Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо порядку утворення коаліції депутатських фракцій) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо порядку утворення коаліції депутатських фракцій)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Затвердити зміни до статті 61 Регламенту Верховної Ради України, виклавши її у новій редакції (додається).
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
6. Голова Верховної Ради України
 
7. ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від "____" _____________ 2010 року
Стаття 61. Порядок утворення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді
 
8. 1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі – коаліція) – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і цим Регламентом, об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
 
9. 2. Коаліція формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або протягом одного місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції.
 
10. 3. Коаліція формується після проведення депутатськими фракціями консультацій. За результатами проведених консультацій за особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій, або за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови депутатської фракції, укладається Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода). В коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні позиції, що стали основою формування цієї коаліції, а також порядок вирішення внутрішньо-організаційних питань діяльності коаліції. До коаліційної угоди додається список народних депутатів, що сформували коаліцію.
 
11. 4. Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих до Апарату Верховної Ради документів, передбачених частиною третьою цієї статті.
 
12. 5. Повідомлення про сформування коаліції та коаліційна угода не пізніш як через чотири дні після офіційного оголошення про це на пленарному засіданні, публікуються в газеті "Голос України".
 
13. 6. У разі припинення діяльності коаліції нова коаліція формується в порядку, встановленому цим Регламентом."