Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Частину четверту статті 85 Закону України „Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5, ст. 30; 2009 р., № 59, ст. 2065) доповнити словами „а також на зобов’язання, що виникли перед органами фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійним фондом України».
 
6. 2. Статтю 2 Закону України „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 77; 2005 р., № 2, ст. 31) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
7. „Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України».
 
8. 3. У пункті 3.7 статті 3 Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430):
 
9. абзац шостий доповнити словами „крім виконавчих проваджень щодо задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України»;
 
10. доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
11. „Під час примусового виконання рішень щодо задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України звернення стягнення на виробничі основні фонди не звертається».
 
12. 4. У Законі України „Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р. № 24, ст. 207; 2002 р. № 14, ст. 96; 2003 р. № 5, ст. 46; 2004 р. № 6, ст. 37, № 11, ст. 140; 2005 р. № 33, ст. 430, 431, № 51, ст. 551; 2006 р. № 35, ст. 295):
 
13. частину третю статті 34 викласти у такій редакції:
 
14. „Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів, задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України. Під час примусового виконання рішень щодо задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України звернення стягнення на виробничі основні фонди не звертається.»;
 
15. статтю 50 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
16. „Звернення стягнення на майно органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України забороняється.»;
 
17. пункт 2 глави 11 „Прикінцеві положення» доповнити словами „задоволення вимог органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України».
 
18. 5. Частину сьому статті 5 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440; 2002 р., № 17, ст. 117; 2003 р., № 24, ст. 160; 2004 р., № 22, ст. 312) доповнити словами „а також, органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України».
 
19. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.