Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. “Про внесення змін до деяких законів України“ (щодо звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Статтю 4 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47, ст. 642; 1994, № 27, ст. 223; 2004, № 11, ст. 140) доповнити абзацом такого змісту:
 
6. «Застава нерухомого майна, об’єкту незавершеного будівництва, майнових прав на нього регулюється Законом України «Про іпотеку»;
 
7. 2. У частині першій статті 87 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 39, ст. 383) після слів «витребування від боржника майна» доповнити словами «крім нерухомого майна, незавершеного будівництва, майнових прав на нього, яке є предметом іпотеки»;
 
8. 3. У статті 62-1 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 24, ст. 207; 2004, № 2, ст. 6):
 
9. у назві слова «за виконавчим написом нотаріуса або» виключити;
 
10. у частині третій слова «на підставі виконавчого напису нотаріуса на нотаріально посвідчених примірниках іпотечного договору та договору про іпотечний кредит чи на нотаріально посвідчених копіях цих документів або» виключити;
 
11. 4. У Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст. 313; 2006, № 13, ст. 110):
 
12. 1) у статті 33:
 
13. у частині третій слова «виконавчого напису нотаріуса» виключити;
 
14. доповнити абзацом такого змісту:
 
15. «Примусове виконання основного зобов’язання можливе лише шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки»;
 
16. 2) у статті 41:
 
17. у частині першій слова «або за виконавчим написом нотаріуса» виключити;
 
18. у частині третій слова «або виконавчий напис нотаріуса» виключити;
 
19. 5. У статті 7 Законі України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 1, ст. 1; 2006, № 13, ст. 110) слова «або виконавчого напису нотаріуса» виключити.
 
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.