Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» (щодо вдосконалення окремих положень) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність»
(щодо вдосконалення окремих положень)
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
6. І. Пункт 3 частини першої статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст.432) викласти в такій редакції:
 
7. «3) емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів».
 
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
9. Голова Верховної Ради України ЛИТВИН В.М.