Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання оплати одноразової відпустки у зв'язку з усиновленням дитини (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання оплати одноразової відпустки у зв’язку з усиновленням дитини
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину другу статті 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) після слів "Жінкам, які усиновили дитину" доповнити словами " (або одночасно двох і більше дітей) з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, ".
 
6. 2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2004 р., № 6, ст. 38; 2009 р., № 7, ст.70):
 
7. 1) частину першу статті 18-1 після слів "Особі, яка усиновила дитину" доповнити словами " (або одночасно двох і більше дітей) з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, ";
 
8. 2) частину другу статті 21 після слів "творчої відпустки, " доповнити словами "відпустки у зв’язку з усиновленням дитини, ";
 
9. 3) частину першу статті 23 після цифр "16" доповнити цифрами ", 18-1".
 
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.