Кількість абзаців - 25 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ виявлення, попередження та припинення діяльності організованої злочинності та корупції (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ виявлення, попередження та припинення діяльності організованої злочинності та корупції
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 35, ст.358):
 
5. 1) Статтю 9 викласти у новій редакції:
 
6. "1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Севастополі, які підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх справ України та начальнику Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.
 
7. 2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю у містах (крім Севастополя) створюються в міру необхідності і підпорядковуються управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях.
 
8. 3. Створення і ліквідація відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю в містах здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
 
9. 4. Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України призначається на посаду і звільняється з посади рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, і є першим заступником Міністра внутрішніх справ України.
 
10. Строк повноважень Начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України – п’ять років.
 
11. Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України може бути звільненим з посади лише в разі неналежного виконання обов`язків, неможливості виконувати свої обов`язки за станом здоров`я, набрання чинності обвинувальним вироком суду щодо нього та в інших випадках, передбачених Законом України "Про державну службу".
 
12. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України, Міністра внутрішніх справ України не можуть бути підставою для звільнення з посади Начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.
 
13. 5. Заступники начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України призначаються і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
 
14. 6. Начальники управлінь по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є відповідно першими заступниками начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які призначаються і звільняються з цих посад Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
 
15. 7. У структуру спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю входять інформаційно-аналітичні відділи, оперативно-розшукові, а також оперативно-технічні служби, слідчі підрозділи, підрозділи швидкого реагування, внутрішньої безпеки, кадрові та інші служби.
 
16. 8. Головне управління, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю є юридичними особами, мають самостійні кошториси, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатки із зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням".
 
17. 2) у частині 6 статті 10 слова "Голови Служби безпеки Республіки Крим" замінити словами "начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим";
 
18. 3) у частині 3 статті 26 після слова "призначаються" перед словом "наказом" додати слова "і звільняються з посади".
2. У Законі України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 34, ст. 266) статтю 16 доповнити частиною другою такого змісту:
"Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією погоджує призначення та звільнення керівників підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, органів прокуратури України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та інших органів та підрозділів, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством".
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
21. 2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
22. 3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
23. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
24. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.