Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" щодо переважного права творчих спілок на укладення договору оренди приміщень державної або комунальної власності (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» щодо переважного права творчих спілок на укладення договору оренди приміщень державної або комунальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до статті 9 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 52, ст. 312; 2001 р., № 41, ст. 199; 2004 р., № 16, ст. 238) такі зміни:
 
5. абзац десятий частини першої виключити;
 
6. після частини першої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
7. «Творчі спілки у разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цього майна за умови належного виконання зобов’язань за таким договором, здійснення виключно статутної діяльності та без права передачі цього майна у суборенду або за договором про спільну діяльність.
 
8. Невиконання творчими спілками зазначених умов договору оренди є підставою для його дострокового розірвання в установленому законодавством порядку».
 
9. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.