Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про виноград та виноградне вино'' (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. «Про виноград та виноградне вино»
 
4. __________________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Внести до Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214) такі зміни:
 
7. 1) частину четверту статті 4 викласти в такій редакції:
 
8. «Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства затверджує порядок ведення та форми виробничого обліку вин, технологічну документацію і нормативні документи на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку використання зарубіжної технологічної документації, визначає перелік необхідних для цього документів, строки і процедуру їх подання.»;
 
9. 2) у частині четвертій статті 15 слова «згідно із порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України» виключити.
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.