Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У статті 49 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403; 2002 р., № 16, ст. 114; 2006 р., № 27, ст. 234; 2007 р., № 22, ст. 292):
 
6. перше речення частини другої доповнити словами „у порядку, визначеному правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків за погодженням із Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.»;
 
7. частину третю викласти в такій редакції:
 
8. „У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), яка не може перевищувати 10 відсотків зазначених сум.».
 
9. 2. У Законі України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2006 р., № 27, ст. 234):
 
10. абзац четвертий частини третьої статті 17 замінити двома абзацами такого змісту:
 
11. „Установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум, у порядку, визначеному правлінням Фонду за погодженням із Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. У разі невиконання установами банків цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком України, сплачують відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.
 
12. У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), яка не може перевищувати 10 відсотків зазначених сум.».
 
13. У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим;
 
14. в абзаці другому частини другої статті 38 слова „цією статтею» замінити словами та цифрами „статтями 17 та 38 цього Закону».
 
15. 3. У частині першій статті 23 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2006 р., № 27, ст. 234):
 
16. абзац другий викласти в такій редакції:
 
17. „Перерахування зазначених сум шляхом безготівкових розрахунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями в день одержання ними в установах банку коштів на оплату праці»;
 
18. абзац п’ятий замінити двома абзацами такого змісту:
 
19. „Установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум, у порядку, визначеному правлінням Фонду за погодженням із Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. У разі невиконання установами банків цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Національним банком України, сплачують відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.
 
20. У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), яка не може перевищувати 10 відсотків зазначених сум.».
 
21. У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим.
 
22. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.