. Форос до м. Судак (включаючи землі міста).
 
46. 5.4.3. В Закон України „ Про Державний бюджет України на 2007 рік» від __________ р. №:
 
47. доповнити:
 
48. „Терміном на п’ять років підприємства НВАО «Масандра» звільняються від уплати відрахування до загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності за рік (квартал), які залишаються в повному обсязі у підприємств та спрямовуються на будівництво, реконструкцію, технічне переобладнання і модернізацію первинного та вторинного виноробства, посадку виноградників, а також закупку виноматеріалів для закладки на витримку».