Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 12 Закону України ''Про лікарські засоби"(щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля) (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 12 Закону України"Про лікарські засоби" (щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №22, ст. 86, 2009, №39, ст. 554) такі зміни:
 
3. У статті 12 частину другу викласти в такій редакції:
 
4. “На зовнішній упаковці лікарських засобів, які використовуються особами з вадами зору, також шрифтом Брайля зазначається назва лікарського засобу. Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів, які марковані шрифтом Брайля, здійснюється на їх вимогу. Міністерство охорони здоров’я України визначає лікарські засоби, упаковка яких не маркується шрифтом Брайля.”
 
5. ІІ. Прикінцеві положення
 
6. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
 
7. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
8. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.