Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про Державний бюджет України на 2009 рік'' (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2009 рік»
(щодо фінансування заходів по боротьбі
з епідемією грипу)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. "І. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 20-22, ст.269, № 26, ст.320, № 30, ст.422, № 31, ст.454, № 41, ст.598; зі змінами, внесеними законами України від 10 червня 2009 року № 1498-VI, від 23 червня 2009 року № 1534-VI, від 21 серпня 2009 року № 1608-VI, від 23 жовтня 2009 року № 1688-VI та від 6 листопада 2009 року № 1715-VI) такі зміни:
 
3. 1. У статті 1:
 
4. частину першу викласти в такій редакції:
 
5. "Визначити доходи Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 245.532.356, 4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 184.197.999, 8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 61.334.356, 6 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону."
 
6. частину другу викласти в такій редакції:
 
7. "Затвердити видатки Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 273.994.684, 5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 193.857.849, 9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 80.136.834, 6 тис. гривень".
 
8. 2. Пункт 45 статті 6 викласти в такій редакції
 
9. "45) надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України за результатами поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України поточного року у сумі 9.600.000 тис.гривень.".
 
10. 3. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
 
11. ІІ. Прикінцеві положення
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
13. 2. Кабінету Міністрів України у тижневий термін з дня набрання чинності цим Законом здійснити розподіл між місцевими бюджетами загального обсягу субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікуванню грипу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань
 
14. Додаток №1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
 
15. Зміни до додатка № 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"
 
16. (тис. грн.)
 
17. Код
Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
18. Всього доходів:
245 532 356,4
184 197 999,8
61 334 356,6
 
19. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
236 791 140,9
175 456 784,3
61 334 356,6
 
20. 20000000
Неподаткові надходження
57 613 617,7
14 767 410,0
42 846 207,7
 
21. 21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності
26 537 589,0
12 505 760,3
14 031 828,7
 
22. 21020000
Надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України
13 808 112,0
4 208 112,0
9 600 000,0
 
23. Зміни до додатка № 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"
 
24. (тис. грн.)
 
25. Код програмної класифі-кації видатків та кредиту-вання державного бюджету
Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
26. Всього
193 857 849,9
80 136 834,6
273 994 684,5
 
27. 2300000
Міністерство охорони здоров'я України
4 180 510,7
1 471 407,5
5 651 918,2
 
28. 2301000
Апарат Міністерства охорони здоров'я України
4 129 383,7
1 462 791,7
5 592 175,4
 
29. 2301580
Заходи із запобігання поширенню та лікуванню грипу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань
100 000,0
100 000,0
 
30. 2310000
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки)
103 000,0
103 000,0
 
31. 2311000
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки)
103 000,0
103 000,0
 
32. 2311060
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікуванню грипу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань
100 000,0
100 000,0
 
33. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
96 399 035,0
37 548 768,1
133 947 803,1
 
34. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
56 168 744,2
32 888 268,1
89 057 012,3
 
35. 3511460
Реалізація Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будівництво, реконструкція, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво та реконструкція мості
9 600 000,0
9 600 000,0