Кількість абзаців - 51 Розмітка (ліва колонка)


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (15) РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ (Друге читання)

0. РОЗДІЛ ХV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
 
1. Стаття 318. Платники збору
 
2. 318.1. Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:
 
3. 318.1.1. ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
 
4. 318.1.2. ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
 
5. 318.1.3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
 
6. 318.1.4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
 
7. 318.2. Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.
 
8. Стаття 319. Об’єкт оподаткування збором
 
9. 319.1. Об’єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.
 
10. Стаття 320. Ставки збору
 
11. Вид радіозв’язку
Діапазон радіочастот
Ставка збору, гривень
 
12. 1.
Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби
0,03-300 ГГц
0,33
 
13. 2.
Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб
0,03-470 МГц
317
 
14. 3.
Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації
30-470 МГц
317
 
15. 4.
Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів
30-470 МГц
159
 
16. 5.
Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів
1427-2400 МГц
2400-2483,5 МГц
5150-5850 МГц
8
 
17. 6.
Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DЕСТ
30-3000 МГц
16
 
18. 7.
Транкінговий радіозв’язок
30-470 МГц
983
 
19. 8.
Пошуковий радіозв’язок
30-960 МГц
12680
 
20. 9.
Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби
30-3000 МГц
3-30 ГГц
32
 
21. 10.
Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб
30-3000 МГц
3-30 ГГц
21
 
22. 11.
Стільниковий радіозв’язок
300-2200 МГц
7900
 
23. 12.
Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації
2-7 ГГц
14
10-42,5 ГГц
5
 
24. 13.
Передавання звуку залежно від потужності:
30 кГц-30 МГц
до 1 кВт включно
380
від 1,1 до 10 кВт включно
571
від 10,1 до 100 кВт включно
808
від 101 до 500 кВт включно
951
від 501 кВт і вище
1580
 
25. 14.
Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:
30-300 МГц
від 1 до 10 Вт включно
16
від 10,1 до 100 Вт включно
48
від 101 до 1 кВт включно
79
від 1,1 до 5 кВт включно
127
від 5,1 до 20 кВт включно
238
від 20,1 кВт і вище
317
 
26. 15.
Передавання звуку залежно від потужності:
66-74 МГц
87,5-108 МГц
до 100 Вт включно
119
від 101 до 1 кВт включно
238
від 1,1 до 10 кВт включно
380
від 10,1 кВт і вище
476
 
27. 16.
Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:
300-880 МГц
до 10 Вт включно
11
від 10,1 до 100 Вт включно
22
від 101 до 1 кВт включно
48
від 1,1 до 5 кВт включно
95
від 5,1 до 20 кВт включно
190
від 20,1 кВт і вище
238
 
28. 17.
Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 цієї статті.
9 кГц-400 ГГц
476
 
29. Стаття 321. Індексація ставок збору
 
30. 321.1. З 1 січня року набрання чинності цим Кодексом, щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок збору за формулою:
 
31. Сі = Сб x дІ,
 
32. де Сі - проіндексована ставка збору у поточному році, гривень за 1 МГц;
 
33. Сб - базова ставка збору, гривень за 1 МГц;
 
34. дІ - добуток індексів споживчих цін (індексів інфляції) за попередні роки починаючи з року, який передує року набрання чинності цим Кодексом, а для нововведених ставок збору - починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;
 
35. І - індекс споживчих цін (індекс інфляції), встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік, відсотків.
 
36. У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
37. 321.2. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки збору, встановлені статтею 320 цього розділу, а для нововведених - ставки станом на 31 грудня року їх введення.
 
38. Стаття 322. Порядок обчислення і сплати збору
 
39. 322.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.
 
40. 322.2. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу державної податкової служби центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку.
 
41. 322.3. Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок (з індексацією) та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.
 
42. 322.4. Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.
 
43. У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.
 
44. Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору у такій смузі радіочастот у певному регіоні.
 
45. 322.5. Розрахунки збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
46. 322.6. Форма розрахунку встановлюється центральним органом державної податкової служби.
 
47. 322.7. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
48. 322.8. Платники збору подають до органів державної податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.
 
49. 322.9. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку для вжиття до них заходів згідно із законодавством.
 
50. Інформацію про платників збору, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, які протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, органи державної податкової служби подають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством.