Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (про заборону приватизації приміщень, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва)" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (про заборону приватизації приміщень, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва)»
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Внести такі зміни до Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): другий абзац частини третьої Статті 2 "Об'єкти малої приватизації" доповнити наступним абзацом: Також, не можуть бути об'єктами малої приватизації будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна, іншим центральним органам виконавчої влади у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.
 
8. ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.