Кількість абзаців - 98 Розмітка (ліва колонка)


Про облік та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про облік та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають до державної реєстрації
 
2.

 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади діяльності органів місцевого самоврядування щодо обліку та технічній інвентаризації окремих видів об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають до державної реєстрації.
РОЗДІЛІ. Загальні положення
Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
4. Цей Закон регулює відносини пов'язані з обліком та технічною інвентаризацією окремих видів об'єктів нерухомого майна незалежно від форми власності.
 
5. Дія цього Закону не поширюється щодо земель сільськогосподарського призначення, водного чи лісового фонду, а також земель, на яких не розташовані будинки, будівлі, інженерні споруди і єдині майнові комплекси.
 
6. Стаття 2. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. об’єкти нерухомого майна - будинки, будівлі, інженерні споруди, що тісно пов’язані фундаментом із землею, розташовані на земельній ділянці, яка має встановлені межі й адресу та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення;
житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання;
житлове приміщення – опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам;
нежитлове приміщення – приміщення не призначене для проживання;
 
9. квартира – комплекс взаємопов’язаних приміщень, використовуваних для проживання, який включає: житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (санвузол) тощо та має вихід на вулицю або сходову клітину, коридор;
підсобні приміщення квартири (індивідуального житлового будинку) – приміщення, призначені для гігієнічних або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор тощо);
підсобні приміщення багатоквартирного житлового будинку – приміщення призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбиральні камери, горища, підвали, шахти тощо);
 
10. господарська будівля та споруда – об’ємна, площинна або лінійна наземна, надземна чи підземна будівельна система, яка складається з несучих та в окремих випадках з огороджувальних конструкцій і призначена до виконання виробничих процесів різних видів, зберігання матеріалів, виробів, устаткування та відносно будинку (будівлі) мають допоміжне, другорядне значення, як правило, більш низьку капітальність;
 
11. садиба – земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями;
єдиний майновий комплекс – всі види майна підприємства, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права, вимоги, борги, право на торговельну марку тощо;
 
12. зруйнований об’єкт – об’єкт нерухомого майна, який повністю або частково втратив своє функціональне призначення та змінились його технічні показники (поверховість, площа, об’єм) внаслідок зносу, фізичного впливу, а також знищення внаслідок стихійного лиха тощо;
 
13. технічна інвентаризація – це комплекс робіт по обстеженню та обміру об’єкту нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану та інвентаризаційної вартості із виготовленням необхідних документів (матеріалів технічної інвентаризації та паспортизації) з дотриманням установлених норм та правил;
первинна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка здійснюється вперше;
поточна технічна інвентаризація – інвентаризація, яка встановлює зміни за певний період часу після первинної інвентаризації;
технічний паспорт - документ, який складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна та містить основні відомості;
 
14. інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, яка характеризує об’єкт нерухомого майна;
 
15. інвентаризаційна вартість об’єкта нерухомого майна – це відновна вартість об’єкта нерухомого майна визначена за укрупненими показниками з урахуванням зносу і динаміки росту цін на будівельну продукцію, роботи та послуги;
 
16. довідка-характеристика – документ, який містить коротку технічну характеристику об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (будівля, споруда, інше), його належність, місцезнаходження, склад та вартість;
 
17. бюро технічної інвентаризації (далі БТІ) – комунальні підприємства, які здійснюють технічну інвентаризацію та облік об’єктів нерухомого майна.
 
18. Стаття 3. Законодавство про облік та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
19. Законодавство про облік та технічну інвентаризацію окремих видів об'єктів нерухомого майна складається з цього Закону, відповідних положень Цивільного Кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів та нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.
 
20. Стаття 4. Мета обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
21. Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється з метою:
 
22. ефективного управління господарським комплексом, об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв'язку та інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;
 
23. здійснення контролю за використанням і схоронністю житлового фонду та інших об'єктів нерухомого майна;
здійснення контролю за належним утриманням, технічним станом, експлуатацією та використанням будинків, будівель, споруд, інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності;
 
24. інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у межах, встановлених Законом;
підготування необхідних документів для здійснення реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна;
 
25. підготування необхідних документів для укладання правочинів з об'єктами нерухомого майна;
визначення інвентаризаційної вартості об'єктів нерухомого майна;
надання інформації з метою нарахування податків на нерухоме майно згідно Закону;
збір та надання звітності щодо об’єктів нерухомого майна для ведення державного статистичного обліку;
встановлення факту існування або припинення існування об’єкта;
 
26. перевірення правомірності створення (будівництва), переобладнання (реконструкції), знищення (зносу) об’єктів нерухомого майна;
рішення інших державних і суспільних задач;
 
27. захист прав та інтересів власників об’єктів нерухомого майна;
забезпечення зацікавлених осіб призначених державою достовірними відомостями про характеристики об’єктів обліку і їх місцезнаходження.
 
28. Стаття 5. Об'єкти нерухомого майна, які підлягають обліку та технічній інвентаризації
 
29. Технічна інвентаризація проводиться щодо об'єктів нерухомого майна, передбачених цим Законом.
Обліку та технічній інвентаризації підлягають будинки, будівлі, споруди усіх видів та їх комплекси, інженерні мережі, мости та штучні споруди, об’єкти транспорту тощо, будівництво яких закінчено і які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим бюро технічної інвентаризації, в окрузі якого розташовані такі об'єкти
Окремому обліку та технічній інвентаризації підлягають також об'єкти нерухомого майна не введені в експлуатацію, незавершені будівництвом, зруйновані, самочинно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури територіальних громад.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться за його місцезнаходженням.
 
30. У випадках, коли об'єкт знаходиться на території двох чи більше округів, облік та реєстрація проводиться тим бюро технічної інвентаризації, на території якого знаходиться більша за площею частина такого об'єкта
 
31. .
;  
32. Стаття 6. Вимоги щодо обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 
33. Об'єкти нерухомого майна, що розташовані на території України, підлягають обліку та технічній інвентаризації у встановленому цим Законом та іншими нормативними документами порядку.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна здійснюється за ініціативою власника чи уповноваженої ним особи або замовника, якому на законних підставах належить об'єкт нерухомого майна.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів самочинно збудованих або які будуються на земельній ділянці, що не відведена для цієї мети, може здійснюватися і за ініціативою відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування.
 
34. Стаття 7. Особи, за якими здійснюється облік об’єктів нерухомого майна
 
35. Облік об'єктів нерухомого майна здійснюється за фізичними та юридичними особами, в тому числі іноземцями та особами без громадянства, іноземними юридичними особами, міжнародними організаціями, іноземними державами, а також територіальними громадами в особі органів місцевого самоврядування.
 
36. Стаття 8. Органи обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та їх повноважень
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна відповідно до цього Закону незалежно від форм власності відноситься до відання органів місцевого самоврядування.
Організацію та забезпечення обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснюють комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації.
До повноважень бюро технічної інвентаризації відноситься:
проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та виготовлення відповідних документів;
облік об'єктів нерухомого майна;
визначення інвентаризаційної вартості об'єктів нерухомого майна;
виготовлення довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна;
надання в установленому Законом порядку відомостей про об'єкти нерухомого майна;
підготовка матеріалів для державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.
 
37. Органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції можуть надати бюро технічної інвентаризації інші повноваження щодо проведення обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
 
38. Стаття 9. Нормативно-методичне забезпечення та контроль діяльності бюро технічної інвентаризації
 
39. Нормативно-методичне забезпечення та контроль діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна здійснює Міністерство з питань житлово-комунального господарства України.
 
40. Міністерство організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з технічної інвентаризації, а також здійснює інші повноваження, керуючись цим Законом та іншими нормативними документами.
 
41. РОЗДІЛ ІІ. Порядок обліку та проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
Стаття 10. Технічна інвентаризація об'єкта нерухомого майна
 
42. Технічна інвентаризація поділяється на такі види:
 
43. первинна технічна інвентаризація об'єктів;
 
44. поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи для виявлення змін після проведення первинної технічної інвентаризації.
 
45. На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи та технічні паспорти.
 
46. Матеріали технічної інвентаризації є майном бюро технічної інвентаризації та слугують підставою для надання інформації згідно з чинним законодавством і не підлягають вилученню.
Під час технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна повинні бути обстежені всі основні конструктивні елементи.
 
47. Стаття 11. Визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна
Визначення інвентаризаційної вартості об’єктів нерухомого майна здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого відповідними Центральними органами державної виконавчої влади.
 
48. Інвентаризаційна вартість об’єктів нерухомого майна визначається на основі даних, отриманих при технічної інвентаризації.
 
49. Датою визначення вартості є дата фактичного обстеження (огляду) об’єкта нерухомого майна.
 
50. Інвентаризаційна вартість об’єктів нерухомого майна в обов’язковому порядку застосовується при оподаткуванні нерухомого майна фізичних і юридичних осіб, визначенні збитку внаслідок пожежі, надзвичайних подій і стихійних лих, реєстрації прав на нерухоме майно й угод з ним, оформленні угод з нерухомістю, спадщини, шлюбних контрактів, приватизації нерухомості, визнання нерухомих речей безхазяйними, прийняття судових рішень, і в інших випадках, установлених законодавством.
 
51. Стаття 12. Видача довідки–характеристики на об'єкти нерухомого майна
 
52. Довідка-характеристика видається на об'єкти нерухомого майна, на які проведено технічну інвентаризацію бюро технічної інвентаризації.
 
53. Довідка-характеристика видається на замовлення фізичних та юридичних осіб, яким належить об'єкт нерухомого майна або за їх дорученням на підставі матеріалів інвентаризаційної справи, з урахуванням усіх змін виявлених при обстеженні об'єкта нерухомого майна в порядку проведення технічної інвентаризації бюро технічної інвентаризації.
 
54. Довідка-характеристика об'єкта нерухомого майна видається для державної реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, а також для відчуження об'єктів нерухомого майна, укладання правочинів щодо таких об'єктів, оформлення спадщини, продажу на аукціонах з реалізації заставленого майна, інших передбачених законом випадків.
 
55. Термін дії довідки-характеристики становить три місяці.
 
56. Стаття 13. Інвентаризаційна справа об'єкта нерухомого майна
 
57. На кожний об'єкт нерухомого майна і на весь час його існування в бюро технічної інвентаризації формується інвентаризаційна справа.
 
58. Інвентаризаційна справа містить матеріали технічної інвентаризації, в тому числі опис інвентаризаційної справи, акт інвентаризаційної оцінки, схематичний план земельної ділянки, поповерхові плани будинку, схематичних креслень земельних ділянок, господарських будівель та споруд, плани інженерних споруд, мостів, штучних споруд, зелених насаджень, об’єктів транспорту, заяви на проведення технічної інвентаризації, інші документи необхідні для технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
 
59. Вилучення документів з інвентаризаційної справи забороняється. У випадках передбачених законодавством надаються копії аркушів справи.
 
60. Стаття 14. Проведення обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
61. Після закінчення будівництва, перед вводом об’єкта нерухомого майна в експлуатацію, бюро технічної інвентаризації проводять первинну технічну інвентаризацію об'єкта нерухомого майна з видачею довідки щодо фактичних площ, вартості та стану, виготовлення технічного паспорта.
Для відображення змін, що відбулися з об'єктом нерухомого майна після первинної технічної інвентаризації проводиться поточна технічна інвентаризація.
При виявленні змін у технічному стані об'єкту нерухомого майна бюро технічної інвентаризації вносить зміни до відповідних документів інвентаризаційної справи.
Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться за єдиними правилами (методиками), які розроблені та затверджені Міністерством з питань житлово-комунального господарства України.
Облік об’єктів нерухомого майна ведеться в облікових книгах бюро технічної інвентаризації та на електронних носіях.
 
62. Стаття 15. Перелік документів необхідних для виконання технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
63. Для технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна власник (заявник) або його довірена особа представляє в БТІ наступні документи:
1. При первинній інвентаризації:
 
64. -заява на виконання робіт;
 
65. -документи, що засвідчують особу, та ідентифікаційний код (для фізичних осіб) і установчі документи та доручення (для юридичних осіб);
 
66. -документи про належність об’єкту нерухомого майна;
 
67. -рішення уповноважених органів про виділ земельної ділянки під будівництво об’єктів нерухомого майна та дозвіл на їх будівництво або державний акт на право власності на землю;
 
68. -проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку;
 
69. -інші документи, видані державними органами або органами місцевого самоврядування в рамках їхньої компетенції і у порядку, встановленому законодавством.
 
70. 2. При поточній інвентаризації:
-заява на виконання робіт від власника або уповноваженої особи;
-документи, що засвідчують особу, та ідентифікаційний код (для фізичних осіб) і установчі документи та доручення (для юридичних осіб);
 
71. -оригінали право встановлювальних (документи про належність об’єктів нерухомого майна) і інших дозвільних документів, що визначають нормативні (юридичні) границі і склад об’єкту нерухомого майна у т.ч.: рішення й інші акти відповідних органів державної влади або місцевого самоврядування, що дозволяють добудови, перепланування, зведення нового об’єкта нерухомості;
-рішення й інші акти уповноважених органів на вилучення, зменшення, розширення чи зміну цільового призначення земельної ділянки, будинку, приміщення;
-раніше видані технічні паспорти;
-та інше.
 
72. 3. При непредставленні документів, вказаних в переліку, надається пояснення щодо їх відсутності.
4. Документи, що подаються, повинні бути оформлені належним чином, мати підписи, визначених законодавством, посадових осіб, скріплені печатками.
5. Одержання заяви і документів, необхідних для проведення технічної інвентаризації, підтверджується відповідним записом у книзі обліку заяв, а заявникові видається розписка в підтвердження одержаних документів і вказівкою дати прийому та видачі документів.
 
73. Стаття 16. Підстава для призупинення або відмови в проведенні технічної інвентаризації об’єктів нерухомо майна
 
74. При виникненні в особи, уповноваженої на виконання інвентаризації об’єкта нерухомого майна, сумнівів у наявності в заявника підстав для інвентаризації заявленого об’єкта, не забезпечення доступу до всіх приміщень об’єкта він зобов'язаний протягом двох тижнів вжити необхідних заходів по одержанню від заявника додаткових даних. Заявнику повідомляють про зупинення робіт по технічній інвентаризації в письмовій формі з обґрунтуванням даного рішення.
 
75. Виявлені факти самочинного будівництва, перепланування, самочинного зайняття земель фіксуються на інвентаризаційних планах об’єктів і в текстових розділах технічного паспорта, що видаються заявникові.
 
76. Рішення щодо відмови в проведенні технічної інвентаризації нерухомості може бути оскаржено в адміністративному порядку або в суді.
 
77. Стаття 17. Обов'язки, права і відповідальність власників (утримувачів) об’єктів нерухомого майна
 
78. 1. Власники об’єктів нерухомого майна зобов'язані:
-забезпечити проведення виконання робіт при технічній інвентаризації за місцем знаходження об’єкта як при введенні його в експлуатацію так і в період поточного обстеження;
-забезпечувати доступ на об’єкт у період проведення технічної інвентаризації та створення умов безпеки праці;
-надавати фахівцям бюро технічної інвентаризації відомості та документи про час зведення будівель і споруд, матеріали конструктивних елементів та їхній знос або перебудови для відображення цих обставин у відповідній технічній документації;
-надавати інші документи необхідні для проведення обліку та технічної інвентаризації.
 
79. 2. Власники і їхні законні представники мають право:
-на одержання копії технічного паспорта об’єкта;
-на одержання іншої технічної, графічної й оцінювальної інформації на об’єкт нерухомого майна.
 
80. Стаття 18. Сфера використання матеріалів обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
81. Відомості, отримані в результаті обліку та технічної інвентаризації об’єктів, використовуються органами місцевого самоврядування, державними, фінансовими, податковими, статистичними і правоохоронними органами, судами:
-як основу для: вирахування і контролю для оподаткованої бази по об’єктах нерухомого майна; визначення компенсації за об’єкти, що зносяться, а також за об’єкти, що постраждали внаслідок стихійного лиха; страхування об’єктів нерухомого майна; укладення договорів оренди; організація обліку житлового фонду; оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна; розглядання в судах майнових і інших суперечок, пов’язаних з використанням і приналежністю об’єктів нерухомого майна; рішення інших питань;
-при приватизації об’єктів, що знаходяться в державній і комунальній власності;
-при передачі об’єктів житлово-комунального господарства і соцкультпобуту з державної в комунальну власність і навпаки;
-при реєстрації прав і здійсненню угод з об’єктами нерухомо майна.
 
82. Стаття 19. Архіви бюро технічної інвентаризації
Архіви бюро технічної інвентаризації є сукупність документів по обліку та технічній інвентаризації об'єктів нерухомого майна, які зберігаються у встановленому порядку, є нематеріальними активами бюро технічної інвентаризації і не підлягають вилученню та відчуженню.
 
83. Інвентаризаційні справи підлягають постійному зберіганню в архівах бюро технічної інвентаризації на весь час існування об'єкту нерухомого майна.
 
84. Стаття 20. Надання відомостей щодо обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна
 
85. Відомості щодо обліку та технічної інвентаризації надаються:
власникам, особам яким належать об'єкти нерухомого майна, їх спадкоємцям (правонаступникам - для юридичних осіб) або уповноваженим особам;
 
86. органам державної влади згідно чинного законодавства.
 
87. Стаття 21. Плата за послуги, які надаються бюро технічної інвентаризації
 
88. Надання послуг фізичним та юридичним особам бюро технічної інвентаризації здійснюється на платній основі.
 
89. Облік та технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна, видача відповідних документів, надання відомостей про об'єкти нерухомого майна здійснюється за тарифами затвердженими органами місцевого самоврядування.
 
90. Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства про облік та технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
 
91. Бюро технічної інвентаризації несуть відповідальність за достовірність записів щодо обліку та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, а також за надання достовірних відомостей щодо них.
Особи винні в навмисному або необережному перекручуванні інформації, або втраті інформації про об’єкти нерухомого майна, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
 
92. РОЗДІЛ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
93. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
94. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
95. 3. До прийняття нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до Конституційної реформи роботу по обліку та технічній інвентаризації об’єктів нерухомого майна, права на які підлягають до державної реєстрації, виконують нині діючі комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації.
 
96. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін:
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами, відомствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
- привести нормативно-правові акти органів державної виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
97. 5. Об'єкти нерухомого майна, облік, реєстрація та технічна інвентаризація яких не проведені, підлягають обліку, реєстрації та технічній інвентаризації відповідно до вимог цього Закону.
6. В статтю 30 пункт «а» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» внести підпункт 14 - «облік та технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, права на які підлягають до державної реєстрації».