Кількість абзаців - 40 Розмітка (ліва колонка)


до проекту Закону УкраїниПро внесення змін до Закону України ''Про кінематографію''(щодо державної підтримки виробництва національних фільмів) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію"
 
3. (щодо державної підтримки виробництва національних фільмів)
 
4. І. Верховна Рада України постановляє:
 
5. внести наступні зміни до Закону України "Про кінематографію" №9/98-ВР від 13.01.1998 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 22, ст.114) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 763-ІV (763-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N30, ст.248 N3317-ІV (3317-15) від 12.01.2006):
 
6. 1. Абзац 16 статті 3 Закону України "Про кінематографію" викласти в наступній редакції:
 
7. "національний фільм - фільм вважається національним, якщо:
 
8. продюсер фільму - громадянин України або юридична особа, зареєстрована у встановленому чинним законодавством порядку на території України;
 
9. автори фільму - громадяни України;
 
10. до складу знімальної групи фільму (режисери-постановники, оператори-постановники, оператори, звукооператори, художники-постановники, художники по костюмах, монтажери, актори - виконавці головних ролей) входить не більше, ніж 30 відсотків осіб, які не є громадянами України;
 
11. фільм має україномовну версію;
 
12. не менше, ніж 50 відсотків загального обсягу робіт по цінах згідно кошторису по виробництву фільму, тиражуванню фільму та показу фільму здійснюється суб’єктами кінематографії, зареєстрованими у встановленому порядку на території України;
 
13. іноземні інвестиції у виробництво фільму не становлять більше, ніж 30 відсотків кошторисної вартості фільму.
 
14. Національним фільмом може бути визнаний також фільм, виробництво якого може здійснюватись спільно з іноземними організаціями при виконанні угод, визначених відповідними міжнародними договорами та угодами України."
 
15. 2. Доповнити статтю 3 Закону України "Про кінематографію" абзацами наступного змісту:
 
16. "Кіноустаткування - устаткування, апаратура, технічні засоби та запасні частини до них, які використовуються при виробництві фільму, тиражуванні фільму, прокаті фільму, показі фільму, виконанні робіт та наданні послуг з виробництва фільму;
 
17. Кіноматеріали - сировина, матеріали, що використовуються при виробництві фільму, тиражуванні фільму, відновленню фільму, прокаті фільму, показі фільму, виконанні робіт та наданню послуг по виробництву фільму, виготовленні кіноустаткування; "
 
18. 3. Доповнити Закон України "Про кінематографію" статтями наступного змісту:
 
19. "Стаття 20-1. Фінансове та господарське регулювання діяльності суб’єктів кінематографії.
 
20. Суб’єкти кінематографії користуються комунальними послугами, послугами установ поштового, телеграфного та телефонного зв’язку згідно тарифів, затверджених для бюджетних установ.
 
21. Суб’єкти кінематографії звільняються від орендної плати за землю.
 
22. Не підлягає оподаткуванню прибуток суб’єктів кінематографії незалежно від організаційно-правових форм власності, спрямований на виробництво фільму, тиражування фільму, прокат фільму та показ фільму. Неоподаткована частина прибутку, спрямована на ці цілі, не обмежується.
 
23. Суб’єктам кінематографії дозволяється включати в собівартість кінопродукції суму витрат на страхування виробництва фільму та отримання фінансових гарантій завершення виробництва фільму в розмірі до 10 відсотків кошторисної вартості фільму.
 
24. Суб’єктам кінематографії надаються кредити на виробництво, тиражування та прокат фільмів вітчизняного виробництва на пільгових умовах по відсотковим ставкам Національного банку України строком до двох років.
 
25. Стаття 20-2. Податкове регулювання діяльності суб’єктів кінематографії.
 
26. Звільняються від сплати податку на додану вартість з реалізації кінопродукції суб’єкти кінематографії та обіг коштів по реалізації прав на використання кінопродукції.
 
27. Звільняється від податку на додану вартість обіг коштів по реалізації робіт та послуг з виробництва фільму, тиражуванню фільму, прокату фільму та показу фільму.
 
28. Не підлягає оподаткуванню прибуток, отриманий суб’єктами кінематографії від реалізації кінопродукції або прав на її використання, в частині, що відраховується до державного бюджету.
 
29. Не підлягає оподаткуванню прибуток, отриманий суб’єктами кінематографії від виконання робіт та надання послуг по виробництву фільму, тиражуванню фільму, прокату фільму, показу фільму та спрямований на фінансування капітальних вкладень цих суб’єктів кінематографії.
 
30. Неоподаткована частина прибутку, яка спрямовується на ці цілі, не обмежується.
 
31. Не підлягає оподаткуванню прибуток, отриманий суб’єктами кінематографії від реалізації кіноматеріалів та кіноустаткування та спрямований на фінансування капітальних вкладень цих суб’єктів кінематографії.
 
32. Неоподаткована частина прибутку, яка спрямовується на ці цілі, не обмежується.
 
33. Стаття 20-3. Митне регулювання діяльності суб’єктів кінематографії.
 
34. Вихідні матеріали фільму, кіноматеріали та кіноустаткування, що ввозяться на територію України та вивозяться з цієї території суб’єктами кінематографії, звільняються від митних платежів та зборів, пов’язаних з імпортом та експортом."
 
35. ІІ. Прикінцеві положення
 
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
37. 2. Кабінету Міністрів України:
 
38. у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
39. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.