Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (щодо статусу і здійснення повноважень органів Державного реєстру виборців та складання списків виборців до створення Державного реєстру виборців)
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести такі зміни до Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 20, ст.282):
 
4.

 
5. 1) Пункт 9 частини п’ятої статті 8 викласти у такій редакції:
 
6. "9) інші відомості, які визначають виборчу адресу; ".
 
7. 2) У статті 14:
 
8. а) пункт 1 частини п’ятої та пункт 2 частини восьмої після слів "відповідний структурний підрозділ" доповнити словом "апарату";
 
9. б) доповнити частиною одинадцятою у такій редакції:
 
10. "11. Органи ведення Реєстру, а також регіональні органи адміністрування Реєстру, зазначені у пункті 2 частини восьмої цієї статті, мають власні печатку та бланк. Зазначені органи мають адміністративно-процесуальну правосуб’єктність."
 
11. У зв’язку з цим частину одинадцяту статті 14 вважати частиною дванадцятою.
 
12. 3) У частинах першій - третій статті 17 слово "розпорядження" замінити словом "наказу".
 
13. 4) У частині шостій статті 19 слова "письмове розпорядження" замінити словами "письмовий наказ".
 
14. 5) У частині третій, пункті 1 частини четвертої статті 20 слово "розпорядження" замінити словом "наказ".
 
15. 6) Перше речення частини п’ятій статті 21 доповнити в кінці словами "його персональним даним у Реєстрі".
 
16. 7) У статті 22:
 
17. а) перший абзац частини четвертої викласти у такій редакції:
 
18. "Керівник відповідного районного (міського, районного у місті, міськрайонного) відділу реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України подає відомості: ";
 
19. б) доповнити частиною п’ятою у такій редакції:
 
20. "5. Керівник відповідного місцевого військового комісаріату подає відомості:
 
21. 1) про виборців, які проживали на відповідній території та протягом останніх трьох календарних місяців призвані на строкову військову службу;
 
22. 2) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби та повернулися до свого місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці."
 
23. У зв’язку з цим частини п’яту - вісімнадцяту цієї статті вважати відповідно частинами шостою - дев’ятнадцятою;
 
24. ґ) у частині десятій статті 22 слово "сьомою" замінити словом "восьмою".
 
25. в) у частинах першій, десятій, одинадцятій, тринадцятій, шістнадцятій - вісімнадцятій слово "дев’ята" у відповідних відмінках замінити словом "десята" у відповідних відмінках;
 
26. г) у частинах першій та чотирнадцятій статті 22 слово "дванадцята" у відповідних відмінках замінити словом "тринадцята" у відповідних відмінках;
 
27. 8) Статтю 35 доповнити частиною другою у такій редакції:
 
28. "2. Закупівля товарів, робіт і послуг на виконання завдань, зазначених у пунктах 2-4 частини першої цієї статті, може здійснюватися без проведення тендерних (конкурсних) процедур у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому закупівля програмного забезпечення діяльності інформаційно-телекомунікаційної системи та програмних засобів захисту цієї системи має здійснюватися у різних постачальників."
 
29. 9) У статті 36:
 
30. а) Перше речення частини першої викласти у такій редакції:
 
31. "Первинне формування бази даних Реєстру здійснюється розпорядником Реєстру на етапі введення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру в експлуатацію відповідно до пункту 7 статті 35 цього Закону шляхом перенесення до бази даних Реєстру персональних даних виборців із списків виборців в електронному вигляді, складених для проведення останніх перед первинним формуванням бази даних Реєстру виборів Президента України, народних депутатів України чи місцевих виборів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.";
 
32. б) у частині другій слова "набрання чинності законом, яким передбачено формування постійних виборчих дільниць" замінити словами "утворення постійних виборчих дільниць у порядку, встановленому законом".
 
33. 10) Пункт 3 Розділу VІІ "Прикінцеві положення" доповнити такими двома реченнями:
 
34. "До закінчення первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців списки виборців на звичайних виборчих дільницях для проведення виборів та референдумів складаються органами ведення Державного реєстру виборців з використанням бази даних та програмних засобів, які застосовувалися під час підготовки списків виборців для останніх виборів Президента України, народних депутатів України чи місцевих виборів, що проводилися у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Особливості порядку складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів до закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру визначаються Центральною виборчою комісією."
 
35. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування