Кількість абзаців - 29 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про Державний бюджет України на 2009 рік (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2009 p., № 20-22, ст. 269, № 26, ст. 320, № 30, ст. 422, із змінами, внесеними законами України від 21 травня 2009 року № 1402-VI та від 23 червня 2009 року № 1534-VI) такі зміни:
 
3. 1. У статті 1: у частині другій цифри "267.677.383, 5" і "193.640.548, 9" замінити відповідно цифрами "267.801.666, 1" і "193.764.831, 5"; у частині четвертій цифри "31.178.269, 9" і "9.243.900, 3" замінити відповідно цифрами "31.302.552, 5" і "9.368.182, 9".
 
4.
 
5. 2. Внести зміни до додатків № 2 і № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків № 1 і № 2 до цього Закону.
 
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
7. Додаток № 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік"
 
8. Зміни до додатка № 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" "Фінансування Державного бюджету України
на 2009 рік"
 
9. (тис. гривень)
 
10. Код
Найменування
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
11. Загальне фінансування
31 302 552,5
9 368 182,9
21 934 369,6
 
12. 400000
Фінансування за борговими операціями
61 553 928,4
53 322 913,0
8 231 015,4
 
13. 401000
Запозичення
89 001 669,3
80 037 528,9
8 964 140,4
 
14. 401100
Внутрішні запозичення
70 193 794,6
65 412 528,9
4 781 265,7
 
15. Додаток № 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2009 рік"
 
16. Зміни до додатка № 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"
 
17. (тис. гривень)
 
18. КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Наймену-вання
згідно з програм-ною класифі-кацією видатків та кредиту-вання державного бюджету
Загаль-ний фонд
Спеціаль-ний фонд
Разом:
 
19. Видатки — всього:
193 764 831,5
74 036 834,6
267 801 666,1
 
20. 0500000
Державна судова адміністрація України
2 108 450,8
45 110,0
2 153 560,8
 
21. 0501000
Апарат Державної судової адміністрації України
2 108 450,8
45 110,0
2 153 560,8
 
22. 0501020
0330
Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами
169 411,5
23 220,0
192 631,5
 
23. 0501030
0330
Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами
392 204,5
1 275,0
393 479,5
 
24. 0501040
0330
Здійснення правосуддя місцевими судами
1 137 501,1
16 800,0
1 154 301,1
 
25. 0501050
0330
Здійснення правосуддя військовими судами
23 841,1
23 841,1
 
26. 0501080
0330
Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами
101 342,7
3 780,0
105 122,7
 
27. 0501160
0330
Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами
77 489,6
10,0
77 499,6
 
28. 0501170
0330
Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами
157 917,9
15,0
157 932,9