Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 193) такі зміни:
 
4. 1) статтю 6 доповнити частиною такого змісту:
 
5. «Кошти, що надходять від реалізації продуктів утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік для фінансування заходів з утилізації боєприпасів.»;
 
6. 2) доповнити Закон статтею 6-11 такого змісту:
 
7. «Стаття 6-11. Утилізація військового майна
 
8. Утилізація військового майна - проведення організаційних, наукових, технічних, економічних, екологічних, санітарних, протиепідемічних та інших робіт (заходів), що забезпечують переробку військового майна, а також відновлення його компонентів, зокрема агрегатів, систем, виробів або елементів, які після ремонту або модернізації та приймання в установленому порядку можуть використовуватися за призначенням або відчужуватися.
 
9. Державний контроль за утилізацією військового майна здійснюють відповідно до повноважень Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, а у сфері техногенної безпеки - урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.
 
10. Державний контроль за утилізацією військового майна передбачає здійснення планових та позапланових заходів шляхом:
 
11. проведення перевірки, ревізії, огляду та обстеження суб’єкта господарювання, що проводить утилізацію;
 
12. огляду території або приміщення, які використовуються для провадження господарської діяльності, і ознайомлення з відповідними документами.
 
13. Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує Державну програму утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї та іншого військового майна.
 
14. Утилізація військового майна проводиться за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної фінансової допомоги та інших передбачених законодавством джерел.».
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.