Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) доповнити пункт 2 статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 14, ст. 170; 1993 р., № 2, ст. 3; 1998 р., № 11-12 ст. 44) підпунктами "ж" і "з" такого змісту:
 
6. "ж) сприяння створенню нових робочих місць для засуджених за межами установ виконання покарань;
 
7. з) сприяння суспільно корисній зайнятості засуджених безпосередньо на підприємствах установ виконання покарань (майстернях, центрах трудової адаптації) шляхом здійснення заходів інвестиційної політики.";
 
8. 2) доповнити статтю 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 20-21, ст. 190) пунктом 6 такого змісту:
 
9. "6) бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці.".
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.