Кількість абзаців - 39 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. I. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., №№ 20 - 22, ст. 269, № 26, ст. 320, № 30, ст. 422, № 31, ст. 454, № 41, ст. 598; із змінами, внесеними законами України від 10 червня 2009 року № 1498-VI, від 23 червня 2009 року № 1534-VI, від 21 серпня 2009 року № 1608-VI, від 22 жовтня 2009 року № 1680-VI, від 23 жовтня 2009 року № 1688-VI та від 6 листопада 2009 року № 1715-VI) такі зміни:
 
3. 1. У статті 1:
 
4. у частині другій цифри "279.940.391,0" та "80.336.834,6" замінити відповідно цифрами "280.200.864.6" та "80.597.308,2";
 
5. у частині шостій цифри "31.178.269,9" та "21.934.369,6" замінити відповідно цифрами "31.438.743,5" та "22.194.843,2".
 
6. 2. Доповнити статтю 20 пунктом 7 наступного змісту:
 
7. "7) невикористаний залишок коштів у сумі 260.473,6 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що спрямовується на реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості для погашення заборгованості за електричну енергію, спожиту в минулих роках".
 
8. 3. Викласти пункт 6 статті 34 у наступній редакції:
 
9. "6) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, в тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих роках електричну енергію державними вугледобувними підприємствами, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації, у сумі 420.473,6 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6, пунктом 7 статті 20 та пунктом 8 статті 33 цього Закону)".
 
10. 4. Внести зміни до додатків №2 та №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків №1 та №2 до цього Закону.
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
12. Додаток №1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік"
 
13. Зміни до додатка № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" "Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік"
 
14. (тис. грн.)
 
15. Код
Найменування
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
16. Загальне фінансування
31698743,5
9243900,3
22454843,2
 
17. 400000
Фінансування за борговими операціями
61429645,8
53198630,4
8231015,4
 
18. 401000
Запозичення
88877386,7
79913246,3
8964140,4
 
19. 401100
Внутрішні запозичення
70069512,0
65288246,3
4781265,7
 
20. 401200
Зовнішні запозичення
18807874,7
14625000,0
4182874,7
 
21. 402000
Погашення
-27447740,9
-26714615,9
-733125,0
 
22. 402100
Внутрішні зобов'язання
-14518044,0
-14518044,0
 
23. 402200
Зовнішні зобов'язання
-12929696,9
-12196571,9
-733125,0
 
24. 500000
Надходження від приватизації державного майна
8501224,0
8501224,0
 
25. 501000
Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств
8501224,0
8501224,0
 
26. 600000
Фінансування за активними операціями
-38232126,3
-43954730,1
5722603,8
 
27. 601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю
-44928619,4
-44000000,0
-928619,4
 
28. 601200
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів
-44928619,4
-44000000,0
-928619,4
 
29. 602000
Зміни обсягів готівкових коштів
6696493,1
45269,9
6651223,2
 
30. 602100
На початок періоду
6696493,1
45269,9
6651223,2
 
31. Додаток № 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2009 рік"
 
32. Зміни до додатка № 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"
 
33. (тис. грн.)
 
34. КПКВ
та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
 
35. ВСЬОГО
194276887,8
85923976,8
280200864,6
 
36. 1300000
Міністерства вугільної промисло-вості України
5116994,8
904225,5
6021220,3
 
37. 1301000
Апарат Міністерства вугільної промисло-вості України
5116994,8
904225,5
6021220,3
 
38. 1301070
0431
Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, в тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих роках електричну енергію державними вугледобувними підприємствами, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації, у сумі 420.473,6 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6, пунктом 7 статті 20 та пунктом 8 статті 33 цього Закону
903525,5
903525,5