Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" та інших законів України (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
2. Мартиненком М.В.
 
3. Тулубом С.Б.
 
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про внесення змін до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення"
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. І. Внести такі зміни до Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 555):
 
8. 1) статтю 3 Закону викласти у такій редакції:
 
9. Рішення про погодження розміщення на територіях адміністративно-територіальних одиниць ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування приймають з урахуванням результатів місцевого дорадчого опитування громадян України (консультативного референдуму) з цього питання, якщо таке було проведено на підставі Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" в регіоні, у якому розглядається можливість такого розміщення.
 
10. Регіоном, для цілей цього Закону, вважається територія адміністративно-територіальних одиниць (райони та міста обласного підпорядкування), на яку поширюється зона потенційного впливу ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.
 
11. Зоною потенційного впливу, для цілей цього Закону, вважається визначена у затвердженому Кабінетом Міністрів України техніко-економічному обґрунтуванні створення ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для їх розміщення територія, яка умовно замкнена лінією на поверхні землі.
 
12. 2) доповнити Закон статтею 3-1 такого змісту:
 
13. Стаття 3-1. Розміщення в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення
 
14. Рішення про погодження розміщення в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймає Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
 
15. 3) абзац 3 частини 1 статті 5 викласти в такій редакції:
 
16. результати консультативного референдуму, стосовно розміщення ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, якщо такий було проведено в адміністративно-територіальних одиницях, або рішення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в разі їх розміщення в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення;
 
17. 4) викласти статтю 6 у такій редакції:
 
18. Рішення щодо продовження терміну експлуатації діючих ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки, шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України:
 
22. привести нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
23. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.