Кількість абзаців - 67 Розмітка (ліва колонка)


Про сучасний стан, завдання і подальші перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (24-ті роковини Чорнобильської катастрофи) (Друге читання)

0. Проект
Постанова Верховної Ради України
 
1. Про сучасний стан, завдання і подальші перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
(24-ті роковини Чорнобильської катастрофи)
 
2. Розглянувши сучасний стан подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, Верховна Рада України зазначає: досвід застосування прийнятих відповідних законодавчих актів свідчить, що стратегічні завдання парламентом були визначені правильно.
 
3. Разом з цим, Верховна Рада України звертає увагу Кабінету Міністрів України на відсутність системної діяльності центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення створення соціально-економічних, організаційних умов і гарантій у сфері соціального захисту постраждалого населення, відродження та розвитку радіоактивно забруднених територій, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та на недостатнє дотримання рекомендацій парламенту, які викладено в постановах Верховної Ради України за підсумками щорічних "чорнобильських" слухань.
 
4. У зв’язку із щорічним скороченням обсягів фінансування програмних заходів, що передбачені Законом України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки", не в повному обсязі виконуються зобов’язання щодо забезпечення соціальних прав і гарантій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які їм надано відповідно до законодавства.
 
5. Найбільше соціально-психологічне напруження серед населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, викликає різке скорочення фінансування надання спеціалізованої медичної допомоги, забезпечення безоплатними ліками та житлом, відсутності оптимальної та прозорої системи організації оздоровлення.
 
6. Фінансування заходів щодо комплексного медико-санітарного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється лише на 14 відсотків від мінімальної потреби, яку визначено Законом України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки".
 
7. Незадовільним залишається стан із забезпеченням безплатними ліками за рецептами лікарів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. При постійному зростання цін на ліки не виконані рекомендації тогорічних парламентських слухань щодо збільшення у 2009 році бюджетних видатків на ці цілі та вдосконалення самої системи забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
8. До цього часу не виконані рекомендації підпункту 1 пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (21-ші роковини Чорнобильської катастрофи)" від 20 квітня 2007 року № 975-V щодо вдосконалення норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
9. Як наслідок, у зв’язку з невідповідністю розмірів компенсаційних виплат, доплат та допомоги, які встановлені відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", розмірам, які встановлені постановами Кабінету Міністрів України, продовжує збільшуватися кількість позовів постраждалих громадян до судових органів, які частково задовольняються. Таким чином, одержувачі вищезазначених компенсаційних виплат, доплат та допомоги поставлені в нерівні умови – частина з них одержує соціальну підтримку від держави на підставі судових рішень, більшість – відповідно до постанов Уряду, що за розмірами значно нижче.
 
10. Особливу тривогу викликає ситуація, що склалася останнім часом з виплатою компенсацій сім’ям з дітьми та організацією безплатного харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У дошкільних та шкільних навчальних закладах на територіях радіоактивного забруднення не забезпечено харчування потерпілих дітей відповідно до фізіологічних норм.
 
11. Невідкладним стає питання законодавчого вдосконалення системи пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в першу чергу самого механізму нарахування пенсій, що призначені відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
 
12. Не зважаючи на вирішення житлового питання 351 сім’ї громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок житла, що придбано у 2009 році державною іпотечною установою, на квартирному обліку на початок 2010 року залишаються 39 426 сімей постраждалих громадян, із них 10 312 сімей інвалідів. В той же час Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" взагалі не було передбачено фінансування бюджетної програми "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що суперечить Закону України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки".
 
13. Актуальними залишаються проблеми забезпечення путівками на оздоровлення як дорослих, так і дітей, якості надання санаторно-курортних послуг, виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
14. Зменшення фінансування за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" зумовило зупинення впровадження комплексу протирадіаційних заходів на цих територіях та скорочення у 2 рази чисельності фахівців-радіологів в областях.
 
15. Природно-техногенний комплекс "Зона відчуження – Чорнобильська АЕС – об’єкт "Укриття" досі залишається епіцентром Чорнобильської катастрофи.
 
16. Виходячи із наявного фінансування, уповноважені центральні органи виконавчої влади забезпечують дотримання вимог законодавства із забезпечення функціонування системи захисту населення та довкілля від впливу зони відчуження, виконання заходів по створенню нових та експлуатації діючих виробництв щодо поводження з техногенними відходами, їх інфраструктурному забезпеченню, забезпеченню бар’єрних функцій та практичній реабілітації екосистем зони відчуження.
 
17. Проблемні питання, які виникають на майданчику Чорнобильської АЕС у зв’язку із залишковим принципом фінансування видатків відповідних бюджетних програм, постійно знаходяться у центрі уваги Верховної Ради України та її профільного Комітету.
 
18. За ініціативи парламенту Кабінетом Міністрів України протягом 2009 року прийнято цілий ряд постанов та розпоряджень, якими:
 
19. - відрегульовано ритмічність та збільшено обсяги фінансування у 2009 році головних бюджетних програм щодо забезпечення сталої та безпечної діяльності Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" (далі – ДСП ЧАЕС) та інших підприємств зони відчуження, а також місцевого бюджету міста Славутич;
 
20. - забезпечено вчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам ДСП ЧАЕС у розмірі, не нижчому від середньої заробітної плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних електростанціях України;
 
21. - поновлено діяльність Міжвідомчої комісії з комплексного розв’язання проблем Чорнобильської АЕС;
 
22. - розпочато фінансування з Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;
 
23. - здійснено підготовчі заходи щодо внесення змін до Закону України "Про Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні" (далі – ЧФУ) щодо збільшення внеску України до ЧФУ;
 
24. - визначено алгоритм щодо вирішення питання пільгового пенсійного забезпечення осіб, які постійно працюють на території зони відчуження;
 
25. - виділено кошти на відшкодування Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій особам, яким вона призначена на пільгових умовах, до отримання права на пенсію за віком та інше.
 
26. Незважаючи на систематичне недофінансування видатків бюджетних програм на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" та на заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС, завдяки організації ефективної взаємодії та координації діяльності Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, ДСП ЧАЕС, Груп управління міжнародними проектами, міської ради Славутича, "Атомпрофспілки", тісній співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку протягом 2007-2009 років відбулися конкретні та вагомі позитивні зрушення щодо зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
 
27. Виходячи з того, що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є одним із головних пріоритетів державної політики, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
28. 1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України :
 
29. 1) проаналізувати стан виконання Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки з урахуванням підсумків проведеного аналізу подати до 1 листопада 2010 року на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2011-2015 роки;
 
30. 2) забезпечити виконання підпункту 1 пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" від 18 квітня 2008 року № 276-VІ щодо внесення змін до законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
31. 3) до 1 червня 2010 року подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України "Про Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні" щодо збільшення внеску України до ЧФУ;
 
32. 4) при затвердженні проекту закону про Державний бюджет України на 2010 рік передбачити:
 
33. а) приведення у відповідність до зЗуло вний бюджет України на 2010 спеціалізованої медичної допомоги, забезпечення безоплатними ліками та житлом, , викликає різкеаконів України "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки", "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" видатків за бюджетними програмами, фінансування за якими здійснюється у значно нижчих розмірах, ніж передбачено цими законами:
 
34. "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
35. "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення";
 
36. "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 
37. "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС";
 
38. "Підтримка екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення";
 
39. "Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС";
 
40. "Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми "SІР";
 
41. "Внесок України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР";
 
42. "Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи".
 
43. У відповідних бюджетних призначеннях за вищезазначеними програмами передбачити капітальні видатки;
 
44. б) забезпечення у достатньому обсязі фінансової підтримки бюджету міста Славутич за рахунок коштів Державного бюджету України та видатків на реалізацію заходів завдання 5 "Соціальне забезпечення" Першочергових заходів, які визначені Законом України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" для м.Славутича;
 
45. в) річний кошторис видатків на утримання Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 5" з безумовним дотриманням вимог пункту 4 статті 13 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та з урахуванням повної річної потреби у бюджетному фінансуванні цього закладу для забезпечення спеціалізованого медичного обслуговування працівників ДСП ЧАЕС та жителів м. Славутича;
 
46. г) фінансування за окремими кодами бюджетної класифікації програм:
 
47. забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
48. заходи щодо впорядкування територій у нижній течії річки Прип’ять та загальнозоологічному заказнику загальнодержавного значення "Чорнобильський спеціальний";
 
49. 5) забезпечити у повному обсязі фінансування внесків України до Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки;
 
50. 6) під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 2011 рік передбачити фінансування всього комплексу заходів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в обсягах не менших, ніж передбачено законами України;
 
51. 7) забезпечити організацію підготовки державних заходів до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи, які визначено підпунктом 21 пункту 1 Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" (Постанова Верховної Ради України від 21 травня 2009 року №1368-VІ);
 
52. 8) на виконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Меморандуму про взаємопорозуміння між Урядом України і Урядами країн "Великої сімки" та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС здійснити до 10-ї річниці закриття станції наступні невідкладні заходи щодо:
 
53. введення в експлуатацію промислового комплексу з перероблення твердих радіоактивних відходів;
 
54. завершення вивантаження відпрацьованого ядерного палива з енергоблоку № 3 Чорнобильської АЕС;
 
55. створення комплексу з виробництва залізобетонних контейнерів і металевих бочок для транспортування та зберігання/захоронення радіоактивних відходів;
 
56. остаточного узгодження строків виконання міжнародних та вітчизняних проектів, у тому числі нового сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу;
 
57. подальшого підсилення ролі України в роботі Груп управління міжнародними проектами та забезпеченні стабільного менеджмента роботами із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";
 
58. продовження роботи з країнами-донорами щодо наповнення коштами Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки;
 
59. забезпечення досягнення цілей та дієвого контролю за виконанням міжнародних проектів, що реалізуються на майданчику Чорнобильської АЕС, у першу чергу за проектами нового безпечного конфайнменту (НБК) та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2);
 
60. 9) прискорити реалізацію Концепції створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора, яку затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 1299-р, з метою ефективного використання висококваліфікованого трудового ресурсу ДСП ЧАЕС, Державної науково-дослідної установи "Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології", а також підприємств та установ інфраструктури м. Славутича;
 
61. 10) завершити проведення в Україні скринінгового обстеження осіб групи ризику щодо наявності раку щитовидної залози та на його підставі запровадити з 2011 року систему раннього виявлення патології щитоподібної залози;
 
62. 12) відновити структури радіологічних служб і обласних радіологічних лабораторій, що здійснюють контроль вмісту радіонуклідів в сільськогосподарської продукції, яка виробляється на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
63. 13) розглянути питання розробки плану заходів щодо попередження лісових пожеж, підтримки екологічно безпечного стану лісових угідь, утилізації і використання деревинної сировини лісових угідь у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення;
 
64. 14) забезпечити виконання берегоукріплювальних і днопоглиблювальних робіт в межах національного природного парку "Прип’ять-Стохід" та річки Десна відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року № 901 "Про затвердження Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001 – 2005 роках та прогноз до 2020 року".
 
65. 2. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 2010 року проінформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї Постанови.
 
66. 3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.