Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про кооперацію" (Друге читання)

0. Проект
вноситься народним депутатом України
Зваричем Р.М
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до статті 19 Закону України „Про кооперацію"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Статтю 19 Закону України „Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35) доповнити новими частинами такого змісту:
 
5. „Член житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого кооперативу має право володіння і користування, а за згодою кооперативу - і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням, якщо він не викупив її.
 
6. Член житлового, житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого кооперативу, який повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру, дачу, гараж, іншу будівлю, споруду або приміщення, надані йому в користування, набуває права власності на це майно.
 
7. У разі викупу квартири, дачі, гаражу, іншої будівлі, споруди або приміщення, член житлово-будівельного (житлового), дачного, гаражного чи іншого кооперативу стає її власником".
 
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
9. Голова Верховної Ради України А.Яценюк