Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про рекламу" (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
2. О.О.ЗАРУБІНСЬКИМ
 
3. О.О.ШЕПЕЛЕВИМ
 
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу»
 
6. (щодо супроводження реклами лікарських засобів попередженням про загрозу самолікування)
 
7. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
8. І. До частини четвертої статті 21 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст. 181) додати новий пункт (четвертий) і викласти його в такій редакції:
 
9. „текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», який займає не менше не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами».
 
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
11. Голова Верховної Ради України