Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо університетських клінік) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо університетських клінік)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (№ 2984-ІІІ від 17.01. 2002 року, Відомості Верховної Ради України, 2002, № 20, ст.134) такі зміни:
 
5. 1. Статтю 30:
 
6. 1) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
7. "Вищий навчальний заклад може створювати на базі лікувально-профілактичних закладів на підставі двосторонніх угод навчально-науково-лікувальні комплекси "університетські клініки".
 
8. 2.У статті 63:
 
9. 1) пункт другий доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
10. "навчально-науково-лікувальні комплекси - "університетські клініки", створені на базі лікувально-профілактичних закладів, мають права юридичної особи і реалізують свою діяльність на правах оперативного управління".
 
11. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей закон набуває чинності з моменту опублікування.
 
12. 2.До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
13. 3.Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.