Кількість абзаців - 1831 Розмітка (ліва колонка)


"Про Державний бюджет України на 2011 рік" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про Державний бюджет України на 2011 рік
 
1. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
2. Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 281.464.879,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 238.581.192,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.883.686,5 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону.
 
3. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 321.948.850,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 279.127.019,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.821.830,5 тис. гривень.
 
4. Затвердити на 2011 рік:
 
5. повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.185.368,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.497.499,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687.869,6 тис. гривень;
 
6. надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.544.398 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 796.100,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.748.297,7 тис. гривень.
 
7. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України у сумі 38.843.000 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.844.427,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком №2 до цього Закону.
 
8. Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2011 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.
 
9. ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
10. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2011 рік належать:
 
11. 1) податки і збори (обов’язкові платежі), що підлягають зарахуванню до державного бюджету згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України;
 
12. 2) кошти, що надійшли закордонним дипломатичним установам України в рахунок погашення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередні роки;
 
13. 3) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
 
14. 4) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;
 
15. 5) плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель";
 
16. 6) 100 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;
 
17. 7) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва.
 
18. Стаття 3. Установити, що Національний банк України у 2011 році відповідно до Закону України "Про Національний банк України" перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 9.671.885 тис. гривень.
 
19. Стаття 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині доходів є:
 
20. 1) акцизний податок із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
21. 2) акцизний податок із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
22. 3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 
23. 4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
 
24. 5) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
25. 6) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;
 
26. 7) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України;
 
27. 8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
28. 9) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
29. 10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
 
30. 11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
 
31. 12) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти від продажу контрольних марок;
 
32. 13) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;
 
33. 14) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
 
34. 15) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 36 цієї статті);
 
35. 16) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
 
36. 17) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
 
37. 18) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
 
38. 19) плата за оформлення посвідчення закордонного українця;
 
39. 20) кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки;
 
40. 21) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997 - 2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;
 
41. 22) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
 
42. 23) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
43. 24) повернення природного газу або надходження коштів в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не менше 50.000 тис. гривень;
 
44. 25) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;
 
45. 26) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 
46. 27) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
47. 28) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;
 
48. 29) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;
 
49. 30) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 
50. 31) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 
51. 32) плата за адміністративні послуги;
 
52. Плата за надання таких послуг справляється у розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі, коли це не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України;
 
53. 33) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
 
54. 34) 30 відсотків екологічного податку (крім надходжень, визначених пунктом 30 цієї статті);
 
55. 35) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
 
56. 36) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення;
 
57. 37) податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно);
 
58. 38) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;
 
59. 39) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
 
60. Стаття 5. Установити, що у 2011 році повернення природного газу або надходження коштів в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не менше 50.000 тис. гривень спрямовується у рахунок погашення зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву за зберігання запасів державного резерву перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість із розрахунків з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її підприємствами.
 
61. Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
62. Стаття 6. Установити, що у 2011 році надходження коштів від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, зараховуються на окремі спеціальні рахунки Державного казначейства України у публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України", які є доступними міжнародним аудиторам, та зберігаються в валюті, а при необхідності зазначені кошти конвертуються у гривню безпосередньо перед використанням.
 
63. Національному агентству екологічних інвестицій України у 2011 році залишки коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, спрямувати виключно на державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату. Установити, що невикористаний залишок коштів, що утворився на рахунках спеціального фонду на кінець року, використовується на покриття відповідних витрат в наступних бюджетних періодах з урахуванням їх цільового призначення.
 
64. Стаття 7. Податки і збори (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом України (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок по цих податках та зборах (обов’язкових платежах) зараховуються до загального фонду державного бюджету і сплачуються платниками податку або стягуються у порядку встановленому Податковим кодексом України.
 
65. Податки і збори (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом України та надходили до місцевих бюджетів, включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок по цих податках та зборах (обов’язкових платежах), здійснюється в порядку, який діяв у 2010 році та обліковуються за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, зараховуються до місцевих бюджетів і сплачуються платниками податку або стягуються у порядку встановленому Податковим кодексом України.
 
66. ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
67. Стаття 8. Установити на 31 грудня 2011 року граничний обсяг державного боргу в сумі 375.643.401,9 тис. гривень.
 
68. Установити, що у 2011 році абзац четвертий частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України діє з урахуванням таких змін:
 
69. "У разі зменшення обсягу коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України збільшується обсяг коштів від зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу".
 
70. Стаття 9. Установити, що у 2011 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України на суму 15.000.000 тис. гривень для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки за наступними напрямами:
 
71. за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами у дію об'єктів та за договорами концесії);
 
72. за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;
 
73. за зобов'язаннями Державної іпотечної установи на суму 1.000.000 тис. гривень;
 
74. для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей;
 
75. для фінансування розвитку житлово-комунального господарства.
 
76. Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
77. Державна служба автомобільних доріг України та Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів звільняються від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою із відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій.
 
78. Стаття 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині фінансування є:
 
79. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
 
80. 2) невикористаний залишок коштів, джерелом яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 
81. 3) залишок коштів у сумі 138.614,4 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
 
82. ІV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 
83. Стаття 11. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2011 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, розподіл видатків в розрізі місцевих та апеляційних судів, згідно з додатками № 3, № 4, № 5 та № 8 до цього Закону.
 
84. Стаття 12. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0301160, 1202070, 2201190 (в частині інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів), 2401030, 2408030, 2408600, 2501140, 2801020, 3001070, 3111080, 3501020, 3501660, 3507600, 5001060, 5501020, 5031030, 6122060, 6151020, 6511020, погоджуються відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.
 
85. Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині кредитування є:
 
86. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;
 
87. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
 
88. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;
 
89. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;
 
90. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;
 
91. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;
 
92. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;
 
93. 8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;
 
94. 9) повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій;
 
95. 10) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;
 
96. 11) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня.
 
97. Стаття 14. Установити, що у 2011 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 4, 10 та 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
 
98. 1) розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
 
99. 2) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
 
100. 3) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
 
101. 4) погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 27 статті 4 цього Закону);
 
102. 5) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);
 
103. 6) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);
 
104. 7) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);
 
105. 8) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 4 цього Закону);
 
106. 9) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього Закону);
 
107. 10) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 4 цього Закону);
 
108. 11) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 4 цього Закону);
 
109. 12) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державної адміністрації морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);
 
110. 13) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);
 
111. 14) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 4 цього Закону);
 
112. 15) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);
 
113. 16) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції і виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 4 цього Закону);
 
114. 17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 21 і 36 статті 4 цього Закону, та 80 відсотків джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);
 
115. 18) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 16 і 24 статті 4 цього Закону, та 20 відсотків джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);
 
116. 19) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4 цього Закону);
 
117. 20) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 4 цього Закону);
 
118. 21) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 4 цього Закону);
 
119. 22) придбання Міністерством палива та енергетики України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 4, пунктом 3 статті 10 та пунктом 10 статті 13 цього Закону);
 
120. 23) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 4 цього Закону);
 
121. 24) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 4 цього Закону);
 
122. 25) інформування учасників судового процесу про хід і результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4 цього Закону);
 
123. 26) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 4 цього Закону);
 
124. 27) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 4 цього Закону);
 
125. 28) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, в тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 4 цього Закону);
 
126. 29) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
127. 30) будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
128. 31) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
129. 32) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
130. 33) заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);
 
131. 34) підтримку впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 та пунктом 2 статті 10 цього Закону);
 
132. 35) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державними кордонами (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 цього Закону). Порядки використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів України для кожної з програм допомоги Європейського Союзу на підставі укладених міжнародних договорів;
 
133. 36) видатки головних розпорядників коштів державного бюджету, пов'язані з наданням адміністративних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 4 цього Закону);
 
134. 37) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 4 цього Закону);
 
135. 38) комплексну реалізацію державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктами 34 та 35 статті 4 цього Закону);
 
136. 39) здійснення природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію наслідків, завданих негативними природними явищами (за рахунок джерел, визначених пунктами 34 та 35 статті 4 цього Закону);
 
137. 40) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 4 цього Закону);
 
138. 41) реалізацію заходів Програми утилізації твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 4 цього Закону);
 
139. 42) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 4 цього Закону);
 
140. 43) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 4 цього Закону);
 
141. 44) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 10 цього Закону);
 
142. 45) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);
 
143. 46) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);
 
144. 47) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);
 
145. 48) збільшення статутного фонду Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);
 
146. 49) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);
 
147. 50) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);
 
148. 51) витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону);
 
149. 52) формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 13 цього Закону);
 
150. 53) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 13 цього Закону);
 
151. 54) здійснення природоохоронних заходів з недопущення потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 13 цього Закону);
 
152. 55) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 13 цього Закону).
 
153. V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
154. Стаття 15. Установити, що у 2011 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:
 
155. 1) податки і збори (обов’язкові платежі), що визначені статтями 64-66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
 
156. 2) дотації та субвенції з Державного бюджету України (крім субвенцій, визначених статтею 20 цього Закону);
 
157. 3) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), що зараховується до бюджетів органів місцевого самоврядування (крім визначених статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України) та не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
158. 4) інші платежі, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
 
159. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва.
 
160. Стаття 16. Затвердити на 2011 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками №6 та №7 до цього Закону.
 
161. Стаття 17. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 283.348,6 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2011 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.
 
162. Стаття 18. Затвердити на 2011 рік нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів згідно з додатком N 6 до цього Закону.
 
163. Стаття 19. Установити, що у 2011 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21 відсоток, для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 75 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
 
164. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
 
165. Збільшити на 2011 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" відповідно до зростання прожиткового мінімуму.
 
166. Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2011 році є:
 
167. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають податки і збори (обов’язкові платежі), що визначені частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;
 
168. 2) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, які включають податки і збори (обов’язкові платежі), що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;
 
169. 3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";
 
170. 4) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 
171. 5) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.
 
172. Стаття 21. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення відповідних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 19.000 тис. гривень.
 
173. Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків, необхідних на проведення цих виборів.
 
174. Стаття 22. Місцевим органам влади доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в першу чергу спрямовувати на реалізацію заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, інших загальнодержавних програм регіонального розвитку.
 
175. Стаття 23. Дозволити відповідним місцевим радам приймати рішення щодо здійснення видатків на матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ для виконання завдань з охорони громадського порядку, профілактики правопорушень за рахунок вільних залишків бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.
 
176. VІ. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
177. Стаття 24. Установити у 2011 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 894 гривні, з 1 квітня - 911 гривень, з 1 жовтня - 934 гривні, з 1 грудня - 953 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 
178. дітей віком до 6 років: з 1 січня - 816 гривень, з 1 квітня - 832 гривні, з 1 жовтня - 853 гривні, з 1 грудня - 870 гривень;
 
179. дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 977 гривень, з 1 квітня - 997 гривень, з 1 жовтня - 1022 гривні, з 1 грудня - 1042 гривні;
 
180. працездатних осіб: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
 
181. осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 750 гривень, з 1 квітня - 764 гривні, з 1 жовтня - 784 гривні, з 1 грудня - 800 гривень.
 
182. Стаття 25. Установити на 2011 рік мінімальну заробітну плату:
 
183. у місячному розмірі: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
 
184. у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,66 гривні, з 1 квітня - 5,77 гривні, з 1 жовтня - 5,92 гривні, з 1 грудня - 6,04 гривні.
 
185. Стаття 26. Установити у 2011 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2010 року.
 
186. Стаття 27. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.
 
187. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Державним казначейством України.
 
188. Стаття 28. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.
 
189. Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
190. Стаття 29. Затвердити перелік кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), що залучаються державою із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у 2011 році згідно з додатком № 9 до цього Закону.
 
191. Стаття 30. Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2011 році кошти у сумі не менше 360.000 тис. гривень на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
192. Установити, що Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження з ним Програми на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів.
 
193. Стаття 31. Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку забезпечити безоплатну передачу квартир, придбаних Державною іпотечною установою відповідно до актів Кабінету Міністрів України, та які знаходяться на її балансі, визначеним в цих актах органам, з відповідним коригуванням статутного капіталу Державної іпотечної установи.
 
194. Стаття 32. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у межах обсягів, передбачених у затвердженому фінансовому плані цієї компанії.
 
195. На обсяги випущених облігацій і придбаних акцій Міністерство фінансів України коригує відповідні показники фінансування, встановлені додатком № 2 до цього Закону, та граничного обсягу державного боргу, встановленого статтею 8 цього Закону.
 
196. Стаття 33. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в сумі до 5.000.000 тис. гривень з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону, та з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування.
 
197. На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та кредитування державного бюджету, встановлені у додатках № 2 та № 4 до цього Закону.
 
198. Випуск зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
199. Стаття 34. Установити, що, за рішенням Кабінету Міністрів України, у встановленому ним порядку, можуть придбаватися акції банків, надаватися фінансова допомога відповідно до статті 80 Закону України "Про банки і банківську діяльність", проводитись заходи з приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава (в тому числі пов’язані з оплатою послуг радників), за рахунок надходження коштів, отриманих від державних запозичень, здійснених понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 8 цього Закону.
 
200. На обсяг випущених державних облігацій України, суму надходжень від державних запозичень та витрат, передбачених цією статтею, Міністерство фінансів України коригує відповідні показники фінансування, видатків державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках № 2 та № 3 до цього Закону.
 
201. VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
202. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
203. 2. Додатки № 1–9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.
 
204. Додаток № 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
205. Доходи Державного бюджету України на 2011 рік
 
206. тис. грн.
 
207. Код
Найменування показників
згідно з бюджетною класифікацією
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
208. Разом доходів:
281 464 879,4
238 581 192,9
42 883 686,5
 
209. 40000000
Офіційні трансферти
2 508 755,2
2 508 755,2
 
210. 41010100
Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів
2 508 755,2
2 508 755,2
 
211. Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
278 956 124,2
236 072 437,7
42 883 686,5
 
212. 10000000
Податкові надходження
234 554 114,6
217 211 836,9
17 342 277,7
 
213. 11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
51 110 037,2
51 110 037,2
 
214. 11010000
Податок на доходи фізичних осіб
6 766 237,2
6 766 237,2
 
215. 11020000
Податок на прибуток підприємств
44 343 800,0
44 343 800,0
 
216. 13000000
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
1 888 214,7
1 888 214,7
 
217. 13010000
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
86 946,9
86 946,9
 
218. 13010100
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
86 946,9
86 946,9
 
219. 13020000
Збір за спеціальне використання води
511 849,0
511 849,0
 
220. 13030000
Плата за користування надрами
1 289 418,8
1 289 418,8
 
221. 13030100
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення
1 237 859,8
1 237 859,8
 
222. 13030400
Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
51 559,0
51 559,0
 
223. 14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
149 492 572,0
134 907 572,0
14 585 000,0
 
224. 14010000
Податок на додану вартість
108 330 000,0
106 300 000,0
2 030 000,0
 
225. 14010100
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
65 396 000,0
65 396 000,0
 
226. 14010200
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
-37 507 000,0
-37 507 000,0
 
227. 14010300
Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів
78 411 000,0
78 411 000,0
 
228. 14010700
Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно)
2 030 000,0
2 030 000,0
 
229. 14020000
Акцизний податок із вироблених в Україні товарів
34 868 900,0
27 269 900,0
7 599 000,0
 
230. 14030000
Акцизний податок із ввезених на територію України товарів
6 218 000,0
1 262 000,0
4 956 000,0
 
231. 14060000
Плата за ліцензії
75 672,0
75 672,0
 
232. 14060400
Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності
3 120,0
3 120,0
 
233. 14061200
Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги
1 496,0
1 496,0
 
234. 14061400
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій
32 000,0
32 000,0
 
235. 14061500
Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики
29 056,0
29 056,0
 
236. 14061700
Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій
10 000,0
10 000,0
 
237. 15000000
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
9 834 492,3
8 625 670,7
1 208 821,6
 
238. 15010000
Ввізне мито
9 266 000,0
8 076 000,0
1 190 000,0
 
239. 15020000
Вивізне мито
378 876,0
378 876,0
 
240. 15030000
Кошти, отримані за вчинення консульських дій
189 616,3
170 794,7
18 821,6
 
241. 17000000
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси
18 598 050,3
18 598 050,3
 
242. 17010000
Рентна плата
14 177 798,3
14 177 798,3
 
243. 17010100
Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні
7 673 185,7
7 673 185,7
 
244. 17010200
Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні
1 650 303,3
1 650 303,3
 
245. 17010300
Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні
2 464 465,8
2 464 465,8
 
246. 17010700
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України
2 175 926,5
2 175 926,5
 
247. 17010800
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України
141 750,0
141 750,0
 
248. 17010900
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
72 167,0
72 167,0
 
249. 17050000
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками
2 600 000,0
2 600 000,0
 
250. 17060000
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
1 820 252,0
1 820 252,0
 
251. 19000000
Інші податки
3 630 748,1
2 082 292,0
1 548 456,1
 
252. 19010000
Екологічний податок
893 456,1
893 456,1
 
253. 19030000
Податки, не віднесені до інших категорій
1 324 406,0
1 324 406,0
 
254. 19060000
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
655 000,0
655 000,0
 
255. 19070000
Збір за користування радіочастотним ресурсом України
757 886,0
757 886,0
 
256. 20000000
Неподаткові надходження
42 699 767,1
18 494 493,4
24 205 273,7
 
257. 21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності
16 976 106,0
16 132 818,4
843 287,6
 
258. 21010000
Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність
2 117 496,4
2 117 496,4
 
259. 21020000
Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
9 671 885,0
9 671 885,0
 
260. 21030000
Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей
65 869,1
65 869,1
 
261. 21040000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
169 956,3
169 956,3
 
262. 21080000
Інші надходження
4 950 899,2
4 107 611,6
843 287,6
 
263. 22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
1 688 522,0
1 481 022,0
207 500,0
 
264. 22050000
Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах
145 000,0
145 000,0
 
265. 22070000
Виконавчий збір
125 000,0
62 500,0
62 500,0
 
266. 22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
655 000,0
655 000,0
 
267. 22090000
Державне мито
483 522,0
483 522,0
 
268. 22110000
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
176 000,0
176 000,0
 
269. 22200000
Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів
104 000,0
104 000,0
 
270. 24000000
Інші неподаткові надходження
6 671 002,2
880 653,0
5 790 349,2
 
271. 24010000
Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду
46 447,0
46 447,0
 
272. 24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
6 392,0
6 392,0
 
273. 24040000
Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України
50,0
50,0
 
274. 24050000
Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
1 543 678,1
1 543 678,1
 
275. 24060000
Інші надходження
1 053 851,9
472 401,5
581 450,4
 
276. 24060200
Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність
5 270,0
5 270,0
 
277. 24060300
Інші надходження
189 810,0
189 810,0
 
278. 24060400
Надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
5 000,0
5 000,0
 
279. 24060500
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
1 593,0
1 593,0
 
280. 24060900
Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
260 000,0
260 000,0
 
281. 24061000
Плата за виділення номерного ресурсу
2 700,0
2 700,0
 
282. 24061100
Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
16 500,0
16 500,0
 
283. 24061200
Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
138,5
138,5
 
284. 24061500
Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях
90 800,0
18 160,0
72 640,0
 
285. 24061700
Плата за оформлення посвідчення закордонного українця
100,0
100,0
 
286. 24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
8 540,4
8 540,4
 
287. 24062400
Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
180 000,0
180 000,0
 
288. 24063100
Кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007 - 2009 роки
283 400,0
283 400,0
 
289. 24063500
Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
10 000,0
10 000,0
 
290. 24090000
Портовий (адміністративний) збір
74 296,0
7 429,6
66 866,4
 
291. 24110000
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
348 832,9
347 982,9
850,0
 
292. 24110100
Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою та/або під державні гарантії
180 343,2
180 343,2
 
293. 24110200
Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою
165 905,7
165 905,7
 
294. 24110400
Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
850,0
850,0
 
295. 24110800
Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами
1 734,0
1 734,0
 
296. 24130000
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
136 499,0
136 499,0
 
297. 24140000
Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
3 460 955,3
3 460 955,3
 
298. 24140200
Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння
53 113,4
53 113,4
 
299. 24140300
Збір при відчуженні легкових автомобілів
1 104 261,4
1 104 261,4
 
300. 24140500
Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна
316 222,1
316 222,1
 
301. 24140600
Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку
1 987 358,4
1 987 358,4
 
302. 25000000
Власні надходження бюджетних установ
17 364 136,9
17 364 136,9
 
303. 25010000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
17 320 411,8
17 320 411,8
 
304. 25020000
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
43 725,1
43 725,1
 
305. 30000000
Доходи від операцій з капіталом
636 154,8
216 367,4
419 787,4
 
306. 31000000
Надходження від продажу основного капіталу
21 945,0
21 945,0
 
307. 31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
18 445,0
18 445,0
 
308. 31010100
Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування
18 445,0
18 445,0
 
309. 31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
3 500,0
3 500,0
 
310. 32000000
Надходження від реалізації державних запасів товарів
419 787,4
419 787,4
 
311. 32010000
Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
418 787,4
418 787,4
 
312. 32020000
Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
1 000,0
1 000,0
 
313. 33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
194 422,4
194 422,4
 
314. 40000000
Офіційні трансферти
898 287,7
149 740,0
748 547,7
 
315. 42000000
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
898 287,7
149 740,0
748 547,7
 
316. 42010000
Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях
150 423,7
149 740,0
683,7
 
317. 42030000
Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу
747 864,0
747 864,0
 
318. 50000000
Цільові фонди
167 800,0
167 800,0
 
319. 50070000
Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів
167 800,0
167 800,0
 
320. Додаток № 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
321. Фінансування Державного бюджету України на 2011 рік
 
322. (тис. грн.)
 
323. Код
Найменування
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
324. Загальне фінансування
38 843 000,0
36 844 427,9
1 998 572,1
 
325. 400000
Фінансування за борговими операціями
29 326 201,0
26 844 427,9
2 481 773,1
 
326. 401000
Запозичення
91 596 389,7
88 337 504,1
3 258 885,6
 
327. 401100
Внутрішні запозичення
48 587 504,1
48 587 504,1
 
328. 401200
Зовнішні запозичення
43 008 885,6
39 750 000,0
3 258 885,6
 
329. 402000
Погашення
-62 270 188,7
-61 493 076,2
-777 112,5
 
330. 402100
Внутрішні зобов'язання
-37 522 831,0
-37 522 831,0
 
331. 402200
Зовнішні зобов'язання
-24 747 357,7
-23 970 245,2
-777 112,5
 
332. 500000
Надходження від приватизації державного майна
10 000 000,0
10 000 000,0
 
333. 501000
Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств
10 000 000,0
10 000 000,0
 
334. 600000
Фінансування за активними операціями
-483 201,0
-483 201,0
 
335. 601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю
-488 201,0
-488 201,0
 
336. 601200
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів
-488 201,0
-488 201,0
 
337. 602000
Зміни обсягів бюджетних коштів
5 000,0
5 000,0
 
338. 602100
На початок періоду
5 000,0
5 000,0
 
339. "Додаток №3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
340. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік
 
341. (тис. грн)
 
342. КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
 
343. ВИДАТКИ – всього:
279 127 019,8
42 821 830,5
321 948 850,3
 
344. 0110000
Апарат Верховної Ради України
711 819,8
74 809,0
786 628,8
 
345. 0111000
Апарат Верховної Ради України
711 819,8
74 809,0
786 628,8
 
346. 0111010
0111
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
417 254,2
417 254,2
 
347. 0111020
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
166 811,1
166 811,1
 
348. 0111030
0111
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
2 081,1
2 081,1
 
349. 0111040
0113
Візити народних депутатів України за кордон
6 240,3
6 240,3
 
350. 0111050
0111
Обслуговування діяльності Верховної Ради України
89 949,8
5 266,0
95 215,8
 
351. 0111070
0734
Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України
6 494,6
69 543,0
76 037,6
 
352. 0111080
0831
Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення
11 245,5
11 245,5
 
353. 0111090
0832
Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче"
11 743,2
11 743,2
 
354. 0300000
Державне управління справами
1 231 216,8
112 645,5
1 343 862,3
 
355. 0301000
Апарат Державного управління справами
1 216 805,6
112 645,5
1 329 451,1
 
356. 0301010
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України
204 743,3
204 743,3
 
357. 0301020
0111
Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України
11 827,3
11 827,3
 
358. 0301030
0111
Обслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів
101 486,2
5 910,0
107 396,2
 
359. 0301040
0113
Візити Президента України за кордон
29 151,5
29 151,5
 
360. 0301050
0133
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
5 455,0
5 455,0
 
361. 0301060
0734
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами
122 059,0
8 860,0
130 919,0
 
362. 0301080
0150
Прикладні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
36 972,2
36 972,2
 
363. 0301090
0150
Прикладні розробки у сфері державного управління
3 562,5
120,7
3 683,2
 
364. 0301110
0960
Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчих таборах Державного управління справами
3 854,0
4 847,0
8 701,0
 
365. 0301130
0950
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України
81 846,3
66 538,7
148 385,0
 
366. 0301140
0520
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції
41 495,5
7 749,1
49 244,6
 
367. 0301150
0750
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
4 873,4
4 873,4
 
368. 0301160
0111
Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України
2 159,2
2 159,2
 
369. 0301170
0731
Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади
190 355,2
10 000,0
200 355,2
 
370. 0301190
0721
Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади
103 745,8
4 500,0
108 245,8
 
371. 0301200
0740
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади
6 111,8
4 120,0
10 231,8
 
372. 0301230
0950
Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами
167,7
167,7
 
373. 0301270
0832
Фінансова підтримка інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
1 633,1
1 633,1
 
374. 0301330
0150
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
1 270,3
1 270,3
 
375. 0301340
0829
Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Національного палацу мистецтв "Україна"
500,0
500,0
 
376. 0301360
0822
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
4 979,6
4 979,6
 
377. 0301370
0133
Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування
2 569,5
2 569,5
 
378. 0301380
0133
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
188 612,0
188 612,0
 
379. 0301420
0763
Заходи з обміну та вивченні досвіду у провідних клініках світу
7 500,0
7 500,0
 
380. 0301430
0826
Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
7 575,2
7 575,2
 
381. 0301460
0829
Виплата Державних премій України
2 300,0
2 300,0
 
382. 0301800
0610
Капітальний ремонт житлового фонду
1 000,0
1 000,0
 
383. 0301820
0734
Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац"
12 000,0
12 000,0
 
384. 0301830
0734
Реконструкція будівель, споруд та обладнання ДП "Санаторій "Гурзуфський" та парку-пам'ятника загальнодержавного значення
5 000,0
5 000,0
 
385. 0301870
0610
Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації аварійного стану житлового будинку по вул. Срібнокільській, 20 у м. Києві
10 000,0
10 000,0
 
386. 0301880
0734
Капітальний ремонт будівель Державного підприємства "Санаторій "Південний"
10 000,0
10 000,0
 
387. 0301890
0734
Розробка проектно-кошторисної документації і будівництво Реабілітаційного центру на базі Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа"
12 000,0
12 000,0
 
388. 0303000
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
4 201,7
4 201,7
 
389. 0303010
0111
Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим
4 201,7
4 201,7
 
390. 0304000
Національна служба посередництва і примирення України
10 209,5
10 209,5
 
391. 0304010
0412
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
10 147,9
10 147,9
 
392. 0304020
0481
Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
61,6
61,6
 
393. 0410000
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
303 332,7
7 753,2
311 085,9
 
394. 0411000
Секретаріат Кабінету Міністрів України
303 332,7
7 753,2
311 085,9
 
395. 0411010
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України
196 104,1
196 104,1
 
396. 0411020
0111
Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України
7 277,2
7 277,2
 
397. 0411030
0111
Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України
63 278,5
7 753,2
71 031,7
 
398. 0411050
0113
Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України
17 870,0
17 870,0
 
399. 0411060
0950
Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України
125,3
125,3
 
400. 0411070
0832
Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"
5 622,7
5 622,7
 
401. 0411120
0350
Забезпечення функціонування та розвитку системи спеціальної інформації
1 937,2
1 937,2
 
402. 0411130
0133
Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади
11 117,7
11 117,7
 
403. 0500000
Державна судова адміністрація України
2 359 396,7
142 100,0
2 501 496,7
 
404. 0501000
Апарат Державної судової адміністрації України
2 359 396,7
142 100,0
2 501 496,7
 
405. 0501010
0330
Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи
37 759,9
37 759,9
 
406. 0501020
0330
Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами
184 996,2
13 640,0
198 636,2
 
407. 0501030
0330
Здійснення правосуддя апеляційними судами
381 305,6
7 115,0
388 420,6
 
408. 0501040
0330
Здійснення правосуддя місцевими судами
1 343 031,4
117 920,0
1 460 951,4
 
409. 0501080
0330
Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами
122 149,1
3 400,0
125 549,1
 
410. 0501100
0330
Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
8 249,1
8 249,1
 
411. 0501110
0950
Організація практичної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України
5 499,7
5 499,7
 
412. 0501150
0330
Виконання рішень судів на користь суддів
8 573,8
8 573,8
 
413. 0501160
0330
Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами
93 356,1
10,0
93 366,1
 
414. 0501170
0330
Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами
174 475,8
15,0
174 490,8
 
415. 0600000
Верховний Суд України
118 067,8
500,0
118 567,8
 
416. 0601000
Апарат Верховного Суду України
118 067,8
500,0
118 567,8
 
417. 0601010
0330
Здійснення правосуддя Верховним Судом України
117 965,6
500,0
118 465,6
 
418. 0601020
0950
Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України
102,2
102,2
 
419. 0650000
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
15 000,0
2 500,0
17 500,0
 
420. 0651000
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
15 000,0
2 500,0
17 500,0
 
421. 0651010
0330
Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ
15 000,0
2 500,0
17 500,0
 
422. 0700000
Вищий господарський суд України
123 791,4
123 791,4
 
423. 0701000
Вищий господарський суд України
123 791,4
123 791,4
 
424. 0701010
0330
Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України
123 791,4
123 791,4
 
425. 0750000
Вищий адміністративний суд України
85 318,5
10,0
85 328,5
 
426. 0751000
Апарат Вищого адміністративного суду України
85 318,5
10,0
85 328,5
 
427. 0751010
0330
Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України
85 318,5
10,0
85 328,5
 
428. 0800000
Конституційний Суд України
55 748,1
55 748,1
 
429. 0801000
Конституційний Суд України
55 748,1
55 748,1
 
430. 0801010
0330
Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні
55 748,1
55 748,1
 
431. 0900000
Генеральна прокуратура України
2 200 000,0
1 142,3
2 201 142,3
 
432. 0901000
Генеральна прокуратура України
2 200 000,0
1 142,3
2 201 142,3
 
433. 0901010
0360
Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді
2 165 785,6
142,3
2 165 927,9
 
434. 0901020
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України
34 214,4
1 000,0
35 214,4
 
435. 1000000
Міністерство внутрішніх справ України
10 823 031,9
2 741 823,1
13 564 855,0
 
436. 1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
9 755 561,3
2 572 341,4
12 327 902,7
 
437. 1001010
0310
Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ
295 371,8
3 857,0
299 228,8
 
438. 1001030
0370
Створення та впровадження Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту державної автомобільної інспекції України
61 812,0
61 812,0
 
439. 1001050
0310
Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції
8 595 612,6
2 206 643,7
10 802 256,3
 
440. 1001070
0380
Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях
10 496,3
683,7
11 180,0
 
441. 1001080
0942
Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації
414 472,2
262 556,3
677 028,5
 
442. 1001100
0721
Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ
299 981,2
88 268,9
388 250,1
 
443. 1001130
0910
Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ
40 390,9
10 331,8
50 722,7
 
444. 1001170
0370
Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією
2 634,0
2 634,0
 
445. 1001200
0810
Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів
34 790,3
34 790,3
 
446. 1003000
Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
1 067 470,6
169 481,7
1 236 952,3
 
447. 1003010
0310
Керівництво та управління внутрішніми військами
44 206,2
44 206,2
 
448. 1003020
0310
Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів
812 024,7
57 767,9
869 792,6
 
449. 1003030
0380
Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України
126 899,7
91 475,8
218 375,5
 
450. 1003070
0942
Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
72 153,5
5 122,2
77 275,7
 
451. 1003080
0731
Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах
12 186,5
13 122,6
25 309,1
 
452. 1003090
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України
1 993,2
1 993,2
 
453. 1100000
Міністерство палива та енергетики України
305 482,1
37 033,3
342 515,4
 
454. 1101000
Апарат Міністерства палива та енергетики України
305 482,1
37 033,3
342 515,4
 
455. 1101010
0434
Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу
25 827,3
76,0
25 903,3
 
456. 1101030
0483
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері паливно-енергетичного комплексу
10 068,5
10 068,5
 
457. 1101080
0434
Заходи з реалізації Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо"
56 225,9
56 225,9
 
458. 1101090
0942
Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості
43 584,3
22 102,8
65 687,1
 
459. 1101130
0483
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері енергетики
161,1
161,1
 
460. 1101140
0434
Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів
56 467,5
56 467,5
 
461. 1101190
0434
Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
20 000,0
20 000,0
 
462. 1101390
0433
Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій
80 000,0
80 000,0
 
463. 1101430
0513
Виконання першочергових екологічних заходів у м. Дніпродзержинськ
13 000,0
13 000,0
 
464. 1101630
0433
Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора
147,5
9 854,5
10 002,0
 
465. 1101660
0433
Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
5 000,0
5 000,0
 
466. 1200000
Міністерство економіки України
311 306,2
3 010,0
314 316,2
 
467. 1201000
Апарат Міністерства економіки України
245 842,2
3 010,0
248 852,2
 
468. 1201010
0132
Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки
180 551,8
180 551,8
 
469. 1201020
0411
Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та установ і організацій СНД
23 384,9
23 384,9
 
470. 1201030
0411
Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями
8 569,2
8 569,2
 
471. 1201040
0411
Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках
3 714,5
3 714,5
 
472. 1201070
0481
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі
12 640,2
2 323,2
14 963,4
 
473. 1201080
0487
Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем
63,2
63,2
 
474. 1201090
0950
Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки
1 403,2
186,8
1 590,0
 
475. 1201110
0950
Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва
3 604,4
3 604,4
 
476. 1201120
0832
Фінансова підтримка журналу "Економіка України"
748,4
748,4
 
477. 1201170
0834
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель" та створення і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель
11 162,4
11 162,4
 
478. 1201610
0481
Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування
500,0
500,0
 
479. 1202000
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
65 344,3
65 344,3
 
480. 1202010
0411
Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики
38 917,3
38 917,3
 
481. 1202030
0481
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази
4 731,0
4 731,0
 
482. 1202050
0487
Збереження та функціонування національної еталонної бази
247,3
247,3
 
483. 1202060
0473
Державний нагляд за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд
7 248,5
7 248,5
 
484. 1202070
0411
Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими
11 400,0
11 400,0
 
485. 1202080
0411
Виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем
110,0
110,0
 
486. 1202130
0487
Забезпечення функціонування державних служб
980,2
980,2
 
487. 1202140
0481
Проведення незалежної експертизи (випробувань) якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів
1 710,0
1 710,0
 
488. 1204000
Державна інспекція з контролю за цінами
119,7
119,7
 
489. 1204020
0481
Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами
119,7
119,7
 
490. 1210000
Міністерство економіки України (загальнодержавні витрати)
21 157,8
21 157,8
 
491. 1211000
Міністерство економіки України (загальнодержавні витрати)
21 157,8
21 157,8
 
492. 1211050
0220
Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України
21 157,8
21 157,8
 
493. 1300000
Міністерство вугільної промисловості України
6 889 802,9
29 297,1
6 919 100,0
 
494. 1301000
Апарат Міністерства вугільної промисловості України
6 889 802,9
29 297,1
6 919 100,0
 
495. 1301010
0431
Загальне керівництво та управління у вугільній промисловості
19 846,7
1 000,0
20 846,7
 
496. 1301030
0483
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у вугледобувній промисловості
38 253,3
38 253,3
 
497. 1301070
0431
Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості
868 002,1
28 297,1
896 299,2
 
498. 1301080
0320
Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах
384 321,1
384 321,1
 
499. 1301090
0431
Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції
5 039 210,0
5 039 210,0
 
500. 1301180
0431
Державна підтримка будівництва об'єктів вугле- і торфодобувних підприємств
411 448,3
411 448,3
 
501. 1301190
0431
Технічне переоснащення державних вугледобувних підприємств, в тому числі через здешевлення кредитів, отриманих ними у 2010 - 2011 роках, а також виконання програми реновації їх гірничошахтного обладнання
128 721,4
128 721,4
 
502. 1400000
Міністерство закордонних справ України
1 079 353,7
29 985,1
1 109 338,8
 
503. 1401000
Апарат Міністерства закордонних справ України
1 079 353,7
29 985,1
1 109 338,8
 
504. 1401010
0113
Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин
67 607,9
67 607,9
 
505. 1401020
0113
Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів
150 020,4
150 020,4
 
506. 1401030
0113
Функціонування закордонних дипломатичних установ України
826 615,9
29 059,6
855 675,5
 
507. 1401040
0113
Розширення мережі власності України за кордоном для потреб дипломатичних установ України
45,0
45,0
 
508. 1401050
0113
Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України
4 000,0
4 000,0
 
509. 1401060
0113
Забезпечення головування України в Комітеті міністрів Ради Європи
8 418,0
8 418,0
 
510. 1401080
0113
Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами
2 000,0
2 000,0
 
511. 1401100
0950
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин
8 700,0
825,5
9 525,5
 
512. 1401110
0113
Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України
8 000,0
8 000,0
 
513. 1401120
0950
Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої-сьомої категорій державних службовців
346,5
346,5
 
514. 1401130
0113
Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби
3 600,0
3 600,0
 
515. 1401150
0829
Заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України
100,0
100,0
 
516. 1700000
Державний комітет телебачення та радіомовлення України
671 529,4
123 483,4
795 012,8
 
517. 1701000
Апарат Державного комітету телебачення та радіомовлення України
671 529,4
123 483,4
795 012,8
 
518. 1701010
0831
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
13 400,7
160,0
13 560,7
 
519. 1701020
0840
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
4 196,8
1 415,0
5 611,8
 
520. 1701040
0950
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
2 525,5
726,0
3 251,5
 
521. 1701050
0824
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації
950,0
950,0
 
522. 1701070
0834
Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму
1 064,6
25,0
1 089,6
 
523. 1701080
0831
Виробництво телерадіопрограм для державних потреб
484 551,0
101 973,5
586 524,5
 
524. 1701100
0832
Фінансова підтримка преси
120,0
120,0
 
525. 1701110
0833
Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"
20 000,0
20 000,0
 
526. 1701120
0834
Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції
34 948,3
34 948,3
 
527. 1701130
0829
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі
1 788,2
1 788,2
 
528. 1701150
0831
Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
85 825,9
19 183,9
105 009,8
 
529. 1701160
0850
Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі
4 580,0
4 580,0
 
530. 1701170
0850
Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках
820,0
820,0
 
531. ё
0822
Фінансова підтримка державних музичних колективів
1 735,6
1 735,6
 
532. 1701240
0834
Виконання заходів з питань європейської інтеграції в інформаційній сфері
22,8
22,8
 
533. 1701290
0831
Створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "ЕurоNеws"
15 000,0
15 000,0
 
534. 1800000
Міністерство культури і туризму України
1 583 875,8
157 904,1
1 741 779,9
 
535. 1801000
Апарат Міністерства культури і туризму України
1 350 811,5
139 481,1
1 490 292,6
 
536. 1801010
0829
Загальне керівництво та управління у сфері культури і туризму
23 650,0
23 650,0
 
537. 1801020
0840
Прикладні розробки у сфері розвитку культури і туризму
7 985,4
3 168,0
11 153,4
 
538. 1801030
0921
Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка
7 430,9
7 430,9
 
539. 1801040
0922
Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах
45 085,2
238,0
45 323,2
 
540. 1801050
0941
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
14 715,5
747,2
15 462,7
 
541. 1801060
0942
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
351 164,6
94 611,5
445 776,1
 
542. 1801070
0950
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв
7 066,2
30 219,6
37 285,8
 
543. 1801080
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва
551,3
551,3
 
544. 1801090
0990
Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів
1 283,5
66,3
1 349,8
 
545. 1801100
0824
Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва
8 764,2
8 764,2
 
546. 1801110
0821
Фінансова підтримка національних театрів
357 563,8
357 563,8
 
547. 1801120
0822
Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій
240 574,5
240 574,5
 
548. 1801130
0829
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів
300,0
300,0
 
549. 1801140
0829
Премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва
5 590,8
5 590,8
 
550. 1801150
0829
Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних та циркових організацій
1 560,0
1 560,0
 
551. 1801160
0829
Фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців
500,0
500,0
 
552. 1801170
0829
Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва
32 656,6
32 656,6
 
553. 1801190
0825
Бібліотечна справа
106 918,1
1 254,9
108 173,0
 
554. 1801200
0826
Музейна справа та виставкова діяльність
116 367,9
8 182,7
124 550,6
 
555. 1801220
0960
Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського
627,7
500,0
1 127,7
 
556. 1801240
0829
Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності
3 797,9
492,9
4 290,8
 
557. 1801260
0829
Заходи з відтворення культури національних меншин
1 000,0
1 000,0
 
558. 1801270
0829
Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою
1 000,0
1 000,0
 
559. 1801290
0829
Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"
2 880,0
2 880,0
 
560. 1801300
0832
Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного та літературно-художнього напрямку
6 277,4
6 277,4
 
561. 1801310
0825
Забезпечення розвитку та застосування української мови
3 000,0
3 000,0
 
562. 1801320
0829
Заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді
2 500,0
2 500,0
 
563. 1802000
Державна служба з питань національної культурної спадщини
108 301,2
17 473,0
125 774,2
 
564. 1802030
0827
Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках
105 301,2
17 473,0
122 774,2
 
565. 1802040
0829
Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток культурної спадщини
3 000,0
3 000,0
 
566. 1804000
Державна служба туризму і курортів
2 258,7
2 258,7
 
567. 1804020
0472
Фінансова підтримка створення умов безпеки туристів та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні
432,0
432,0
 
568. 1804030
0472
Фінансова підтримка розвитку туризму
1 826,7
1 826,7
 
569. 1805000
Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України
814,4
814,4
 
570. 1805020
0829
Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України та сприяння їх поверненню державам, яким вони належали
814,4
814,4
 
571. 1806000
Державна служба кінематографії
121 690,0
950,0
122 640,0
 
572. 1806020
0823
Створення та розповсюдження національних фільмів
121 690,0
950,0
122 640,0
 
573. 1900000
Державний комітет лісового господарства України
619 448,0
31 187,2
650 635,2
 
574. 1901000
Апарат Державного комітету лісового господарства України
619 448,0
31 187,2
650 635,2
 
575. 1901010
0422
Керівництво та управління у сфері лісового господарства
41 147,2
19,2
41 166,4
 
576. 1901020
0140
Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві
626,0
626,0
 
577. 1901030
0482
Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства
8 071,7
2 316,1
10 387,8
 
578. 1901040
0482
Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства
367,7
367,7
 
579. 1901050
0941
Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
46 934,5
11 486,7
58 421,2
 
580. 1901060
0422
Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді
381 923,7
9 083,7
391 007,4
 
581. 1901070
0511
Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг
96 009,9
96 009,9
 
582. 1901080
0520
Збереження природно-заповідного фонду
44 367,3
8 281,5
52 648,8
 
583. 2100000
Міністерство оборони України
11 375 277,0
2 209 623,0
13 584 900,0
 
584. 2101000
Апарат Міністерства оборони України
11 375 277,0
2 209 623,0
13 584 900,0
 
585. 2101010
0210
Керівництво та військове управління Збройними Силами України
209 948,3
4 581,1
214 529,4
 
586. 2101020
0210
Утримання особового складу Збройних Сил України
8 550 826,6
424 121,1
8 974 947,7
 
587. 2101070
0210
Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління
101 851,5
46 627,1
148 478,6
 
588. 2101080
0260
Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України
660 917,5
283 708,0
944 625,5
 
589. 2101100
0240
Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації, перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців, початкова військова підготовка молоді
628 467,6
113 811,2
742 278,8
 
590. 2101110
0210
Проведення мобілізаційної роботи і призову до Збройних Сил України та інших військових формувань
5 450,0
4 368,0
9 818,0
 
591. 2101140
0210
Реформування та розвиток Збройних Сил України
168 516,6
194 953,7
363 470,3
 
592. 2101150
0210
Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки для Збройних Сил України
270 000,0
301 225,0
571 225,0
 
593. 2101160
0250
Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави
80 000,0
93 729,0
173 729,0
 
594. 2101170
0210
Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки
150 000,0
255 202,0
405 202,0
 
595. 2101180
0210
Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів
50 705,8
33 283,5
83 989,3
 
596. 2101190
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України
200 000,0
334 665,0
534 665,0
 
597. 2101200
0210
Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України
44 353,0
17 563,4
61 916,4
 
598. 2101210
0512
Утилізація звичайних видів боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива
120 820,0
89 578,0
210 398,0
 
599. 2101230
0210
Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях
125 124,0
125 124,0
 
600. 2101240
0210
Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері
8 296,1
4 096,9
12 393,0
 
601. 2101340
0210
Захист важливих державних об'єктів
6 210,0
6 210,0
 
602. 2101350
1070
Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку
1 900,0
1 900,0
 
603. 2200000
Міністерство освіти і науки України
12 421 995,7
6 102 636,6
18 524 632,3
 
604. 2201000
Апарат Міністерства освіти і науки України
11 906 419,9
5 823 303,2
17 729 723,1
 
605. 2201010
0990
Керівництво та управління у сфері освіти і науки
39 261,7
50,0
39 311,7
 
606. 2201020
0140
Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах
161 867,2
1 880,0
163 747,2
 
607. 2201040
0980
Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ
115 483,0
76 585,0
192 068,0
 
608. 2201060
0150
Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державними замовленнями
7 150,0
7 150,0
 
609. 2201070
0150
Виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм та проектів вищими навчальними закладами та науковими установами
3 620,0
3 620,0
 
610. 2201080
0150
Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки
12 811,3
12 811,3
 
611. 2201090
0980
Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання
1 912,5
1 912,5
 
612. 2201100
0922
Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами
73 708,0
3 671,8
77 379,8
 
613. 2201110
0923
Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації
34 400,0
1 657,9
36 057,9
 
614. 2201120
0960
Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей
38 450,9
7 512,2
45 963,1
 
615. 2201130
0930
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах
821 930,0
110 205,4
932 135,4
 
616. 2201140
0930
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації
67 100,0
246,3
67 346,3
 
617. 2201150
0941
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
2 168 987,7
532 050,0
2 701 037,7
 
618. 2201160
0942
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
6 831 488,6
4 515 754,4
11 347 243,0
 
619. 2201170
0970
Виготовлення випускних документів про освіту
32 000,0
32 000,0
 
620. 2201180
0990
Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти
2 000,0
2 000,0
 
621. 2201190
0970
Інформатизація та комп'ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів
110 000,0
110 000,0
 
622. 2201200
0990
Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті
38 200,0
38 200,0
 
623. 2201230
0970
Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів
80 000,0
80 000,0
 
624. 2201240
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
51 046,2
6 229,0
57 275,2
 
625. 2201250
0950
Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном
44 100,0
44 100,0
 
626. 2201260
0721
Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії
305,9
305,9
 
627. 2201270
0826
Функціонування музеїв
4 569,5
436,7
5 006,2
 
628. 2201310
0810
Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді
45 500,0
5 585,7
51 085,7
 
629. 2201320
0950
Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості
6 100,0
2 583,6
8 683,6
 
630. 2201340
0150
Фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності
1 608,3
1 608,3
 
631. 2201360
0990
Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
1 100,0
1 100,0
 
632. 2201370
0942
Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого
145 000,0
73 500,0
218 500,0
 
633. 2201430
0942
Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут"
546 000,0
140 000,0
686 000,0
 
634. 2201440
0960
Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України" та заходи із залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності
3 549,1
3 549,1
 
635. 2201470
0990
Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами
87 000,0
11 037,1
98 037,1
 
636. 2201500
0942
Підготовка кадрів Національним авіаційним університетом
243 300,0
257 418,1
500 718,1
 
637. 2201520
0113
Фінансова підтримка пропаганди України за кордоном
12 000,0
12 000,0
 
638. 2201530
0942
Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія"
24 200,0
13 900,0
38 100,0
 
639. 2201540
0970
Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості
50 000,0
50 000,0
 
640. 2201600
0921
Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти
670,0
63 000,0
63 670,0
 
641. 2202000
Державний департамент інтелектуальної власності
590,0
5 270,0
5 860,0
 
642. 2202020
0411
Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
590,0
5 270,0
5 860,0
 
643. 2206000
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
514 985,8
274 063,4
789 049,2
 
644. 2206010
0140
Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук
52 771,4
2 307,8
55 079,2
 
645. 2206020
0980
Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка
4 611,7
6 027,6
10 639,3
 
646. 2206040
0980
Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
102,7
102,7
 
647. 2206050
0942
Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
457 500,0
265 728,0
723 228,0
 
648. 2300000
Міністерство охорони здоров'я України
5 384 245,8
1 647 751,5
7 031 997,3
 
649. 2301000
Апарат Міністерства охорони здоров'я України
5 255 432,9
1 647 751,5
6 903 184,4
 
650. 2301010
0763
Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я
26 094,7
737,2
26 831,9
 
651. 2301020
0140
Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини
13 924,0
13 924,0
 
652. 2301050
0750
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я
42 115,0
21 262,3
63 377,3
 
653. 2301060
0750
Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини
94,5
94,5
 
654. 2301070
0942
Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
592 901,4
980 197,6
1 573 099,0
 
655. 2301080
0950
Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я
106 645,9
44 851,1
151 497,0
 
656. 2301090
0990
Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти
802,7
802,7
 
657. 2301100
0731
Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості
43 653,8
9 901,1
53 554,9
 
658. 2301110
0732
Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я
598 501,4
27 207,2
625 708,6
 
659. 2301120
0941
Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
7 937,6
8 240,7
16 178,3
 
660. 2301130
0763
Стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров'я
924,0
924,0
 
661. 2301170
0732
Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України
394 735,5
10 634,0
405 369,5
 
662. 2301180
0734
Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями
318 010,8
68 292,4
386 303,2
 
663. 2301200
0722
Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я
29 747,0
5 115,0
34 862,0
 
664. 2301230
0723
Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах
34 613,7
9 486,3
44 100,0
 
665. 2301250
0740
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи
1 268 520,1
458 733,3
1 727 253,4
 
666. 2301260
0740
Заходи по боротьбі з епідеміями
500,0
500,0
 
667. 2301270
0740
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики
237 835,5
237 835,5
 
668. 2301280
0763
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів
146 769,2
146 769,2
 
669. 2301310
0763
Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин
43 392,6
43 392,6
 
670. 2301350
0763
Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я
24 297,1
2 210,6
26 507,7
 
671. 2301360
0763
Лікування громадян України за кордоном
14 011,9
14 011,9
 
672. 2301370
0763
Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих
577 177,6
577 177,6
 
673. 2301400
0763
Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
506 162,3
506 162,3
 
674. 2301410
0825
Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки
9 130,7
180,0
9 310,7
 
675. 2301420
0826
Збереження та популяризація історії медицини
5 039,2
702,7
5 741,9
 
676. 2301440
0763
Заходи з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу
10 000,0
10 000,0
 
677. 2301450
0763
Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету
20 710,0
20 710,0
 
678. 2301520
0763
Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця
56 184,7
56 184,7
 
679. 2301820
0763
Капітальний ремонт неонатологічного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"
40 000,0
40 000,0
 
680. 2301840
0942
Виконання робіт із будівництва та реконструкції об'єктів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
70 000,0
70 000,0
 
681. 2301890
0942
Реконструкція та капітальний ремонт навчальних корпусів і гуртожитків Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
15 000,0
15 000,0
 
682. 2302000
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України
128 812,9
128 812,9
 
683. 2302010
0763
Керівництво та управління у сфері контролю за якістю лікарських засобів
128 812,9
128 812,9
 
684. 2310000
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)
675 000,0
675 000,0
 
685. 2311000
Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)
675 000,0
675 000,0
 
686. 2311190
0180
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на капітальний ремонт лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання
59 000,0
59 000,0
 
687. 2311210
0180
Субвенція з державного бюджету районному бюджету Васильківського району Київської області на завершення будівництва та введення в експлуатацію амбулаторії смт Глеваха
5 000,0
5 000,0
 
688. 2311220
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я
566 000,0
566 000,0
 
689. 2311230
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз
45 000,0
45 000,0
 
690. 2400000
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
1 193 598,5
521 378,2
1 714 976,7
 
691. 2401000
Апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
285 794,9
390 857,6
676 652,5
 
692. 2401010
0540
Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
161 073,4
51 983,0
213 056,4
 
693. 2401030
0540
Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
27 605,0
27 605,0
 
694. 2401040
0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
8 152,9
1 150,1
9 303,0
 
695. 2401090
0950
Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері охорони навколишнього природного середовища
7 398,6
8 495,0
15 893,6
 
696. 2401160
0520
Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги
81 565,0
7 835,0
89 400,0
 
697. 2401270
0540
Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів
257 115,6
257 115,6
 
698. 2401280
0540
Здійснення природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію наслідків, завданих негативними природними явищами
64 278,9
64 278,9
 
699. 2404000
Державна геологічна служба
500 000,0
500 000,0
 
700. 2404020
0444
Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин
500 000,0
500 000,0
 
701. 2405000
Державна служба геодезії, картографії та кадастру
23 550,7
23 550,7
 
702. 2405020
0411
Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи
9 945,6
9 945,6
 
703. 2405030
0490
Демаркація та делімітація державного кордону
13 605,1
13 605,1
 
704. 2406000
Національна комісія з радіаційного захисту населення України
613,6
613,6
 
705. 2406010
0540
Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення
613,6
613,6
 
706. 2408000
Державний комітет України із земельних ресурсів
383 639,3
130 520,6
514 159,9
 
707. 2408010
0421
Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів
368 220,4
40 000,0
408 220,4
 
708. 2408020
0950
Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему
123,1
123,1
 
709. 2408030
0421
Проведення земельної реформи
12 010,7
12 010,7
 
710. 2408040
0511
Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів
1 404,6
1 404,6
 
711. 2408600
0421
Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості
1 880,5
90 520,6
92 401,1
 
712. 2500000
Міністерство праці та соціальної політики України
3 890 221,3
397 654,6
4 287 875,9
 
713. 2501000
Апарат Міністерства праці та соціальної політики України
3 367 774,8
223 328,3
3 591 103,1
 
714. 2501010
0412
Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики
109 669,4
2 887,4
112 556,8
 
715. 2501040
1080
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері економіки праці та соціальної політики
17 017,6
500,0
17 517,6
 
716. 2501050
0941
Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
15 007,5
180,4
15 187,9
 
717. 2501060
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення
862,4
85,1
947,5
 
718. 2501070
0732
Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності
9 376,7
45,0
9 421,7
 
719. 2501080
0734
Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів (крім хворих на туберкульоз)
74 268,6
4 325,3
78 593,9
 
720. 2501090
1090
Виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту
776,0
776,0
 
721. 2501120
1010
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів
51 838,5
51 838,5
 
722. в тому числі на фінансову підтримку підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих
30 897,5
30 897,5
 
723. 2501130
1050
Одноразова матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам
5 000,0
5 000,0
 
724. 2501140
1090
Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України
2 358,5
2 358,5
 
725. 2501150
1030
Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань
550 003,9
550 003,9
 
726. 2501160
1030
Довічні державні стипендії
3 929,7
3 929,7
 
727. 2501170
1010
Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах
11 962,8
11 962,8
 
728. 2501180
1070
Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС
1 297,7
1 297,7
 
729. 2501200
1070
Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок
595 962,6
595 962,6
 
730. 2501210
1070
Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
574 100,0
574 100,0
 
731. 2501230
1070
Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
814 470,9
814 470,9
 
732. 2501240
1070
Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
9 264,0
9 264,0
 
733. 2501250
1070
Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
46 620,5
46 620,5
 
734. 2501270
1010
Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
37 244,1
37 244,1
 
735. 2501300
1070
Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
341,3
341,3
 
736. 2501360
1070
Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
385 000,0
385 000,0
 
737. 2501380
0734
Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів, хворих на туберкульоз
9 750,6
1 881,9
11 632,5
 
738. 2501410
1010
Реєстрація державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами
2 200,0
2 200,0
 
739. 2501420
1050
Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем
25 000,0
25 000,0
 
740. 2501550
0942
Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами ІІІ - ІV рівнів акредитації
13 501,5
6 174,9
19 676,4
 
741. 2501610
1090
Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту
620,7
176 159,0
176 779,7
 
742. 2501630
1090
Вдосконалення системи соціальної допомоги
329,3
31 089,3
31 418,6
 
743. 2505000
Державний комітет України у справах ветеранів
39 930,6
39 930,6
 
744. 2505010
1030
Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів
5 930,6
5 930,6
 
745. 2505030
1030
Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ятників
11 500,0
11 500,0
 
746. 2505040
1030
Заходи з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років
2 500,0
2 500,0
 
747. 2505050
1062
Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів
20 000,0
20 000,0
 
748. 2507000
Фонд соціального захисту інвалідів
482 515,9
174 326,3
656 842,2
 
749. 2507030
1010
Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями
85 500,0
4 206,3
89 706,3
 
750. 2507050
0734
Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів
97 015,9
97 015,9
 
751. 2507080
1010
Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, видатки на створення Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів та Західного реабілітаційно-спортивного центру
170 120,0
170 120,0
 
752. 2507090
1010
Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації
300 000,0
300 000,0
 
753. 2510000
Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні витрати)
8 100,0
20 441,0
28 541,0
 
754. 2511000
Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні витрати)
8 100,0
20 441,0
28 541,0
 
755. 2511060
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"
20 441,0
20 441,0
 
756. 2511100
0180
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Луганської області на капітальний ремонт управління соціального захисту населення
8 100,0
8 100,0
 
757. 2600000
Міністерство промислової політики України
318 789,8
140,0
318 929,8
 
758. 2601000
Апарат Міністерства промислової політики України
318 789,8
140,0
318 929,8
 
759. 2601010
0442
Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики
30 707,6
50,0
30 757,6
 
760. 2601030
0484
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері промисловості
21 000,0
21 000,0
 
761. 2601040
0484
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості
550,0
550,0
 
762. 2601050
0825
Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки
1 908,7
90,0
1 998,7
 
763. 2601060
0826
Функціонування Державного металургійного музею України
415,2
415,2
 
764. 2601080
0513
Консервація виробничих потужностей промислових підприємств
16 500,0
16 500,0
 
765. 2601090
0441
Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди
26 000,0
26 000,0
 
766. 2601100
0513
Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності
52 900,0
52 900,0
 
767. 2601140
0484
Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції
5 000,0
5 000,0
 
768. 2601160
0442
Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів
60 000,0
60 000,0
 
769. 2601190
0441
Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
42 677,1
42 677,1
 
770. 2601210
0260
Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах
5 000,0
5 000,0
 
771. 2601240
0411
Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці "Ганновер Мессе"
1 500,0
1 500,0
 
772. 2601400
0513
Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод"
6 631,2
6 631,2
 
773. 2601510
0442
Виконання завдань та заходів Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу
48 000,0
48 000,0
 
774. 2700000
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
545 996,7
2 640,0
548 636,7
 
775. 2701000
Апарат Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
545 996,7
2 640,0
548 636,7
 
776. 2701010
0610
Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства
34 568,0
34 568,0
 
777. 2701030
0630
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку житлово-комунального господарства
4 843,7
4 843,7
 
778. 2701040
0630
Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері житлової політики
1 000,0
1 000,0
 
779. 2701060
0620
Питна вода України
400 000,0
400 000,0
 
780. 2701110
0640
Реалізація пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства
100 000,0
100 000,0
 
781. 2701120
0620
Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства
368,2
470,0
838,2
 
782. 2701130
0520
Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників
604,7
70,0
674,7
 
783. 2701190
0942
Підготовка фахівців для житлово-комунального господарства
4 612,1
4 612,1
 
784. 2701610
0620
Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури
2 100,0
2 100,0
 
785. 2710000
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)
4 500,0
4 500,0
 
786. 2711000
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)
4 500,0
4 500,0
 
787. 2711160
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича
4 500,0
4 500,0
 
788. 2750000
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
261 983,8
59 226,3
321 210,1
 
789. 2751000
Апарат Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
261 983,8
59 226,3
321 210,1
 
790. 2751010
0443
Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку та будівництва
89 128,3
16 614,4
105 742,7
 
791. 2751030
0484
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва
1 848,4
1 848,4
 
792. 2751040
0484
Наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва
3 551,9
3 551,9
 
793. 2751060
0824
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури
11,4
11,4
 
794. 2751070
0825
Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки
2 811,4
97,0
2 908,4
 
795. 2751080
0827
Збереження архітектурної спадщини в заповідниках
25 550,9
10 664,9
36 215,8
 
796. 2751090
0829
Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури
66,5
66,5
 
797. 2751100
0443
Розробка схем та проектних рішень масового застосування
744,0
744,0
 
798. 2751120
0942
Підготовка фахівців в Академії муніципального управління
2 202,4
2 202,4
 
799. 2751160
0829
Відзначення Державною премією в галузі архітектури
529,6
529,6
 
800. 2751210
0111
Проведення 17-ої сесії Європейської конференції міністрів, відповідальних за регіональне та місцеве врядування
5 000,0
5 000,0
 
801. 2751370
1062
Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
5 600,0
850,0
6 450,0
 
802. 2751380
1062
Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
103 339,0
103 339,0
 
803. 2751420
1062
Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом
31 000,0
31 000,0
 
804. 2751800
0827
Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту та протиаварійних робіт на території Києво-Печерської Лаври
20 000,0
20 000,0
 
805. 2751820
0829
Реконструкція та реставрація об'єктів культурної спадщини в містах проведення чемпіонату Євро - 2012
1 600,0
1 600,0
 
806. 2760000
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (загальнодержавні витрати)
25 000,0
136 499,0
161 499,0
 
807. 2761000
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (загальнодержавні витрати)
25 000,0
136 499,0
161 499,0
 
808. 2761150
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
25 000,0
25 000,0
 
809. 2761350
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
136 499,0
136 499,0
 
810. 2800000
Міністерство аграрної політики України
4 791 135,7
4 831 134,3
9 622 270,0
 
811. 2801000
Апарат Міністерства аграрної політики України
3 298 903,1
3 932 722,8
7 231 625,9
 
812. 2801010
0421
Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу
38 534,6
38 534,6
 
813. 2801020
0421
Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства аграрної політики України
79 000,0
79 000,0
 
814. 2801040
0421
Часткове відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів
50 000,0
50 000,0
 
815. 2801050
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
12 998,3
12 998,3
 
816. 2801060
0482
Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції
6 576,9
6 576,9
 
817. 2801070
0960
Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу
9 024,0
9 024,0
 
818. 2801080
0941
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
689 285,5
154 876,3
844 161,8
 
819. 2801100
0942
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
697 558,9
516 504,6
1 214 063,5
 
820. 2801110
0990
Методичне забезпечення діяльності аграрних навчальних закладів
5 843,0
11 642,6
17 485,6
 
821. 2801130
0930
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу
9 684,5
814,0
10 498,5
 
822. 2801140
0950
Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти
7 946,0
4 211,0
12 157,0
 
823. 2801150
0421
Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
5 000,0
5 000,0
 
824. 2801170
0421
Фінансування заходів по захисту, відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів
5 000,0
5 000,0
 
825. 2801190
0421
Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу
75 200,0
75 200,0
 
826. 2801200
0421
Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин
902,5
902,5
 
827. 2801210
0421
Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва
100 000,0
100 000,0
 
828. 2801220
0421
Селекція в рослинництві
30 000,0
30 000,0
 
829. 2801240
0421
Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів
981 416,5
981 416,5
 
830. 2801250
0421
Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду
220 000,0
220 000,0
 
831. 2801260
0422
Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам
17 757,5
17 757,5
 
832. 2801270
0421
Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби
2 000,0
2 000,0
 
833. 2801290
0421
Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу
2 000,0
2 000,0
 
834. 2801300
0620
Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості
7 761,5
7 761,5
 
835. 2801310
0421
Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу
286 383,2
310 157,8
596 541,0
 
836. 2801320
0482
Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу
85 855,0
24 516,5
110 371,5
 
837. 2801330
0421
Створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння
5 000,0
5 000,0
 
838. 2801340
0421
Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин
20 000,0
20 000,0
 
839. 2801350
0421
Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками
556 750,0
556 750,0
 
840. 2801430
0421
Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва
10 000,0
10 000,0
 
841. 2801500
0810
Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення
8 775,7
8 775,7
 
842. 2801510
0421
Державна підтримка розвитку хмелярства
98 250,0
98 250,0
 
843. 2801520
0421
Фінансова підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської продукції
10 000,0
10 000,0
 
844. 2801540
0421
Державна підтримка галузі тваринництва
2 030 000,0
2 030 000,0
 
845. 2801570
0421
Забезпечення діяльності Аграрного фонду
14 399,5
14 399,5
 
846. 2801800
0513
Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти № 8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області
30 000,0
30 000,0
 
847. 2802000
Державний комітет ветеринарної медицини
860 259,1
555 000,0
1 415 259,1
 
848. 2802010
0421
Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини
122 274,8
122 274,8
 
849. 2802020
0421
Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро
102 550,2
102 550,2
 
850. 2802030
0421
Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини
635 434,1
555 000,0
1 190 434,1
 
851. 2804000
Державний комітет рибного господарства України
169 445,6
32 928,1
202 373,7
 
852. 2804010
0423
Керівництво та управління у сфері рибного господарства
7 149,4
7 149,4
 
853. 2804020
0423
Організація діяльності органів рибоохорони та рибовідтворювальних комплексів
116 288,9
130,0
116 418,9
 
854. 2804030
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері рибного господарства
3 542,0
3 542,0
 
855. 2804040
0941
Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
23 056,1
10 412,3
33 468,4
 
856. 2804050
0942
Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
19 409,2
20 319,4
39 728,6
 
857. 2804090
0423
Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства
2 066,4
2 066,4
 
858. 2808000
Державна служба з охорони прав на сорти рослин
39 577,8
101 543,4
141 121,2
 
859. 2808020
0421
Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин
38 587,7
101 543,4
140 131,1
 
860. 2808040
0421
Формування національних сортових рослинних ресурсів
890,0
890,0
 
861. 2808050
0421
Участь у міжнародному союзі по охороні нових сортів рослин (УПОВ)
100,1
100,1
 
862. 2809000
Національний університет біоресурсів і природокористування
422 950,1
208 940,0
631 890,1
 
863. 2809020
0140
Фундаментальні дослідження Національного університету біоресурсів і природокористування у сфері сільськогосподарських наук
2 887,8
2 887,8
 
864. 2809030
0482
Прикладні розробки Національного університету біоресурсів і природокористування у сфері сільськогосподарських наук
20 160,3
4 500,0
24 660,3
 
865. 2809040
0941
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного університету біоресурсів і природокористування
84 555,0
27 080,0
111 635,0
 
866. 2809050
0942
Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації Національного університету біоресурсів і природокористування
306 222,0
169 700,0
475 922,0
 
867. 2809060
0950
Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування
3 027,0
5 000,0
8 027,0
 
868. 2809070
0482
Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу
6 098,0
2 660,0
8 758,0
 
869. 3000000
Державний комітет статистики України
556 950,8
66 082,3
623 033,1
 
870. 3001000
Апарат Державного комітету статистики України
556 950,8
66 082,3
623 033,1
 
871. 3001010
0132
Керівництво та управління у сфері статистики
473 105,5
24 004,5
497 110,0
 
872. 3001020
0132
Статистичні спостереження та переписи
76 309,3
76 309,3
 
873. 3001030
1090
Обстеження умов життя домогосподарств
4 262,3
4 262,3
 
874. 3001040
0150
Прикладні розробки у сфері державної статистики
1 759,4
1 759,4
 
875. 3001060
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики
35,7
35,7
 
876. 3001070
0132
Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики
333,6
333,6
 
877. 3001080
0150
Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики
92,1
92,1
 
878. 3001600
0132
Реформування державної статистики
1 052,9
42 077,8
43 130,7
 
879. 3100000
Міністерство транспорту та зв'язку України
1 481 980,3
614 731,4
2 096 711,7
 
880. 3101000
Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України
181 304,4
272 506,4
453 810,8
 
881. 3101010
0455
Загальне керівництво та управління у сфері транспорту та зв'язку
58 606,5
137 440,0
196 046,5
 
882. 3101030
0485
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку національної транспортної мережі
1 796,7
14 200,0
15 996,7
 
883. 3101050
0941
Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
8 053,7
2 469,9
10 523,6
 
884. 3101060
0942
Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
112 810,0
118 396,5
231 206,5
 
885. 3101090
0950
Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту
37,5
37,5
 
886. 3103000
Державна адміністрація морського і річкового транспорту
68 247,5
68 247,5
 
887. 3103030
0452
Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів
32 847,5
32 847,5
 
888. 3103080
0452
Забезпечення функціонування національної системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України
35 400,0
35 400,0
 
889. 3104000
Державна адміністрація залізничного транспорту
663 970,8
191 964,6
855 935,4
 
890. 3104020
0941
Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
75 110,6
43 946,9
119 057,5
 
891. 3104030
0990
Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту
646,9
646,9
 
892. 3104040
0731
Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту
551 177,6
139 039,2
690 216,8
 
893. 3104050
0762
Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту
4 969,4
2 536,6
7 506,0
 
894. 3104060
0721
Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту
32 066,3
6 441,9
38 508,2
 
895. 3105000
Державна спеціальна служба транспорту
147 507,6
54 737,5
202 245,1
 
896. 3105010
0220
Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту
147 507,6
54 737,5
202 245,1
 
897. 3106000
Державна адміністрація зв'язку
85 628,9
55 412,7
141 041,6
 
898. 3106020
0150
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері зв'язку
1 654,7
1 654,7
 
899. 3106030
0486
Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері зв'язку
518,7
518,7
 
900. 3106040
0941
Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації
27 988,0
7 882,2
35 870,2
 
901. 3106050
0942
Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації
46 705,6
47 530,5
94 236,1
 
902. 3106090
0950
Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері зв'язку
26,5
26,5
 
903. 3106120
0460
Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань
7 323,4
7 323,4
 
904. 3106130
0460
Розвиток цифрового телерадіомовлення
1 412,0
1 412,0
 
905. 3107000
Головне управління Державної фельд'єгерської служби України
33 417,9
37 710,2
71 128,1
 
906. 3107010
0113
Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну
3 590,4
3 590,4
 
907. 3107020
0460
Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади
29 827,5
37 710,2
67 537,7
 
908. 3108000
Державна авіаційна адміністрація
301 903,2
2 400,0
304 303,2
 
909. 3108020
0731
Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту
5 603,2
2 400,0
8 003,2
 
910. 3108030
0721
Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам
1 300,0
1 300,0
 
911. 3108050
0454
Придбання повітряних суден
295 000,0
295 000,0
 
912. 3110000
Державна служба автомобільних доріг України
22 788,6
13 761 500,0
13 784 288,6
 
913. 3111000
Апарат Державної служби автомобільних доріг України
22 788,6
13 761 500,0
13 784 288,6
 
914. 3111010
0456
Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг
10 933,6
10 933,6
 
915. 3111020
0456
Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
5 226 914,2
5 226 914,2
 
916. 3111030
0456
Погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування
7 034 585,8
7 034 585,8
 
917. 3111070
0456
Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності
1 500 000,0
1 500 000,0
 
918. 3111080
0456
Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Державної служби автомобільних доріг України
11 855,0
11 855,0
 
919. 3200000
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
3 338 309,7
1 052 410,1
4 390 719,8
 
920. 3201000
Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
3 137 525,2
1 013 795,7
4 151 320,9
 
921. 3201010
0320
Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
69 920,7
2 023,3
71 944,0
 
922. 3201130
0832
Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення
4 080,0
4 080,0
 
923. 3201180
0513
Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SІР
11 500,0
11 500,0
 
924. 3201190
0512
Будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів
21 638,9
21 638,9
 
925. 3201210
0763
Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6 300,0
6 300,0
 
926. 3201220
0513
Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення
1 861,0
1 861,0
 
927. 3201230
0530
Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
3 257,7
3 257,7
 
928. 3201240
0512
Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій
29 903,7
29 903,7
 
929. 3201280
0320
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту
2 539 723,0
385 839,1
2 925 562,1
 
930. 3201300
0721
Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей, здійснення санітарних та протиепідемічних заходів
6 520,8
6 520,8
 
931. 3201340
0250
Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки
23 563,1
10 679,8
34 242,9
 
932. 3201350
0512
Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі
10 466,8
10 466,8
 
933. 3201360
0942
Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту
221 213,2
34 548,5
255 761,7
 
934. 3201420
0763
Здійснення заходів громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1 000,0
1 000,0
 
935. 3201430
0763
Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю
21,5
21,5
 
936. 3201460
0320
Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях
36 406,8
103,0
36 509,8
 
937. 3201510
0513
Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення
205 000,0
205 000,0
 
938. 3201520
0513
Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС
188 340,6
301 659,4
490 000,0
 
939. 3201530
0513
Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС
22 400,0
22 400,0
 
940. 3201570
0513
Внесок України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР
13 350,0
13 350,0
 
941. 3203000
Державний департамент страхового фонду документації
20 431,7
15 507,7
35 939,4
 
942. 3203020
0320
Створення і зберігання страхового фонду документації
20 431,7
15 507,7
35 939,4
 
943. 3206000
Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба
11 476,4
11 476,4
 
944. 3206020
0320
Авіаційні роботи з пошуку і рятування
11 476,4
11 476,4
 
945. 3207000
Державна гідрометеорологічна служба
168 876,4
23 106,7
191 983,1
 
946. 3207020
0511
Гідрометеорологічна діяльність
156 725,1
22 463,0
179 188,1
 
947. 3207040
0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
12 151,3
643,7
12 795,0
 
948. 3210000
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (загальнодержавні витрати)
3 500,0
3 500,0
 
949. 3211000
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (загальнодержавні витрати)
3 500,0
3 500,0
 
950. 3211030
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води
3 500,0
3 500,0
 
951. 3400000
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
1 197 763,1
50 657,3
1 248 420,4
 
952. 3401000
Апарат Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
1 078 033,3
50 657,3
1 128 690,6
 
953. 3401010
1040
Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики, фізичної культури і спорту
24 278,1
24 278,1
 
954. 3401020
0960
Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик"
4 059,5
1 256,8
5 316,3
 
955. 3401030
0941
Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
17 079,7
1 775,2
18 854,9
 
956. 3401040
0942
Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
121 507,5
47 454,6
168 962,1
 
957. 3401050
0950
Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, молоді та спорту
471,1
471,1
 
958. 3401060
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту
530,1
530,1
 
959. 3401070
1040
Здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї
6 248,8
6 248,8
 
960. 3401090
0810
Фінансова підтримка Спортивного комітету України
3 743,8
3 743,8
 
961. 3401160
1040
Фінансова підтримка програм і заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді
2 000,0
2 000,0
 
962. 3401170
1040
Державна підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї
5 824,3
5 824,3
 
963. 3401180
1080
Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді, розвитку спорту та методики підготовки спортсменів
5 736,6
170,7
5 907,3
 
964. 3401220
0810
Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень
155 674,2
155 674,2
 
965. 3401230
0826
Функціонування музею спортивної слави України
400,3
400,3
 
966. 3401240
0810
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій
6 385,3
6 385,3
 
967. 3401250
0810
Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту
1 621,8
1 621,8
 
968. 3401280
0810
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування
21 359,1
21 359,1
 
969. 3401310
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
146 700,0
146 700,0
 
970. 3401330
0810
Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури
19 636,8
19 636,8
 
971. 3401340
0960
Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"
161 630,0
161 630,0
 
972. 3401350
0810
Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
3 435,9
3 435,9
 
973. 3401400
0810
Фінансова підтримка Національного олімпійського комітету України
59 655,0
59 655,0
 
974. 3401410
1040
Одноразова виплата жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"
291 428,4
291 428,4
 
975. 3401450
1040
Виготовлення посвідчень для батьків та дітей багатодітних родин
600,0
600,0
 
976. 3401460
0810
Підготовка і участь національних збірних команд в Юнацьких Олімпійських іграх
13 500,0
13 500,0
 
977. 3401490
0922
Надання загальної та поглибленої освіти з фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами
4 527,0
4 527,0
 
978. 3402000
Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді
1 406,8
1 406,8
 
979. 3402020
1040
Реалізація програм та здійснення заходів Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді
1 406,8
1 406,8
 
980. 3404000
Національний комітет спорту інвалідів України
115 870,4
115 870,4
 
981. 3404020
0810
Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів
87 315,9
87 315,9
 
982. 3404030
0810
Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх
10 000,0
10 000,0
 
983. 3404040
0810
Фінансова підтримка паралімпійського руху в Україні
18 554,5
18 554,5
 
984. 3405000
Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини
2 452,6
2 452,6
 
985. 3405020
1040
Здійснення заходів з реалізації державної політики з питань дітей та заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності
2 452,6
2 452,6
 
986. 3410000
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (загальнодержавні витрати)
283 348,6
283 348,6
 
987. 3411000
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (загальнодержавні витрати)
283 348,6
283 348,6
 
988. 3411020
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
283 348,6
283 348,6
 
989. 3500000
Міністерство фінансів України
31 804 882,1
777 230,3
32 582 112,4
 
990. 3501000
Апарат Міністерства фінансів України
25 625 052,0
84 717,3
25 709 769,3
 
991. 3501010
0112
Керівництво та управління у сфері фінансів
1 317 910,6
5 848,4
1 323 759,0
 
992. 3501020
0112
Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів
45 065,9
45 065,9
 
993. 3501030
0150
Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів
12 046,8
12 046,8
 
994. 3501040
0941
Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
9 724,7
3 200,0
12 924,7
 
995. 3501050
0942
Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
98 511,2
32 227,0
130 738,2
 
996. 3501060
0950
Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи
333,8
333,8
 
997. 3501070
0826
Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння
475,2
17,0
492,2
 
998. 3501090
0829
Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи
4 708,3
1 063,1
5 771,4
 
999. 3501100
0490
Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні
2 393,1
2 393,1
 
1000. 3501110
0150
Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів
1 395,2
1 395,2
 
1001. 3501120
0150
Наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики
21 459,9
330,0
21 789,9
 
1002. 3501140
0113
Внески до міжнародних організацій
53 253,6
53 253,6
 
1003. 3501170
0171
Обслуговування внутрішнього державного боргу
14 932 255,1
14 932 255,1
 
1004. 3501180
0172
Обслуговування зовнішнього державного боргу
8 069 267,1
8 069 267,1
 
1005. 3501200
0150
Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння
2 587,7
9 000,0
11 587,7
 
1006. 3501220
0487
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння
181,3
181,3
 
1007. 3501230
0473
Здійснення м. Києвом функцій столиці
1 000 000,0
1 000 000,0
 
1008. 3501310
0487
Наукове забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння та пробірного контролю
118,7
118,7
 
1009. 3501340
0133
Заходи по імплементації Бюджетного та Податкового кодексів
20 000,0
20 000,0
 
1010. 3501410
0113
Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі
22 900,0
22 900,0
 
1011. 3501420
0133
Заходи щодо організації функціонування на Поліграфкомбінаті "Україна" обладнання з персоніфікації бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон
10 000,0
10 000,0
 
1012. 3501630
0112
Модернізація, удосконалення та раціоналізація механізмів збору даних для статистики державних фінансів
45,6
650,0
695,6
 
1013. 3501640
0112
Забезпечення діяльності Наглядової Ради по впровадженню проекту модернізації податкових інспекцій
18,2
52,3
70,5
 
1014. 3501660
0112
Модернізація державних фінансів
400,0
32 329,5
32 729,5
 
1015. 3502000
Фонд державного майна України
166 060,6
394,1
166 454,7
 
1016. 3502010
0411
Керівництво та управління у сфері державного майна
157 796,7
394,1
158 190,8
 
1017. 3502020
0411
Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна
8 263,9
8 263,9
 
1018. 3504000
Державне казначейство України
70 868,6
70 868,6
 
1019. 3504020
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів Державного казначейства України
868,6
868,6
 
1020. 3504030
1070
Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб
30 000,0
30 000,0
 
1021. 3504800
0112
Забезпечення органів Державного казначейства України приміщеннями
40 000,0
40 000,0
 
1022. 3505000
Головне контрольно-ревізійне управління України
481 650,7
139,9
481 790,6
 
1023. 3505010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів
481 359,0
139,9
481 498,9
 
1024. 3505020
0950
Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України
291,7
291,7
 
1025. 3506000
Державна митна служба України
1 453 634,1
20 209,9
1 473 844,0
 
1026. 3506010
0112
Керівництво та управління у сфері митної справи
1 400 403,7
3 755,4
1 404 159,1
 
1027. 3506030
0942
Підготовка кадрів для митної служби
38 686,5
16 454,5
55 141,0
 
1028. 3506040
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби
8 276,5
8 276,5
 
1029. 3506050
0150
Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби
6 267,4
6 267,4
 
1030. 3507000
Державна податкова адміністрація України
4 007 616,1
671 769,1
4 679 385,2
 
1031. 3507010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства
3 854 087,1
518 683,1
4 372 770,2
 
1032. 3507020
0150
Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби
16 912,1
123,2
17 035,3
 
1033. 3507030
0941
Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації
8 441,6
6 200,0
14 641,6
 
1034. 3507040
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби
120 370,6
55 382,8
175 753,4
 
1035. 3507050
0950
Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби
4 194,6
1 380,0
5 574,6
 
1036. 3507060
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби
3 610,1
3 610,1
 
1037. 3507600
0112
Модернізація податкової служби
90 000,0
90 000,0
 
1038. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
142 059 755,1
4 252 788,1
146 312 543,2
 
1039. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
87 261 756,1
791 832,8
88 053 588,9
 
1040. 3511030
0133
Резервний фонд
1 500 000,0
1 500 000,0
 
1041. 3511050
0180
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам
43 582 246,2
43 582 246,2
 
1042. 3511060
0180
Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
956 047,2
956 047,2
 
1043. 3511080
0180
Субвенція з державного бюджету районному бюджету Чернігівського району Чернігівської області на будівництво Седнівського навчального закладу
20 000,0
20 000,0
 
1044. 3511090
0133
Державні капітальні видатки що розподіляються Кабінетом Міністрів України
2 000 000,0
2 000 000,0
 
1045. 3511100
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку
68 591,1
68 591,1
 
1046. 3511150
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
7 000 000,0
7 000 000,0
 
1047. 3511160
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України
42 768,8
42 768,8
 
1048. 3511180
0180
Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим на соціально-економічний розвиток Автономної Республіки Крим
900 000,0
900 000,0
 
1049. 3511190
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
2 000 000,0
2 000 000,0
 
1050. 3511210
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
210 100,6
210 100,6
 
1051. 3511230
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
539 409,3
539 409,3
 
1052. 3511250
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 539 640,0
1 539 640,0
 
1053. 3511270
1062
Пайова участь у будівництві та придбання житла для осіб, які займають посади в державних органах та забезпечують виконання завдань і функцій держави
92 000,0
92 000,0
 
1054. 3511280
0433
Здійснення природоохоронних заходів з недопущення потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро
1 000,0
1 000,0
 
1055. 3511290
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі
200 000,0
200 000,0
 
1056. 3511330
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на облаштування та реконструкцію інженерних мереж та будівництво сучасного дошкільного та шкільного закладу у Голосіївському районі міста Києва
48 500,0
48 500,0
 
1057. 3511340
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
26 368 121,7
26 368 121,7
 
1058. 3511390
0180
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини з використанням ПЕТ - технологій Київської міської онкологічної лікарні
30 000,0
30 000,0
 
1059. 3511440
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
207 100,0
207 100,0
 
1060. 3511640
0112
Заходи щодо вдосконалення методології складання грошово-кредитної і банківської статистики
200,0
200,0
 
1061. 3511650
0433
Реалізація програм допомоги Європейського союзу
747 864,0
747 864,0
 
1062. 3513000
Пенсійний фонд України
54 797 999,0
3 460 955,3
58 258 954,3
 
1063. 3513020
1020
Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами
37 042 945,2
3 460 955,3
40 503 900,5
 
1064. 3513050
1020
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій
17 755 053,8
17 755 053,8
 
1065. 3600000
Міністерство юстиції України
1 212 226,3
269 481,4
1 481 707,7
 
1066. 3601000
Апарат Міністерства юстиції України
1 212 226,3
269 481,4
1 481 707,7
 
1067. 3601010
0380
Керівництво та управління у сфері юстиції
990 575,2
237 055,5
1 227 630,7
 
1068. 3601020
0380
Заходи із проведення в Україні правової реформи та виконання законопроектних робіт
1 922,5
1 922,5
 
1069. 3601070
0330
Проведення судової експертизи
26 296,3
32 186,6
58 482,9
 
1070. 3601080
0370
Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз
7 521,6
7 521,6
 
1071. 3601090
0950
Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції
1 773,3
239,3
2 012,6
 
1072. 3601150
0133
Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України
81 157,8
81 157,8
 
1073. 3601160
0380
Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави
1 700,9
1 700,9
 
1074. 3601170
0133
Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України
101 278,7
101 278,7
 
1075. 5000000
Державний комітет України по водному господарству
1 055 964,9
505 400,7
1 561 365,6
 
1076. 5001000
Апарат Державного комітету України по водному господарству
1 055 964,9
505 400,7
1 561 365,6
 
1077. 5001010
0421
Керівництво та управління у сфері водного господарства
6 935,9
6 935,9
 
1078. 5001020
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства
785,7
785,7
 
1079. 5001040
0950
Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства
2 169,3
1 259,7
3 429,0
 
1080. 5001050
0421
Експлуатація державного водогосподарського комплексу
957 933,4
504 141,0
1 462 074,4
 
1081. 5001060
0511
Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами
3 260,8
3 260,8
 
1082. 5001090
0620
Першочергове забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням
20,9
20,9
 
1083. 5001130
0511
Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію
84 858,9
84 858,9
 
1084. 5030000
Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації
187 700,4
3 201,6
190 902,0
 
1085. 5031000
Апарат Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації
187 700,4
3 201,6
190 902,0
 
1086. 5031010
0111
Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації
12 669,9
12 669,9
 
1087. 5031020
0486
Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації
7 694,2
281,6
7 975,8
 
1088. 5031030
0473
Національна програма інформатизації
813,4
813,4
 
1089. 5031040
0140
Фундаментальні дослідження у наукових установах
2 900,7
120,0
3 020,7
 
1090. 5031050
0140
Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень
29 997,2
29 997,2
 
1091. 5031060
0487
Прикладні дослідження та науково-технічні розробки за напрямами діяльності наукових установ
8 084,6
2 800,0
10 884,6
 
1092. 5031070
0150
Державне замовлення на наукові та науково-технічні розробки та державні цільові програми
49 358,5
49 358,5
 
1093. 5031080
0150
Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва
48 617,6
48 617,6
 
1094. 5031090
0150
Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки
3 262,6
3 262,6
 
1095. 5031100
0487
Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання
297,2
297,2
 
1096. 5031110
0832
Фінансова підтримка наукової преси
109,9
109,9
 
1097. 5031120
0473
Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"
20 794,6
20 794,6
 
1098. 5031130
0140
Фундаментальні дослідження у сфері державного управління
2 100,0
2 100,0
 
1099. 5031140
0133
Створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"
1 000,0
1 000,0
 
1100. 5120000
Державний комітет України з державного матеріального резерву
155 690,3
456 313,4
612 003,7
 
1101. 5121000
Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву
155 690,3
456 313,4
612 003,7
 
1102. 5121010
0220
Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву
10 087,6
10 087,6
 
1103. 5121020
0220
Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву
45 602,7
35 526,0
81 128,7
 
1104. 5121030
0220
Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву
115 157,5
115 157,5
 
1105. 5121040
0220
Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву
100 000,0
305 629,9
405 629,9
 
1106. 5270000
Державний комітет ядерного регулювання України
20 925,6
20 925,6
 
1107. 5271000
Апарат Державного комітету ядерного регулювання України
20 925,6
20 925,6
 
1108. 5271010
0434
Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання
19 470,3
19 470,3
 
1109. 5271020
0530
Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання
812,0
812,0
 
1110. 5271030
0950
Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері ядерного регулювання
35,3
35,3
 
1111. 5271040
0540
Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання
608,0
608,0
 
1112. 5320000
Державний комітет України у справах національностей та релігій
48 174,6
48 174,6
 
1113. 5321000
Апарат Державного комітету України у справах національностей та релігій
48 174,6
48 174,6
 
1114. 5321010
0380
Керівництво та управління у сфері національностей та релігій
15 263,5
15 263,5
 
1115. 5321020
1070
Надання допомоги біженцям
5 483,7
5 483,7
 
1116. 5321030
0829
Заходи щодо відтворення культури національних менших та фінансова підтримка газет мовами національних меншин
1 344,5
1 344,5
 
1117. 5321040
1070
Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України
23 289,2
23 289,2
 
1118. 5321050
0829
Заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради
993,3
993,3
 
1119. 5321060
0113
Внески до Міжнародної організації міграції
246,3
246,3
 
1120. 5321080
1090
Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
1 007,0
1 007,0
 
1121. 5321110
0829
Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії
47,1
47,1
 
1122. 5321120
0829
Заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин
500,0
500,0
 
1123. 5340000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
2 134 863,3
42 945,5
2 177 808,8
 
1124. 5341000
Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України
2 104 387,3
42 945,5
2 147 332,8
 
1125. 5341010
0310
Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
49 430,3
49 430,3
 
1126. 5341020
0310
Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України
1 672 380,1
15 917,2
1 688 297,3
 
1127. 5341030
0310
Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України
123 310,0
19 241,8
142 551,8
 
1128. 5341060
0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України
86 463,2
1 786,5
88 249,7
 
1129. 5341070
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України
46 000,0
3 500,0
49 500,0
 
1130. 5341100
0310
Облаштування та реконструкція державного кордону
96 803,7
96 803,7
 
1131. 5341800
0310
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України
30 000,0
2 500,0
32 500,0
 
1132. 5342000
Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України
30 476,0
30 476,0
 
1133. 5342010
0310
Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону
30 476,0
30 476,0
 
1134. 5490000
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
225 152,1
3 000,0
228 152,1
 
1135. 5491000
Апарат Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
225 152,1
3 000,0
228 152,1
 
1136. 5491010
0412
Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
151 747,9
151 747,9
 
1137. 5491020
0950
Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності
77,3
77,3
 
1138. 5491030
0481
Прикладні розробки у сфері охорони праці
3 326,9
3 000,0
6 326,9
 
1139. 5491040
0431
Фінансування проектів, пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС)
70 000,0
70 000,0
 
1140. 5500000
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
31 494,7
31 494,7
 
1141. 5501000
Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
31 494,7
31 494,7
 
1142. 5501010
0112
Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг
23 053,7
23 053,7
 
1143. 5501020
0112
Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
8 441,0
8 441,0
 
1144. 5530000
Державний комітет фінансового моніторингу
37 694,5
622,5
38 317,0
 
1145. 5531000
Апарат Державного комітету фінансового моніторингу
37 694,5
622,5
38 317,0
 
1146. 5531010
0112
Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу
36 221,8
36 221,8
 
1147. 5531020
0950
Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
1 472,7
622,5
2 095,2
 
1148. 5550000
Державний комітет України з питань контролю за наркотиками
7 277,0
5 000,0
12 277,0
 
1149. 5551000
Апарат Державного комітету України з питань контролю за наркотиками
7 277,0
5 000,0
12 277,0
 
1150. 5551010
0763
Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками
7 277,0
5 000,0
12 277,0
 
1151. 5560000
Національна комісія з питань регулювання зв'язку
18 583,7
18 583,7
 
1152. 5561000
Національна комісія з питань регулювання зв'язку
18 583,7
18 583,7
 
1153. 5561010
0460
Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку
18 583,7
18 583,7
 
1154. 5960000
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
421 728,0
5 464,0
427 192,0
 
1155. 5961000
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
421 728,0
5 464,0
427 192,0
 
1156. 5961010
0260
Розвідувальна діяльність у сфері оборони
421 728,0
5 464,0
427 192,0
 
1157. 5980000
Вища рада юстиції
54 615,7
54 615,7
 
1158. 5981000
Апарат Вищої ради юстиції
54 615,7
54 615,7
 
1159. 5981010
0330
Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю
54 615,7
54 615,7
 
1160. 5990000
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
22 966,3
22 966,3
 
1161. 5991000
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
22 966,3
22 966,3
 
1162. 5991010
0111
Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини
22 966,3
22 966,3
 
1163. 6010000
Антимонопольний комітет України
62 944,5
3 367,9
66 312,4
 
1164. 6011000
Апарат Антимонопольного комітету України
62 944,5
3 367,9
66 312,4
 
1165. 6011010
0411
Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції
61 449,2
3 367,9
64 817,1
 
1166. 6011020
0481
Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права
1 495,3
1 495,3
 
1167. 6020000
Вища атестаційна комісія України
4 162,3
62,1
4 224,4
 
1168. 6021000
Апарат Вищої атестаційної комісії України
4 162,3
62,1
4 224,4
 
1169. 6021010
0990
Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів
3 378,9
3 378,9
 
1170. 6021020
0990
Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
783,4
62,1
845,5
 
1171. 6070000
Державний департамент України з питань виконання покарань
2 495 058,1
156 800,0
2 651 858,1
 
1172. 6071000
Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань
2 495 058,1
156 800,0
2 651 858,1
 
1173. 6071010
0340
Керівництво та управління у сфері виконання кримінальних покарань
144 810,0
590,0
145 400,0
 
1174. 6071020
0340
Утримання засуджених та осіб, взятих під варту, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах кримінально-виконавчої служби
738 314,1
75 790,0
814 104,1
 
1175. 6071030
0340
Виконання покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої служби
1 609 394,4
80 420,0
1 689 814,4
 
1176. 6071090
0930
Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань
2 539,6
2 539,6
 
1177. 6110000
Державний комітет архівів України
45 167,6
1 152,5
46 320,1
 
1178. 6111000
Апарат Державного комітету архівів України
45 167,6
1 152,5
46 320,1
 
1179. 6111010
0133
Керівництво та управління у сфері архівної справи
3 662,4
3 662,4
 
1180. 6111020
0150
Прикладні розробки у сфері архівної справи
2 042,7
8,5
2 051,2
 
1181. 6111030
0133
Архівна справа
39 462,5
1 144,0
40 606,5
 
1182. 6120000
Головне управління державної служби України
77 306,7
682,8
77 989,5
 
1183. 6121000
Апарат Головного управління державної служби України
66 780,7
682,8
67 463,5
 
1184. 6121010
0131
Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби
22 764,6
682,8
23 447,4
 
1185. 6121020
0950
Підготовка державних службовців V-VІІ категорій та підвищення кваліфікації державних службовців І-ІV категорій, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією
38 242,7
38 242,7
 
1186. 6121030
0950
Підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції
5 773,4
5 773,4
 
1187. 6122000
Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
10 526,0
10 526,0
 
1188. 6122030
0150
Забезпечення інституційного розвитку державної служби
5 066,1
5 066,1
 
1189. 6122040
0150
Прикладні дослідження і розробки у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу
1 813,2
1 813,2
 
1190. 6122050
0990
Організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби
2 646,7
2 646,7
 
1191. 6122060
0150
Забезпечення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку особових справ державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
1 000,0
1 000,0
 
1192. 6130000
Український інститут національної пам'яті
24 012,8
24 012,8
 
1193. 6131000
Український інститут національної пам'яті
24 012,8
24 012,8
 
1194. 6131010
0829
Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті
4 426,5
4 426,5
 
1195. 6131030
0829
Заходи Українського інституту національної пам'яті
3 900,0
3 900,0
 
1196. 6131040
0827
Функціонування національних історико-меморіальних заповідників
10 000,0
10 000,0
 
1197. 6131050
0826
Функціонування національних меморіальних музеїв
3 686,3
3 686,3
 
1198. 6131060
0829
Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій
2 000,0
2 000,0
 
1199. 6150000
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
40 306,8
40 306,8
 
1200. 6151000
Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
40 306,8
40 306,8
 
1201. 6151010
0411
Керівництво та управління у сфері фондового ринку
40 177,2
40 177,2
 
1202. 6151020
0411
Створення системи моніторингу фондового ринку
100,0
100,0
 
1203. 6151030
0950
Підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління
29,6
29,6
 
1204. 6170000
Державна служба експортного контролю України
7 271,6
7 271,6
 
1205. 6171000
Апарат Державної служби експортного контролю України
7 271,6
7 271,6
 
1206. 6171010
0411
Керівництво та управління у сфері експортного контролю
7 020,2
7 020,2
 
1207. 6171020
0481
Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю
251,4
251,4
 
1208. 6240000
Державне агентство України з інвестицій та розвитку
926 599,2
926 599,2
 
1209. 6241000
Апарат Державного агентства України з інвестицій та розвитку
926 599,2
926 599,2
 
1210. 6241010
0111
Керівництво та управління у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності
12 741,9
12 741,9
 
1211. 6241040
0133
Утримання регіональних центрів інноваційного розвитку
13 857,3
13 857,3
 
1212. 6241100
0411
Державна підтримка реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через механізм здешевлення кредитів
765 200,0
765 200,0
 
1213. 6241110
0411
Державна підтримка інвестиційних проектів у реальному секторі економіки на умовах співфінансування
134 800,0
134 800,0
 
1214. 6300000
Державне агентство України з управління національними проектами
122 295,3
122 295,3
 
1215. 6301000
Апарат Державного агентства України з управління національними проектами
122 295,3
122 295,3
 
1216. 6301010
0490
Керівництво та управління національними проектами
5 013,3
5 013,3
 
1217. 6301020
0411
Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України
17 282,0
17 282,0
 
1218. 6301030
0490
Забезпечення розробки техніко-економічних обгрунтувань національних проектів
100 000,0
100 000,0
 
1219. 6310000
Державне агентство України з управління національними проектами (загальнодержавні витрати)
110 000,0
110 000,0
 
1220. 6311000
Державне агентство України з управління національними проектами (загальнодержавні витрати)
110 000,0
110 000,0
 
1221. 6311020
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням
110 000,0
110 000,0
 
1222. 6350000
Національне агентство екологічних інвестицій України
5 882,4
180 000,0
185 882,4
 
1223. 6351000
Апарат Національного агентства екологічних інвестицій України
5 882,4
180 000,0
185 882,4
 
1224. 6351010
0540
Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій
5 562,4
5 562,4
 
1225. 6351020
0511
Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, в тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату
180 000,0
180 000,0
 
1226. 6351030
0540
Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї
320,0
320,0
 
1227. 6360000
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
625 900,2
39 176,0
665 076,2
 
1228. 6361000
Апарат Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
625 900,2
39 176,0
665 076,2
 
1229. 6361010
0434
Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів
24 689,5
19 976,0
44 665,5
 
1230. 6361020
0483
Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження
1 210,7
1 210,7
 
1231. 6361040
0411
Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів
19 200,0
19 200,0
 
1232. 6361060
0473
Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки
600 000,0
600 000,0
 
1233. 6370000
Національна комісія регулювання електроенергетики України
30 462,4
50,0
30 512,4
 
1234. 6371000
Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України
30 462,4
50,0
30 512,4
 
1235. 6371010
0433
Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики
30 462,4
50,0
30 512,4
 
1236. 6380000
Національне космічне агентство України
420 188,5
15 429,7
435 618,2
 
1237. 6381000
Апарат Національного космічного агентства України
420 188,5
15 429,7
435 618,2
 
1238. 6381010
0473
Керівництво та управління у сфері космічної діяльності
16 584,1
50,0
16 634,1
 
1239. 6381020
0487
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі
602,0
602,0
 
1240. 6381030
0960
Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України
3 639,8
225,0
3 864,8
 
1241. 6381040
0473
Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України
60 000,0
50,0
60 050,0
 
1242. 6381050
0473
Управління та випробування космічних засобів
116 103,4
5 104,7
121 208,1
 
1243. 6381100
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національного космічного агентства
8 000,0
8 000,0
 
1244. 6381120
0512
Утилізація твердого ракетного палива
62 576,0
10 000,0
72 576,0
 
1245. 6381130
0473
Обслуговування кредитів, залучених для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв`язку"
149 683,2
149 683,2
 
1246. 6381160
0434 Реєстр.картка №
)
3 000,0
3 000,0
 
1247. 6440000
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
21 410,4
0,4
21 410,8
 
1248. 6441000
Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
21 410,4
0,4
21 410,8
 
1249. 6441010
0831
Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення
21 257,0
0,4
21 257,4
 
1250. 6441030
0834
Розробка висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж
153,4
153,4
 
1251. 6450000
Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України
26 814,2
26 814,2
 
1252. 6451000
Апарат Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України
26 814,2
26 814,2
 
1253. 6451010
0620
Керівництво та управління у сфері регулювання ринку комунальних послуг
26 814,2
26 814,2
 
1254. 6500000
Рада національної безпеки і оборони України
41 572,5
41 572,5
 
1255. 6501000
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
41 572,5
41 572,5
 
1256. 6501010
0350
Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони
41 572,5
41 572,5
 
1257. 6510000
Рахункова палата
60 746,3
60 746,3
 
1258. 6511000
Апарат Рахункової палати
60 746,3
60 746,3
 
1259. 6511010
0112
Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету
60 648,2
60 648,2
 
1260. 6511020
0112
Створення інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати
98,1
98,1
 
1261. 6520000
Служба безпеки України
2 805 737,7
109 455,7
2 915 193,4
 
1262. 6521000
Центральне управління Служби безпеки України
2 796 032,8
109 455,7
2 905 488,5
 
1263. 6521010
0350
Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України
2 488 783,0
14 468,9
2 503 251,9
 
1264. 6521030
0370
Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки
252,7
252,7
 
1265. 6521040
0113
Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади
1 960,9
1 960,9
 
1266. 6521050
0734
Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України
114 272,4
86 384,6
200 657,0
 
1267. 6521070
0942
Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації
138 472,8
5 050,6
143 523,4
 
1268. 6521090
0910
Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України
14 320,5
1 951,6
16 272,1
 
1269. 6521100
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України
30 000,0
1 600,0
31 600,0
 
1270. 6521200
0350
Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України
5 651,5
5 651,5
 
1271. 6521220
0350
Боротьба з тероризмом на території України
2 319,0
2 319,0
 
1272. 6524000
Антитерористичний центр Служби безпеки України
9 704,9
9 704,9
 
1273. 6524010
0350
Координація діяльності у запобіганні терористичним актам
9 704,9
9 704,9
 
1274. 6540000
Національна академія наук України
2 193 337,9
510 457,8
2 703 795,7
 
1275. 6541000
Національна академія наук України
2 193 337,9
510 457,8
2 703 795,7
 
1276. 6541020
0150
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України
62 638,0
7 483,0
70 121,0
 
1277. 6541030
0140
Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії наук України
1 387 089,3
355 261,0
1 742 350,3
 
1278. 6541050
0487
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки, технічне забезпечення Національної академії наук України
439 751,0
141 995,0
581 746,0
 
1279. 6541080
0942
Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
5 005,5
83,4
5 088,9
 
1280. 6541100
0731
Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України
31 026,0
639,4
31 665,4
 
1281. 6541130
0150
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії наук України
88 023,0
400,0
88 423,0
 
1282. 6541140
0530
Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України
28 390,0
3 270,0
31 660,0
 
1283. 6541160
0481
Сейсмічні та геофізичні спостереження
5 978,1
5 978,1
 
1284. 6541170
0530
Збереження та розвиток садово-паркового комплексу "Феофанія"
7 755,0
60,0
7 815,0
 
1285. 6541180
0825
Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
52 702,0
1 054,0
53 756,0
 
1286. 6541200
0950
Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України
4 980,0
212,0
5 192,0
 
1287. 6541830
1062
Будівництво житлового будинку
80 000,0
80 000,0
 
1288. 6550000
Національна академія педагогічних наук України
129 743,8
17 774,9
147 518,7
 
1289. 6551000
Національна академія педагогічних наук України
129 743,8
17 774,9
147 518,7
 
1290. 6551020
0980
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України
13 415,2
486,0
13 901,2
 
1291. 6551030
0140
Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук
56 639,5
1 931,1
58 570,6
 
1292. 6551050
0980
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів Національної академії педагогічних наук України
35 880,3
2 170,5
38 050,8
 
1293. 6551060
0950
Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації
12 980,5
12 274,2
25 254,7
 
1294. 6551070
0930
Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
9 687,8
913,1
10 600,9
 
1295. 6551080
0980
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії педагогічних наук України
326,7
326,7
 
1296. 6551100
0826
Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики
813,8
813,8
 
1297. 6560000
Національна академія медичних наук України
1 556 216,0
56 472,6
1 612 688,6
 
1298. 6561000
Національна академія медичних наук України
1 556 216,0
56 472,6
1 612 688,6
 
1299. 6561020
0140
Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини
69 571,0
69 571,0
 
1300. 6561040
0750
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів
133 231,6
32 411,6
165 643,2
 
1301. 6561060
0732
Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України
842 086,4
23 886,6
865 973,0
 
1302. 6561070
0722
Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України
16 589,7
165,4
16 755,1
 
1303. 6561090
0750
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України
8 721,7
9,0
8 730,7
 
1304. 6561100
0750
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії медичних наук України
315,6
315,6
 
1305. 6561820
0732
Будівництво лабораторно-поліклінічного корпусу з відділенням реабілітації, реконструкція будівель та придбання обладнання для Інституту отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України
180 000,0
180 000,0
 
1306. 6561830
0732
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів та придбання обладнання Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України
70 000,0
70 000,0
 
1307. 6561840
0732
Завершення реконструкції харчоблоку та проведення ремонту будівель Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук та придбання обладнання і медичного автотранспорту
42 700,0
42 700,0
 
1308. 6561860
0732 Реєстр.картка №
)
43 000,0
43 000,0
 
1309. 6561880
0732
Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу, капітальний ремонт споруд та придбання медичного обладнання Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова Національної академії медичних наук України
150 000,0
150 000,0
 
1310. 6570000
Національна академія мистецтв України
17 313,9
17 313,9
 
1311. 6571000
Національна академія мистецтв України
17 313,9
17 313,9
 
1312. 6571020
0840
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України
10 483,6
10 483,6
 
1313. 6571030
0140
Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства
6 830,3
6 830,3
 
1314. 6580000
Національна академія правових наук України
26 838,8
3 108,6
29 947,4
 
1315. 6581000
Національна академія правових наук України
26 838,8
3 108,6
29 947,4
 
1316. 6581020
0370
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України
10 867,0
287,2
11 154,2
 
1317. 6581030
0140
Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права
14 674,8
2 070,7
16 745,5
 
1318. 6581040
0370
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері удосконалення законодавства України
1 247,0
750,7
1 997,7
 
1319. 6581070
0832
Фінансова підтримка видання журналу "Право України"
50,0
50,0
 
1320. 6590000
Національна академія аграрних наук України
440 363,8
165 752,4
606 116,2
 
1321. 6591000
Національна академія аграрних наук України
440 363,8
165 752,4
606 116,2
 
1322. 6591020
0482
Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України
21 313,7
160,0
21 473,7
 
1323. 6591030
0140
Фундаментальні дослідження з природничих і технічних наук у сфері агропромислового комплексу
225 779,7
37 395,7
263 175,4
 
1324. 6591060
0482
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів Національної академії аграрних наук України
173 830,4
124 316,1
298 146,5
 
1325. 6591070
0421
Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств
15,0
15,0
 
1326. 6591080
0421
Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах
4 162,0
4 162,0
 
1327. 6591090
0421
Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва
5 634,6
5 634,6
 
1328. 6591100
0520
Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"
7 737,5
1 500,0
9 237,5
 
1329. 6591110
0482
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної академії аграрних наук України
1 890,9
2 380,6
4 271,5
 
1330. 6600000
Управління державної охорони України
280 944,9
280 944,9
 
1331. 6601000
Управління державної охорони України
280 944,9
280 944,9
 
1332. 6601020
0350
Державна охорона органів державної влади та посадових осіб
271 944,9
271 944,9
 
1333. 6601030
1062
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України
9 000,0
9 000,0
 
1334. 6620000
Служба зовнішньої розвідки України
423 505,4
1 525,0
425 030,4
 
1335. 6621000
Служба зовнішньої розвідки України
423 505,4
1 525,0
425 030,4
 
1336. 6621010
0350
Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном
403 632,9
1 525,0
405 157,9
 
1337. 6621020
0734
Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби зовнішньої розвідки України
2 519,0
2 519,0
 
1338. 6621040
0942
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
17 353,5
17 353,5
 
1339. 6640000
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
394 567,8
9 328,6
403 896,4
 
1340. 6641000
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
394 567,8
9 328,6
403 896,4
 
1341. 6641010
0380
Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації України
353 719,8
9 226,2
362 946,0
 
1342. 6641020
0350
Захист інформаційних ресурсів держави
200,0
200,0
 
1343. 6641030
0350
Розвиток та модернізація державної системи урядового зв'язку
250,0
250,0
 
1344. 6641040
0350
Створення та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку
5 612,5
5 612,5
 
1345. 6641050
0942
Підготовка та перепідготовка кадрів Держспецзв'язку вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації
34 785,5
102,4
34 887,9
 
1346. 6650000
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
6 541 176,1
6 541 176,1
 
1347. 6651000
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
6 541 176,1
6 541 176,1
 
1348. 6651010
0810
Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
6 256,1
6 256,1
 
1349. 6651250
0473
Виконання Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
6 081 920,0
6 081 920,0
 
1350. 6651260
0810
Будівництво спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України"
37 000,0
37 000,0
 
1351. 6651280
0810
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
416 000,0
416 000,0
 
1352. 6730000
Центральна виборча комісія
60 030,6
60 030,6
 
1353. 6731000
Апарат Центральної виборчої комісії
60 030,6
60 030,6
 
1354. 6731010
0160
Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів
39 232,6
39 232,6
 
1355. 6731050
0160
Функціонування Державного реєстру виборців
20 798,0
20 798,0
 
1356. 6740000
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)
19 000,0
19 000,0
 
1357. 6741000
Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)
19 000,0
19 000,0
 
1358. 6741020
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
19 000,0
19 000,0
 
1359. 6800000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
200 000,0
157 300,0
357 300,0
 
1360. 6801000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
200 000,0
157 300,0
357 300,0
 
1361. 6801020
0421
Збільшення статутного фонду НАК "Украгролізинг"для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу
200 000,0
157 300,0
357 300,0
 
1362. 7710000
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
51 009,7
114,8
51 124,5
 
1363. 7711000
Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим
51 009,7
114,8
51 124,5
 
1364. 7711010
0111
Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим
51 009,7
114,8
51 124,5
 
1365. 7720000
Вінницька обласна державна адміністрація
107 791,6
5 086,7
112 878,3
 
1366. 7721000
Апарат Вінницької обласної державної адміністрації
107 791,6
5 086,7
112 878,3
 
1367. 7721010
0111
Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області
107 791,6
5 086,7
112 878,3
 
1368. 7730000
Волинська обласна державна адміністрація
68 477,3
2 770,7
71 248,0
 
1369. 7731000
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
68 477,3
2 770,7
71 248,0
 
1370. 7731010
0111
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
68 477,3
2 770,7
71 248,0
 
1371. 7740000
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
98 083,8
5 159,7
103 243,5
 
1372. 7741000
Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації
98 083,8
5 159,7
103 243,5
 
1373. 7741010
0111
Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області
98 083,8
5 159,7
103 243,5
 
1374. 7750000
Донецька обласна державна адміністрація
88 316,2
5 168,8
93 485,0
 
1375. 7751000
Апарат Донецької обласної державної адміністрації
88 316,2
5 168,8
93 485,0
 
1376. 7751010
0111
Здійснення виконавчої влади у Донецькій області
88 316,2
5 168,8
93 485,0
 
1377. 7760000
Житомирська обласна державна адміністрація
92 163,6
1 471,5
93 635,1
 
1378. 7761000
Апарат Житомирської обласної державної адміністрації
92 163,6
1 471,5
93 635,1
 
1379. 7761010
0111
Здійснення виконавчої влади у Житомирській області
92 163,6
1 471,5
93 635,1
 
1380. 7770000
Закарпатська обласна державна адміністрація
68 831,7
1 845,1
70 676,8
 
1381. 7771000
Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації
68 831,7
1 845,1
70 676,8
 
1382. 7771010
0111
Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області
68 831,7
1 845,1
70 676,8
 
1383. 7780000
Запорізька обласна державна адміністрація
80 006,6
3 494,1
83 500,7
 
1384. 7781000
Апарат Запорізької обласної державної адміністрації
80 006,6
3 494,1
83 500,7
 
1385. 7781010
0111
Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області
80 006,6
3 494,1
83 500,7
 
1386. 7790000
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
72 662,0
3 479,9
76 141,9
 
1387. 7791000
Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації
72 662,0
3 479,9
76 141,9
 
1388. 7791010
0111
Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області
72 662,0
3 479,9
76 141,9
 
1389. 7800000
Київська обласна державна адміністрація
107 737,4
4 464,1
112 201,5
 
1390. 7801000
Апарат Київської обласної державної адміністрації
107 737,4
4 464,1
112 201,5
 
1391. 7801010
0111
Здійснення виконавчої влади у Київській області
107 737,4
4 464,1
112 201,5
 
1392. 7810000
Кіровоградська обласна державна адміністрація
79 606,6
1 934,2
81 540,8
 
1393. 7811000
Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації
79 606,6
1 934,2
81 540,8
 
1394. 7811010
0111
Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області
79 606,6
1 934,2
81 540,8
 
1395. 7820000
Луганська обласна державна адміністрація
78 970,0
2 925,1
81 895,1
 
1396. 7821000
Апарат Луганської обласної державної адміністрації
78 970,0
2 925,1
81 895,1
 
1397. 7821010
0111
Здійснення виконавчої влади у Луганській області
78 970,0
2 925,1
81 895,1
 
1398. 7830000
Львівська обласна державна адміністрація
91 451,7
5 602,7
97 054,4
 
1399. 7831000
Апарат Львівської обласної державної адміністрації
91 451,7
5 602,7
97 054,4
 
1400. 7831010
0111
Здійснення виконавчої влади у Львівській області
91 451,7
5 602,7
97 054,4
 
1401. 7840000
Миколаївська обласна державна адміністрація
71 926,7
4 425,6
76 352,3
 
1402. 7841000
Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації
71 926,7
4 425,6
76 352,3
 
1403. 7841010
0111
Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області
71 926,7
4 425,6
76 352,3
 
1404. 7850000
Одеська обласна державна адміністрація
107 210,3
7 735,9
114 946,2
 
1405. 7851000
Апарат Одеської обласної державної адміністрації
107 210,3
7 735,9
114 946,2
 
1406. 7851010
0111
Здійснення виконавчої влади в Одеській області
107 210,3
7 735,9
114 946,2
 
1407. 7860000
Полтавська обласна державна адміністрація
86 744,4
4 135,2
90 879,6
 
1408. 7861000
Апарат Полтавської обласної державної адміністрації
86 744,4
4 135,2
90 879,6
 
1409. 7861010
0111
Здійснення виконавчої влади у Полтавській області
86 744,4
4 135,2
90 879,6
 
1410. 7870000
Рівненська обласна державна адміністрація
69 346,4
3 856,6
73 203,0
 
1411. 7871000
Апарат Рівненської обласної державної адміністрації
69 346,4
3 856,6
73 203,0
 
1412. 7871010
0111
Здійснення виконавчої влади у Рівненській області
69 346,4
3 856,6
73 203,0
 
1413. 7880000
Сумська обласна державна адміністрація
73 827,0
2 486,5
76 313,5
 
1414. 7881000
Апарат Сумської обласної державної адміністрації
73 827,0
2 486,5
76 313,5
 
1415. 7881010
0111
Здійснення виконавчої влади у Сумській області
73 827,0
2 486,5
76 313,5
 
1416. 7890000
Тернопільська обласна державна адміністрація
73 277,1
2 921,8
76 198,9
 
1417. 7891000
Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації
73 277,1
2 921,8
76 198,9
 
1418. 7891010
0111
Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області
73 277,1
2 921,8
76 198,9
 
1419. 7900000
Харківська обласна державна адміністрація
115 283,5
4 133,2
119 416,7
 
1420. 7901000
Апарат Харківської обласної державної адміністрації
115 283,5
4 133,2
119 416,7
 
1421. 7901010
0111
Здійснення виконавчої влади у Харківській області
115 283,5
4 133,2
119 416,7
 
1422. 7910000
Херсонська обласна державна адміністрація
67 718,2
3 361,0
71 079,2
 
1423. 7911000
Апарат Херсонської обласної державної адміністрації
67 718,2
3 361,0
71 079,2
 
1424. 7911010
0111
Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
67 718,2
3 361,0
71 079,2
 
1425. 7920000
Хмельницька обласна державна адміністрація
81 869,8
1 815,5
83 685,3
 
1426. 7921000
Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації
81 869,8
1 815,5
83 685,3
 
1427. 7921010
0111
Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області
81 869,8
1 815,5
83 685,3
 
1428. 7930000
Черкаська обласна державна адміністрація
76 035,6
6 430,4
82 466,0
 
1429. 7931000
Апарат Черкаської обласної державної адміністрації
76 035,6
6 430,4
82 466,0
 
1430. 7931010
0111
Здійснення виконавчої влади у Черкаській області
76 035,6
6 430,4
82 466,0
 
1431. 7940000
Чернівецька обласна державна адміністрація
49 800,1
4 304,6
54 104,7
 
1432. 7941000
Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації
49 800,1
4 304,6
54 104,7
 
1433. 7941010
0111
Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області
49 800,1
4 304,6
54 104,7
 
1434. 7950000
Чернігівська обласна державна адміністрація
80 462,9
3 565,4
84 028,3
 
1435. 7951000
Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації
80 462,9
3 565,4
84 028,3
 
1436. 7951010
0111
Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області
80 462,9
3 565,4
84 028,3
 
1437. 7970000
Севастопольська міська державна адміністрація
30 355,4
10 004,8
40 360,2
 
1438. 7971000
Апарат Севастопольської міської державної адміністрації
30 355,4
10 004,8
40 360,2
 
1439. 7971010
0111
Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі
30 355,4
10 004,8
40 360,2
 
1440. 8680000
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
32 316,1
103,2
32 419,3
 
1441. 8681000
Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
32 316,1
103,2
32 419,3
 
1442. 8681010
0411
Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва
28 752,3
103,2
28 855,5
 
1443. 8681030
0490
Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні
3 563,8
3 563,8
 
1444. Додаток № 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
1445. Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2011 році
 
1446. (тис. грн)
 
1447. КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Надання кредитів
Повернення кредитів
Кредитування-всього
 
1448. ВСЬОГО:
7 544 398,0
-9 185 368,9
-1 640 970,9
 
1449. 1100000
Міністерство палива та енергетики України
316 583,1
316 583,1
 
1450. 1101000
Апарат Міністерства палива та енергетики України
316 583,1
316 583,1
 
1451. 1101600
0433
Реконструкція гідроелектростанцій ВАТ "Укргідроенерго" (друга черга)
161 583,1
161 583,1
 
1452. 1101640
0433
Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні
50 000,0
50 000,0
 
1453. 1101650
0433
Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
80 000,0
80 000,0
 
1454. 1101670
0433
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська
25 000,0
25 000,0
 
1455. 2200000
Міністерство освіти і науки України
7 534,0
-2 234,0
5 300,0
 
1456. 2201000
Апарат Міністерства освіти і науки України
7 534,0
-2 234,0
5 300,0
 
1457. 2201210
0990
Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти
5 300,0
5 300,0
 
1458. 2201460
1062
Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників
2 234,0
2 234,0
 
1459. 2201480
1062
Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла та науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня
-2 234,0
-2 234,0
 
1460. 2700000
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
145 000,0
145 000,0
 
1461. 2701000
Апарат Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
145 000,0
145 000,0
 
1462. 2701600
0620
Розвиток міської інфраструктури
100 000,0
100 000,0
 
1463. 2701620
0620
Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві
45 000,0
45 000,0
 
1464. 2750000
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
80 000,0
-91 000,0
-11 000,0
 
1465. 2751000
Апарат Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
80 000,0
-91 000,0
-11 000,0
 
1466. 2751360
1062
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня
-31 000,0
-31 000,0
 
1467. 2751390
1062
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
20 000,0
20 000,0
 
1468. 2751430
1062
Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників
60 000,0
60 000,0
 
1469. 2751440
0421
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам
-60 000,0
-60 000,0
 
1470. 2800000
Міністерство аграрної політики України
3 991 237,5
-4 191 237,5
-200 000,0
 
1471. 2801000
Апарат Міністерства аграрної політики України
3 991 237,5
-4 191 237,5
-200 000,0
 
1472. 2801120
0421
Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників
-4 158 237,5
-4 158 237,5
 
1473. 2801380
0421
Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років
-5 000,0
-5 000,0
 
1474. 2801400
0421
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам
-28 000,0
-28 000,0
 
1475. 2801460
0421
Надання кредитів фермерським господарствам
28 000,0
28 000,0
 
1476. 2801490
0421
Закупівля племінних нетелів та корів з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу
25 000,0
25 000,0
 
1477. 2801560
0421
Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників
3 938 237,5
3 938 237,5
 
1478. 3130000
Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)
1 978 800,0
1 978 800,0
 
1479. 3131000
Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні витрати)
1 978 800,0
1 978 800,0
 
1480. 3131600
0456
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
1 978 800,0
1 978 800,0
 
1481. 3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
1 002 943,4
-4 526 796,4
-3 523 853,0
 
1482. 3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
1 002 943,4
-4 526 796,4
-3 523 853,0
 
1483. 3511530
0442
Повернення коштів, наданих за рахунок коштів Державного бюджету України підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу
-12 950,8
-12 950,8
 
1484. 3511540
0454
Повернення коштів, наданих для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки
-10 800,0
-10 800,0
 
1485. 3511550
0490
Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати
-12 200,0
-12 200,0
 
1486. 3511560
0431
Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
-28 297,1
-28 297,1
 
1487. 3511570
0433
Повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій за рахунок коштів гранту Уряду Швейцарської конфедерації
-1 000,0
-1 000,0
 
1488. 3511600
0490
Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії
735 500,3
735 500,3
 
1489. 3511620
0490
Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
267 443,1
267 443,1
 
1490. 3511630
0490
Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
-4 456 248,5
-4 456 248,5
 
1491. 3511660
0473
Повернення бюджетних коштів наданих на поворотній основі
-5 300,0
-5 300,0
 
1492. 6240000
Державне агентство України з інвестицій та розвитку
-204 801,0
-204 801,0
 
1493. 6241000
Апарат Державного агентства України з інвестицій та розвитку
-204 801,0
-204 801,0
 
1494. 6241090
0473
Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива
-204 801,0
-204 801,0
 
1495. 6800000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
12 000,0
-169 300,0
-157 300,0
 
1496. 6801000
Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"
12 000,0
-169 300,0
-157 300,0
 
1497. 6801030
0421
Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки
12 000,0
12 000,0
 
1498. 6801040
0421
Повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу
-157 300,0
-157 300,0
 
1499. 6801050
0421
Кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання
-12 000,0
-12 000,0
 
1500. 8680000
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
10 300,0
10 300,0
 
1501. 8681000
Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
10 300,0
10 300,0
 
1502. 8681050
0490
Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва
10 300,0
10 300,0
 
1503. Додаток № 5
до проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
1504. Розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 2011 рік між адміністративно-територіальними одиницями
 
1505. (тис. грн)
 
1506.
п/п
Адміністративно-територальні одиниці
Разом
 
1507. 1.
Автономна Республіка Крим
78 543,4
 
1508. 2.
Вінницька область
54 536,4
 
1509. 3.
Волинська область
37 046,3
 
1510. 4.
Дніпропетровська область
134 137,4
 
1511. 5.
Донецька область
154 835,3
 
1512. 6.
Житомирська область
40 814,9
 
1513. 7.
Закарпатська область
36 842,7
 
1514. 8.
Запорізька область
67 337,5
 
1515. 9.
Івано-Франківська область
43 194,7
 
1516. 10.
Київська область
55 619,0
 
1517. 11.
Кіровоградська область
35 079,7
 
1518. 12.
Луганська область
76 429,6
 
1519. 13.
Львівська область
83 366,9
 
1520. 14.
Миколаївська область
45 708,3
 
1521. 15.
Одеська область
86 700,5
 
1522. 16.
Полтавська область
45 627,6
 
1523. 17.
Рівненська область
39 536,0
 
1524. 18.
Сумська область
35 161,6
 
1525. 19.
Тернопільська область
35 884,2
 
1526. 20.
Харківська область
77 208,9
 
1527. 21.
Херсонська область
36 042,3
 
1528. 22.
Хмельницька область
44 935,3
 
1529. 23.
Черкаська область
40 048,9
 
1530. 24.
Чернівецька область
26 642,1
 
1531. 25.
Чернігівська область
34 866,5
 
1532. 26.
м.Київ
91 370,7
 
1533. 27.
м.Севастополь
13 199,6
 
1534. Всього:
1 550 716,3
 
1535. Додаток № 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
1536. Показники
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2011 рік
 
1537. (тис. грн)
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
Міжбюджетні трансферти
Дотація вирівнювання з державного бюджету
Кошти, що передаються до державного бюджету
Всього (тис.грн.)
Норматив щоденного відраху-вання-*
Всього (тис.грн.)
Норматив щоденного відраху-вання-**
 
1538. 05202000000
м. Авдіївка
41 341,5
5 363,7
0,03
 
1539. 01202000000
м. Алушта
43 522,2
26 625,3
0,91
 
1540. 12202000000
м. Алчевськ
148 139,5
1 756,7
1,19
 
1541. 12203000000
м. Антрацит
48 123,7
52 340,0
1,26
 
1542. 01203000000
м. Армянськ
23 749,4
15 844,4
0,54
 
1543. 05203000000
м. Артемівськ
109 860,7
40 740,0
0,23
 
1544. 10202000000
м. Біла Церква
132 309,9
167 578,5
1,86
 
1545. 06202000000
м. Бердичів
47 272,5
69 579,8
3,87
 
1546. 08202000000
м. Бердянськ
76 719,5
73 414,1
1,01
 
1547. 07202000000
м.Берегове
21 890,2
8 571,8
0,41
 
1548. 10201000000
м. Березань
12 417,1
15 661,2
0,17
 
1549. 15202000000
м. Білгород-Дністровський
49 382,7
37 101,8
0,28
 
1550. 09202000000
м. Болехів
6 467,5
34 999,8
1,25
 
1551. 13202000000
м. Борислав
28 814,8
29 179,9
0,37
 
1552. 10203000000
м. Бориспіль
121 606,3
61 253,4
50,37
 
1553. 10204000000
м. Бровари
82 693,9
7 472,1
0,08
 
1554. 12204000000
м. Брянка
20 607,3
42 048,5
1,02
 
1555. 10211000000
м. Буча
13 584,6
23 288,7
0,26
 
1556. 10205000000
м. Васильків
31 821,6
9 610,7
0,11
 
1557. 23202000000
м. Ватутіне
5 500,3
21 258,7
0,56
 
1558. 04202000000
м. Вільногірськ
28 142,7
6 620,0
0,03
 
1559. 02201000000
м. Вінниця
397 792,4
91 983,3
3,70
 
1560. 14202000000
м. Вознесенськ
26 433,2
45 134,5
1,41
 
1561. 03202000000
м. Володимир-Волинський
25 825,8
30 189,1
1,66
 
1562. 05204000000
м. Вугледар
25 078,4
1 776,3
7,08
 
1563. 18202000000
м.Глухів
16 805,1
33 908,0
0,54
 
1564. 05205000000
м. Горлівка
210 486,6
142 452,3
0,80
 
1565. 05206000000
м. Дебальцеве
71 815,4
5 528,0
8,80
 
1566. 01204000000
м. Джанкой
34 859,5
3 850,2
0,13
 
1567. 05207000000
м. Дзержинськ
45 881,7
57 196,6
0,32
 
1568. 05208000000
м. Димитров
40 246,8
39 751,6
0,22
 
1569. 04203000000
м. Дніпродзержинськ
251 761,1
97 784,3
0,44
 
1570. 04201000000
м. Дніпропетровськ
1 495 164,3
133 147,7
8,91
 
1571. 05209000000
м. Добропілля
61 666,6
40 344,5
0,23
 
1572. 05210000000
м. Докучаєвськ
23 677,3
8 567,4
0,05
 
1573. 05201000000
м. Донецьк
1 543 576,0
207 718,1
13,47
 
1574. 13203000000
м. Дрогобич
65 757,0
76 154,6
0,96
 
1575. 05211000000
м. Дружківка
44 644,5
44 407,2
0,25
 
1576. 17202000000
м. Дубно
21 437,9
42 972,2
2,40
 
1577. 08203000000
м. Енергодар
132 997,4
67 678,1
50,89
 
1578. 01205000000
м. Євпаторія
82 975,0
76 559,5
2,61
 
1579. 05212000000
м. Єнакієве
121 970,7
52 491,0
0,30
 
1580. 05213000000
м. Жданівка
23 405,3
2 975,7
12,71
 
1581. 06201000000
м. Житомир
314 858,3
68 315,6
3,80
 
1582. 02202000000
м. Жмеринка
56 153,8
11 908,0
21,21
 
1583. 04204000000
м. Жовті Води
47 609,8
771,5
 
1584. 08201000000
м. Запоріжжя
1 061 029,2
75 232,6
7,09
 
1585. 11202000000
м. Знам'янка
47 522,1
14 200,8
29,96
 
1586. 23203000000
м. Золотоноша
23 708,5
19 602,0
0,51
 
1587. 09201000000
м. Івано-Франківськ
284 441,6
43 523,2
1,56
 
1588. 15203000000
м. Ізмаїл
76 047,6
37 236,9
0,28
 
1589. 20202000000
м. Ізюм
22 928,3
54 626,9
0,29
 
1590. 15204000000
м. Іллічівськ
138 820,5
71 131,9
51,24
 
1591. 10206000000
м. Ірпінь
89 818,1
3 922,0
0,04
 
1592. 09203000000
м. Калуш
51 467,5
46 787,0
1,68
 
1593. 22202000000
м. Кам"янець-Подільський
55 966,2
94 333,3
4,70
 
1594. 23204000000
м. Канів
22 737,6
3 734,1
0,10
 
1595. 21202000000
м. Каховка
25 076,8
11 163,9
0,72
 
1596. 01206000000
м. Керч
102 251,6
84 828,3
2,89
 
1597. 11201000000
м. Кіровоград
247 337,4
110 893,9
8,22
 
1598. 12205000000
м. Кіровськ
8 035,3
35 999,6
0,87
 
1599. 05214000000
м. Кіровське
40 441,1
3 948,0
9,76
 
1600. 03203000000
м. Ковель
52 262,4
54 855,9
3,01
 
1601. 02203000000
м. Козятин
51 863,4
21 523,5
41,50
 
1602. 09204000000
м. Коломия
31 678,3
25 045,7
0,90
 
1603. 16202000000
м. Комсомольськ
76 682,9
4 503,8
0,03
 
1604. 18203000000
м. Конотоп
74 711,7
46 314,6
0,73
 
1605. 06203000000
м. Коростень
60 320,9
37 290,9
2,07
 
1606. 05215000000
м. Костянтинівка
50 904,2
60 405,3
0,34
 
1607. 15205000000
м. Котовськ
44 975,4
24 839,5
0,18
 
1608. 05216000000
м. Краматорськ
185 171,8
69 405,1
0,39
05217000000
м. Красний Лиман
42 280,2
24 073,2
0,14
12206000000
м. Красний Луч
77 424,4
72 303,8
1,75
05218000000
м. Красноармійськ
135 159,8
25 002,7
20,26
12207000000
м. Краснодон
48 627,5
89 923,9
2,17
01207000000
м. Красноперекопськ
31 867,3
17 062,7
0,58
16203000000
м. Кременчук
338 810,4
25 457,3
7,51
04205000000
м. Кривий Ріг
912 470,9
65 557,6
0,29
17203000000
м. Кузнецовськ
83 372,6
27 293,1
32,74
20203000000
м. Куп'янськ
54 459,8
33 997,0
0,18
02204000000
м. Ладижин
25 641,8
10 147,5
0,41
18204000000
м. Лебедин
14 097,0
11 064,4
0,17
12208000000
м. Лисичанськ
99 301,4
46 706,8
1,13
20204000000
м. Лозова
47 560,9
42 121,8
0,23
16204000000
м. Лубни
32 241,7
42 104,8
0,33
12201000000
м. Луганськ
536 376,0
34 379,2
0,83
03201000000
м. Луцьк
222 234,8
100 544,3
5,52
13201000000
м. Львів
1 046 669,7
64 778,2
6,22
20205000000
м. Люботин
13 707,8
16 991,3
0,09
О6205000000
м. Малин
23 192,0
20 681,7
1,15
05219000000
м. Макіївка
293 654,5
194 100,6
1,09
04206000000
м. Марганець
28 773,7
43 651,9
0,20
05220000000
м. Маріуполь
555 896,2
75 243,6
0,42
08204000000
м. Мелітополь
94 933,3
109 935,8
1,52
14201000000
м. Миколаїв
518 437,9
113 301,6
3,54
16205000000
м. Миргород
35 186,7
2 963,6
0,02
02205000000
м. Могилів-Подільський
20 313,4
28 946,5
1,16
13204000000
м. Моршин
8 801,0
1 976,4
0,02
07203000000
м. Мукачеве
83 435,7
48 263,1
2,33
 
1609. 04207000000
м. Нікополь
141 052,4
37 960,1
0,17
 
1610. 22203000000
м. Нетішин
59 839,1
18 357,9
30,68
 
1611. 25202000000
м. Ніжин
47 885,3
52 595,6
0,76
21203000000
м. Нова Каховка
56 366,8
45 186,0
2,92
13205000000
м. Новий Розділ
9 687,1
31 002,7
0,39
03204000000
м. Нововолинськ
32 357,7
49 931,1
2,74
06204000000
м. Новоград-Волинський
39 282,5
45 064,4
2,50
05221000000
м. Новогродівка
15 092,4
7 965,7
0,04
24202000000
м. Новодністровськ
12 507,5
5 327,0
0,37
04208000000
м. Новомосковськ
41 274,7
59 016,7
0,27
10212000000
м. Обухів
46 658,4
4 673,5
0,05
15201000000
м. Одеса
1 169 471,5
149 227,6
1,11
11203000000
м. Олександрія
42 189,6
87 379,3
6,47
04209000000
м. Орджонікідзе
38 118,8
27 945,9
0,13
17204000000
м. Острог
10 337,6
4 427,3
0,20
18205000000
м.Охтирка
42 031,1
35 722,4
0,56
14203000000
м. Очаків
10 620,4
3 753,2
0,12
04210000000
м. Павлоград
96 783,1
54 940,6
0,25
12209000000
м. Первомайськ (Луганська обл.)
50 941,3
34 030,6
0,82
14204000000
м. Первомайськ (Миколаївська обл.)
26 702,3
71 161,5
2,23
20206000000
м. Первомайський
11 902,1
38 528,6
0,21
10207000000
м. Переяслав-Хмельницький
23 846,5
19 642,4
0,22
04211000000
м. Першотравенськ
32 504,8
11 740,6
0,05
16201000000
м. Полтава
429 074,9
26 903,2
6,27
25203000000
м. Прилуки
67 547,5
18 638,7
0,27
17201000000
м. Рівне
273 911,3
68 580,3
3,90
10208000000
м. Ржищев
5 469,8
6 328,9
0,07
12210000000
м. Ровеньки
72 052,8
48 432,0
1,17
18206000000
м. Ромни
30 400,6
44 627,5
0,70
12211000000
м. Рубіжне
34 271,2
43 706,4
1,06
01208000000
м. Саки
25 249,1
15 311,5
0,52
13206000000
м. Самбір
32 096,1
6 659,7
0,08
12212000000
м. Свердловськ
80 702,9
74 282,3
1,80
11204000000
м. Світловодськ
24 433,8
52 709,6
3,90
05222000000
м. Селидове
29 271,7
42 449,8
0,24
12213000000
м. Сєверодонецьк
88 159,4
65 632,8
1,59
04212000000
м. Синельникове
28 642,7
1 022,2
 
1612. 01201000000
м. Сімферополь
528 960,4
12 785,9
2,46
 
1613. 22204000000
м. Славута
27 053,0
12 861,1
0,64
 
1614. 10209000000
м. Славутич
57 947,8
17 382,1
30,00
 
1615. 05223000000
м. Слов'янськ
108 497,9
72 057,7
0,41
 
1616. 23205000000
м. Сміла
53 688,6
41 561,7
1,09
 
1617. 05224000000
м. Сніжне
43 949,4
46 913,9
0,26
 
1618. 22205000000
м. Старокостянтинів
26 255,8
31 782,5
1,58
12214000000
м. Стаханов
42 437,7
73 527,4
1,78
13207000000
м. Стрий
56 974,1
31 380,4
0,39
01209000000
м. Судак
22 762,3
23 811,2
0,81
18201000000
м. Суми
380 333,9
13 108,4
3,45
15206000000
м. Теплодар
3 397,9
10 806,7
0,08
04213000000
м. Тернівка
32 110,8
11 457,5
0,05
19201000000
м. Тернопіль
224 952,0
102 160,9
5,85
08205000000
м. Токмак
17 953,9
31 725,8
0,44
05225000000
м. Торез
40 475,4
67 264,2
0,38
13208000000
м. Трускавець
28 080,5
8 876,5
0,11
07201000000
м. Ужгород
163 179,0
18 926,6
0,92
23206000000
м. Умань
55 245,1
70 132,2
1,84
10210000000
м. Фастів
65 518,7
14 375,1
21,94
01210000000
м. Феодосія
84 699,3
52 748,3
1,80
 
1619. 20201000000
м. Харків
1 727 106,2
2 626,6
0,15
 
1620. 05226000000
м. Харцизьк
89 909,8
49 578,2
0,28
21201000000
м. Херсон
314 380,5
153 062,3
9,90
22201000000
м. Хмельницький
270 338,0
102 378,8
5,10
02206000000
м. Хмільник
17 706,3
9 110,7
0,37
07204000000
м. Хуст
24 885,1
19 944,8
0,96
13209000000
м. Червоноград
46 838,6
72 385,3
0,91
23201000000
м. Черкаси
317 877,3
64 866,8
1,70
24201000000
м. Чернівці
253 843,4
90 227,2
6,34
 
1621. 25201000000
м. Чернігів
271 443,5
125 789,6
1,81
 
1622. О7205000000
м. Чоп
19 544,1
9 052,2
46,32
20207000000
м. Чугуїв
20 844,9
11 822,2
0,06
05227000000
м. Шахтарськ
44 113,5
42 429,7
0,24
22206000000
м. Шепетівка
36 773,5
23 407,9
1,16
18207000000
м. Шостка
42 640,9
72 735,1
1,15
15207000000
м. Южне
89 142,4
46 950,0
52,67
14205000000
м. Южноукраїнськ
76 105,7
22 631,8
29,74
01211000000
м. Ялта
157 941,9
15 856,2
0,54
09205000000
м. Яремче
11 506,5
31 178,4
1,12
05228000000
м. Ясинувата
52 768,6
4 202,2
7,96
05301000000
Амвросіївський р-н
23 187,0
46 302,7
0,26
15301000000
Ананьївський р-н
11 776,2
36 910,3
0,27
06301000000
Андрушівський р-н
14 347,5
49 461,2
2,75
12301000000
Антрацитівський р-н
10 513,9
35 352,6
0,85
04301000000
Апостолівський р-н
38 624,5
56 547,2
0,25
14301000000
Арбузинський р-н
11 754,3
27 253,9
0,85
05302000000
Артемівський р-н
20 068,5
43 408,2
0,24
15302000000
Арцизський р-н
16 332,9
62 574,0
0,46
20301000000
Балаклійський р-н
83 230,9
47 569,3
0,25
15303000000
Балтський р-н
18 363,7
54 460,4
0,40
06302000000
Баранівський р-н
13 945,3
60 858,9
3,38
20302000000
Барвінківський р-н
11 364,7
34 289,1
0,18
10301000000
Баришівський р-н
19 308,9
46 797,9
0,52
02301000000
Барський р-н
25 327,6
68 180,6
2,74
25301000000
Бахмацький р-н
27 932,2
49 477,8
0,71
01301000000
Бахчисарайський р-н
37 584,5
94 747,0
3,23
14302000000
Баштанський р-н
18 345,8
55 143,7
1,73
06303000000
Бердичівський р-н
11 361,9
45 502,6
2,53
08301000000
Бердянський р-н
11 765,9
34 944,3
0,48
07301000000
Берегівський р-н
11 649,2
100 100,9
4,84
19301000000
Бережанський р-н
15 510,2
57 938,1
3,32
14303000000
Березанський р-н
12 095,2
32 479,6
1,02
15304000000
Березівський р-н
14 632,8
46 745,3
0,35
17301000000
Березнівський р-н
18 580,3
119 526,7
6,70
14304000000
Березнегуватський р-н
8 004,4
30 008,5
0,94
21301000000
Бериславський р-н
18 102,0
66 259,9
4,28
02302000000
Бершадський р-н
24 936,5
92 005,1
3,70
15305000000
Білгород-Дністровський р-н
20 454,5
89 857,6
0,67
12302000000
Біловодський р-н
10 518,2
32 194,2
0,78
01302000000
Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим)
17 267,0
81 195,5
2,77
22301000000
Білогірський р-н (Хмельницька обл.)
10 078,8
51 198,8
2,55
06304000000
Брусилівський р-н
6 839,6
25 071,9
1,39
18302000000
Буринський р-н
10 551,7
42 497,2
0,67
13302000000
Буський р-н
18 878,2
67 884,4
0,85
19303000000
Бучацький р-н
16 994,0
103 333,3
5,92
20306000000
Валківський р-н
17 348,2
38 572,0
0,21
25304000000
Варвинський р-н
15 049,8
16 841,4
0,24
08302000000
Василівський р-н
50 097,5
56 413,0
0,78
04302000000
Васильківский р-н (Дніпропетровська обл.)
13 323,1
43 056,4
0,19
10307000000
Васильківський р-н (Київська обл.)
30 275,6
89 386,0
0,99
16301000000
Великобагачанський р-н
12 965,9
33 575,4
0,27
07302000000
Великоберезнянський р-н
10 762,0
41 753,8
2,02
08303000000
Великобілозерський р-н
4 621,0
10 424,8
0,14
20307000000
Великобурлуцький р-н
11 908,6
32 233,4
0,17
21303000000
Великолепетиський р-н
8 815,3
23 537,2
1,52
15308000000
Великомихайлівський р-н
9 827,2
47 634,0
0,35
05303000000
Великоновосілківський р-н
17 510,7
55 926,0
0,31
21304000000
Великоолександрівський р-н
9 048,8
41 094,7
2,66
18303000000
Великописарівський р-н
8 097,7
29 452,7
0,46
04303000000
Верхньодніпровський р-н
35 773,9
43 294,5
0,19
21305000000
Верхньорогачицький р-н
4 115,9
17 932,3
1,16
09302000000
Верховинський р-н
10 964,2
70 451,0
2,52
14306000000
Веселинівський р-н
8 605,3
35 394,8
1,11
08304000000
Веселівський р-н
10 525,2
31 042,5
0,43
24301000000
Вижницький р-н
16 477,7
88 355,3
6,21
07303000000
Виноградівський р-н
49 667,1
160 918,6
7,78
21306000000
Високопільський р-н
5 261,2
21 528,9
1,39
10308000000
Вишгородський р-н
89 813,0
23 307,4
0,26
08305000000
Вільнянський р-н
26 068,7
49 637,1
0,68
11302000000
Вільшанський р-н
6 747,2
21 190,5
1,57
02303000000
Вінницький р-н
39 992,7
71 834,0
2,89
22302000000
Віньковецький р-н
7 617,1
42 283,5
2,11
20308000000
Вовчанський р-н
25 806,4
60 563,7
0,32
14307000000
Вознесенський р-н
8 998,1
37 213,2
1,16
05304000000
Волноваський р-н
65 662,7
72 264,8
0,41
07304000000
Воловецький р-н
10 077,9
47 969,0
2,32
05305000000
Володарський р-н (Донецька обл.)
15 767,1
34 431,1
0,19
10309000000
Володарський р-н (Київська обл.)
12 511,7
25 366,1
0,28
06305000000
Володарсько-Волинський р-н
18 516,8
44 832,1
2,49
03301000000
Володимир-Волинський р-н
7 363,3
38 931,7
2,14
17302000000
Володимирецький р-н
14 954,9
128 039,8
7,20
22303000000
Волочиський р-н
26 126,0
73 955,1
3,69
14308000000
Врадіївський р-н
6 178,8
30 780,8
0,96
16302000000
Гадяцький р-н
37 053,6
56 179,5
0,44
11303000000
Гайворонський р-н
17 265,3
45 575,8
3,38
02304000000
Гайсинський р-н
26 742,7
81 283,8
3,27
09303000000
Галицький р-н
42 332,4
66 175,3
2,37
21307000000
Генічеський р-н
22 638,0
74 803,9
4,84
24302000000
Герцаївський р-н
8 332,8
56 683,0
3,99
24303000000
Глибоцький р-н
18 048,3
117 026,0
8,23
16303000000
Глобинський р-н
32 168,7
54 248,9
0,43
18304000000
Глухівський р-н
8 939,7
29 928,9
0,47
11304000000
Голованівський р-н
19 527,6
38 975,5
2,89
21308000000
Голопристанський р-н
20 664,1
89 162,3
5,77
21309000000
Горностаївський р-н
9 220,1
29 302,4
1,89
09304000000
Городенківський р-н
16 536,8
83 323,0
2,98
23301000000
Городищенський р-н
18 222,3
50 437,1
1,32
25305000000
Городнянський р-н
13 093,7
42 712,1
0,61
13303000000
Городоцький р-н (Львівська обл.)
23 743,8
91 157,6
1,15
22304000000
Городоцький р-н (Хмельницька обл.)
15 538,4
78 722,2
3,92
03302000000
Горохівський р-н
15 688,9
85 328,0
4,68
17303000000
Гощанський р-н
13 328,4
53 571,5
3,00
16304000000
Гребінківський р-н
20 838,6
20 782,8
0,16
08306000000
Гуляйпільський р-н
17 543,3
31 441,4
0,43
19304000000
Гусятинський р-н
24 423,0
88 007,8
5,04
20309000000
Дворічанський р-н
8 416,6
24 504,8
0,13
17304000000
Демидівський р-н
4 699,5
25 890,0
1,50
22305000000
Деражнянський р-н
12 236,6
49 489,5
2,47
20310000000
Дергачівський р-н
42 937,7
87 962,0
0,47
01303000000
Джанкойський р-н
17 659,4
125 923,4
4,29
16305000000
Диканський р-н
15 706,9
21 508,1
0,17
04304000000
Дніпропетровський р-н
61 920,4
51 535,3
0,23
05306000000
Добропільський р-н
8 666,9
17 562,5
0,10
11305000000
Добровеличківський р-н
28 739,3
36 772,0
2,72
09305000000
Долинський р-н (Івано-Франківська обл.)
54 052,4
98 102,1
3,51
11306000000
Долинський р-н (Кіровоградська обл.)
19 348,4
43 223,6
3,20
14309000000
Доманівський р-н
8 792,5
41 006,8
1,28
23302000000
Драбівський р-н
14 945,2
52 169,3
1,37
13304000000
Дрогобицький р-н
13 017,5
98 295,7
1,24
17305000000
Дубенський р-н
12 517,6
61 897,1
3,50
17306000000
Дубровицький р-н
15 298,5
84 065,1
4,70
22306000000
Дунаєвецький р-н
21 960,7
96 492,5
4,81
14310000000
Єланецький р-г
6 215,7
23 258,8
0,73
06307000000
Ємільчинський р-н
10 305,6
61 587,3
3,42
23303000000
Жашківський р-н
17 432,6
60 780,1
1,59
13305000000
Жидачівський р-н
25 850,5
94 058,7
1,18
06308000000
Житомирський р-н
34 902,2
64 176,9
3,56
02305000000
Жмеринський р-н
8 701,4
67 837,1
2,73
13306000000
Жовківський р-н
40 673,1
155 478,5
1,95
14311000000
Жовтневий р-н
39 341,7
47 557,8
1,49
19305000000
Заліщицький р-н
13 352,6
74 515,3
4,27
08307000000
Запорізький р-н
18 559,7
60 865,9
0,84
17307000000
Зарічненський р-н
7 980,8
61 823,4
3,50
24304000000
Заставнівський р-н
12 651,4
87 107,6
6,13
20311000000
Зачепилівський р-н
6 504,2
22 185,9
0,12
19306000000
Збаразький р-н
15 145,2
85 623,3
4,91
19307000000
Зборівський р-н
12 678,6
67 540,1
3,87
23304000000
Звенигородський р-н
20 262,6
64 848,4
1,70
10310000000
Згурівський р-н
13 149,3
23 321,4
0,26
17308000000
Здолбунівський р-н
31 384,4
63 331,3
3,60
16306000000
Зінківський р-н
22 975,6
39 394,8
0,31
20312000000
Зміївський р-н
45 041,5
72 082,1
0,39
11307000000
Знам'янський р-н
10 058,7
47 379,1
3,51
23305000000
Золотоніський р-н
28 554,3
51 081,0
1,34
13307000000
Золочівський р-н (Львівська обл.)
25 710,1
95 360,9
1,20
20313000000
Золочівський р-н (Харківська обл.)
12 131,3
37 242,6
0,20
03303000000
Іваничівський р-н
19 398,1
44 644,9
2,45
15309000000
Іванівський р-н (Одеська обл.)
9 394,4
40 925,1
0,30
21310000000
Іванівський р-н (Херсонська обл.)
6 355,7
25 455,9
1,64
 
1623. 21302000000
Білозерський р-н
22 465,8
89 937,4
5,82
12303000000
Білокуракинський р-н
11 699,9
25 634,1
0,62
18301000000
Білопільський р-н
18 266,4
67 580,5
1,07
10302000000
Білоцерківський р-н
34 633,7
55 233,8
0,61
15306000000
Біляївський р-н
37 995,3
121 971,1
0,90
20303000000
Близнюківський р-н
8 994,9
33 941,7
0,18
11301000000
Бобринецький р-н
12 004,1
38 784,5
2,87
25302000000
Бобровицький р-н
19 632,6
40 483,3
0,58
20304000000
Богодухівський р-н
17 759,8
49 519,6
0,26
09301000000
Богородчанський р-н
29 159,3
104 212,9
3,73
10303000000
Богуславський р-н
17 878,6
44 625,5
0,50
15307000000
Болградський р-н
19 884,1
97 434,6
0,72
25303000000
Борзнянський р-н
13 972,1
49 184,4
0,71
10304000000
Бориспільський р-н
100 250,8
14 990,0
0,17
20305000000
Борівський р-н
9 139,1
23 171,8
0,12
10305000000
Бородянський р-н
23 631,9
66 515,1
0,74
19302000000
Борщівський р-н
18 912,1
98 253,6
5,62
14305000000
Братський р-н
7 873,4
29 200,6
0,91
10306000000
Броварський р-н
65 440,0
96 212,0
1,07
13301000000
Бродівський р-н
30 518,9
76 674,9
0,96
 
1624. 15310000000
Ізмаїльський р-н
12 668,7
76 757,0
0,57
 
1625. 10311000000
Іванківський р-н
36 818,0
25 260,9
0,28
20314000000
Ізюмський р-н
7 933,3
29 978,6
0,16
22307000000
Ізяславський р-н
17 725,1
67 619,2
3,37
02306000000
Іллінецький р-н
19 403,9
56 995,8
2,29
07305000000
Іршавський р-н
23 441,3
168 627,2
8,15
25306000000
Ічнянський р-н
17 775,4
42 735,1
0,61
10312000000
Кагарлицький р-н
20 455,1
39 805,7
0,44
14312000000
Казанківський р-н
9 247,5
36 657,7
1,15
21311000000
Каланчацький р-н
9 611,1
31 447,4
2,04
02307000000
Калинівський р-н
25 836,1
79 575,1
3,20
09306000000
Калуський р-н
9 681,9
93 394,5
3,35
22308000000
Кам"янець-Подільський р-н
27 026,6
85 552,7
4,26
08308000000
Кам"янсько-Дніпровський р-н
13 115,3
52 453,8
0,72
03304000000
Камінь-Каширський р-н
12 720,6
112 325,1
6,16
13308000000
Кам'янка-Бузький р-н
38 397,6
64 744,9
0,81
23306000000
Кам'янський р-н
14 165,0
39 899,7
1,05
23307000000
Канівський р-н
20 053,9
33 920,3
0,89
16307000000
Карлівський р-н
17 617,4
44 922,4
0,36
23308000000
Катеринопільський р-н
12 836,7
36 337,7
0,95
21312000000
Каховський р-н
13 399,3
69 303,6
4,48
20315000000
Кегичівський р-н
13 566,5
27 437,3
0,15
24305000000
Кельменецький р-н
12 199,2
58 203,9
4,09
10313000000
Києво-Святошинський р-н
199 573,9
32 555,3
0,36
03305000000
Ківерцівський р-н
20 044,0
98 014,0
5,38
15311000000
Кілійський р-н
19 372,9
71 421,6
0,53
11308000000
Кіровоградський р-н
28 228,4
36 820,1
2,73
01304000000
Кіровський р-н
15 052,0
66 959,8
2,28
24306000000
Кіцманський р-н
21 210,7
94 842,1
6,67
16308000000
Кобеляцький р-н
19 528,2
60 913,1
0,48
03306000000
Ковельський р-н
10 367,7
63 427,0
3,48
15312000000
Кодимський р-н
9 817,2
42 010,2
0,31
25307000000
Козелецький р-н
27 159,9
57 908,3
0,83
16309000000
Козельщинський р-н
9 308,0
29 089,2
0,23
19308000000
Козівський р-н
10 519,2
59 639,7
3,42
02308000000
Козятинський р-н
14 028,8
76 117,3
3,06
20316000000
Коломацький р-н
3 329,6
9 775,3
0,05
09307000000
Коломийський р-н
24 932,1
181 710,5
6,51
15313000000
Комінтернівський р-н
60 729,9
44 873,7
0,33
11309000000
Компаніївський р-н
7 500,1
24 929,7
1,84
18305000000
Конотопський р-н
9 948,7
36 710,8
0,58
17309000000
Корецький р-н
9 204,7
60 710,5
3,40
25308000000
Коропський р-н
9 892,5
41 329,6
0,59
06309000000
Коростенський р-н
16 261,3
37 171,9
2,06
06310000000
Коростишівськийр-н
18 964,7
51 666,1
2,87
23309000000
Корсунь-Шевченківський р-н
21 240,3
52 249,4
1,37
25309000000
Корюківський р-н
16 718,8
36 153,6
0,52
09308000000
Косівський р-н
22 845,3
165 611,4
5,93
17310000000
Костопільський р-н
26 623,6
89 229,5
5,00
05307000000
Костянтинівський р-н
14 082,2
24 512,7
0,14
16326000000
Котелевський р-н
10 230,9
27 679,8
0,22
15314000000
Котовський р-н
7 295,3
30 340,6
0,22
22309000000
Красилівський р-н
25 940,3
76 625,2
3,82
05308000000
Красноармійський р-н
13 755,9
33 454,2
0,19
01305000000
Красногвардійський р-н
45 399,0
95 349,2
3,25
20317000000
Красноградський р-н
56 263,2
15 315,4
0,08
12304000000
Краснодонський р-н
51 324,4
9 297,7
27,13
20318000000
Краснокутський р-н
13 463,6
36 952,4
0,20
15315000000
Красноокнянський р-н
8 399,3
34 067,9
0,25
01306000000
Красноперекопський р-н
6 624,8
41 355,3
1,41
18306000000
Краснопільський р-н
11 320,6
39 985,0
0,63
19309000000
Кременецький р-н
21 345,6
104 198,5
5,97
16310000000
Кременчуцький р-н
13 152,6
47 737,0
0,38
12305000000
Кремінський р-н
18 592,9
46 078,9
1,11
14313000000
Кривоозерський р-н
9 121,3
39 669,2
1,24
04305000000
Криворізький р-н
25 895,3
42 958,6
0,19
02309000000
Крижопільський р-н
18 390,4
44 349,0
1,78
04306000000
Криничанський р-н
19 528,3
42 765,1
0,19
18307000000
Кролевецький р-н
15 021,6
52 741,5
0,83
08309000000
Куйбишевський р-н
12 883,9
27 452,8
0,38
25310000000
Куликівський р-н
7 524,3
25 081,4
0,36
20319000000
Куп'янський р-н
6 927,7
30 844,4
0,16
19310000000
Лановецький р-н
9 902,7
51 379,9
2,94
18308000000
Лебединський р-н
7 197,3
43 945,3
0,69
01307000000
Ленінський р-н
18 984,8
73 220,3
2,50
22310000000
Летичівський р-н
12 417,4
44 219,1
2,20
02310000000
Липовецький р-н
11 945,7
55 232,1
2,22
18309000000
Липоводолинський р-н
8 874,4
29 797,0
0,47
23310000000
Лисянський р-н
11 886,4
36 705,3
0,96
02311000000
Літинський р-н
13 444,8
57 404,1
2,31
20320000000
Лозівський р-н
10 145,3
51 704,2
0,28
03307000000
Локачинський р-н
7 599,7
39 915,9
2,19
16311000000
Лохвицький р-н
30 641,8
44 963,3
0,36
16312000000
Лубенський р-н
11 354,2
39 833,3
0,31
06311000000
Лугинський р-н
7 281,5
27 555,3
1,53
12306000000
Лутугинський р-н
42 334,5
57 563,9
1,39
03308000000
Луцький р-н
35 639,7
64 932,7
3,56
06312000000
Любарський р-н
12 867,1
42 522,7
2,36
15316000000
Любашівський р-н
11 119,6
44 257,8
0,33
03309000000
Любешівський р-н
9 036,7
66 692,9
3,66
03310000000
Любомльський р-н
17 132,5
65 068,2
3,57
05309000000
Мар'їнський р-н
55 788,0
67 514,1
0,38
04307000000
Магдалинівський р-н
25 180,3
38 481,0
0,17
10314000000
Макарівський р-н
37 360,8
41 869,8
0,47
06313000000
Малинський р-н
10 787,7
30 027,5
1,67
11310000000
Маловисківський р-н
29 601,9
42 370,2
3,14
03311000000
Маневицький р-н
14 897,0
97 259,8
5,34
23311000000
Маньківський р-н
13 015,0
46 093,6
1,21
12307000000
Марківський р-н
9 938,9
18 886,1
0,46
16313000000
Машівський р-н
19 874,1
18 204,1
0,14
04308000000
Межівський р-н
11 625,7
31 838,8
0,14
08310000000
Мелітопольський р-н
19 525,8
62 915,7
0,87
25311000000
Менський р-н
18 942,3
48 529,3
0,70
13309000000
Миколаївський р-н (Львівська обл.)
26 830,0
71 138,6
0,89
14314000000
Миколаївський р-н (Миколаївська обл.)
18 170,0
36 608,3
1,15
15317000000
Миколаївський р-н (Одеська обл.)
7 167,1
28 726,3
0,21
16314000000
Миргородський р-н
11 129,5
68 876,6
0,54
10315000000
Миронівський р-н
47 289,7
16 240,7
0,18
08311000000
Михайлівський р-н
11 241,3
33 882,9
0,47
07306000000
Міжгірський р-н
15 579,9
95 003,1
4,59
12308000000
Міловський р-н
7 141,6
17 908,6
0,43
17311000000
Млинівський р-н
13 073,9
66 408,0
3,70
02312000000
Могилів-Подільський р-н
7 162,3
52 170,5
2,10
23312000000
Монастерищенський р-н
14 406,0
60 098,9
1,58
19311000000
Монастириський р-н
8 094,3
47 120,3
2,70
13310000000
Мостиський р-н
20 948,5
80 352,0
1,01
07307000000
Мукачівський р-н
23 437,9
156 939,4
7,59
02313000000
Мурованокуриловецький р-н
10 234,3
41 127,9
1,65
04309000000
Нікопольський р-н
23 448,2
42 725,9
0,19
09309000000
Надвірнянський р-н
57 146,9
171 240,0
6,13
06314000000
Народицький р-н
4 081,0
16 868,4
0,94
18310000000
Недригайлівський р-н
9 395,5
35 125,6
0,55
02314000000
Немирівський р-н
35 541,4
57 974,6
2,33
01308000000
Нижньогірський р-н
16 881,5
64 201,5
2,19
21313000000
Нижньосірогозький р-н
5 925,9
24 223,1
1,57
25312000000
Ніжинський р-н
6 970,1
45 840,3
0,66
11311000000
Новгородківський р-н
8 491,2
21 439,9
1,59
25313000000
Новгород-Сіверський р-н
14 210,9
35 339,9
0,51
05310000000
Новоазовський р-н
21 627,8
38 791,5
0,22
12309000000
Новоайдарський р-н
11 164,3
27 230,6
0,66
11312000000
Новоархангельський р-н
10 662,6
38 440,5
2,85
14315000000
Новобузький р-н
11 065,0
45 001,1
1,41
20321000000
Нововодолазький р-н
16 309,0
40 416,9
0,22
21314000000
Нововоронцовський р-н
7 737,0
31 731,7
2,05
06315000000
Новоград-Волинський р-н
21 227,1
69 112,2
3,84
08312000000
Новомиколаївський р-н
9 631,0
20 438,9
0,28
11313000000
Новомиргородський р-н
12 338,7
41 328,5
3,06
04310000000
Новомосковський р-н
45 659,0
69 423,9
0,31
14316000000
Новоодеський р-н
14 464,3
46 971,1
1,47
12310000000
Новопсковський р-н
17 866,5
39 805,3
0,96
16315000000
Новосанжарський р-н
25 698,2
37 791,8
0,30
24307000000
Новоселицький р-н
20 204,8
115 366,9
8,12
21315000000
Новотроїцький р-н
14 744,0
47 817,5
3,09
11314000000
Новоукраїнський р-н
20 881,2
55 055,6
4,08
22311000000
Новоушицький р-н
8 431,8
47 357,3
2,36
25314000000
Носівський р-н
14 527,1
42 736,1
0,61
10316000000
Обухівський р-н
32 847,1
29 829,0
0,33
15318000000
Овідіопольський р-н
47 208,1
60 808,5
0,45
06316000000
Овруцький р-н
27 641,4
77 559,7
4,31
06317000000
Олевський р-н
13 348,0
69 882,5
3,88
05311000000
Олександрівський р-н (Донецька обл.)
8 497,8
28 027,9
0,16
11315000000
Олександрівський р-н (Кіровоградська обл.)
15 997,2
39 193,4
2,90
11316000000
Олександрійський р-н
15 387,2
49 434,4
3,66
 
1626. 11317000000
Онуфріївський р-н
7 618,4
25 152,1
1,87
 
1627. 02315000000
Оратівський р-н
9 564,8
41 453,3
1,67
16317000000
Оржицький р-н
15 265,9
35 449,1
0,28
08313000000
Оріхівський р-н
19 326,8
58 307,0
0,80
17312000000
Острозький р-н
5 157,6
61 392,5
3,50
18311000000
Охтирський р-н
18 566,5
22 460,9
0,35
14317000000
Очаківський р-н
6 475,2
29 757,3
0,93
04311000000
Павлоградський р-н
65 938,7
16 731,0
38,61
05312000000
Першотравневий р-н
15 375,8
24 641,1
0,14
01309000000
Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим)
10 902,2
42 771,2
1,46
14318000000
Первомайський р-н (Миколаївська обл.)
12 630,0
43 164,6
1,35
20322000000
Первомайський р-н (Харківська обл.)
9 426,6
15 994,9
0,09
12311000000
Перевальський р-н
37 694,1
48 840,6
1,18
13311000000
Перемишлянський р-н
13 053,9
61 971,3
0,78
07308000000
Перечинський р-н
15 312,2
40 053,0
1,94
10317000000
Переяслав-Хмельницький р-н
18 417,6
37 334,9
0,42
04312000000
Петриківський р-н
15 851,2
22 332,2
0,10
11318000000
Петрівський р-н
16 946,5
26 872,3
1,99
04313000000
Петропавлівський р-н
22 337,1
25 815,0
0,12
20323000000
Печенізький р-н
4 220,5
13 376,3
0,07
16318000000
Пирятинський р-н
17 382,8
40 227,2
0,32
19312000000
Підволочиський р-н
16 134,6
63 763,8
3,65
19313000000
Підгаєцький р-н
5 257,6
33 653,1
1,93
02316000000
Піщанський р-н
9 425,2
28 855,0
1,16
02317000000
Погребищенський р-н
12 082,0
50 184,0
2,02
04314000000
Покровський р-н
18 044,0
42 395,5
0,19
10318000000
Поліський р-н
2 658,7
14 180,2
0,16
08314000000
Пологівський р-н
33 526,1
36 856,2
0,51
22312000000
Полонський р-н
17 160,3
66 965,3
3,33
16319000000
Полтавський р-н
33 621,5
54 892,9
0,43
12312000000
Попаснянський р-н
27 718,3
27 337,3
0,66
06318000000
Попільнянськийр-н
16 568,4
46 238,7
2,57
08315000000
Приазовський р-н
12 597,3
41 846,6
0,58
25315000000
Прилуцький р-н
16 015,8
47 914,8
0,69
08316000000
Приморський р-н
16 945,6
37 360,3
0,51
13312000000
Пустомитівський р-н
51 603,3
119 126,4
1,50
18312000000
Путивльський р-н
11 092,5
34 840,4
0,55
24308000000
Путильський р-н
9 146,2
54 370,9
3,82
 
1628. 04315000000
П'ятихатський р-н
29 217,6
44 504,3
0,20
13313000000
Радехівський р-н
18 911,4
71 649,4
0,90
17313000000
Радивилівський р-н
14 881,4
59 538,4
3,30
06319000000
Радомишльський р-н
15 306,4
48 786,8
2,71
03312000000
Ратнівський р-н
12 709,1
93 112,8
5,11
07309000000
Рахівський р-н
27 172,7
164 857,3
7,97
 
1629. 15319000000
Ренійський р-н
18 592,4
45 539,9
0,34
 
1630. 16320000000
Решетилівський р-н
16 056,6
38 665,8
0,31
17314000000
Рівненський р-н
41 460,9
109 903,7
6,20
25316000000
Ріпкинський р-н
14 019,1
37 066,2
0,53
09310000000
Рогатинський р-н
14 775,3
67 076,8
2,40
03313000000
Рожищенський р-н
11 146,6
67 241,2
3,69
09311000000
Рожнятівський р-н
21 663,3
116 217,4
4,16
15320000000
Роздільнянський р-н
24 047,7
63 853,9
0,47
01310000000
Роздольненський р-н
12 705,2
43 930,8
1,50
08317000000
Розівський р-н
5 426,5
12 260,9
0,17
17315000000
Рокитнівський р-н
16 099,2
100 374,9
5,60
10319000000
Рокитнянський р-н
20 072,2
36 369,7
0,40
06306000000
Романівський р-н
12 090,5
45 317,9
2,52
18313000000
Роменський р-н
16 186,5
40 652,2
0,64
06320000000
Ружинськийр-н
13 406,9
41 965,4
2,33
15321000000
Савранський р-н
6 942,9
29 468,5
0,22
01311000000
Сакський р-н
29 158,9
87 399,2
2,98
13314000000
Самбірський р-н
14 460,3
131 593,8
1,65
15322000000
Саратський р-н
19 020,0
72 178,4
0,54
17316000000
Сарненський р-н
43 692,6
148 205,7
8,30
20324000000
Сахновщинський р-н
10 334,0
34 497,0
0,18
07310000000
Свалявський р-н
24 167,8
70 700,2
3,42
12313000000
Сватівський р-н
21 108,5
41 019,8
0,99
11319000000
Світловодський р-н
6 313,2
16 062,8
1,19
16321000000
Семенівський р-н (Полтавська обл.)
11 162,5
38 491,7
0,30
25317000000
Семенівський р-н (Чернігівська обл.)
8 894,1
28 294,0
0,41
18314000000
Середино-Будський р-н
7 205,5
23 801,7
0,38
04316000000
Синельниківський р-н
18 131,7
66 549,6
0,30
01312000000
Сімферопольский р-н
60 298,9
151 948,5
5,18
21316000000
Скадовський р-н
16 268,8
61 544,4
3,98
10320000000
Сквирський р-н
25 344,5
49 346,0
0,55
13315000000
Сколівський р-н
19 582,9
91 637,5
1,15
22313000000
Славутський р-н
12 141,4
70 622,6
3,52
12314000000
Слов'яносербський р-н
25 204,0
49 447,5
1,20
05313000000
Слов'янський р-н
12 562,6
43 986,2
0,25
23313000000
Смілянський р-н
10 445,8
42 248,3
1,11
14319000000
Снігурівський р-н
17 457,4
60 690,1
1,90
09312000000
Снятинський р-н
18 307,6
98 607,0
3,53
01313000000
Совєтський р-н
11 433,0
42 262,7
1,44
13316000000
Сокальський р-н
52 159,4
104 133,8
1,31
24309000000
Сокирянський р-н
12 485,5
74 161,9
5,22
04317000000
Солонянський р-н
19 793,8
49 075,2
0,22
25318000000
Сосницький р-н
9 021,3
27 736,5
0,40
04318000000
Софіївський р-н
13 228,4
29 907,4
0,13
25319000000
Срібнянський р-н
5 484,8
16 155,5
0,23
05314000000
Старобешівський р-н
44 029,4
37 716,8
0,21
10321000000
Ставищенський р-н
12 561,3
39 404,7
0,44
12315000000
Станично-Луганський р-н
23 640,0
49 737,7
1,20
12316000000
Старобільський р-н
24 932,8
55 436,8
1,34
03314000000
Старовижівський р-н
7 722,1
54 162,9
2,97
 
1631. 22314000000
Старокостянтинівський р-н
9 431,8
56 227,4
2,80
13317000000
Старосамбірський р-н
20 254,8
142 168,3
1,79
22315000000
Старосинявський р-н
8 095,2
32 536,8
1,62
24310000000
Сторожинецький р-н
22 143,5
165 412,5
11,64
13318000000
Стрийський р-н
52 923,2
50 985,7
0,64
18315000000
Сумський р-н
21 185,3
76 765,1
1,21
25320000000
Талалаївський р-н
7 895,6
18 905,3
0,27
23314000000
Тальнівський р-н
18 180,1
55 026,9
1,44
10322000000
Таращанський р-н
15 118,2
45 183,6
0,50
15323000000
Тарутинський р-н
12 708,2
73 990,8
0,55
15324000000
Татарбунарський р-н
13 321,5
57 637,4
0,43
05315000000
Тельманівський р-н
17 369,8
33 009,1
0,19
22316000000
Теофіпольський р-н
11 273,1
47 971,4
2,39
02318000000
Теплицький р-н
11 252,4
50 605,5
2,04
19314000000
Теребовлянський р-н
22 908,9
90 708,6
5,19
19315000000
Тернопільський р-н
29 395,7
65 428,7
3,74
10323000000
Тетіївський р-н
12 151,8
56 093,9
0,62
02319000000
Тиврівський р-н
17 153,3
66 806,7
2,69
09313000000
Тисменицький р-н
18 747,7
111 494,0
3,99
09314000000
Тлумацький р-н
12 941,7
76 605,3
2,74
08318000000
Токмацький р-н
10 986,5
31 847,4
0,44
04319000000
Томаківський р-н
12 306,2
31 689,1
0,14
02320000000
Томашпільський р-н
15 912,9
46 181,7
1,86
12317000000
Троїцький р-н
12 637,0
28 633,3
0,69
02321000000
Тростянецький р-н (Вінницька обл.)
15 176,3
49 122,8
1,98
18316000000
Тростянецький р-н (Сумська обл.)
25 072,3
34 523,9
0,54
02322000000
Тульчинський р-н
24 325,7
67 619,4
2,72
03315000000
Турійський р-н
8 506,6
47 579,1
2,61
13319000000
Турківський р-н
14 379,0
105 067,6
1,32
07311000000
Тячівський р-н
38 407,1
279 665,1
13,52
07312000000
Ужгородський р-н
45 805,4
62 347,3
3,02
11320000000
Ульяновський р-н
7 631,8
39 588,2
2,93
23315000000
Уманський р-н
19 954,7
64 167,7
1,68
11321000000
Устинівський р-н
7 033,9
21 044,4
1,56
10324000000
Фастівський р-н
8 856,5
67 680,2
0,75
15325000000
Фрунзівський р-н
6 329,3
31 210,1
0,23
20325000000
Харківський р-н
93 162,3
138 995,0
0,74
22317000000
Хмельницький р-н
18 476,8
70 698,4
3,52
02323000000
Хмільницький р-н
11 563,6
77 064,0
3,10
16322000000
Хорольський р-н
24 944,2
36 541,6
0,29
24311000000
Хотинський р-н
17 347,2
96 940,5
6,82
23316000000
Христинівський р-н
22 188,2
46 445,4
1,22
07313000000
Хустський р-н
15 731,7
178 590,9
8,63
04320000000
Царичанський р-н
11 122,5
33 674,9
0,15
21317000000
Цюрупинський р-н
23 603,9
91 171,2
5,89
21318000000
Чаплинський р-н
13 565,2
57 721,4
3,74
22318000000
Чемеровецький р-н
16 667,4
59 441,1
2,96
06321000000
Червоноармійський р-н
6 995,8
40 178,0
2,23
23317000000
Черкаський р-н
39 325,9
82 708,2
2,17
02324000000
Чернівецький р-н
7 345,4
36 523,1
1,47
08319000000
Чернігівський р-н (Запорізька обл.)
9 497,0
25 271,2
0,35
25321000000
Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)
23 006,7
65 179,3
0,94
06322000000
Черняхівський р-н
10 461,5
47 063,7
2,61
02325000000
Чечельницький р-н
7 678,8
32 816,6
1,32
23318000000
Чигиринський р-н
12 855,7
39 057,0
1,02
23319000000
Чорнобаївський р-н
27 745,1
52 446,3
1,38
01314000000
Чорноморський р-н
32 037,5
18 736,5
0,64
16323000000
Чорнухинськийр-н
4 842,2
20 353,3
0,16
19316000000
Чортківський р-н
30 309,7
102 378,0
5,86
20326000000
Чугуївський р-н
24 346,4
64 500,3
0,35
06323000000
Чуднівський р-н
16 137,3
52 771,2
2,93
16324000000
Чутівський р-н
10 087,4
31 453,1
0,25
02326000000
Шаргородський р-н
16 362,8
98 389,6
3,96
05316000000
Шахтарський р-н
14 457,3
16 650,5
0,09
03316000000
Шацький р-н
6 160,5
27 205,0
1,49
20327000000
Шевченківський р-н
11 833,9
25 784,7
0,14
22319000000
Шепетівський р-н
10 495,3
83 111,1
4,14
04321000000
Широківський р-н
11 971,4
33 358,9
0,15
15326000000
Ширяївський р-н
9 683,7
41 898,3
0,31
16325000000
Шишацький р-н
19 033,3
19 886,5
0,16
18317000000
Шосткинський р-н
7 258,8
20 727,0
0,33
23320000000
Шполянський р-н
19 445,4
60 962,8
1,60
19317000000
Шумський р-н
9 250,2
55 967,0
3,20
25322000000
Щорський р-н
12 623,6
31 307,8
0,45
04322000000
Юр'ївський р-н
7 665,2
18 603,7
0,08
13320000000
Яворівський р-н
49 792,9
158 129,6
1,99
10325000000
Яготинський р-н
26 191,3
42 522,3
0,47
08320000000
Якимівський р-н
14 328,0
44 042,5
0,61
02327000000
Ямпільський р-н (Вінницька обл.)
15 300,4
56 797,3
2,28
18318000000
Ямпільський р-н (Сумська обл.)
13 198,5
27 970,6
0,44
22320000000
Ярмолинецький р-н
13 192,8
49 143,5
2,45
05317000000
Ясинуватський р-н
20 874,4
17 079,1
0,10
 
1632. 01100000000
Бюджет Автономної Республіки Крим
1 326 371,6
35 124,7
1,20
 
1633. 02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
390 529,9
501 576,4
20,17
 
1634. 03100000000
Обласний бюджет Волинської області
215 283,9
409 191,2
22,45
 
1635. 04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
1 699 046,9
134 501,4
0,60
 
1636. 05100000000
Обласний бюджет Донецької області
1 904 051,6
652 119,1
3,67
 
1637. 06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
328 119,7
463 213,1
25,73
 
1638. 07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
250 151,0
404 825,6
19,59
 
1639. 08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
739 705,4
448 146,5
6,18
 
1640. 09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
337 211,0
362 333,3
12,98
 
1641. 10100000000
Обласний бюджет Київської області
642 058,5
214 993,8
2,39
 
1642. 11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
275 131,6
349 096,0
25,88
 
1643. 12100000000
Обласний бюджет Луганської області
710 911,0
671 277,1
16,22
 
1644. 13100000000
Обласний бюджет Львівської області
771 316,9
664 513,2
8,35
 
1645. 14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
344 509,0
437 246,9
13,68
 
1646. 15100000000
Обласний бюджет Одеської області
763 411,1
460 533,0
3,41
 
1647. 16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
695 408,0
205 386,2
1,62
 
1648. 17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
279 313,1
368 077,1
20,80
 
1649. 18100000000
Обласний бюджет Сумської області
415 328,1
305 077,9
4,82
 
1650. 19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
194 248,8
394 567,8
22,60
 
1651. 20100000000
Обласний бюджет Харківської області
1 073 747,3
398 075,9
2,13
 
1652. 21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
254 141,6
442 525,7
28,65
 
1653. 22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
324 163,0
491 923,3
24,53
 
1654. 23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
350 130,4
370 772,3
9,72
 
1655. 24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
161 887,7
317 771,2
22,35
 
1656. 25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
330 072,5
318 462,3
4,58
 
1657. 26000000000
Міський бюджет міста Києва
6 996 249,2
1 472 041,0
28,39
 
1658. 27000000000
Міський бюджет міста Севастополя
602 913,7
84 902,6
11,82
 
1659. ВСЬОГО
55595149,1
43582246,2
2 508 755,2
 
1660. Додаток № 7
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
1661. Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами
на 2011 рік
 
1662. Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
 
1663. 12202000000
м. Алчевськ
 
1664. 08202000000
м. Бердянськ
 
1665. 05201000000
м. Донецьк
 
1666. 04204000000
м. Жовті Води
 
1667. 08201000000
м. Запоріжжя
 
1668. 09201000000
м. Івано-Франківськ
 
1669. 13201000000
м. Львів
 
1670. 10209000000
м. Славутич
 
1671. 01210000000
м. Феодосія
 
1672. 20201000000
м. Харків
 
1673. 10306000000
Броварський р-н
 
1674. 10307000000
Васильківський р-н (Київська обл.)
 
1675. 01312000000
Сімферопольский р-н
 
1676. 15323000000
Тарутинський р-н
 
1677. 19315000000
Тернопільський р-н
 
1678. 25321000000
Чернігівський р-н (Чернігівська обл.)
 
1679. 22305301000
Бюджет Деражнянської міської ради Деражнянського р-ну Хмельницької обл.
 
1680. 10306516000
Бюджет Пухівської сільської ради Броварського р-ну Київської обл.
 
1681. 10306522000
Бюджет Семиполківської сільської ради Броварського р-ну Київської обл.
 
1682. 01100000000
Бюджет Автономної Республіки Крим
 
1683. 02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
 
1684. 03100000000
Обласний бюджет Волинської області
 
1685. 04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
 
1686. 05100000000
Обласний бюджет Донецької області
 
1687. 06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
 
1688. 07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
 
1689. 08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
 
1690. 09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
 
1691. 10100000000
Обласний бюджет Київської області
 
1692. 11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
 
1693. 12100000000
Обласний бюджет Луганської області
 
1694. 13100000000
Обласний бюджет Львівської області
 
1695. 14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
 
1696. 15100000000
Обласний бюджет Одеської області
 
1697. 16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
 
1698. 17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
 
1699. 18100000000
Обласний бюджет Сумської області
 
1700. 19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
 
1701. 20100000000
Обласний бюджет Харківської області
 
1702. 21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
 
1703. 22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
 
1704. 23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
 
1705. 24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
 
1706. 25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
 
1707. 26000000000
Міський бюджет міста Києва
 
1708. 27000000000
Міський бюджет міста Севастополя
 
1709. ВСЬОГО
 
1710. Додаток № 8
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
1711. Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2011 рік в розрізі місцевих
та апеляційних судів
 
1712. (тис. грн)
 
1713. КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування суду
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
 
1714. ВСЬОГО
2 299 314,2
142 100,0
2 441 414,2
 
1715. 0501020
0330
Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами
184 996,2
13 640,0
198 636,2
 
1716. 0330
Господарський суд Автономної республіки Крим
7 731,1
641,4
8 372,5
 
1717. 0330
Господарський суд Вінницької області
5 037,3
358,4
5 395,7
 
1718. 0330
Господарський суд Волинської області
4 284,9
320,7
4 605,6
 
1719. 0330
Господарський суд Дніпропетровської області
11 297,2
867,8
12 165,0
 
1720. 0330
Господарський суд Донецької області
13 220,0
980,9
14 200,9
 
1721. 0330
Господарський суд Житомирської області
4 789,8
377,3
5 167,1
 
1722. 0330
Господарський суд Закарпатської області
4 541,8
320,7
4 862,5
 
1723. 0330
Господарський суд Запорізької області
7 701,1
584,9
8 286,0
 
1724. 0330
Господарський суд Івано-Франківської області
5 935,2
452,8
6 388,0
 
1725. 0330
Господарський суд Київської області
5 843,7
490,6
6 334,3
 
1726. 0330
Господарський суд Кіровоградської області
4 232,9
301,9
4 534,8
 
1727. 0330
Господарський суд Луганської області
7 666,5
566,0
8 232,5
 
1728. 0330
Господарський суд Львівської області
9 307,9
679,2
9 987,1
 
1729. 0330
Господарський суд Миколаївської області
4 992,6
377,3
5 369,9
 
1730. 0330
Господарський суд Одеської області
9 749,5
698,0
10 447,5
 
1731. 0330
Господарський суд Полтавської області
5 663,7
415,0
6 078,7
 
1732. 0330
Господарський суд Рівненської області
5 296,5
377,3
5 673,8
 
1733. 0330
Господарський суд Сумської області
5 050,7
396,2
5 446,9
 
1734. 0330
Господарський суд Тернопільської області
4 729,6
339,6
5 069,2
 
1735. 0330
Господарський суд Харківської області
11 972,7
849,0
12 821,7
 
1736. 0330
Господарський суд Херсонської області
4 803,4
339,6
5 143,0
 
1737. 0330
Господарський суд Хмельницької області
5 647,6
415,0
6 062,6
 
1738. 0330
Господарський суд Черкаської області
4 482,5
339,6
4 822,1
 
1739. 0330
Господарський суд Чернівецької області
4 190,0
301,9
4 491,9
 
1740. 0330
Господарський суд Чернігівська області
5 618,4
433,9
6 052,3
 
1741. 0330
Господарський суд міста Києва
17 744,7
1 132,0
18 876,7
 
1742. 0330
Господарський суд міста Севастополя
3 464,9
283,0
3 747,9
 
1743. 0501030
0330
Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами
381 305,6
7 115,0
388 420,6
 
1744. 0330
Апеляційний суд Автономної Республіки Крим
20 521,3
378,0
20 899,3
 
1745. 0330
Апеляційний суд Вінницької області
12 271,4
236,7
12 508,1
 
1746. 0330
Апеляційний суд Волинської області
7 732,3
157,9
7 890,2
 
1747. 0330
Апеляційний суд Дніпропетровської області
25 521,8
477,6
25 999,4
 
1748. 0330
Апеляційний суд Донецької області
29 161,2
564,6
29 725,8
 
1749. 0330
Апеляційний суд Житомирської області
10 685,8
203,5
10 889,3
 
1750. 0330
Апеляційний суд Закарпатської області
7 868,7
149,5
8 018,2
 
1751. 0330
Апеляційний суд Запорізької області
16 342,9
294,9
16 637,8
 
1752. 0330
Апеляційний суд Івано-Франківської області
11 101,3
211,7
11 313,0
 
1753. 0330
Апеляційний суд Київської області
14 738,9
278,3
15 017,2
 
1754. 0330
Апеляційний суд Кіровоградської області
11 243,8
224,3
11 468,1
 
1755. 0330
Апеляційний суд Луганської області
18 926,6
365,6
19 292,2
 
1756. 0330
Апеляційний суд Львівської області
15 412,7
274,2
15 686,9
 
1757. 0330
Апеляційний суд Миколаївської області
12 340,3
236,7
12 577,0
 
1758. 0330
Апеляційний суд Одеської області
19 689,2
353,0
20 042,2
 
1759. 0330
Апеляційний суд Полтавської області
12 578,1
245,1
12 823,2
 
1760. 0330
Апеляційний суд Рівненської області
7 404,3
137,1
7 541,4
 
1761. 0330
Апеляційний суд Сумської області
10 419,4
195,2
10 614,6
 
1762. 0330
Апеляційний суд Тернопільської області
10 765,8
203,5
10 969,3
 
1763. 0330
Апеляційний суд Харківської області
21 645,8
390,4
22 036,2
 
1764. 0330
Апеляційний суд Херсонської області
11 349,5
232,6
11 582,1
 
1765. 0330
Апеляційний суд Хмельницької області
11 340,7
216,1
11 556,8
 
1766. 0330
Апеляційний суд Черкаської області
9 434,5
191,1
9 625,6
 
1767. 0330
Апеляційний суд Чернівецької області
8 077,2
157,9
8 235,1
 
1768. 0330
Апеляційний суд Чернігівської області
11 187,7
216,1
11 403,8
 
1769. 0330
Апеляційний суд міста Києва
28 172,6
431,9
28 604,5
 
1770. 0330
Апеляційний суд міста Севастополя
5 371,8
91,5
5 463,3
 
1771. 0501040
0330
Здійснення правосуддя місцевими судами
1 343 031,4
117 920,0
1 460 951,4
 
1772. 0330
Алуштинський міський суд Автономної Республіки Крим
1 988,4
194,0
2 182,4
 
1773. 0330
Армянський міський суд Автономної республіки Крим
786,3
89,0
875,3
 
1774. 0330
Бахчисарайський районний суд Автономної Республіки Крим
2 268,6
216,0
2 484,6
 
1775. 0330
Білогірський районний суд Автономної Республіки Крим
1 784,6
159,0
1 943,6
 
1776. 0330
Джанкойський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим
4 158,4
303,0
4 461,4
 
1777. 0330
Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим
3 697,1
326,6
4 023,7
 
1778. 0330
Керченський міський суд Автономної Республіки Крим
4 346,7
372,0
4 718,7
 
1779. 0330
Кіровський районний суд Автономної Республіки Крим
1 752,5
130,0
1 882,5
 
1780. 0330
Красногвардійський районний суд Автономної Республіки Крим
1 915,2
175,0
2 090,2
 
1781. 0330
Красноперекопський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим
2 235,7
195,0
2 430,7
 
1782. 0330
Ленінський районний суд Автономної Республіки Крим
1 941,6
175,0
2 116,6
 
1783. 0330
Нижньогірський районний суд Автономної Республіки Крим
1 238,8
135,0
1 373,8
 
1784. 0330
Первомайський районний суд Автономної Республіки Крим
1 513,8
90,0
1 603,8
 
1785. 0330
Роздольненський районний суд Автономної Республіки Крим
1 791,3
145,0
1 936,3
 
1786. 0330
Сакський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим
3 212,3
300,0
3 512,3
 
1787. 0330
Сімферопольський районний суд Автономної Республіки Крим
3 207,7
312,0
3 519,7
 
1788. 0330
Совєтський районний суд Автономної Республіки Крим
1 515,8
137,0
1 652,8
 
1789. 0330
Судацький міський суд Автономної Республіки Крим
1 217,3
100,0
1 317,3
 
1790. 0330
Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим
3 974,2
345,0
4 319,2
 
1791. 0330
Чорноморський районний суд Автономної Республіки Крим
1 447,6
95,0
1 542,6
 
1792. 0330
Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим
3 782,1
360,5
4 142,6
 
1793. 0330
Залізничний районний суд м.Сімферополя
3 381,2
330,5
3 711,7
0330
Київський районний суд м.Сімферополя
3 841,4
350,5
4 191,9
0330
Центральний районний суд м.Сімферополя
3 577,3
330,5
3 907,8
0330
Барський районний суд Вінницької області
1 388,0
120,1
1 508,1
0330
Бершадський районний суд Вінницької області
1 622,2
136,1
1 758,3
0330
Вінницький районний суд Вінницької області
2 144,1
183,0
2 327,1
0330
Гайсинський районний суд Вінницької області
1 661,4
105,5
1 766,9
0330
Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
2 226,2
157,0
2 383,2
0330
Замостянський районний суд м.Вінниці
3 087,9
324,3
3 412,2
0330
Іллінецький районний суд Вінницької області
1 241,9
97,9
1 339,8
0330
Калинівський районний суд Вінницької області
1 664,3
161,0
1 825,3
0330
Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
2 259,8
167,3
2 427,1
0330
Крижопільський районний суд Вінницької області
1 126,2
100,3
1 226,5
0330
Ладижинський міський суд Вінницької області
893,5
63,1
956,6
0330
Ленінський районний суд м.Вінниці
4 866,3
770,2
5 636,5
0330
Липовецький районний суд Вінницької області
1 072,7
79,2
1 151,9
0330
Літинський районний суд Вінницької області
1 169,9
94,5
1 264,4
0330
Могилів - Подільський міськрайонний суд Вінницької області
2 403,2
160,8
2 564,0
0330
Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області
891,5
55,2
946,7
0330
Немирівський районний суд Вінницької області
1 763,5
127,6
1 891,1
0330
Оратівський районний суд Вінницької області
879,4
62,5
941,9
0330
Піщанський районний суд Вінницької області
1 141,5
72,0
1 213,5
0330
Погребищенський районний суд Вінницької області
1 204,2
70,3
1 274,5
0330
Староміський районний суд м.Вінниці
2 260,2
209,2
2 469,4
0330
Теплицький районний суд Вінницької області
1 130,0
68,2
1 198,2
0330
Тиврівський районний суд Вінницької області
1 122,2
123,1
1 245,3
0330
Томашпільський районний суд Вінницької області
1 149,0
93,5
1 242,5
0330
Тростянецький районний суд Вінницької області
1 245,2
75,1
1 320,3
0330
Тульчинський районний суд Вінницької області
1 570,6
145,4
1 716,0
0330
Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області
2 307,2
185,9
2 493,1
0330
Чернівецький районний суд Вінницької області
892,1
32,7
924,8
0330
Чечельницький районний суд Вінницької області
1 041,8
69,5
1 111,3
0330
Шаргородський районний суд Вінницької області
1 170,7
88,3
1 259,0
0330
Ямпільський районний суд Вінницької області
1 125,6
113,3
1 238,9
0330
Володимир-Волинський міський суд Волинської області
2 014,9
173,3
2 188,2
0330
Горохівський районний суд Волинської області
1 291,9
99,1
1 391,0
0330
Іваничівський районний суд Волинської області
998,8
77,2
1 076,0
0330
Камінь-Каширський районний суд Волинської області
1 396,7
99,1
1 495,8
0330
Ківерцівський районний суд Волинської області
1 453,2
128,6
1 581,8
0330
Ковельський міськрайонний суд Волинської області
3 870,2
309,0
4 179,2
0330
Локачинський районний суд Волинської області
1 003,2
68,3
1 071,5
0330
Луцький міськрайонний суд Волинської області
5 816,7
616,8
6 433,5
0330
Любешівський районний суд Волинської області
1 169,4
91,3
1 260,7
0330
Любомльський районний суд Волинської області
1 561,5
118,9
1 680,4
0330
Маневицький районний суд Волинської області
815,0
74,2
889,2
0330
Нововолинський міський суд Волинської області
1 601,7
148,5
1 750,2
0330
Ратнівський районний суд Волинської області
1 112,4
95,1
1 207,5
0330
Рожищенський районний суд Волинської області
1 237,7
95,1
1 332,8
0330
Старовижівський районний суд Волинської області
981,8
71,4
1 053,2
0330
Турійський районний суд Волинської області
1 001,6
91,2
1 092,8
0330
Шацький районний суд Волинської області
718,1
68,4
786,5
0330
Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська
2 804,1
274,0
3 078,1
0330
Апостолівський районний суд Дніпропетровської області
1 633,5
117,6
1 751,1
0330
Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
3 321,7
306,5
3 628,2
0330
Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська
2 081,9
160,7
2 242,6
0330
Васильківський районний суд Дніпропетровської області
907,2
99,9
1 007,1
0330
Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
1 349,6
114,3
1 463,9
0330
Вільногірський міський суд Дніпропетровської області
1 200,9
114,4
1 315,3
0330
Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу
2 531,9
207,3
2 739,2
0330
Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
2 265,9
155,4
2 421,3
0330
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
1 797,6
192,7
1 990,3
0330
Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу
2 516,6
203,1
2 719,7
0330
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
3 217,8
315,1
3 532,9
0330
Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу
3 062,1
235,6
3 297,7
0330
Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області
2 184,5
185,9
2 370,4
0330
Заводський районний суд м.Дніпродзержинська
2 543,8
192,2
2 736,0
0330
Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу
1 747,0
179,5
1 926,5
0330
Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська
2 825,7
275,2
3 100,9
0330
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
2 539,7
284,6
2 824,3
0330
Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
3 387,4
313,9
3 701,3
0330
Криворізький районний суд Дніпропетровської області
1 342,2
143,6
1 485,8
0330
Криничанський районний суд Дніпропетровської області
886,5
94,9
981,4
0330
Ленінський районний суд м.Дніпропетровська
3 412,5
287,6
3 700,1
0330
Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області
1 027,3
122,1
1 149,4
0330
Марганецький міський суд Дніпропетровської області
1 534,1
150,9
1 685,0
0330
Межівський районний суд Дніпропетровської області
971,2
83,6
1 054,8
0330
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
4 235,6
260,6
4 496,2
0330
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області
3 375,5
253,4
3 628,9
0330
Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області
1 405,3
138,8
1 544,1
0330
П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області
1 231,3
117,1
1 348,4
0330
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
4 620,3
284,9
4 905,2
0330
Першотравенський міський суд Дніпропетровської області
1 119,8
105,7
1 225,5
0330
Петриківський районний суд Дніпропетровської області
1 138,3
112,4
1 250,7
0330
Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області
1 070,4
116,4
1 186,8
0330
Покровський районний суд Дніпропетровської області
830,2
87,0
917,2
0330
Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу
3 229,8
220,1
3 449,9
0330
Самарський районний суд м.Дніпропетровська
2 160,5
247,6
2 408,1
0330
Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області
2 423,2
209,3
2 632,5
0330
Солонянський районний суд Дніпропетровської області
1 224,3
107,1
1 331,4
0330
Софіївський районний суд Дніпропетровської області
1 099,7
86,4
1 186,1
0330
Тернівський міський суд Дніпропетровської області
1 185,0
123,2
1 308,2
0330
Тернівський районний суд м.Кривого Рогу
2 543,7
177,3
2 721,0
Охтирський міськрайонний суд Сумської області
2 717,4
20,3
2 737,7
0330
Путивльський районний суд Сумської області
1 130,0
54,7
1 184,7
0330
Роменський міськрайонний суд Сумської області
2 635,2
126,9
2 762,1
0330
Середино-Будський районний суд Сумської області
970,1
15,2
985,3
0330
Сумський районний суд Сумської області
1 673,5
80,5
1 754,0
0330
Тростянецький районний суд Сумської області
1 554,7
48,7
1 603,4
0330
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
2 951,3
37,6
2 988,9
 
1794. 0330
Ямпільський районний суд Сумської області
1 344,5
81,9
1 426,4
0330
Бережанський районний суд Тернопільської області
1 796,0
215,0
2 011,0
0330
Борщівський районний суд Тернопільської області
973,9
85,0
1 058,9
0330
Бучацький районний суд Тернопільської області
1 094,9
85,0
1 179,9
0330
Гусятинський районний суд Тернопільської області
1 128,4
69,0
1 197,4
0330
Заліщицький районний суд Тернопільської області
888,8
86,0
974,8
0330
Збаразький районний суд Тернопільської області
1 216,4
115,0
1 331,4
0330
Зборівський районний суд Тернопільської області
1 042,9
83,0
1 125,9
0330
Козівський районний суд Тернопільської області
803,5
80,0
883,5
0330
Кременецький районний суд Тернопільської області
1 184,7
90,0
1 274,7
0330
Лановецький районний суд Тернопільської області
984,2
115,0
1 099,2
0330
Монастириський районний суд Тернопільської області
871,5
64,0
935,5
0330
Підволочиський районний суд Тернопільської області
1 681,1
185,0
1 866,1
0330
Підгаєцький районний суд Тернопільської області
765,4
64,0
829,4
0330
Теребовлянський районний суд Тернопільської області
1 143,8
145,0
1 288,8
0330
Тернопільський місьрайонний суд Тернопільської області
7 639,3
480,0
8 119,3
0330
Чортківський районний суд Тернопільської області
2 099,0
180,0
2 279,0
0330
Шумський районний суд Тернопільської області
831,1
64,0
895,1
0330
Балаклійський районний суд Харківської області
2 454,6
169,1
2 623,7
0330
Барвінківський районний суд Харківської області
972,0
51,0
1 023,0
0330
Близнюківський районний суд Харківської області
926,6
44,1
970,7
0330
Богодухівський районний суд Харківської області
1 398,0
75,3
1 473,3
0330
Борівський районний суд Харківської області
1 112,8
58,4
1 171,2
0330
Валківський районний суд Харківської області
1 160,0
51,8
1 211,8
0330
Великобурлуцький районний суд Харківської області
976,1
47,0
1 023,1
0330
Вовчанський районний суд Харківської області
1 519,2
79,3
1 598,5
0330
Дворічанський районний суд Харківської області
890,1
42,8
932,9
0330
Дергачівський районний суд Харківської області
2 127,6
172,1
2 299,7
0330
Дзержинський районний суд м.Харкова
4 741,9
547,5
5 289,4
0330
Жовтневий районний суд м.Харкова
3 617,9
418,8
4 036,7
0330
Зачепилівський районний суд Харківської області
926,0
40,4
966,4
0330
Зміївський районний суд Харківської області
2 002,2
115,0
2 117,2
0330
Золочівський районний суд Харківської області
938,8
60,3
999,1
0330
Ізюмський міськрайонний суд Харківської області
2 692,1
136,4
2 828,5
0330
Кегичівський районний суд Харківської області
1 008,0
47,8
1 055,8
0330
Київський районний суд м.Харкова
4 690,3
581,4
5 271,7
0330
Коломацький районний суд Харківської області
831,4
34,5
865,9
0330
Комінтернівський районний суд м.Харкова
3 634,3
411,2
4 045,5
0330
Красноградський районний суд Харківської області
1 816,8
113,9
1 930,7
0330
Краснокутський районний суд Харківської області
981,8
52,1
1 033,9
0330
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області
3 149,3
174,9
3 324,2
0330
Ленінський районний суд м.Харкова
3 578,2
466,1
4 044,3
0330
Лозівський міськрайонний суд Харківської області
3 423,0
172,0
3 595,0
0330
Люботинський міський суд Харківської області
875,3
46,8
922,1
0330
Московський районний суд м.Харкова
5 524,6
592,6
6 117,2
0330
Нововодолазький районний суд Харківської області
1 002,9
48,4
1 051,3
0330
Орджонікідзевський районний суд м.Харкова
3 323,9
430,3
3 754,2
0330
Первомайський міськрайонний суд Харківської області
2 810,0
177,5
2 987,5
0330
Печенізький районний суд Харківської області
955,5
36,5
992,0
0330
Сахновщинський районний суд Харківської області
960,4
41,0
1 001,4
0330
Фрунзенський районний суд м.Харкова
3 165,1
374,3
3 539,4
0330
Харківській районний суд Харківської області
3 147,9
276,5
3 424,4
0330
Червонозаводський районний суд м.Харкова
3 176,7
726,1
3 902,8
0330
Чугуївський міський суд Харківської області
2 487,7
170,4
2 658,1
0330
Шевченківський районний суд Харківської області
985,7
46,0
1 031,7
0330
Білозерський районний суд Херсонської області
1 752,4
149,3
1 901,7
 
1795. 0330
Бериславський районний суд Херсонської області
1 634,9
134,4
1 769,3
0330
Великолепетиський районний суд Херсонської області
1 053,4
86,6
1 140,0
0330
Верхньорогачицький районний суд Херсонської області
1 019,8
91,4
1 111,2
0330
Великоолександрівський районний суд Херсонської області
1 190,0
101,0
1 291,0
0330
Горностаївський районний суд Херсонської області
977,4
86,6
1 064,0
0330
Іванівський районний суд Херсонської області
935,5
86,6
1 022,1
0330
Цюрупинський районний суд Херсонської області
1 756,6
149,4
1 906,0
0330
Скадовський районний суд Херсонської області
1 579,7
139,7
1 719,4
0330
Каховський міськрайонний суд Херсонської області
2 674,3
231,1
2 905,4
0330
Новокаховський міський суд Херсонської області
1 964,7
187,8
2 152,5
0330
Високопільський районний суд Херсонської області
949,7
86,6
1 036,3
0330
Генічеський районний суд Херсонської області
1 923,1
178,3
2 101,4
0330
Голопристанський районний суд Херсонської області
1 728,5
154,2
1 882,7
0330
Каланчацький районний суд Херсонської області
1 290,0
110,7
1 400,7
0330
Нижньосірогозький районний суд Херсонської області
904,4
81,9
986,3
0330
Нововоронцовський районний суд Херсонської області
1 053,6
86,6
1 140,2
0330
Новотроїцький районний суд Херсонської області
1 244,8
110,8
1 355,6
0330
Чаплинський районний суд Херсонської області
1 200,3
115,5
1 315,8
0330
Дніпровський районний суд м.Херсона
2 977,0
256,1
3 233,1
93,7
944,3
0330
Городнянський районний суд Чернігівської області
1 021,5
119,8
1 141,3
0330
Деснянський районний суд м.Чернігова
5 218,5
536,4
5 754,9
0330
Ічнянський районний суд Чернігівської області
1 340,9
108,7
1 449,6
0330
Козелецький районний суд Чернігівської області
1 918,1
136,4
2 054,5
0330
Коропський районний суд Чернігівської області
804,1
69,7
873,8
0330
Корюківський районний суд Чернігівської області
1 035,9
84,7
1 120,6
0330
Куликівський районний суд Чернігівської області
1 032,1
73,7
1 105,8
0330
Менський районний суд Чернігівської області
1 480,2
117,0
1 597,2
0330
Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області
3 708,5
247,4
3 955,9
0330
Новозаводський районний суд м.Чернігова
3 504,4
370,8
3 875,2
0330
Носівський районний суд Чернігівської області
1 275,7
93,8
1 369,5
0330
Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області
1 113,8
96,8
1 210,6
0330
Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
3 685,6
257,5
3 943,1
0330
Ріпкинський районний суд Чернігівської області
1 076,6
93,8
1 170,4
0330
Семенівський районний суд Чернігівської області
940,1
63,7
1 003,8
0330
Сосницький районний суд Чернігівської області
916,9
66,8
983,7
0330
Срібнянський районний суд Чернігівської області
870,8
56,7
927,5
0330
Талалаївський районний суд Чернігівської області
845,3
46,7
892,0
0330
Чернігівський районний суд Чернігівської області
1 911,5
144,2
2 055,7
0330
Щорський районний суд Чернігівської області
1 080,6
98,8
1 179,4
0330
Голосіївський районний суд м.Києва
6 400,9
713,6
7 114,5
0330
Дарницький районний суд м.Києва
7 515,2
756,1
8 271,3
0330
Дніпровський районний суд м.Києва
7 673,4
666,6
8 340,0
0330
Деснянський районний суд м.Києва
7 518,2
677,2
8 195,4
0330
Оболонський районний суд м.Києва
6 931,0
637,5
7 568,5
0330
Печерський районний суд м.Києва
8 752,5
749,4
9 501,9
0330
Подільський районний суд м.Києва
4 543,2
540,8
5 084,0
0330
Святошинський районний суд м.Києва
8 437,8
667,1
9 104,9
0330
Солом’янський районний суд м.Києва
8 268,0
758,8
9 026,8
0330
Шевченківський районний суд м.Києва
8 536,9
1 085,0
9 621,9
0330
Балаклавський районний суд м.Севастополя
2 131,8
113,6
2 245,4
0330
Гагарінський районний суд м.Севастополя
3 864,4
286,4
4 150,8
0330
Ленінський районний суд м.Севастополя
3 699,6
343,5
4 043,1
0330
Нахімовський районний суд м.Севастополя
2 699,6
261,2
2 960,8
0501080
0330
Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами
122 149,1
3 400,0
125 549,1
 
1796. 0330
Комсомольський районний суд м.Херсона
3 116,5
265,7
3 382,2
0330
Суворовський районний суд м.Херсона
3 352,2
319,2
3 671,4
0330
Білогірський районний суд Хмельницької області
902,5
77,0
979,5
0330
Віньковецький районний суд Хмельницької області
877,0
77,0
954,0
0330
Волочиський районний суд Хмельницької області
1 424,5
125,0
1 549,5
0330
Городоцький районний суд Хмельницької області
1 118,5
103,0
1 221,5
0330
Деражнянський районний суд Хмельницької області
998,8
77,0
1 075,8
0330
Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
1 221,5
105,0
1 326,5
0330
Ізяславський районний суд Хмельницької області
1 668,1
156,0
1 824,1
0330
Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області
4 058,2
379,0
4 437,2
0330
Красилівський районний суд Хмельницької області
1 152,2
98,0
1 250,2
0330
Летичівський районний суд Хмельницької області
1 108,1
75,0
1 183,1
0330
Нетішинський міський суд Хмельницької області
1 282,1
123,0
1 405,1
0330
Новоушицький районний суд Хмельницької області
1 021,4
75,0
1 096,4
0330
Полонський районний суд Хмельницької області
1 226,4
98,0
1 324,4
0330
Славутський міськрайонний суд Хмельницької області
1 671,6
144,0
1 815,6
0330
Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
1 804,5
162,0
1 966,5
0330
Старосинявський районний суд Хмельницької області
945,3
75,0
1 020,3
0330
Теофіпольський районний суд Хмельницької області
855,8
75,0
930,8
0330
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
8 179,5
743,6
8 923,1
0330
Чемеровецький районний суд Хмельницької області
900,9
75,9
976,8
0330
Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області
2 555,2
218,0
2 773,2
0330
Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
1 143,8
99,0
1 242,8
0330
Ватутінський міський суд Черкаської області
904,4
82,1
986,5
0330
Городищенський районний суд Черкаської області
1 293,3
121,7
1 415,0
0330
Драбівський районний суд Черкаської області
1 175,7
100,0
1 275,7
0330
Жашківський районний суд Черкаської області
1 207,3
107,2
1 314,5
0330
Звенигородський районний суд Черкаської області
1 467,8
128,7
1 596,5
0330
Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
2 265,8
207,3
2 473,1
0330
Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області
1 092,0
100,1
1 192,1
0330
Кам’янський районний суд Черкаської області
1 225,8
103,8
1 329,6
0330
Канівський міськрайонний суд Черкаської області
2 019,6
171,7
2 191,3
0330
Катеринопільський районний суд Черкаської області
1 092,6
100,1
1 192,7
0330
Лисянський районний суд Черкаської області
1 153,9
103,9
1 257,8
0330
Маньківський районний суд Черкаської області
1 070,2
100,2
1 170,4
0330
Монастирищенський районний суд Черкаської області
1 070,1
100,2
1 170,3
0330
Придніпровський районний суд м.Черкаси
4 006,6
364,9
4 371,5
0330
Соснівський районний суд м.Черкаси
4 095,0
375,6
4 470,6
0330
Черкаський районний суд Черкаської області
1 814,6
161,0
1 975,6
0330
Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
3 251,3
293,3
3 544,6
0330
Тальнівський районний суд Черкаської області
1 112,0
100,2
1 212,2
0330
Уманський міськрайонний суд Черкаської області
3 921,2
350,5
4 271,7
0330
Христинівський районний суд Черкаської області
1 006,6
93,0
1 099,6
0330
Чигиринський районний суд Черкаської області
921,5
82,3
1 003,8
0330
Чорнобаївський районний суд Черкаської області
1 365,3
125,3
1 490,6
0330
Шполянський районний суд Черкаської області
1 177,2
103,9
1 281,1
0330
Шевченківський районний суд м.Чернівці
3 227,4
253,2
3 480,6
0330
Першотравневий районний суд м.Чернівці
2 318,6
200,1
2 518,7
0330
Садгірський районний суд м.Чернівці
1 504,6
175,1
1 679,7
0330
Вижницький районний суд Чернівецької області
1 149,0
115,1
1 264,1
0330
Герцаївський районний суд Чернівецької області
1 173,4
105,1
1 278,5
0330
Глибоцький районний суд Чернівецької області
1 127,2
100,0
1 227,2
0330
Заставнівський районний суд Чернівецької області
1 138,4
100,0
1 238,4
0330
Кельменецький районний суд Чернівецької області
1 045,7
100,1
1 145,8
0330
Кіцманський районний суд Чернівецької області
1 305,6
110,1
1 415,7
0330
Новоселицький районний суд Чернівецької області
1 433,8
85,0
1 518,8
0330
Путильський районний суд Чернівецької області
1 076,8
100,0
1 176,8
0330
Сокирянський районний суд Чернівецької області
1 202,5
105,1
1 307,6
0330
Сторожинецький районний суд Чернівецької області
1 579,8
110,1
1 689,9
0330
Хотинський районний суд Чернівецької області
1 323,9
105,1
1 429,0
0330
Бахмацький районний суд Чернігівської області
1 790,2
129,0
1 919,2
0330
Бобровицький районний суд Чернігівської області
1 450,7
129,0
1 579,7
0330
Борзнянський районний суд Чернігівської області
1 136,8
96,9
1 233,7
0330
Варвинський районний суд Чернігівської області
850,6
 
1797. 0330
Томаківський районний суд Дніпропетровської області
1 100,2
97,4
1 197,6
0330
Царичанський районний суд Дніпропетровської області
1 192,1
85,8
1 277,9
0330
Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
2 860,0
209,9
3 069,9
0330
Широківський районний суд Дніпропетровської області
969,4
93,4
1 062,8
0330
Юр’ївський районний суд Дніпропетровської області
1 055,1
91,7
1 146,8
0330
Авдіївський міський суд Донецької області
1 191,6
131,6
1 323,2
0330
Амвросіївський районний суд Донецької області
1 831,2
225,9
2 057,1
0330
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
4 742,2
277,0
5 019,2
0330
Будьоннівський районний суд м.Донецька
2 459,5
314,9
2 774,4
0330
Великоновосілківський районний суд Донецької області
1 330,1
173,4
1 503,5
0330
Волноваський районний суд Донецької області
2 383,2
220,3
2 603,5
0330
Володарський районний суд Донецької області
1 164,4
140,4
1 304,8
0330
Ворошиловський районний суд м.Донецька
3 287,5
327,9
3 615,4
1 469,9
0330
Жидачівський районний суд Львівської області
1 344,4
88,0
1 432,4
0330
Жовківський районний суд Львівської області
1 695,5
91,0
1 786,5
0330
Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області
1 119,1
71,2
1 190,3
0330
Миколаївський районний суд Львівської області
1 590,2
92,3
1 682,5
0330
Мостиський районний суд Львівської області
1 305,6
72,4
1 378,0
0330
Золочівський районний суд Львівської області
1 201,9
66,1
1 268,0
0330
Перемишлянський районний суд Львівської області
906,0
47,6
953,6
0330
Пустомитівський районний суд Львівської області
1 475,7
123,0
1 598,7
0330
Радехівський районний суд Львівської області
1 116,9
58,5
1 175,4
0330
Сколівський районний суд Львіської області
1 118,5
69,5
1 188,0
0330
Сокальський районний суд Львівської області
1 433,4
82,2
1 515,6
0330
Старосамбірський районний суд Львівської області
1 342,2
52,9
1 395,1
0330
Турківський районний суд Львівської області
1 007,2
36,0
1 043,2
0330
Яворівський районний суд Львівської області
1 815,2
105,2
1 920,4
0330
Арбузинський районний суд Миколаївської області
1 062,9
63,0
1 125,9
0330
Баштанський районний суд Миколаївської області
1 182,6
107,2
1 289,8
0330
Березанський районний суд Миколаївської області
1 242,7
59,2
1 301,9
0330
Березнегуватський районний суд Миколаївської області
895,9
51,7
947,6
0330
Братський районний суд Миколаївської області
978,7
35,3
1 014,0
0330
Веселинівський районний суд Миколаївської області
1 229,1
37,0
1 266,1
0330
Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
3 342,5
192,2
3 534,7
0330
Врадіївський районний суд Миколаївської області
1 153,8
25,7
1 179,5
0330
Доманівський районний суд Миколаївської області
1 118,8
55,4
1 174,2
0330
Єланецький районний суд Миколаївської області
942,6
18,4
961,0
0330
Жовтневий районний суд Миколаївської області
1 551,5
96,1
1 647,6
0330
Казанківський районний суд Миколаївської області
1 209,6
11,1
1 220,7
0330
Кривоозерський районний суд Миколаївської області
1 139,9
44,3
1 184,2
0330
Миколаївський районний суд Миколаївської області
1 589,7
51,8
1 641,5
0330
Новобузький районний суд Миколаївської області
1 237,1
33,1
1 270,2
0330
Новоодеський районний суд Миколаївської області
1 060,3
55,4
1 115,7
0330
Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
1 939,8
184,8
2 124,6
0330
Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
3 278,0
251,3
3 529,3
0330
Снігурівський районний суд Миколаївської області
1 599,1
85,0
1 684,1
0330
Заводський районний суд м.Миколаєва
3 239,5
569,4
3 808,9
0330
Корабельний районний суд м.Миколаєва
2 808,4
288,3
3 096,7
0330
Ленінський районний суд м.Миколаєва
3 179,4
402,8
3 582,2
0330
Центральний районний суд м.Миколаєва
3 950,6
851,7
4 802,3
0330
Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
1 724,3
129,4
1 853,7
0330
Ананьївський районний суд Одеської області
939,0
71,0
1 010,0
0330
Арцизький районний суд Одеської області
1 270,4
114,7
1 385,1
0330
Балтський районний суд Одеської області
1 666,3
115,1
1 781,4
0330
Березівський районний суд Одеської області
1 132,9
92,3
1 225,2
0330
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
3 190,6
296,5
3 487,1
0330
Біляївський районний суд Одеської області
2 446,3
257,9
2 704,2
0330
Болградський районний суд Одеської області
1 626,9
142,8
1 769,7
0330
Великомихайлівський районний суд Одеської області
1 038,9
70,3
1 109,2
0330
Іванівський районний суд Одеської області
950,9
70,6
1 021,5
0330
Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області
3 491,1
334,8
3 825,9
0330
Іллічівський міський суд Одеської області
2 069,7
168,2
2 237,9
0330
Кілійський районний суд Одеської області
1 322,6
120,7
1 443,3
0330
Кодимський районний суд Одеської області
1 015,4
61,0
1 076,4
0330
Комінтернівський районний суд Одеської області
1 975,5
180,6
2 156,1
0330
Котовський міськрайонний суд Одеської області
2 709,6
212,6
2 922,2
0330
Красноокнянський районний суд Одеської області
878,8
70,1
948,9
0330
Любашівський районний суд Одеської області
1 145,2
90,1
1 235,3
0330
Миколаївський районний суд Одеської області
833,7
71,5
905,2
0330
Овідіопольський районний суд Одеської області
1 817,1
180,5
1 997,6
0330
Ренійський районний суд Одеської області
1 110,8
94,3
1 205,1
0330
Роздільнянський районний суд Одеської області
1 819,3
139,4
1 958,7
0330
Савранський районний суд Одеської області
986,3
40,6
1 026,9
0330
Саратський районний суд Одеської області
1 321,8
95,0
1 416,8
0330
Тарутинський районний суд Одеської області
1 299,1
92,6
1 391,7
0330
Татарбунарський районний суд Одеської області
1 468,0
115,0
1 583,0
0330
Теплодарський міський суд Одеської області
1 040,3
40,6
1 080,9
0330
Фрунзівський районний суд Одеської області
953,0
50,6
1 003,6
0330
Ширяївський районний суд Одеської області
938,6
71,0
1 009,6
0330
Южний міський суд Одеської області
867,4
49,8
917,2
0330
Київський районний суд м.Одеси
6 761,6
576,8
7 338,4
0330
Малиновський районний суд м.Одеси
7 666,0
731,1
8 397,1
0330
Приморський районний суд м.Одеси
8 693,0
1 144,3
9 837,3
0330
Суворовський районний суд м.Одеси
6 823,6
603,7
7 427,3
0330
Автозаводський районний суд м.Кременчука
4 376,9
257,6
4 634,5
0330
Великобагачанський районний суд Полтавської області
1 025,2
40,9
1 066,1
0330
Гадяцький районний суд Полтавської області
1 386,9
98,6
1 485,5
0330
Глобинський районний суд Полтавської області
1 267,8
96,9
1 364,7
0330
Гребінківський районний суд Полтавської області
894,6
31,9
926,5
0330
Диканський районний суд Полтавської області
946,3
85,5
1 031,8
0330
Зіньківський районний суд Полтавської області
1 407,0
69,1
1 476,1
0330
Карлівський районний суд Полтавської області
910,2
93,9
1 004,1
0330
Київський районний суд м.Полтави
3 194,4
634,6
3 829,0
0330
Кобеляцький районний суд Полтавської області
1 471,0
152,8
1 623,8
0330
Козельщинський районний суд Полтавської області
1 189,3
58,8
1 248,1
0330
Комсомольський міський суд Полтавської області
1 516,6
102,3
1 618,9
0330
Котелевський районний суд Полтавської області
1 082,1
63,2
1 145,3
0330
Кременчуцький районний суд Полтавської області
1 841,8
63,7
1 905,5
0330
Крюківський районний суд м.Кременчука
3 053,0
257,4
3 310,4
0330
Ленінський районний суд м.Полтави
2 315,2
634,2
2 949,4
0330
Лохвицький районний суд Полтавської області
1 293,9
55,4
1 349,3
0330
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
2 634,8
198,9
2 833,7
0330
Машівський районний суд Полтавської області
1 035,5
41,6
1 077,1
0330
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
2 184,1
94,9
2 279,0
0330
Новосанжарський районний суд Полтавської області
1 035,4
20,5
1 055,9
0330
Октябрський районний суд м.Полтави
3 779,6
634,4
4 414,0
0330
Оржицький районний суд Полтавської області
921,6
19,1
940,7
0330
Пирятинський районний суд Полтавської області
1 383,0
45,9
1 428,9
0330
Полтавський районний суд Полтавської області
2 507,0
120,1
2 627,1
0330
Решетилівський районний суд Полтавської області
896,6
75,4
972,0
0330
Семенівський районний суд Полтавської області
1 080,3
19,8
1 100,1
0330
Хорольський районний суд Полтавської області
1 276,9
96,2
1 373,1
0330
Чорнухинський районний суд Полтавської області
974,9
22,1
997,0
0330
Чутівський районний суд Полтавської області
1 051,1
56,8
1 107,9
0330
Шишацький районний суд Полтавської області
989,8
94,0
1 083,8
0330
Березнівський районний суд Рівненської області
1 184,3
119,4
1 303,7
0330
Володимирецький районний суд Рівненської області
1 093,5
103,6
1 197,1
0330
Гощанський районний суд Рівненської області
863,5
66,1
929,6
0330
Демидівський районний суд Рівненської області
870,5
32,3
902,8
0330
Дубровицький районний суд Рівненської області
938,7
68,5
1 007,2
0330
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
2 324,5
150,0
2 474,5
0330
Зарічненський районний суд Рівненської області
948,6
38,6
987,2
0330
Здолбунівський районний суд Рівненської області
1 831,8
162,7
1 994,5
0330
Корецький районний суд Рівненської області
1 060,3
73,3
1 133,6
0330
Костопільський районний суд Рівненської області
1 539,8
130,7
1 670,5
0330
Млинівський районний суд Рівненської області
1 029,7
74,0
1 103,7
0330
Острозький районний суд Рівненської області
1 297,3
89,3
1 386,6
0330
Радивилівський районний суд Рівненської області
1 155,4
93,7
1 249,1
0330
Рівненський районний суд Рівненської області
2 173,0
145,4
2 318,4
0330
Рокитнівський районний суд Рівненської області
1 032,1
91,6
1 123,7
0330
Сарненський районний суд Рівненської області
1 793,9
161,0
1 954,9
0330
Кузнецовський міський суд Рівненської області
1 467,3
75,6
1 542,9
0330
Рівненський міський суд Рівненської області
5 821,9
921,2
6 743,1
0330
Білопільський районний суд Сумської області
1 485,9
252,8
1 738,7
0330
Буринський районний суд Сумської області
1 180,2
91,9
1 272,1
0330
Великописарівський районний суд Сумської області
902,5
159,1
1 061,6
0330
Глухівський міськрайонний суд Сумської області
2 269,0
131,4
2 400,4
0330
Зарічний районний суд м.Суми
4 002,1
634,5
4 636,6
0330
Ковпаківський районний суд м.Суми
3 808,5
633,2
4 441,7
0330
Конотопський міськрайонний суд Сумської області
3 271,9
185,7
3 457,6
0330
Краснопільський районний суд Сумської області
984,4
175,4
1 159,8
0330
Кролевецький районний суд Сумської області
1 531,6
100,9
1 632,5
0330
Лебединський районний суд Сумської області
1 328,3
210,7
1 539,0
0330
Липоводолинський районний суд Сумської області
835,0
85,6
920,6
0330
Недригайлівський районний суд Сумської області
818,6
58,0
876,6
0330
 
1798. 0330
Вугледарський міський суд Донецької області
889,3
141,4
1 030,7
0330
Гірницький районний суд м.Макіївки
2 695,3
225,8
2 921,1
0330
Дебальцевський міський суд Донецької області
1 501,3
123,9
1 625,2
0330
Дзержинський міський суд Донецької області
2 769,3
204,1
2 973,4
0330
Дмитровський міський суд Донецької області
1 579,7
125,5
1 705,2
0330
Добропільський міськрайонний суд Донецької області
3 035,3
177,9
3 213,2
0330
Докучаєвський міський суд Донецької області
1 196,0
155,7
1 351,7
0330
Дружківський міський суд Донецької області
1 847,3
159,1
2 006,4
0330
Єнакіївський міський суд Донецької області
3 494,8
305,5
3 800,3
0330
Жданівський міський суд Донецької області
1 139,7
130,5
1 270,2
0330
Жовтневий районний суд м.Маріуполя
3 773,5
314,4
4 087,9
0330
Іллічівський районний суд м.Маріуполя
3 168,9
257,3
3 426,2
0330
Калінінський районний суд м.Горлівки
3 816,8
223,1
4 039,9
0330
Калінінський районний суд м.Донецька
2 886,1
283,8
3 169,9
0330
Київський районний суд м.Донецька
4 088,6
339,4
4 428,0
0330
Кіровський міський суд Донецької області
1 445,7
134,7
1 580,4
0330
Кіровський районний суд м.Донецька
3 329,5
351,2
3 680,7
0330
Кіровський районний суд м.Макіївки
2 134,6
153,1
2 287,7
0330
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
3 310,2
205,9
3 516,1
0330
Краматорський міський суд Донецької області
4 557,7
286,0
4 843,7
0330
Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
3 132,2
204,4
3 336,6
0330
Краснолиманський міський суд Донецької області
1 654,1
166,0
1 820,1
0330
Куйбишевський районний суд м.Донецька
3 264,7
246,8
3 511,5
0330
Ленінський районний суд м.Донецька
3 351,2
333,9
3 685,1
0330
Мар’їнський районний суд Донецької області
2 081,9
265,8
2 347,7
0330
Микитівський районний суд м.Горлівки
2 439,8
203,4
2 643,2
0330
Новоазовський районний суд Донецької області
1 476,3
157,0
1 633,3
0330
Новогродівський міський суд Донецької області
971,7
133,9
1 105,6
0330
Олександрівський районний суд Донецької області
867,7
93,3
961,0
0330
Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя
2 821,4
251,4
3 072,8
0330
Першотравневий районний суд Донецької області
1 224,0
112,3
1 336,3
0330
Петровський районний суд м.Донецька
2 227,4
248,3
2 475,7
0330
Приморський районний суд м.Маріуполя
2 280,9
194,0
2 474,9
0330
Пролетарський районний суд м.Донецька
2 841,2
224,8
3 066,0
0330
Селидівський міський суд Донецької області
1 968,2
178,7
2 146,9
0330
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
5 221,4
304,5
5 525,9
0330
Сніжнянський міський суд Донецької області
2 028,1
204,9
2 233,0
7 521,1
318,5
7 839,6
0330
Богуславський районний суд Київської області
955,6
132,3
1 087,9
0330
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
4 470,7
297,0
4 767,7
0330
Бородянський районний суд Київської області
1 280,5
148,3
1 428,8
0330
Броварський міськрайонний суд Київської області
5 754,8
332,4
6 087,2
0330
Васильківський міськрайонний суд Київської області
3 851,0
243,0
4 094,0
0330
Вишгородський районний суд Київської області
2 412,4
148,0
2 560,4
0330
Володарський районний суд Київської області
935,7
125,4
1 061,1
0330
Згурівський районний суд Київської області
539,3
128,5
667,8
0330
Іванківський районний суд Київської області
1 248,0
144,3
1 392,3
0330
Ірпінський міський суд Київської області
3 334,0
264,0
3 598,0
0330
Кагарлицький районний суд Київської області
869,5
140,3
1 009,8
0330
Києво-Святошинський районний суд Київської області
4 089,9
229,0
4 318,9
0330
Макарівський районний суд Київської області
954,5
135,0
1 089,5
0330
Миронівський районний суд Київської області
1 158,5
144,0
1 302,5
0330
Обухівський районний суд Київської області
2 392,4
209,0
2 601,4
0330
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області
2 173,4
207,0
2 380,4
0330
Ржищевський міський суд Київської області
496,5
124,0
620,5
0330
Рокитнянський районний суд Київської області
631,6
127,2
758,8
0330
Сквирський районний суд Київської області
919,3
131,5
1 050,8
0330
Славутицький міський суд Київської області
635,5
165,2
800,7
0330
Ставищенський районний суд Київської області
859,7
148,4
1 008,1
0330
Таращанський районний суд Київської області
926,2
153,4
1 079,6
0330
Тетіївський районний суд Київської області
961,7
137,4
1 099,1
0330
Фастівський міськрайонний суд Київської області
3 059,5
215,4
3 274,9
0330
Яготинський районний суд Київської області
897,7
159,7
1 057,4
0330
Бобринецький районний суд Кіровоградської області
1 315,7
124,7
1 440,4
0330
Вільшанський районний суд Кіровоградської області
813,7
96,4
910,1
0330
Гайворонський районний суд Кіровоградської області
1 151,0
106,3
1 257,3
0330
Голованівський районний суд Кіровоградської області
1 171,3
110,6
1 281,9
0330
Добровеличківський районний суд Кіровоградської області
1 335,4
109,6
1 445,0
0330
Долинський районний суд Кіровоградської області
1 429,6
122,0
1 551,6
0330
Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області
2 331,3
204,6
2 535,9
0330
Кіровоградський районний суд Кіровоградської області
1 805,8
153,5
1 959,3
0330
Кіровський районний суд м.Кіровограда
5 416,1
390,8
5 806,9
0330
Компаніївський районний суд Кіровоградської області
878,0
85,7
963,7
0330
Ленінський районний суд м.Кіровограда
3 742,5
310,3
4 052,8
0330
Маловисківський районний суд Кіровоградської області
1 465,0
136,3
1 601,3
0330
Новгородківський районний суд Кіровоградської області
879,4
83,7
963,1
0330
Новоархангельський районний суд Кіровоградської області
821,7
88,0
909,7
0330
Новомиргородський районний суд Кіровоградської області
1 064,5
99,8
1 164,3
0330
Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області
1 888,8
155,7
2 044,5
0330
Олександрівський районний суд Кіровоградської області
1 163,7
101,4
1 265,1
0330
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
4 281,0
315,5
4 596,5
0330
Онуфріївський районний суд Кіровоградської області
1 070,4
90,5
1 160,9
0330
Петрівський районний суд Кіровоградської області
1 140,8
100,4
1 241,2
0330
Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області
2 931,6
248,5
3 180,1
0330
Ульяновський районний суд Кіровоградської області
842,8
85,2
928,0
0330
Устинівський районний суд Кіровоградської області
855,5
86,0
941,5
0330
Алчевський міський суд Луганської області
2 997,8
258,0
3 255,8
0330
Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області
3 123,9
300,9
3 424,8
0330
Артемівський районний суд м.Луганська
3 559,0
329,4
3 888,4
0330
Біловодський районний суд Луганської області
889,1
74,4
963,5
0330
Білокуракинський районний суд Луганської області
1 024,8
91,7
1 116,5
0330
Брянківський міський суд Луганської області
2 131,9
198,3
2 330,2
0330
Жовтневий районний суд м.Луганська
4 139,5
372,2
4 511,7
0330
Кам’янобрідський районний суд м.Луганська
2 104,9
200,9
2 305,8
0330
Кіровський міський суд Луганської області
1 872,3
126,2
1 998,5
0330
Краснодонський міськрайонний суд Луганської області
4 064,1
345,1
4 409,2
0330
Краснолуцький міський суд Луганської області
3 717,6
359,5
4 077,1
0330
Кремінський районний суд Луганської області
1 503,8
118,1
1 621,9
0330
Ленінський районний суд м.Луганська
3 737,2
326,6
4 063,8
0330
Лисичанський міський суд Луганської області
3 327,4
271,3
3 598,7
0330
Лутугинський районний суд Луганської області
2 305,4
186,1
2 491,5
0330
Марківський районний суд Луганської області
995,2
66,6
1 061,8
0330
Міловський районний суд Луганської області
873,0
82,1
955,1
0330
Новоайдарський районний суд Луганської області
1 300,2
96,2
1 396,4
0330
Новопсковський районний суд Луганської області
1 265,7
109,2
1 374,9
0330
Первомайський міський суд Луганської області
2 199,9
192,2
2 392,1
0330
Перевальський районний суд Луганської області
2 243,2
192,2
2 435,4
0330
Попаснянський районний суд Луганської області
1 526,4
118,0
1 644,4
0330
Ровеньківський міський суд Луганської області
2 272,9
214,0
2 486,9
0330
Рубіжанський міський суд Луганської області
2 367,9
214,0
2 581,9
0330
Сватівський районний суд Луганської області
1 691,3
142,2
1 833,5
0330
Свердловський міський суд Луганської області
3 425,9
320,6
3 746,5
0330
Сєвєродонецький міський суд Луганської області
3 215,1
292,8
3 507,9
0330
Слов’яносербський районний суд Луганської області
1 386,3
118,0
1 504,3
0330
Станично-Луганський районний суд Луганської області
1 463,9
120,2
1 584,1
0330
Старобільський районний суд Луганської області
2 008,5
170,1
2 178,6
0330
Стахановський міський суд Луганської області
3 107,7
312,8
3 420,5
0330
Троїцький районний суд Луганської області
930,5
74,7
1 005,2
0330
Галицький районний суд м.Львова
2 580,8
192,8
2 773,6
0330
Залізничний районний суд м.Львова
2 902,8
230,7
3 133,5
0330
Личаківський районний суд м.Львова
2 591,5
1 463,5
4 055,0
0330
Франківський районний суд м.Львова
3 167,9
221,8
3 389,7
0330
Шевченківський районний суд м.Львова
3 141,1
173,5
3 314,6
0330
Сихівський районний суд м.Львова
2 501,6
179,2
2 680,8
0330
Бориславський міський суд Львівської області
1 075,6
57,3
1 132,9
0330
Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області
3 397,6
190,1
3 587,7
0330
Самбірський міськрайонний суд Львівської області
2 182,5
122,9
2 305,4
0330
Стрийський міськрайонний суд Львівської області
2 996,9
247,0
3 243,9
0330
Трускавецький міський суд Львівської області
994,6
54,1
1 048,7
0330
Червоноградський міський суд Львівської області
2 017,0
157,8
2 174,8
0330
Бродівський районний суд Львівської області
1 209,2
85,8
1 295,0
0330
Буський районний суд Львівської області
1 055,8
67,8
1 123,6
0330
Городоцький районний суд Львівської області
1 388,6
81,3
 
1799. 0330
Совєтський районний суд м.Макіївки
1 915,2
192,8
2 108,0
0330
Старобешівський районний суд Донецької області
1 286,0
200,0
1 486,0
0330
Тельманівський районний суд Донецької області
1 266,4
138,0
1 404,4
0330
Торезький міський суд Донецької області
2 827,2
214,5
3 041,7
0330
Харцизький міський суд Донецької області
3 036,0
296,2
3 332,2
0330
Центрально-Міський районний суд м.Горлівки
3 198,6
256,5
3 455,1
0330
Центрально-Міський районний суд м.Макіївки
2 714,4
204,8
2 919,2
0330
Червоногвардійський районний суд м.Макіївки
2 418,7
196,9
2 615,6
0330
Шахтарський міськрайонний суд Донецької області
3 232,9
224,9
3 457,8
0330
Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області
2 545,4
227,0
2 772,4
0330
Андрушівський районний суд Житомирської області
1 087,2
69,2
1 156,4
0330
Баранівський районний суд Житомирської області
1 161,6
73,2
1 234,8
0330
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
3 491,3
340,7
3 832,0
0330
Богунський районний суд м.Житомира
4 654,4
488,6
5 143,0
0330
Брусилівський районний суд Житомирської області
967,3
48,8
1 016,1
0330
Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області
1 155,7
68,0
1 223,7
0330
Ємільчинський районний суд Житомирської області
1 015,9
72,8
1 088,7
0330
Житомирський районний суд Житомирської області
1 690,4
115,6
1 806,0
0330
Корольовський районний суд м.Житомир
3 695,6
401,7
4 097,3
0330
Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
3 168,1
386,7
3 554,8
0330
Коростишівський районний суд Житомирської області
1 435,3
83,2
1 518,5
0330
Лугинський районний суд Житомирської області
1 063,6
99,2
1 162,8
0330
Любарський районний суд Житомирської області
1 118,2
74,4
1 192,6
0330
Малинський районний суд Житомирської області
1 530,2
96,4
1 626,6
0330
Народицький районний суд Житомирської області
970,9
74,8
1 045,7
0330
Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області
2 866,8
323,1
3 189,9
0330
Овруцький районний суд Житомирської області
2 164,1
246,0
2 410,1
0330
Олевський районний суд Житомирської області
1 093,4
80,0
1 173,4
0330
Попільнянський районний суд Житомирської області
1 272,0
66,0
1 338,0
0330
Радомишльський районний суд Житомирської області
1 133,3
100,0
1 233,3
0330
Романівський районний суд Житомирської області
1 068,3
74,4
1 142,7
0330
Ружинський районний суд Житомирської області
1 057,7
87,6
1 145,3
0330
Червоноармійський районний суд Житомирської області
960,0
74,0
1 034,0
0330
Черняхівський районний суд Житомирської області
1 183,8
86,0
1 269,8
0330
Чуднівський районний суд Житомирської області
1 194,9
69,2
1 264,1
0330
Великоберезнянський районний суд Закарпатської області
913,7
64,5
978,2
0330
Берегівський районний суд Закарпатської області
1 560,5
117,8
1 678,3
0330
Виноградівський районний суд Закарпатської області
1 885,7
170,9
2 056,6
0330
Воловецький районний суд Закарпатської області
1 107,5
62,6
1 170,1
0330
Іршавський районний суд Закарпатської області
1 641,4
144,2
1 785,6
0330
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
4 822,9
463,4
5 286,3
0330
Перечинський районний суд Закарпатської області
1 152,6
91,1
1 243,7
0330
Рахівський районний суд Закарпатської області
1 633,2
91,1
1 724,3
0330
Свалявський районний суд Закарпатської області
1 459,9
117,8
1 577,7
0330
Тячівський районний суд Закарпатської області
2 474,4
197,4
2 671,8
0330
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
5 122,6
544,8
5 667,4
0330
Хустський районний суд Закарпатської області
2 018,2
197,4
2 215,6
0330
Міжгірський районний суд Закарпатської області
1 123,4
64,5
1 187,9
0330
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
4 730,1
421,3
5 151,4
0330
Василівський районний суд Запорізької області
1 991,1
268,4
2 259,5
0330
Великобілозерський районний суд Запорізької області
714,0
30,3
744,3
0330
Веселівський районний суд Запорізької області
1 010,7
55,6
1 066,3
0330
Вільнянський районний суд Запорізької області
2 043,5
173,9
2 217,4
0330
Гуляйпільський районний суд Запорізької області
1 151,8
90,6
1 242,4
0330
Енергодарський міський суд Запорізької області
1 836,8
152,7
1 989,5
0330
Жовтневий районний суд м.Запоріжжя
2 922,1
299,3
3 221,4
0330
Заводський районний суд м.Запоріжжя
2 340,9
258,2
2 599,1
0330
Запорізький районний суд Запорізької області
1 660,5
136,6
1 797,1
0330
Кам'янсько-Дніпровський районний суд Запорізької області
1 596,0
111,7
1 707,7
0330
Комунарський районний суд м.Запоріжжя
3 143,8
315,0
3 458,8
0330
Куйбишевський районний суд Запорізької області
1 177,8
88,3
1 266,1
0330
Ленінський районний суд м.Запоріжжя
3 604,6
397,4
4 002,0
0330
Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області
6 220,3
511,6
6 731,9
0330
Михайлівський районний суд Запорізької області
1 107,7
63,0
1 170,7
0330
Новомиколаївський районний суд Запорізької області
822,6
47,8
870,4
0330
Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя
3 478,9
321,0
3 799,9
0330
Оріхівський районний суд Запорізької області
1 713,9
159,6
1 873,5
0330
Пологівський районний суд Запорізької області
1 424,1
85,9
1 510,0
0330
Приазовський районний суд Запорізької області
1 164,8
79,1
1 243,9
0330
Приморський районний суд Запорізької області
1 351,1
113,2
1 464,3
0330
Розівський районний суд Запорізької області
759,3
44,5
803,8
0330
Токмацький районний суд Запорізької області
2 066,8
124,6
2 191,4
0330
Хортицький районний суд м.Запоріжжя
2 884,6
276,2
3 160,8
0330
Чернігівський районний суд Запорізької області
984,9
51,5
1 036,4
0330
Шевченківський районний суд м.Запоріжжя
3 777,2
305,8
4 083,0
0330
Якимівський районний суд Запорізької області
1 596,5
137,5
1 734,0
0330
Богородчанський районний суд Івано-Франківської області
1 292,6
76,6
1 369,2
0330
Болехівський міський суд Івано-Франківської області
1 023,3
40,8
1 064,1
0330
Верховинський районний суд Івано-Франківської області
1 048,0
40,8
1 088,8
0330
Галицький районний суд Івано-Франківської області
1 341,2
152,5
1 493,7
0330
Городенківський районний суд Івано-Франківської області
1 344,6
112,3
1 456,9
0330
Долинський районний суд Івано-Франківської області
1 966,1
121,0
2 087,1
0330
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
2 687,4
165,5
2 852,9
0330
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
4 746,8
795,1
5 541,9
0330
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
2 522,1
183,6
2 705,7
0330
Косівський районний суд Івано-Франківської області
1 935,8
97,2
2 033,0
0330
Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області
2 271,8
119,6
2 391,4
0330
Рогатинський районний суд Івано-Франківської області
1 177,7
70,0
1 247,7
0330
Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області
1 084,0
56,6
1 140,6
0330
Снятинський районний суд Івано-Франківської області
1 424,7
134,6
1 559,3
0330
Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
1 096,4
179,7
1 276,1
0330
Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
1 221,2
83,3
1 304,5
0330
Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
1 167,5
45,3
1 212,8
0330
Баришівський районний суд Київської області
872,5
132,0
1 004,5
0330
Березанський міський суд Київської області
1 502,6
133,3
1 635,9
0330
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
 
1800. 0330
Дніпропетровський апеляційний господарський суд
12 887,0
419,2
13 306,2
 
1801. 0330
Донецький апеляційний господарський суд
13 524,7
419,2
13 943,9
 
1802. 0330
Київський апеляційний господарський суд
40 114,6
698,7
40 813,3
 
1803. 0330
Львівський апеляційний господарський суд
10 864,9
349,3
11 214,2
 
1804. 0330
Одеський апеляційний господарський суд
12 094,5
407,6
12 502,1
 
1805. 0330
Рівненський апеляційний господарський суд
9 825,0
325,9
10 150,9
 
1806. 0330
Харківський апеляційний господарський суд
13 413,9
465,8
13 879,7
 
1807. 0330
Севастопольський апеляційний господарський суд
9 424,5
314,3
9 738,8
 
1808. 0501160
0330
Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами
93 356,1
10,0
93 366,1
0330
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд
11 256,8
1,8
11 258,6
0330
Донецький апеляційний адміністративний суд
12 321,7
1,6
12 323,3
0330
Київський апеляційний адміністративний суд
17 854,2
1,8
17 856,0
0330
Львівський апеляційний адміністративний суд
13 697,6
1,8
13 699,4
0330
Одеський апеляційний адміністративний суд
8 889,6
1,2
8 890,8
0330
Харківський апеляційний адміністративний суд
10 731,6
1,2
10 732,8
0330
Севастопольський апеляційний адміністративний суд
4 622,5
0,6
4 623,1
0330
Вінницький апеляційний аміністративний суд
7 338,9
7 338,9
0330
Житомирський апеляційний адміністративний суд
6 643,2
6 643,2
0501170
0330
Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами
174 475,8
15,0
174 490,8
0330 Окружний адміністративний суд Автономної Реєстр.картка №
)
4 027,9
0,3
4 028,2
0330
Запорізький окружний адміністративний суд
6 113,6
0,6
6 114,2
0330
Івано-Франківський окружний адміністративний суд
4 658,5
0,5
4 659,0
0330
Київський окружний адміністративний суд
5 763,3
0,5
5 763,8
0330
Кіровоградський окружний адміністративний суд
3 997,2
0,4
3 997,6
0330
Луганський окружний адміністративний суд
10 065,2
0,8
10 066,0
0330
Львівський окружний адміністративний суд
7 239,1
0,7
7 239,8
0330
Миколаївський окружний адміністративний суд
3 894,2
0,4
3 894,6
0330
Одеський окружний адміністративний суд
7 779,3
0,7
7 780,0
0330
Полтавський окружний адміністративний суд
8 095,8
0,5
8 096,3
0330
Рівненський окружний адміністративний суд
4 029,6
0,4
4 030,0
0330
Сумський окружний адміністративний суд
4 504,3
0,4
4 504,7
0330
Тернопільський окружний адміністративний суд
3 513,4
0,4
3 513,8
0330
Харківський окружний адміністративний суд
12 374,2
0,9
12 375,1
0330
Херсонський окружний адміністративний суд
5 788,8
0,4
5 789,2
0330
Хмельницький окружний адміністративний суд
4 542,8
0,4
4 543,2
0330
Черкаський окружний адміністративний суд
4 287,7
0,4
4 288,1
0330
Чернівецький окружний адміністративний суд
2 837,6
0,3
2 837,9
0330
Чернігівський окружний адміністративний суд
4 818,4
0,4
4 818,8
0330
Окружний адміністративний суд міста Києва
12 964,8
1,0
12 965,8
0330
Окружний адміністративний суд міста Севастополя
3 032,2
0,3
3 032,5
 
1809. Додаток № 9
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
 
1810. Перелік кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), що залучаються державою
 
1811. Кредитор
Назва проекту
термін дії угоди
валюта позики
обсяг позики
КПКВК
Найменування
сума,
(тис. грн.)
 
1812. Спеціальний фонд
3 258 885,6
 
1813. МБРР
Реабілітація гідроелектростанцій
02.2006-08.2023
тис. дол. США
106 000,0
1101630
Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора
9 854,5
 
1814. МБРР
Додаткове фінансування проекту реабілітації гідроелектростанцій
08.2010-08.2023
тис. дол. США
60 000,0
1101600
Реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду
84 436,2
77 146,9
 
1815. МБРР
Передача електроенергії
12.2008-09.2027
тис. дол. США
200 000,0
1101640
Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні
50 000,0
 
1816. ЄБРР
Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС Київська
03.2009-11.2022
тис.євро
150 000,0
1101650
Будівництво ПЛ 750кВ Рівненська АЕС-Київська
80 000,0
 
1817. ЄБРР
Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
2011- (буде визначено Угодою про позику)
тис.євро
175 000,0
1101670
Будівництво ПЛ 750кВ Запорізька АЕС - Каховська
25 000,0
 
1818. МБРР
Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень
06.2005-02.2024
тис. дол. США
32 000,0
3001600
Реформування державної статистики
42 077,8
3501630
Модернізація, удосконалення та раціоналізація механізмів збору даних для статистики державних фінансів
650,0
3511640
Заходи щодо вдосконалення методології складання грошово-кредитної і банківської статистики
200,0
1201610
Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування
500,0
 
1819. МБРР
Рівний доступ до якісної освіти
02.2006-05.2025
тис. дол. США
86 587,0
2201600
Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти
63 000,0
 
1820. МБРР
Видача державних актів на право власності на землю та розвиток системи кадастру
07.2004-07.2023
тис. дол. США
195 130,0
2408600
Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості
90 520,6
 
1821. МБРР
Вдосконалення системи соціальної допомоги
04.2006-11.2025
тис. дол. США
99 400,0
2501610
Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту
2501630
Вдосконалення системи соціальної допомоги
2511060
Субвенція з держбюджету
168 244,4
31 089,3
20 441,0
 
1822. ЄБРР
Третій проект Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп
08.2007-02.2022
тис.євро
200 000,0
3131600
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
247 350,0
ЄІБ
Третій проект Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп
07.2007 - 2025
тис.євро
200 000,0
247 350,0
ЄБРР
Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва
2011- (буде визначено Угодою про позику)
тис.євро
450 000,0
494 700,0
ЄІБ
Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва
450 000,0
494 700,0
МБРР
Покращення автомобільних доріг та безпека руху
09.2009-11.2038
тис. дол. США
400 000,0
494 700,0
 
1823. МБРР
Модернізація державної податкової служби України
12.2003-08.2023
тис. дол. США
40 000,0
3501640
Забезпечення діяльності Наглядової Ради по впровадженню проекту медарнізації податкових інспекцій
52,3
3507600
Модернізація податкової служби
90 000,0
 
1824. МБРР
Модернізація державних фінансів
10.2008-01.2025
тис. дол. США
50 000,0
3501660
Модернізація державних фінансів
32 329,5
 
1825. ЄБРР
Фінансування Української ЕСКО - ІІ
10.2006-07.2013
тис.євро
20 000,0
3501620
Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
18 000,0
ЯБМС
Реконструкція аеропорту "Бориспіль"
09.2005-03.2035
тис.японських єн
19 920 000,0
249 443,1
 
1826. МБРР
Розвиток міської інфраструктури
11.2008-10.2027
тис. дол. США
140 000,0
2701600
Розвиток міської інфраструктури
100 000,0
2701610
Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури
2 100,0
 
1827. ЄІБ
Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв
02.2010-08.2030
тис.євро
15 540,0
2701620
Розвиток системи водопостачання та водовідедення в м. Миколаєві
45 000,0
 
1828. Загальний фонд
6 757 500,0
 
1829. МБРР
Позика на політику розвитку
2011- (буде визначено Угодою про позику)
тис. дол. США
500 000,0
401200
Зовнішні запозичення
3 975 000,0
МБРР
Друга програмна позика на реабілітацію фінансового сектору
тис. дол. США
350 000,0
401200
Зовнішні запозичення
2 782 500,0
 
1830. Разом (загальний та спеціальний фонд)
10 016 385,6