Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо страхового стажу) (Повторне друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо страхового стажу)
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-50, ст. 376 із змінами):
 
4. 1. Пункт 15 статті 11 після слів: «по тимчасовій непрацездатності» доповнити словами: «та вагітності і пологах».
 
5. 2. Абзац другий частини першої статті 19 після слів: "допомоги по тимчасовій непрацездатності" доповнити словами: "та вагітності і пологах".
 
6. 3. У статті 40:
1) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
7. "За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Крім того, додатково за бажанням особи можуть бути виключені із страхового стажу періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону. В усіх випадках, крім передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.".
 
8. 4. Частину четверту статті 42 викласти у такій редакції:
 
9. "У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. Інформація щодо розміру пенсії та її складових (коефіцієнтів стажу і заробітної плати) у разі перерахунку пенсії з урахуванням стажу і заробітної плати або тільки з урахуванням стажу, надається пенсіонерам у порядку, визначеному Пенсійним фондом України.
 
10. У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
11. Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 Закону, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
12. Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії".
 
13. ІІ. Прикінцеві положення.
 
14. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
15. 2. Установити, що пенсіонерам, яким у 2009 році проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу і заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з дня набрання чинності цим Законом за матеріалами пенсійної справи здійснюється перерахунок пенсії з урахуванням положень пункту 4 цього Закону. Право на наступний перерахунок пенсії визначається з дати проведення перерахунку пенсії згідно заяви, поданої до прийняття цього Закону.
 
16. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із даним Законом.